Suppea selvitys Wuotjärven Pasasten suvusta 1600-luvulta 1800 - luvulle

 

1. Pasalan tilan historiaa

 

 Wuotjärvi oli ilmeisesti jo vuodesta 1323  vuoteen 1617 asti Ruotsin ja Venäjän raja-aluetta. Järven itärannalta alkoi

aluksi Venäjä ja sittemmin  Karjala. Viimeksi  mainittuna vuonna solmitussa Stolbovan rauhassa valtakuntien välinen

raja siirtyi Savon korkeudella  lähes nykyiselle paikalleen. Rajaseudun asutus alkoi myös  vahvistua.

 

 Vuonna 1622 Syvärin kylään kuuluvalle Wuotjärvelle tuli talolliseksi Henric Pykäläinen. Hän on Wuotjärven ensim-

mäinen tunnettu asukas.  Mainittakoon, että Nilsiän kylän ensimmäinen asukas Thomas Ahonen muutti Leppävirralta

Nilsiään vuonna 1603. Pykäläisen  isännyys kesti vain vuoden, sillä hän joutui jo seuraavana vuonna nihdiksi luultavasti

Baltiaan. Tila jäi autioksi. Pykäläinen ilmeisesti vammautui sotatoimissa,  koska hän tuli takaisin  Wuotjärvelle vuonna

1633.  Sen jälkeen hän ei enää pystynyt maksamaan verojaan. Hänellä oli vävykin lyhyen aikaa. Pykäläisen vaimokin oli

sairaalloinen.

 

 27. heinäkuuta vuonna  1638 otti Wuotjärveltä hallintaansa Henric Pykäläisen asuman aution kruununtilan Anders

Larsson Pasanen, jonka lähtöpaikka voi olla mm. Juva, Joroinen. Oulu tai Leppävirta. Tila sijaitsi muutamia Wuotjärven

saaria lukuun ottamatta nykyisen Nilsiän kaupungin rajojen sisällä Syvärin ja Wuotjärven välisellä alueella.  Wuotjärven

kylä mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1641  ja Nilsiä vasta noin vuoden 1660 aikoihin. Anders ja hänen poikansa

Henrik joutuivat  käräjöimään Lastukosken yläpuolella olevasta Koskenniemestä eli Lastuniemestä sekä Syvärissä

Kumpuniemen pohjoispuolella sijaitsevasta Riitasaaresta. Ne kuitenkin löytyivät Anderssin maakirjasta.

Pasalan tilan rajaksi idässä tulivat lopullisesti Lastukoski  ja Wuotjärveä pitkin Pisanmäelle kulkeva vanha valtakunnan

raja.  Läntinen raja Nilsiää vastaan oli pitkään  riidanalainen.  Tämä raja-alue sai nimen Riitasalo.

 

 Leskelän naapuritila sijaitsi Pasalan eteläpuolella ja Hipanlahden tila Pasalan länsipuolella. Wuotjärven itäranta kuului

Liperin pitäjään  ja myöhemmin Kaavin kappeliseurakuntaan. Siellä olivat mm.  Jyrinlahti, Siikajärvi, Säyneinen, Koskenala,

Viitaniemi, Hirvisaari ja Vehkalahti. Kuopion pitäjän Vehkalahti sijaitsi Wuotjärven kaakkoispuolella ja  nykyisen

Juankosken itäpuolella. Nilsiän kylä oli luoteispuolella Pasalan naapurina. Pohjoispuolelle nimettiin myöhemmin kylät 

Syvärilä, Palonurmi ja Kuopion Siikajärvi. Kuopion Pelonniemi sijaitsee Pasalan eteläpuolella.

 

 

2. Suppea selvitys Wuotjärven Pasasista

 

2.1. Anders Larsson Pasanen   1600  - 1775            Wuotjärvelle vuonna 1638

tytär                           1633 -                         vuonna 1647 Anderssilla oli vaimo ja tytär! Tytär vaivainen.

Henrik                        1640 - 1706              pso tuntematon. Suku katoaa!

Lars                             1645 - 1720              pso Carin Pitkätär v. 1671

Pehr                            1650 – 1702             pso tuntematon.  Lähes kaikki Wuotjärven Pasasten  suvut.

Margaretta                          - 1690              pso Pehr Jönssön Leskinen. v. 1675.  Juicen Leskisen suku          

Anders                       1662 - 1731              pso Chirstin Pitkätär v. 1681. Suku asui  välillä Rautavaaran Puumalassa.

Carin                                                              pso Olof Räsänen v. 1673

Anna                                                              pso Jacob Rockanen v. 1683

 

Huom.1 !  Edellä mainitut syntymäajat ovat usein vain arvioita !

Huom.2 !  Liperissä ja Kaavilla asui Pasasia ainakin jo 1680-luvun alussa! Vuoden 1656 kapinan

     jälkeen vuoteen 1680 asti  Liperin asukastiedot ovat hyvin niukat.

 

 Tietoja Anders Larsson Pasasesta

  • sai maakirjan maaherra Eric Gyllenstiernalta v. 1638

  • Anders sai ilmeisesti 3 vuoden verovapauden 1 veromarkan kruununtilalleen

  • otti osakkaakseen tilan entisen asukkaan Henrik Pykäläisen noin 1641, jolloin verovapaus päättyi

  • sai kirkonsakot vuonna 1643, koska ei mennyt rukoussunnuntaina kirkkoon

  • varmisti v. 1647 Koskenniemen eli Lastuniemen omistuksen itselleen

  • nilsiäläiset vaativat vielä 1670-luvulla Lastuniemeä, mutta se tuomittiin 1680-luvun alussa lopullisesti Pasasille

  • hääti osakkaansa Pykäläisen vuonna 1647. Pykäläisen uusi vaimo oli Lapveteläisen leski Lapinlahdelta

  • otti torppariksi Olof Utriaisen noin vuosiksi 1647 – 1657 Lastulahteen nykyiselle Vanhalle paikalle

  •  haki äitipuolensa talouteen v. 1647

  • Antin maakirjan tarkastus vuonna 1664.  Tilaan mm. Taatonjärven päiväranta, Hipanniemi ja Karkeinen.

     Tilan verotus- arvo  putosi 2 / 3 veromarkkaan.

  • anoi kadon takia veronhuojennuksia v. 1670,  v. 1672   ja  v. 1675

  • nahisteli 1674 veneessä Olof Väätäisen kanssa. Sai pienet sakot. Riita koski Lastuniemeä ja Kumpusaarta.

  •  Anders Larsson Pasanen teki testamenttinsa kesäkuun käräjillä 1677 Nicolas Petreliuksen avustamana.

     Sen mukaan kaikkien poikien Henrikin, Larssin, Pehrin ja Andersin tuli saada asua samalla tilalla.

 

 2.2 Tietoja Pasalan tilalta vuosilta  1670 - 1730

•  v. 1679 manttaaleissa mainitaan  Henrik Pasanen ja veljet Pehr sekä Lars. Pehrillä oli jo puoliso.

•  Kuopion käräjät 25-27 Aug. 1679 s.121.
Velvoitettiin nilsiäläiset Per Taskinen ja Per Luttinen 3 taalarin
sakkoihin vahingonteoista Henrik Andersson Pasasen Vuotjärvi maalla.
Asialla oli nimismies Erasmus (Eriksson) Hara sekä arviomiehet Hara
itse ja lautamies Nils Nilsson Vartiainen. Asiasta oli myös Samuel Långin
ja Samuel Samuellsson (Paldaniuksen) kirjelmät.
Mainittakoon, että 1678 nilsiäisen Lauri Lintusen talo ja kaikki omaisuus olivat palaneet tulipalossa
ja että Erasmus Hara oli vuonna 1692 käynyt varkaissa erään Hallikaisen omistamassa Tulisaaressa.
Hän joutui mm. velkavankeuteen. Hänen vaimonsa oli Maria Jonasdotter Lillius, nimismiehen tytär.

•  v. 1679 joulukuussa Raahessa tullasi Henrik Pasanen 1,5 tynnyriä ruista ja 8 leiviskää kapahaukea, Per Pasanen

 1,5 tynnyriä ruista ja 10 leiviskää kapahaukea . Veli Lars Pasanen kävi jo helmikuussa Kajaanin tullissa mukanaan

tynnyri ruista ja 6 leiviskää kapahaukea. Perin kuorman arvo vastasi 3,5 lypsylehmän arvoa.  Katso näiltä kotisivuilta

artikkeli ”Laukkuryssiä, pohjoissavolaisia … Kajaanin ja Raahen tulleissa 1670-luvulla”!

 

v. 1682 kaikilla  edellä mainituilla oli  puolisot.

v.  1686 Henrik Andersson Pasanen,  tilan päämies yritti vuoden 1686 talvikäräjillä häätää muut veljensä pois tilalta.

  Hän verosi tilan pienuuteen. Lisäksi hän oli maksanut muita veljiään suuremman osuuden tilan veroista ja sotilaan

   kustannuksista. Muut pojat vetosivat isänsä testamenttiin vuodelta 1677.  Henrik sairastui pian käräjien jälkeen niin,

   ettei hän pystynyt lähtemään Tukholmaan Hovioikeuteen käsittelemään rajariitaa Nilsiäläisten kanssa.

 

 • v. 1688  Pasalassa asui edellisten lisäksi Anders Pasanen  sekä  S. T. Henrik

    Pehr ja Anders olivat ehkä  torppareina. Anders  löytyy myös  v.1690

 

v. 1693 löytyy Henrik, Pehrin vaimo sekä  Lars  ja Anders;  samoin  v.1697,  jolloin Lars Pasasella on tytär Kirstin.

v. 1698 Kuopion syyskäräjät: Per Andersson Pasanen vaati Tahkovuoren Ruokoistenkylän  Nils Ruotsalaista maksa-

maan Lappeenrantaan viemänsä Perin tervan arvon 14 taalaria (noin 5 tervatynnyriä) ja palauttamaan lainaamansa

purjeen. Pasasilla oli nähtävästi oma rahtivene, jossa voitiin käyttää purjetta.

 

v. 1699 Anders Andersson Pasanen tilapäisesti puuttuu

• v. 1701 ilmestyvät Pasalan osakkaiksi Anders ja Påhl Pehrsson Pasanen.

Ylimääräistä veroa (contribution)  maksavat Henrik ja  Anders Pasanen yhdessä sekä Anders Pasanen ja naapuritilan

Pehr Jönsson Leskinen yhdessä. Olisiko ensin mainittu  Anders Pehrin poika ja jälkimmäinen Anders Andersson

Pasanen ?

 

v. 1702 käräjäasiakirjoista löytyvät Lars Pasasen veli Pehr ja  myös Lars Pasasen veljenpoika Pehr, jolle Lars joutui  

maksamaan kattilan hinnan.

 

v. 1705 isäntä oli Henrik poikansa Anderssin ja tämän vaimon kanssa. Lisäksi tilan osakkaina olivat Anders Pehrsson

Pasanen  ja Lars Andersson Pasanen. Anders Pehrssonin tilalla asuivat veljet Påhl, Henrik, Ivar ja Zachris. Puolisot olivat

 Anderssilla, Påhlilla ja Henrikillä. Lars Andersson Pasasen tilalla oli myös poika Anders ja  tytär (Kirstin). Pasalan tilalla

oli silloin peräti 14 aikuista veroa maksavaa henkilöä. Nälkävuodet  eivät vähentäneet asukaslukua.  Kalaa sai järvistä.

Hirvisaarelainen Lars Kettunen muhinoinut jonkun  Elin Pasasen kanssa.

 

• Vuonna 1706 oli taas riidelty rajankulusta Vuotjärven ja Nilsiän välillä ns. Riitasalolla (TK 11.- 13. Feb 1706 Kuopio

s.72-s.73). Rajaa oli käynyt syyskuun 2. päivänä edellisenä vuonna (tai noin 1680) selvittämässä ilmeisesti Iisalmen

nimismies Cajanus, joka mainitaan asiakirjassa. Sen jälkeen asia oli viety Hovioikeuteen, jonka lausunto oli saatu jo

marraskuun lopulla. Sieltä asian käsittely oli  siirretty takaisin paikalliskäräjille.

    Nilsiäläiset olivat hankkineet syyniin todistajiaan, joista paikalle oli tullut vain Per (Larsson) Kärkkäinen Rautavaaran

Suojärveltä  ja Nils Pekkarinen Siilinjärven ja Nilsiän rajaseudulta Kaaraslahdesta. Muut todistajat olivat jääneet kotiin

vedoten sairauteen.  Näin ollen nilsiäläisten asiakirja Hovioikeuteen oli jäänyt silloin puutteelliseksi. Kaiken lisäksi Pasalan

tilan isäntä Henrik Pasanen onnistui käräjillä tekemään todistaja Kärkkäisen esteellisiksi, koska tämä oli asunut Nilsiän

kylässä ja isänsä Lars Kärkkäisen kanssa (mm. vuonna 1646 huonemiehenä). Nämä olivat "ryöstäneet heinää sen (Pasasen)

niityltä" (rånt höö ifrån däss äng, den tiiden  dhe bodde i Nilsiä by). Tätä Kärkkäinen ei voinut kiistää. Per Kärkkäinen oli nyt

Suojärvellä asuneiden Korhosten yhtiömies ja hänen vaimonsa oli Korhosten (ehkä Philipin) tytär. Kuitenkin Per Kärkkäinen

jääviydestään huolimatta väitti, että nilsiäläiset olisivat aina omistaneet Pasasten ja heidän kesken kiistellyn maan.

    Nyt talvikäräjille Kuopioon oli saatu loput nilsiäisten haluamat todistajat. Todistaja Michell Pekkarinen ei sanonut

tietävänsä asiasta muuta kuin että hänen isänsä oli joskus (nähtävästi 1680-luvun alussa) mennyt kiistelevien osapuolten

maiden syyniin. Todista Nils Lappalainen ilmeisesti Iisalmen puolelta väitti, että se raja, jonka nimismies Cajanus oli käynyt

selvittämässä Tiirijärven maalla, olisi oikea raja ja kiistanalainen maa kuuluisi Nilsiän asukkaille. Todistaja Morten Ruuskanen

Kaaraslahdesta kertoi, että hänen setänsä Pål Ruuskanen oli ollut Kaajaninlinnan hopmannin  (päällikön)  Samuel Långin

kanssa käymässä rajaa näiden naapurusten välillä. Hän ei kuitenkaan voinut kertoa, kenelle kuului se kiistamaa,   jota

nilsiäläiset vaativat. Kumpikaan osapuoli ei voinut oikeudessa esittää lisätodisteita. Oikeuden päätös oli epämääräinen.

Se esitti vain Nilsiän asukkaiden maakirjan, joka tuli tästä tarkastuksesta nöyrimmästi lähettää Hovioikeuteen ", utan

inladh allenast dhe Nilsiä boar i Rättan  sin jordzedel, som med denna ransakning den Hög Kongs Hoffrätt ödmiuckheet

översänd blev". Mainittakoon, että Iisalmen nimismies Samuel Cajanus oli samoihin aikoihin käynyt selvittämässä myös

Hipanlahden Rissasten ja Rissalanrannan Rissasten rajariitoja Vuotjärven Ala Hipan Pahkasalmella.

 

v. 1709  isäntä on Anders Pehrsson (lienee Henriksson) ja tämä vaimo. Lisäksi osakkaina ovat  em. Pehr Pasasen

 pojat Anders, Påhl, Ivar ja Zachrsis. Lisäksi tilalla oli Lars Andersson Pasanen perikunta Anders, Mats  ja sisar (Kirstin).

Lars Pasanen syyttikapteeni Ganschouta rehun viemisestä ilman maksua. Muutkin seudun talonpojat syyttelivät.

Lars  ilmeisesti kuoli vuoden 1715 jälkeen.

 

•  v. 1710 Henrik Pasasen perikunta on menettänyt tilan osakkuuden.  Påhl Persson Pasanen oli  maksanut Anders

Henriksson Pasasen puolesta sotilaiden palkkoja. Virallisesti Henrikin poika Anders menetti tilansa Påhl  Pehrsson 

Pasaselle  v. 1712 kruunun-vouti Nils Westermarkin päätöksellä, josta Anders ei valittanut. Todettiin, että Påhl Pasanen

pystyy paremmin suorittamaan kruunu verot. Käräjillä käsiteltiin kahdennussotilaan palkkaamista, johon  Anders

Henriksson ei kyennyt. Samana vuonna 1687 syntynyt Zachris Pehrsson Pasanen on siirtynyt Leskelän tilan  osakkaaksi.

Pehr Jönsson Leskinen oli testamentannut tilansa syytinkiläiselleen Zachris Pasaselle. 12. 2. 1710 luettu  testamentti

määräsi Zachriksen koko 3 / 4 veromarkan Leskelän omistajaksi!

 

•  v. 1711 Tilan osakkailla Pehr Pasasen pojilla Anderssilla, Henrikillä ja Ivarilla on puolisot,  Anders ja Mats Larsson

ovat poikamiehiä ja Påhl Pehrsson Pasanen on itsenäinen osakas (sai Henrikin perikunnan osuuden eli ilmeisesti

Niemelän tilan).  Zachris Pasanen on Leskelän osakas. Vuonna 1712 Leskelän omistaa yksin Anders Jönsson Leskinen,

joka riitautti veljensä testamentin. Zachris Pasanen ( ja pso) löytyy Isonvihan aikaan tilan omistajana Nilsiän kylästä.

 

Isonvihan aikaan 1714 - 1721  Pasalan tilalla oli 4 osakasta, jotka palkkasivat myös sotilaat. Eräs osakas kuoli heti

Isonvihan jälkeen, jolloin Anders Larsson Pasanen s. 1677 otti haltuunsa tämän pellot. Tilan metsäthän olivat yhteisiä.

Muut osakkaat vaativat peltojen jakoa ja saivat vaatimuksensa hyväksytyksi.

 

•  v. 1719  Savon historiaan päässyt Kirstin Parvitar on saanut poikalapsen "piltebarn". Sen isä ei kuitenkaan ollut

pohjalainen pakolainen Jokelainen, kuten Kirstin aluksi väitti, vaan Leskelän tilan16-vuotias Petter Andersson Leskinen.

Kirstin perui aikaisemmat puheensa. Petter ei tullut käräjille, joten hänet tuomittiin lapsen isäksi. Myöhemmin Kirstin

sai  vielä aviottomat lapset v. 1726 Petter Påhlsson Pasasen (s. 1700) ja vielä tämän torpparin Lars Varosen kanssa

v.  1730.   Petter Leskinen sai vielä aviottoman lapsen Margetta Pasasen kanssa  n. 1725. Edellä mainittu Jokelainen 

palveli   Anders Pasasen talossa. Wuotjärvellä oli useita muitakin pohjalaisia pakolaisia, joilta Anders oli kuullut, että

Jokelainen oli  noin 25-vuotias poikamies.

 

•  vuosina  1722 - 1724 kahdessa asiakirjassa ensimmäisenä eli Pasalan isännäksi mainitaan Pehr Pasanen!  Siis

Pehr Pasanen, Anders Pehrsson, Anders Larsson ja Påhl Pehrsson Pasanen ! Kuoliko tämä Pehr v. 1723 vai oliko

kyseessä Pohlin isä?

 

•  v. 1724 Liperin Koskenala eli Jyrilahdesta  Hindrik Pasanen oli ottanut Christer Parvaisen aution Zachris Heickisen

takauksella. Henrikin, jonka vaimo oli luultavasti Margetta Heickinen, oli Wuotjärven Pasasia.  Heickinen oli jo vuosia

 toiminut  lautamiehenä Liperin käräjillä, oli  Hirvisaaresta.  Tila-asiassa kuitenkin viivyteltiin 2 vuotta. Eräs Mustonen

 halusi  saman tilan.

 

•  v. 1724  Anders Larsson Pasanen hääti veljensä Matsin veljesten  tilalta. " Sen pellot  ei elätä molempia". Lauta-

miehet toteavat, että Isonvihan aikaan talonpito ollut paljon kovempaa. Silti poikien  isä Lars oli pitänyt tilansa

hyvässä  kunnossa.  Mats kertoi eläneensä isänsä kanssa 3 vuotta erillään Anderssista. Sitten isä Lars oli taas ottanut

Anderssin taloonsa. Mats Pasanen oli tehnyt huonoja  hevoskauppoja ilomantsilaisen  Offana Matteoffin kanssa.

 

•  vuoden 1726 marraskuussa  Mats Larsson Pasanen oli ottanut haltuunsa Abraham Ahosen aution Säyneisestä.

 Hän sai  6  vuoden verovapauden. Samoin Henrik Pasanen oli ottanut haltuunsa Christer Parviaisen aution marraskuussa.

Hänkin sai  6 vuoden verovapauden. Tila on nykyisinkin nimeltään Jyrinlahden Pasala ! Christer lienee Pasalan sotilaan

Henrik Parviaisen isä.  Henrikin pso oli Beata Pasatar.

 

v. 1726 talonpojan Johan Heickisen pso Ewa Pasatar oli kirkon ehtoollisella lyönyt hipanlahtelaista Mats

Rissasta.  Heickisiä asui mm.  Leskelän tilalla.

 

v. 1727  Pasalan tilan osakkaaksi tuli v. 1700 syntynyt Petter Påhlsson Pasanen. Isä Påhl Pehrsson Pasanen s. 1672

luopui isännyydestä.   Yhtiömieheksi otettiin  Lars Waronen, josta tuli v. 1730 tilan torppari. Warosia asui Kaavin

länsipuolella. Pasaset nähtävästi kävivät kirkossa Kaavilla.  Näihin aikoihin Pasalan tilan  torppariksi Hipanniemen

Haasianiemeen tuli myös Påhl  Påhlsson Ahonen luultavasti  Nilsiän kylästä.

 

Huom. 1  Ainakin jo vuosina 1681 – 1682 Kaavin lähellä Retusilla tai Korteisilla  asui Mats Pasanen ja Liperi

 Käsämässä Heikki Pasanen sekä Kinahmonsaaressa Thomas Pasanen. Liperin Pasaset löytyivät aina vuoteen

1696 asti.  Käsämässä isäntänä oli Heikin jälkeen Johan  ja Kinahmossa edelleen Thomas.

 

Minulla on kuitenkin kopio Liperin verokirjoista  1670-luvulta? Sen mukaan Käsämässä maksoi veroa Matz Pasoin.

Lähdetiedot puuttuvat, mutta teksti on hyvin selkeä. Vuosina 1694 - 1695 asui  Kaavin Kortteisilla Mats Pasanen,

joka katoaa vuonna 1696 eli nälkävuosina. Tämä  Mats saattoi haudata Liperissä surmatut Pasaset. Korteisilla asui

rippikirjojen mukaan myös  Anna Pasanen, joka eli 1665 - 1745. Liperissä asui myös Per (Johansson) Pasanen,  koska

myöhemmin kirkonkirjoista löytyy hänen leskensä Ingeborg Reijonen.

 

Huom. 2  Wuotjärven itäranta,  kuten Hirvasaari, Siikajärvi, Viitaniemi , Koskenala ja Säyneinen menettivät vuosina

1696 -  1721 paljon väestöään. Esimerkiksi runsaslukuiset Ahosten, Partasten ja Penttisten suvut  katoavat lähes

täysin. Myös   Parviaisia häviää. Osa tiloista autioitui jo nälkävuosien aikaan. Surkein tapaus sattui  Kuopion puoleisen

Wehkalahden Eskel Tolppasen talossa. Naapurit Rissaset kertoivat haudanneensa  1695 - 1696 katovuosien

seurauksena 13 nälkään kuolleen Tolppasen ruumiit. Isäntä Eskel kuollut, josta johtuen tilanne pääsi näin pahaksi.

Nilsiän pitäjän alueella nälkään ei ilmeisesti kuollut ketään! Kalaa sai järvistä.

 

Huom.  3   Siilinjärven tienoilla  asui 1709 - 1712 renki Mats Passoinen (mm. Mats Wäänäsen renki Kehvolla)

ja renki Michell  Passo vuonna 1709 Jännevirralla. Vuonna 1703 Kuopion kappalaisen Matias Molleruksen rengiksi

mainitaan Erich Pasoin, jonka sukunimi muutamana vuonna  oli Päsoin.

 

Huom.  4  Pielisjärvellä Rautavaaran tienoilla asui muutama Pasanen: 

 a) Puumalassa  Rautavaaran länsipuolella asui Lars Andersson Pasanen  Kuopion pitäjästä. Puoliso oli Elisabeth

  Ahoin.   Pariskunta oli vihitty 5.12.1738.  Selitysten mukaan hän oli Anders Andersson Pasasen s. 1662 jälkeläinen.

Puumala oli saanut nimensä siellä 1600-luvulla asuneista Puumalaisista.

 

 b) Samalla tienoilla Alaluostassa asui myös talonpojan poika Kuopion pitäjä  Anders  Pasanen, jonka vaimo oli Brita

Yletyin. Pari oli  vihitty v.1745. Tämä oli ilmeisesti myös Anders Andersson Pasasen s.1662  perikuntaa.

 

 

3. Henrik  Larsson Pasasen eli noin  1640- 1706 lapsista.  Henrikin suku katoaa.

pso tuntematon.              

Lapsia:

Beata                          1660 -                        pso  Peer Olofs Kainulain Palonurmi v. 1682

Anders                                                           Pasalan isäntä 1706- 1712. 

Margaretta                1672               

Henrik                        1679 - 1746              Ehkä Jyrinlahteen Pisan kaakkoispuolelle. Henrik  ja  Beata mainitaan v. 1690

Peer                            1681               

Johan                          1681              

 

 Tietoja Henrik Andersson Pasasesta ja tämän pojasta 

   • Pasalan isäntä n. 1670 - 1706

   • valitti kuninkaalle, koska Lastuniemi oli tuomittu 1670 - luvun alussa laamanninkäräjillä  nilsiäläisille. Valitus

    tuotti tuloksen 1680-luvun alussa. Siitä löytyy pitkiä kirjelmiä. Myös kreivi Pietari Brahe Kuopion pitäjän läänittäjä

    asiassa mukana.

 

   • tullasi joulukuun alussa 1679 Raahessa viljaa ja  kapahaukea

   • ruotujakolaitoksessa v. 1681  Pasala  joutui majuri Gustaf Ollongrenin komppanian toisen korpraalin

   Petter Willandin ruotuun. Samaan ruotuun joutui talonpoikia Toivalasta ja Murtolahdesta.

 

    •   v. 1686 yritti häätää muut veljensä tilalta

   • poika Anders Henriksson ei pystynyt enää vastaamaan tilan veroista.  Anders ja pso puoliso mainitaan

      v. 1697 - 1705 läänintileissä.

 

 

3.3 Lars Andersson Pasanen          1645 - 1720 

 pso Carsin Mårtensdotter Pitkänen Sänkimäki Nilsiä,  1671- 1731

 Lars oli värikäs ja riitaisa mies, josta löytyy paljon tietoja käräjäasiakirjoista. Niitä on kuvattu edellä. Asuinpaikka

 luultavasti nykyinen Laajan talo (*).

 Lapsia:

Margetta                   1672 - 1708

Anna                           1674                          

Anders                        1677- 1745               pso Carin Ollikainen (?) .  Anders oli Pasalan osakas.

Kirstin                                                            löytyy läänintileistä

Matts                         1681- 1754               pso Gertrud Toivanen  Säyneisten Siikajärvi 

 

(*) Perustelu:  Vuonna 1733 julkisti Påhl Pehrsson Pasanen s. 1672 ensimmäisen kolmesta testamentistaan. Siinä

hän haluaa, että hänen poikansa Petter (s. 1700) ja Påhl (s. 1704) " asuvat sovussa ja rakkaudessa hänen asumallaan

 kruununtilan osalla. Mikäli nuorempi poika Påhl hankkii oman tilan, tulee vanhemman veljen häntä avustaa tässä

pyrkimyksessä". Pasalan osakas  Anders Larsson (s.1677)  kuoli   v. 1745.  Jo noin 1735  Påhl Påhlsson Pasasella

 (s.1704) on oma tila, joka myöhemmin selviää Laajan taloksi. Veljekset purkivat Niemelän ja Laajan tilojen välisen

yhtiösopimuksen  vuonna 1747, jolloin tila yritettiin saada verotilaksi. Ruukki kuitenkin kähmi tilan Tukholman

kamarikolegion kautta. Petter Pasasen (s. 1700) poika Påhl s. 1737 omisti Isonjaon asiakirjojen mukaan  Niemelän

(ja nykyisen Jokelan)  tilan ja Påhl Pasasen  perilliset Laajan tilan.

 

tullasi talvella 1679 Kajaanissa viljaa ja  kapahaukea. Hän näytti viihtyvän pielisjärveläisten seurassa!

                                       

3.4Pehr Andersson Pasanen 1650 – 1702

        pso tuntematon. Lars Pasasen piti vastata vielä Kuopion talvikäräjillä 1702 veljensä Perin haasteeseen!

 Lapsia:

Maria                         1666 – 1738             pso Påhl Taskinen Pieksä (Maria kuoli Nilsiässä)

Anders                       1670 -                        Anders oli Pasalan osakas

Påål                            1672 - 1752               pso  Carin Vartiatar Västinjärvi

Peter                          1674 –

Henrik                                                            Pasalan osakas 1700-luvun alussa

Ifvard                         1678 - 1740              pso Carin Lemmetär 1726 - 1728 ja  Anna Heikitär 1729 -

Zachris                       1687 - 1760              pso Anna Pers. Parviatar  1688-1748, torppari Lastulahti

 

Tietoja Pehr Andersson Pasasesta

  • tullasi joulukuun alussa 1779 Raahessa viljaa ja paljon kapahaukea

  • oli lähettänyt 1690-luvun lopulla tervaa Ruokoisten Nils Ruotsalaisen mukana Lappeenrantaan. Joutui

    1698  syyskäräjillä karhuamaan niiden hintaa ja  lainaamaansa purjetta.

 

3. 5 Anders Andersson Pasanen   1662 - 1731.  Suku katoaa Pasalan tilalta.

        pso Chirstin Mårtendotter  Pitkätär Sänkimäki Nilsiä , v. 1681.  

 Lapsia:

Margetta                   1684                             

Anders                       1685

 

Tietoja Anders Andersson Pasasesta

oli joutua sotilaaksi vuonna 1678. Perhe palkkasi hänen tilalleen muun sotilaan.

perhettä muutti Rautavaaran Puumalaan

 

3.6  Margaretta Andersdotter Pasanen     - 1690    Leskelän emäntä.   vih. 1675

   pso   Pehr Jönssön Leskinen.   Pehr Leskelän isäntä kuoli n. 1710 .  Juice Leskisen suku!

 Pehr testamenttasi tilansa syytinkiläiselleen vaimonsa veljenpojalle syytinkiläiselleen Zachris Pehrsson

 Pasaselle s. 1687.  Pehrin veli Anders riiteli tilan itselleen v. 1712. Pehrin suku menetti Leskelän.

Lapsia:

Margetta                   1677

Johan                          1681

Per                              1683 

 

4.  Pehr Andersson Pasasen s. noin 1650 jälkeläisiä

 

4.1. Anders Pehrsson Pasanen  1670  - 1727 (? ) 

    pso tuntematon      

Lapsia:

Anna                           1713 - 1771              pso sotilas Johan Räsänen (Grävelin) v. 1738

Anders                       1708 - 1768              pso Carin Ruuskatar Nilsiä Karaslahti v. 1729

Susanna                                - 1749             pso Johan Rissanen Juankoski Vehkalahti v.1727

Ifvard                         1722 - 1750              pso  Anna Larsdotter Väänätär Reittio  v. 1746

Marg.                                                            pso sotilas Eric Turkulainen Vehkalahti v. 1730. Isä Erik Hackarainen

                                                                       Kellolahti ja äiti Margetta Turkulainen. Erik  syntyi v. 1704.

Henric                        1713-                         pso Dorothea Korhonen Kangaslahti. Jyrinlahteen.. Kaavin Pasaset.

    

Tietoja Anders Pasasen lapsista

 Anders  ja Ivar olivat Pasalan osakkaita vuonna 1747. Henrik muutti Vuotjärven Viitaniemelle (Jyrinlahteen?).

 Johan Räsänen suku asui Ala-Hipanjärven sotilaantorpassa Pahkaniemellä. Sieltä suku muutti Wuotjärven

Vinkinsaareen 1790-luvun alussa. Räsäsiä asui 1800-luvun alussa myös Jokelan torpassa.

Anders Andersson Pasanen oli Pasalan osakas  noin v. 1728 - 1744. Sen jälkeen osakkaaksi tuli hänen nuorempi

veljensä Ivar  v. 1745 - 1750. Tosin Anderskin mainitaan osakkaaksi, mutta Ivar oli isäntä.

 

Huom! Påhl Andersson Pasanen Rautavaaran sukuhaara muutti Puijon rinteelle 1750-luvun alussa pappila

 torppariksi. Vaimo Carin Mortensdotter Oinotar Kuopio. Tämä Påhl toimi 1740-luvun lopussa Juankosken ruukin

renkinä. Vuonna 1748  Pasalan torppari Johan Partanen ilmoitti Kuopion käräjillä: " Minä en ottanut sitä särkiverkkoa,

jota ruukin renki Påhl Pasanen kaipailee. Pohl todella löytyy ruukin työväen luettelosta (ei sukunimeä). Puijonrinteen

torppaa kutsuttiin siis myöhemmin Pasalan torpaksi. Vuonna 1756 Påhl käräjöi vaimonsa perinnöistä Måhrten

Oinosen  kanssa  ja onnistukin voittamaan omaisuutta.  Tämä pappilan torppa oli Pasasten yöpymispaikka ainakin

jo 1740-luvun alussa. Siihen liittyy surkuhupaisa Isonvihan aikainen Kuopion kirkonkellon kätkemisjuttu, johon

lautamies Pehr Pohlsson Pasanenkin joutui osallistumaan. Kyseessä lienee ollut pila, johon sortui kirkkoherra

Argillander.

 

4. 2Påhl Persson Pasanen     1672 – 1752       Påhl sai vuonna 1712 setänsä Henrikin maat

       pso Carin Vartiatar            1682 – 1763      Carinin sisar Elin oli Hipanlahden tilan  Johan Rissasen pso

Lapsia:

  Pehr                         1700 - 1753              pso Christina Hämälätär                                         Niemelän suku

  Påål                          1704 - 1756              pso  Carin Ollikatar  Syvärin Kärsämäeltä            Laajan suku  

  Elin                           1707 - 1781              pso Olof Hardikainen Siikajärvi

  Kirstin                      1722 - 1791              pso Olof Heickinen Pieksä

  Catharina                mainitaan isän toisessa testamentissa vuonna 1744

 

4.3  Ivar Pehrsson Pasanen   1678 – 1740

 psot   Carin Lemmetär     1726 - 1727    ja   Anna Heikitär   1728  -   Pieksältä  (nykyisin Juankoskea)

Lapsia:

Peter                         1726 -                     

Anders                       1729 - 1750           

Petter                        1735 - 1794 (?)         pso  Carin Tuovitar  Nilsiä

  

Tietoja Pehr Ivarsson Pasasesta 

 Petter Ivarsson oli tilan osakas ainakin 1756 - 1757. Hän viljeli nykyisen Suuriahon (Ahon) peltoja. 1770-luvun

jälkeen hän luopui pelloistaan, joita tuli viljelemään torpparina Laajan entinen vävy Gabriel Andersson Tuovinen.

Petter esiintyi vuonna 1776 Juankosken ruukin välikäräjillä todistajana. Laajan tuleva isäntä Pohl Pohlsson  asui

 nuorempana joitakin vuosia Pehrin taloudessa, kun Gabriel Tuovinen asui päätilalla.

 

4.4  Zachris Pehrsson Pasanen       1687 - 1760

      pso Anna Parviatar

Lapsia:      

Marg.                                                             pso Henrik Andersson Hardikainen Syvärilä

Anna                           1718                           pso Morten Sigfridsson Kettunen Säyneinen (Juankoski)

Lisbetha                     1724                     

Pehr                           1714 - 1764               pso  torpparintytär  Elin Hackarainen Wuotjärvi Leskelä

Zacris.                        1716 -1764               pso torpparintytär Walborg  Hackarainen Wuotjärvi Leskelä

 

Tietoja Zachris Pehrsson Pasasesta

   Zachris oli Wuotjärven Leskelän omistaja noin 1710- 1711, kunnes Pehr Leskisen nuorempi veli Anders riiteli

tilan  itselleen. Zachris oli v. 1712 ja Isonvihan aikaan talonpoika Nilsiän kylässä, jossa hän osallistui mm. ruotu-

sotilaan Jöran Kurosen palkkaukseen jo vuonna 1713. Sodan jälkeen Zachris palasi Pasalaan Lastulahteen torppariksi.

Lautamies Petter Pasasen kuoleman jälkeen 1753 Zachris Zachrisson Pasanen oli Pasalan osakkaana.  Vielä 1769 tilan

osakas oli  Zachriksen puoliso. Sitten suku asui torppareina Lastulahden Vanhalla paikalla. Myös veljen Pehr Pasasen

poika Zachris asui Lastulahden torpassa. 

 

Tietoja Elin ja Valborg Hackaraisen suvusta

   Nämä naiset olivat Kaarle XII sotilaan Påhl Hackaraisen syntynyt Vehkahdella noin 1676  ja  Beata Rissasen

 s.1691 tyttäriä. Påhl muutti Leskisten tilalle torppariksi. Vaimo Beata oli saanut isot sakot ja piiskarangaistuksen,

koska hankki miehen ollessa sodassa lapsen Juankosken akonveteläisen poikamiehen Hämäläisen kanssa.

 

5.   Peter Påhlsson Pasanen    1700 - 1753    

   lautamies vuosina 1737 - 1753 Kuopion käräjillä

    pso  Christina Hämälätär        1705 - 1789   Akonvedeltä Juankoskelta

 Lapsia:

   Anna                       1726 - 1726              äiti Kirstin Parviatar

   Carin                      1729 - 1729                 

   Kirstin                    1730                           pso Lars Wäänänen Reittio Nilsiä

   Elin (Helena)          1733 - 1790              pso lautamies Anders Johansson Leskinen Wuotjärvi Suottala

   Per                                                                Mainitaan isän testamentissa. Eli vielä 1770-luvun alussa!

   Påhl                        1737 - 1809              psot Kristina Pitkätär, Valborg Kokotar  ja  Ingebor Heikitär

   Anders                    1740 - 1741              tähän aikaan raivosi kulkutauti lifsoth

   Brita                                 - 1741

   Anna                       1744 - 1753

   Catharina               1746 - 1753

   Susanna                 1742 - 1797              pso renki Jöran Ahonen,  asuivat mm. Nilsiän Reittiolla

 

Tietoja Kristina Pitkäsen suvusta 

Erik  Pitkänen asui vuoden 1670 tienoilla Vehkaaressa Muuruveden kylän länsipuolella. Hänen poikansa Erik

joutui sotilaaksi ja venäläiset saivat hänet vangiksi Wiipurin valtauksen yhteydessä vuonna 1710. Pojalla oli lapsi

Margaretta Ruuskasen kanssa. Christina Johansdotter Pitkättären s. 2.11.1734  äiti oli Anna Hårtanainen. Horttanaiset

 asuivat Pasalan tilan  länsipuolella Pieksällä Haukilahden päivärannalla jo 1500-luvulla. Pitkästen sukua tuli 

Vehkasaaren tienoille Nilsiän Sänkimäestä jo vuoden 1650  aikoihin.

 

 Tietoja Reittion Väänästen suvusta

   Mats Wänänen asui Reittiolla jo vuonna 1639. Hän palveli jonkin aikaa sotilaana 1640-luvulla. Jälkeläinen

Mats Väänänen ei  toiminut Isonvihan aikaan Nilsiän ja Juankosken alueen staarostana; toisin kuin Savon historia

väittää. Alueen staarostoiksi venäläiset asettivat Henrik ja Lars Pitkäsen Sänkimäestä.

 

Tietoja Halunan Kokkosten ja Tuovisten  suvuista 

   Michel Kockonen tuli Nilsiän Halunalle vuonna 1689.  Samoihin aikoihin Halunalle tuli Maaningan Tuovilanlahdelta

Anders  Tuovinen. Hän ja hänen serkkunsa  Johan hankkivat maata myös Nilsiän tilasta numero 2. Anders myi

Halunalla  sijainneen maansa Kockosille vuonna 1700. Johanin maita sai  Johan Rissanen Hipanlahdelta 1732.

 

5.1Påhl Pettersson Pasanen 

1737 – 1809       

  Påhl  saattoi käydä  Kustaa III luona Tukholmassa. Edusti seudun asukkaita Vaasan hovioikeudessa verotuskiistassa

Juankosken ruukin omistajan kanssa 1776 – 1786. Tigerstedt hävisi jutun. Påhl oli myös kuudennusmies ja monien

perheiden holhooja. Hän löytyy myös Kuopion nykyisen tuomiokirkon ”rakentajien” luettelosta.

1.  pso  Kristina Pitkätär   1738 – 1763.

Lapsia:

   Zackarias                1758 - 1828                 pso Christina Hyvärinen Nipasenmäki ja Anna Savolainen Hipanlahti.

                                                                        

   Christina                1761 - 176

   Påhl                        1763   (?)                   Påhl Påhlsson Pasanen löytyy sotakuljetuksissa v. 1789

   Johannes                1763 -1790               pso Ingeborg Heikitär.  Hovin, Harjun, Jokelan sekä Korpisten suvut.

 

 2.  pso Walborg Kokotar                1743 – 1771.      isä Henrik Kokkonen Haluna.

Lapsia:

   Henric                     1764 - 1764

   Lisa                         1764 - 1764

   Christina                1766 – 1837              pso  kuudennusmies Erik Väätäinen Siikajärvi. Isä Erik oli Hartikaisten vävy.

   Petrus                    1769 – 1841               pso Regina Kekäläinen, Kuudennusmies Jokela

   Påhl                        1771 – 1781              kuoli isorokkoon

   Walborg                 1775 – 1850              2.   pso Anders Korhonen Hirvisaari, Vuotjärven Pajuharjun Korhoset.

   Henrik                    1778 – 1848              pso Helena Sigfridsdotter Kettunen. Niemelän suku.  Henrik oli mm. seppä.

 

3.  pso Ingeborg Heikitär        1749 - 1814

Lapsia:

   Ingeborg                 1780 – 1852             pso herastuomari Mats Heikkinen Pieksä

   Paul                        1783  - 1808             kuoli 3.3.1808 kurkkutautiin.  Asui siihen aikaan Jokelassa.

 

 Tietoja sotilas Sigfrid Kettusesta

   Sigfrid Kettunen  (Häg) oli kotoisin Rantasalmelta. Hän palveli Pasalan naapuritilalla Hipanlahti 1:ssä  Rissasten

ruotusotilaana jo  1760-luvulla. Talo oli ilmeisesti nykyinen Hipanhovi. Rissasten äiti oli Påhl Pehrsson Pasasen 

(s. 1673)  vaimon sisar Elin Vartiatar. Sigfridin puoliso oli Catharina Anderssdotter Parviatar. Catharinan äiti oli  

Catharina  Påhlsdotter Leskinen, joten Sigfrid Kettunen esiintyi vaimonsa kautta Leskelän tilan osakkaana. Anders  

puolestaan oli sotilas Henrik Christersson Parviaisen ja Beata Pasasen poika. Sigfrid Kettusella oli useita tyttäriä,

jotka kaikki pääsivät talonemänniksi. Tytär Helenasta tuli Niemelän talon emäntä, jonka mies oli Henrik Påhlsson

Pasanen s.1778.  Kettusen tytär Mari avioitui Siilinjärven Hakkaralan Lars Pitkäsen kanssa. Hänen tyttärensä

Katarina on Hovin suvun esiäiti. Sigfrid Kettunen asui vuonna 1805 Niemelän tilan Wuotjärvi nro 1:n torpparina.

Sigfridin kautta  Spede Pasanen on myös Wuotjärven Leskisten ja Rantasalmen Kettusten sukua.

 

5.2  Anders Andersson Pasanen  Suku asui Wuotjärvi Jokela noin vuoteen 1790 asti.

1708 - 1768             Pasalan osakas 1728 - 1744

 pso  Carin Ruuskatar Kaaraslahti. Kylä tunnetaan nykyisin Nilsiän Pajulahden nimellä.  Henrik Ruuskanen asui

 Kaaraslahdessa jo vuonna 1616. Näiden Ruuskasten jälkeläinen on keihäänheittäjänä tunnettu Antti Ruuskanen.

Lapsia:    

   Anders                    1731                           katoaa

   Anna                       1742                          pso Olof Z. Heickinen  kuudennusmies Pelonniemi

   Ifvar                        1742 - 1791              pso Anna Piritär Syväri. Ivar meni Syvärilän Pirilään vävyksi.

   Carin                       1748 - 1783              pso Henrik Rissanen Nilsiä

   Pål                           1744 - 1809              pso  Apollonia Hartikatar Pieksä.  Lastulammin Pasasten sukuhaara

   Zachris                    1751 - 1822              pso Beata Andersdotter Parviatar  Wuotjärvi Leskelä. Tila Lastulahti Jokela.

 

Tietoja Ivar  Andersson Pasasesta

 Ivar on Syvärilän Pasasten kantaisä. Syvärilä  sijaitsee Syvärinjärven itäpuolella Nilsiässä.

 

Tietoja Påhl  Andersson Pasasesta

   Pål oli veljensä Zachriksen kanssa Pasalan osakkaita. Isossajaossa he saivat tilat Lastulahdesta. Veljesten tilojen

   raja kulki  Lastulahden rannalla luoteis-kaakko suunnassa. Pål osti vuonna 1790 maatilan Ala-Hipan järven

   länsipäästä Pahkalahdesta. Tilaan kuului myös Pahkaniemen sotilaantorppa, jossa Räsäset olivat asuneet.

   Vuonna 1794  Påhl myi Pahkalahden tilan  Savolaisten veljeksille. Påhlin sukua  löytyy paljon.

 

Tietoja Zachris Andersson Pasasesta

  Zachrisin puoliso Beata Parviatar oli Sigfrid Kettusen vaimon sisar.  Siis Zachriskin esiintyy asiakirjoissa

Leskelän osakkaana. 1790-luvulla hän osti osan Leskelän tilasta nuoren poikansa Anderssin ja  vaimon veljen

Anders Parviaisen nimiin. Zachris toimi tarmokkaasti Pasasten käräjöidessä Juankosken ruukin omistajaa ritari

Tigerstedtiä ja vielä 1800-luvun alussa Tigerstedtin vävyä ruukin johtaja Fredrik J. Ekholmia vastaan. Hänet

mainitaan myös ruukin omistaja kapteeni Bennettiä vastaan käytävissä käräjöinneissä vuoden 1790 tienoilla.

Zachris ilmeisesti oli soutumiehenä Olli Tuoviselle, kun Juankosken ruukin omistajaa Ekholmia ammuttiin lokakuussa

1810. Hän joutui vankilaankin Kuopioon, mutta ei tunnustanut mitään. Häntä vastaan ei löydetty pitäviä todisteita.

Vaimo Beata tuli heikkonäköiseksi  ja asui  sukulaistensa luona Nilsiän Sänkimäessä, jossa Zachriskin asui käräjä-

asiakirjojen mukaan 1790-luvun alussa ja myös kuoli siellä (Forsberg)! Zachris oli hyvin aikaansaava ja värikäs mies.

 

·       5.3  Påhl Påhlsson Pasanen  1704 - 1756     Laajan suku

    Pasalan osakas ja Laajan isäntä noin vuodesta  1735.

1.  pso Christina Hartikatar

Lapsi:

 Carin                          10.2.1736 – 1759     Carin Laajan isäntä 1756 – 1758. Pso Gabriel Andersson Tuovinen Nilsiä

2. pso Carin Ollikatar          

Lapsia: 

Elin (Elli)                     1740                         pso  Henric Ruotsalainen Iisalmi Sutela

Christina                    1744                         pso Anders Vartiainen  Viitaniemi (Kaavi)

Paulus                   1747 - 1784             pso Helena Parviatar.    Laajan isäntä.  

Marg.                         1750 -

Anna                           1753 -

Peter                           1754 - 1770               löytyy myös käräjäasiakirjoista

 

 

Tietoja Gabriel Tuovisesta

   Avioliiton seurauksena Gabriel Tuovinen toimi Laajan isäntänä noin 10 vuotta. Hän oli riitaisa mies, joka

joutui jopa  käsirysyyn Laajan tulevan isännän Påhl Pasasen (s. 1747) kanssa. Riita koski heinämaita. Monien

käräjöintien jälkeen Tuovinen muutti ensin torppariksi Suuriahoon ja sitten Nilsiän kylän puolelle. Myös isä Anders

käräjöi poikansa kanssa. Tuovinen oli yrittänyt jo ennen avioliittoaan 1750-luvulla saada ukkinsa Kokkosille

myymät Nilsiän Halunan maat takaisin suvulleen.

 

Tietoja Laajan tilan asioista

   Isä  Påhlin s. 1704 kuoltua  v. 1756  nuorempien lasten holhoojana toimi Pasalan nuori 20 - vuotias isäntä vuonna

1737 syntynyt Pohl Pettersson Pasanen. Påhlin serkku Laajan isäntä 22-vuotias Carin  ei siis kelvannut holhoojaksi. 

Kun tämä Pohl kuoli 1784, joutui Pohl Pettersson Pasanen taas Laajan väen holhoojaksi. Leski Helena Parviainen

avioitui ojittaja  Henrik Andersson Parviaisen kanssa. Tämä toimi Laajan isäntänä ja osakkaana noin vuoteen 1810 asti.

Pohlin pojan Svenin sukunimeksi oli jopa kirjattu Parviainen.

 

6.  Lyhyesti Niemelän Pasasten sukuhaaraa   

 

6.1 Henrik Påhlsson Pasanen   1778 – 1848          Asui aluksi Jokelassa.  Osti Niemelän tilan 1824.

      pso Helena Kettunen           1777 – 1853         Helenan isä sotilas Sigfrid asui 1800-luvun alussa Jokelassa

 

Lapsia:

Påhl                         1802 -                        pso Helena Rissanen. Kaaville Hirvisaareen

Katarina                  1804 -                        pso Fredrik Heikkinen Pelonniemi

Henric                     1807                           pso Maria Rissanen. Pelonniemi 3 Erolaan

tytär                                   - 1810

Kristina                   1811 - 1813

Johan                       1814 - 1876              pso Anna Kaisa Hyvärinen s. 1818  Pelonniemi

Anders                    1816 - 1868              pso Eva Stina Kekäläinen. Akonvedelle. Poika Wilhelm  Speden ukkki.

Peter                       1819 - 1820

 

6.2.  Johan Henriksson Pasanen  1814 - 1876          Hauta löytyy Nilsiän vanhalta hautausmaalta

   pso Anna Kaisa Hyvärinen    1818 – 1889             Anna Kaisan äiti oli Karin Svensson Pasanen Laaja ja

 isä lautamies Henrik Hyvärinen Nipasenmäki.

Lapsia:

Poika                       1841                           kuollut  1841

Poika                       1841                           kuollut  1841

Anna Lena               1842 - 1912              pso Paavo Heikki Savolainen Kaaraslahti, v.1864. Asuivat Hipanhovissa

Henrik Johan          1844 - 1897              pso  Leena Kaisa Pasanen Laaja. Hauta löytyy.

Aron                        1846 - 1925              Niemelän osakas. Nuuka mies ja rikas..

Eeva Stina               1848 -                        pso Erik Vilho Keinänen Kaavi,  v. 1894

Fredrik                    1850 - 1925              pso Maria Pasanen s. 1870 Taatonniemi. Fredrik nuuka ja rikas isäntä.

Tietoja Fredrik Pasasesta
Koska paikkakunnalla ei ollut pankkia ennen kuin vuonna 1916, hän lainasi veljensä Aaron kanssa rahaa
monille vuotjärveläisille. Herastuomari Selkälän Kusti Leskisen välittämän tiedon mukaan useimmat Vuotjärven
talot olivat velkaa Niemelään. Kuitenkin hänellä oli myös jonkin verran tietopuolisia harrastuksia. Hän oli
hankkinut erittäin monipuolisen tieto-, kulttuuuri- ja poliittisia asioita käsittelevän teoksen eli vuoden 1901
kalenterin.
Siitä löytyy mm. runoja, artikkelit kirjailija Juhani Ahosta ja Pariisin maailmannäyttelyn Suomen
paviljongista, ajankohtaisia valtiopäivillä laadittuja lakeja ja säädöksiä, poliittinen mm. Suomen venäläistämistä
käsittelevä kriittinen artikkeli, tietoja vuoden 1900 kulttuuritapahtumista esimerkiksi Helsingin musiikki - ja
laulujuhlista sekä Pohjois-Savon kirjastoista. Sitä lukivat myös useimmat hänen tyttäristään, jotka tekivät siihen
omia muistiinpanojaan. Kirjanen löytyi talon vintiltä.

Anders                    1852 -1915                pso Anna Leena Leskinen. Hirvilahteen v. 1894.  Hirvilahden Pasaset.

Maria Lovisa           1855 -                        pso Johan Hakkarainen Viitaniemi, v. 1878

   Huom. ! Anna Leenan jälkeläisiä on mm. Vuotjärven Harjun Paavo Pasasen emäntä Laina Tuononen

 

6.3. Fredrik Johansson Pasanen    1850 – 1925       Nuuka ja rikas mies. Lainasi veljensä  kanssa rahaa kyläläisille.

      pso Maria Sofia Pasanen             1870 – 1936       syntynyt Taatto. Laajan sukuhaaraa.                 

 

Lapsia:

Juho Jalmari           1891 -1903                hukkui Taatonjoen suuhun syysjäihin mummolan reissulla

Elviira                      1893 - 1960              pso Vihtori Puustinen Nilsiä 2 Haukimäki

Aino Elisabet          1895 - 1986              pso Johannes Korhonen Pielavesi (Vianta) Kuusela, v.1916

Alma Maria            1898   - 1970            ”pso” yo Niilo Manninen Vuotjärvi Iivola

Veikko Fredrik        1901 -                        pso farmaseutti ja opettaja  Fanni Dagmar Kettunen Polvijärvi

Aili Helena              1903 - 1993              pso pankinjohtaja Pentti Reijonen s.1903 Nilsiä

Eeva Irene               1905 - 1992              pso Frans Ojanperä vääpeli Lemiltä

Alli Mirjam             1911 - 2002 (?)         pso Pentti Voutilainen Hankkijan johtaja Kuopio, 1914- 1971

 

7. Lyhyesti Laajan Pasasista

 

7.1 Pohl  Pohlsson Pasasen s. 7.9.1747 – 9.1.1784

 vaimo Helena Parviainen s. 1752 Vehkalahti (Juankosken itäpuolella).

Pohl oli myös kuudennusmies. Hän käytti ammattinimeä ruukin talonpoika. Kuolinsyy oli kuume.

Lapsia:

Påhl                         3.11.1769                              23.2.1770                                  

Sven                        18.12.1770 - 17.5.1809      pso Brita Rissanen . 8.2.1771 Nilsiä (ei Tiirinniemi !). Laajan isäntä.                                   

Catharina                4.8.1772                                pso Påhl Gustaf Hartikainen Pieksä ja Elias Procopea                     

Christina                 29.2.1776 - 22.10.1776                                            

Elin                          24.7.1777                                                    

Helena                     1.2.1779                                pso Fredrik  Rissanen Nilsiä     

Paul                         17.11.1780 - 19.2.1833      pso Anna Kristiina Leskinen Selkälänranta.  Asui Suuriahossa.

                                                                                Anna Stina poltteli viinaa  Ekholmin murhan edellä.                      

Anna                        17.11.1780                           pso   Iwar Ivarsson Leskinen  Selkälä                   

Maria                      17.12.1783 - 14.12.1788

Vaimon Helenan  toisesta aviosta:                                           

Parviainen Gustaf  s.23.11.1795                        pso Anna Korhonen s. 1796    

 

7.2 Sven Pohlsson Pasasen s. 18.12.1770 lapsista

pso Brita Henrikintytär Rissanen s. 8.2,1771 Nilsiä 2

Britan äiti Katarina Antintytär Pasanen

Lapsia:

Helena                        11.12.1792                 pso  Anders  Leskinen  Suottala                                                        

Catharina                   1794                           pso lautamies  Henrik Hyvärinen Pelonniemi 1

                                                                       Tytär Anna Caisa s.1818 Niemelään Johan Pasasen emännäksi.                                                     

Maria                         17.11.1795                pso   Lars Heiskanen Rissala                                       

Påhl                            16.6.1797                  pso  Katarina Vartiainen Västinjärvi.  Taaton Pasaset Taatolle 1827.             

Johan                         8.7.1799                pso Katarina Antintytär Korhonen Vuotjärvi Pajuharju.

                                                                        Äiti Walborg Pasanen Niemelästä.                  

Brita                           20.5.1801                  pso Anders Hyvärinen Otramäki.  Ala-Hipan Haasianniemen Hyväriset.

Anna Christina          8.5.1803          

Henric                        2.4.1805                    pso Lisa Heickinen  Pieksä.   Suuriahon (Ahon)  Pasaset 

Eeva                            28.3.1807                  pso  Olli Ollinpoika Pasanen  Lastulammin Pasasia.                 

Hedwig Sofia             2.10.1809                  pso Pehr Hackarain Viitaniemi 1 ja  Anders Gustav Hackarainen Viitaniemi 3

 

7.3  Johan Svensson Pasasen s. 8.7.1799 lapsista

 Vaimo   Katarina Antintytär Korhonen Vuotjärvi Pajuharju.  Katarinan Äiti Walborg Pasanen Niemelästä. 

Lapsia:

Brita Christina        23.8.1830        

Henrik                     10.2.1832                pso Eeva Kristina Väänänen ja  Liisa Sutinen. Laajan isäntä.   

Johan                       5.5.1834                       pso Maria Juhont. Väätäinen s. 16.11.1849                           

Anders                    26.8.1836                     pso Ulrika Rissanen, joka leskenä asui mm. Ahossa (kuva)  ja Hurjaharjussa. 

Maria Christina      22.4.1839                     pso Johan Henriksson  Pasanen Hovi . Kuvat löytyvät.                 

Leena Caisa             27.10.1841                   pso Henric Johansson Pasanen  Niemelä. Ei lapsia.

Hedvig Sofia           22.3.1844                     pso torppari  Karl Gustaf Väätäinen s. 13.5.1835                  

Anna Lovisa            22.12.1847                                                  

Eeva                         28.9.1849                     pso Antti Turunen. Perhe Kuopioon (Oskari Turunen oli paljon Vuotjärvellä!).

David                       27.4.1852                       

 

7.4 Pohl  Svensson Pasasen s. 16.6.1797 lapsista  s. Laaja. muutti Taatolle (Taatonniemelle) 1827

pso  Katarina Vartiainen Västinjärvi

Lapsia:

Peter                       28.7.1824                             

Brita Stina               ?1825                            pso  leski Henrik Savolainen Pieksä

Johannes                 16.4.1827 - 27.6.1887        

Gustaf                     29.7.1828 - 24.5.1888       

David                       7.5.1830 - 22.10.1848.        David hukkui; ei löydetty.        

Anna Caisa              12.4.1832                     pso Påhl Leskinen Iivola. Rötikön torppaan Ala-Hipan rannalle              

Maria Lovisa           5.4.1834 - 30.6.1836          

Helena                     17.10.1835                   pso Wilhelm Pietikäinen    

Wilhelm                  21.12.183                     pso Maria Sofia Pekkarinen Murtolahti 7     

Maja Lisa                12.2.1841                     pso Salomon Hackarain. Muutti Viitaniemi 2 Perttuun.          

Paul                         27.11.1845                          

 

7.5  Henrik  Svensson Pasasen s. 16.6.1797 lapsista    s. Laaja.  Muutti Suuri (Ahoon).

pso  Liisa Heikkinen s. 1815 Pieksä

Lapsia:

Juho Fredrik           9.2.1836                       pso Eva Stina Leskinen s.1840 Iivola.  Joenniemeen                

Anna Kaisa              4.11.1838                     pso Simon Ronkainen s.1827. Asui Taatolla 1850-luvulla                       

Eva Stina                 20.4.1841                     pso Urpo I. Leskinen s. 21.1.1836 Iivola                       

Heikki                      14.8.1844 - 11.7.1907                               

Wilhelm                  10.3.1847                     pso Maria Lovisa Hiltunen  Kaavin Vehkalahti nro 9

Maija Lisa               14.12.1849 - 11.2.1853              

Urpo                        1.8.1851                                        

Paavo                      10.9.1852 - 3.12.1920                               

Antti                        2.8.1855                       pso Josetta Koistinen. Antti räätäli Kopralahden rannalla.                     

7. 6 Wilhelm Henriksson Pasasen s.10.3.1847 lapsia   Suuri(Aho).

pso Maria Lovisa Hiltunen

Lapsia:

Milma Lydia            30.3.1888 - 26.5.1900        

Johannes                5.7.1893 – 22.10.1955        pso  Ida Laitinen Taatto. Wuotjärven Osuuskassan hoitaja.

Wilhelm                  7.5.1866 - 16.3.1953 

 

7.7 Antti Henriksson Pasanen s.. 2.8.1855 Aho. Räätälimestari. Koivuniemen tila Kopralahdella

pso Josetta Koistinen. Antin oppilas mm. Erik Pasanen Yläpiha ! Perhe Juankoskelle.

Lapsia:

Kerttu                      5.12.1889                             

Ester                        19.1.1891 - 3.1.1893 

Väinö Antero          3.12.1893                             

Alli Josefina            27.12.1895                                                  

Helmi                      25.8.1897        

 

7.8 Henrik  Johansson Pasasen s. 10.2.1832   Laaja      

1.pso Liisa Sutinen s.1837  ja 2. pso Eeva Kristina Väänänen

Johanna                  17.8.1857         äiti Liisa Sutinen. pso Matti Juhonpoika  Puustinen s. 28.9.1856 Tiaisaho                                       

Henrik Johan          26.9.1864         pso Ida Leskinen. Poika Matti Leander Ouluun kauppiaaksi.

Karl Gustaf             27.5.1867         psot Amalia Puustinen ja Eeva Stina Airaksinen. Yläpihaan.

Wilhelm                  4.2.1870           pso  Fredrika Korhonen s. 6.5.1883 Muuruvesi. Purolan Pasaset.

Anders Lars            9.2.1873           pso Ida Juhon tytär Pitkänen Heinäjoki (äiti Iivolasta). Laajan isäntä.

Karolina                  16.6.1876         pso  Erik Hartikainen s.14.6.1879. Sai tilan Kokkomäestä Nilsiän tien varrelta.

Eva Stina                 9.4.1879           pso Niilo Tossavainen Taaton Brofeldtin tyttärien ottopoika.

 

7. 9 Johan Henriksson Pasanen  s.5.5.1834  Laaja.   Haapaniemelle.

1. pso Stina   Maija Väätäinens. 1831  ja  2. pso Maria Väätäinen s. 1849

                                                                          1. pson lapsia

Johan Petter          21.12.1865                pso Hilda Nenonen s. 6.4.1879 Suonenjoki.  Osuuskassan hallituksessa.

Ida Maria                10.11.1867 -  1940  Ida lähti Joroisiin 1892. Asui sitten Haapaniemellä 1920-luvulla. Kauppias.

Lars Gustaf             28.3.1870 - 1876          

Aron Henrik           20.12.1871- 1934.    Aaro asui Haapaniemellä. Osuuskassan hallituksessa. Muutamassa valokuvassa!

Ewa Karolina          17.12.1877               

                                                                          2. pson lapsia                                                                                                                           

Eva Agatha          18.12.1880 - 17.12.1948.    pso Paavo Pasanen Hovi. Jokelan torppa. Löytyy kuvia!

Gustaf                  2.6.1882 - 12.11.1886

Lassi Samuel        20.4.1885 - 7.5.1887       

Lars Samuel         7.11.1889                           Ylä- Hipan Järvenpään Pasaset      

 

7.10  Pekka  Johansson Pasanen s.  21.12.1865. Työnjohtaja ym. Haapaniemi.

pso opettaja Hilda Nenonen

Lapsia:

Juho Pekka          26.4.1908 -  26.4.1908                                  

Martti    39.10.1909                        pso Ida Maria Hartikainen s. 14.11.1911 Vuotjjärvi 9. Poliisi Iisalmi. 

                                                           Martti on TV-uutistenlukijan Piia Pasasen ukki.

Maija Lisa            1.7.1911 - 12.3.1917                      

Inkeri Josefiina    10.10.1914          pso Erik Johannes Kaski   

Mauri Olavi         10.11.1912          pso Lea Karin Mujunen s.15.2.1920 Impilahti. Komissario Jyväskylä.

Irja         9.9.1918                             pso Tauno Gunnar Korolainen s.12.1.1918 Kajaani 

Irene      28.12.1919                        pso Alpo Rudolph Nyman 20.3.1913          

 

7.11  Anders  Johansson Pasanen s.  26.8.1836   Laaja  Asui mm. Sydänmaassa ja Hurjaharjussa.

pso Ulla Rissanen.  Muutama kuva!

Lapsia:

Anders Oskar      23.10.1879 - 26.2.1882   syntyi Laajassa

Ulrika                    18.4.1883                           syntyi Laajassa

Kalle Vihtori        22.3.1888                           syntyi Sydänmaa  3. Kasööri ja ”kelloseppä”. Asui Ala-Hipan rannalla.

Antti Oskari         1.6.1893                             syntyi Sydänmaa  3

 

 

8. Lyhyesti Hovin ja Harjun  Pasasista

 

8.1  Johan Pohlsson Pasanen s. 1763  Niemelä

vaimo Ingeborg Heikkinen s.1768 Pelonniemi Paloistenmäki Harjula

Lapsia:

Christina                    12.3.1788                  pso  Anders  Henrs. Rissain 1778 Nilsiä. Miehen äiti Carin Pasain                                                                                

Påhl                            18.12.1789                pso Maria Henricsd.  Rissain 1790 Nilsiä. Vaimon  äiti Carin Leskin.

                                                                       Asui Niemelässä noin vuoteen 1811 asti. Vaimo palveli aluksi piikana.                                                                                

8.2 Pohl Johansson Pasanen s. 1789 Niemelä

 Pso Maria Henrikintytär Rissanen s. 1789

Lapsia:

Johan                          22.10.1811                pso  Sophia Hyvärinen d. 1815. Asuivat Lastulahti Vuotjärvi 4 Jokela                                              

Henric                        26.9.1814                  pso Katarina Pitkänen s.1818 Siilinjärvi Hakkarala. Äiti Maria  Kettunen.                                           

Pohl                            30.10.1816 - 6.5.1817                            

Katarina                     30.5.1818 - 13.5.1833                            

Kristina                      4.11.1820                  pso Henrik Myöhäinen Siikajärvi

Anders                       22.11.1823                pso Caisa Väätäinen – Antti talollinen Vuojärvi 11 Lastulahti.  Muutti Korpisille.

Maria                         4.6.1826                    Johan Sawolain Hipanlahti 1 Hurjaharju                                     

Påhl                            20.5.1830 – 5.5.1833.    Påhl haavoittui!

Huom.!  Maria oli samanikäisen Påhl Pasanen piikana Niemelän talossa. Påhl ei ollut maksanut 1809 piikansa  palkkoja,

joita tämä vaati Kuopion käräjillä.  Påhl nai piikansa, mutta palkka-asiaa käsiteltiin silti käräjillä. Påhl oli mukana

venäläisten järjestämissä tavarakuljetuksissa Pohjanmaalle 1809.

                                                                                                                     

8.3 Henrik Pohlsson Pasanen s. 1814

vaimo    Katarina Laurintytär Pitkänen Siilinjärvi Hakkarala (Sänkimäen Pitkäsiä).  Äiti Maria Sigfrid Kettusen tytär.

Lapsia:

Johan                         10.6.1841 – 1821?                     pso Maria Chr. Pasanen  Laaja.                                    Juho Hoville

Henric                        7.6.1845 - 14.12.1857                                                                        

Maija Stina                30.4.1847- 14.1.1923                pso  Johan Ivarsson Leskinen Vuotjärvi Iivola.

Paul                            1.9.1849 -  1.11.1918                psot  Fred. Puustinen ja Maria Leskinen Suottala.     Paul Harjulle

Huom.!  Maija Stinan miehen Johanin  äiti oli Kristina Korhosen, jonka äiti  taas oli  Walborg  Pasasen s. 1775

Niemelä.  Pariskunnan ainoa tytär Maria Kristina opiskeli Jyväskylässä, jossa avioitui opettajaksi lukevan Karl

Emil Mannisen kanssa. Nuori pari muutti vuoden 1890 tienoilla Iivolaan. Isä Johan Leskinen  toimi metsäyhtiön

kasöörinä ja asui vain ajoittain Iivolassa.

 

8.4 Johan Henrikson Pasanen s. 1841,    Wuotjärvi Hovi

 

vaimo  Maria Kristina Pasanen s.23.10.1912 Laaja

Lapsia

Oskari                        28.4.1866                                 Pso Ulrika  Fredrikintytär Pasanen Joenniemi. Mikkeliin

Johan Viht.                20.1.1869 - 13.9.1941

Henric                        22.6.1871 - 1927                     Pso Maria Fredrikintytär Pasanen Joenniemi. Jokelan isäntä.

Paavo                         2.2.1873                                   Pso Agata Pasanen  Haapaniemi. Jokelaan    

Karl Fabian                20.1.1876 - 26.2.1879           

Anders Edvard          18.3.1878 -16.6.1878              

Kalle Fabian               26.4.1879 - 12.3.1939            Pso Elisabet Korhonen Wuotjärvi Pajuharju. Jäi Hoville

Eva Stina                    14.4.1881 - 13.12.1984

Anders                       30.9.1883                                 Pso Hilja Anttila Tyrnävä. Muutti Ouluun.

Veljekset ostivat yhdessä Wuotjärvi Jokelantilan noin 1900-luvun alussa Heikkisiltä.

 

8.4 Paul  Johansson  Pasanen s. 1814,  Wuotjärvi  Harju

1. vaimo Fredrika  Puustinen. 2. vaimo Maria Leskinen Suottala.

Lapsia:

Matilda Gustava       31.3.1875                        Pso Albin Miettinen Wuotjärvi Hipanlahri2.           Äiti Fredrika.

Adam Bernhard        24.12.1876                                                                                                          

Ida Johanna               9.10.1884                        Psot Heikki ja Vihtori Pekkarinen Murtolahti .       Äiti Maria.

Hilja Maria                 20.7.1886 - 20.12.1963.           Asui Harjulla.

Heikki Edvard            14.5.1888                        Pso Tyyne Kvist Joenniemi. Rakensi Upeton talon.

Eeva Aurora               30.1.1890 - 26.6.1973. Kauppias ja puhelinkeskuksen hoitaja Wuotjärvi Harju.

Roosa Alina               17.11.1891 - 12.11.1965.         Asui Harjulla.

Paavo                         23.3.1894 -25.3.1919.   Kuoli Vienan sotaretkellä saatuun vatsasairauteen.

Elviira                         29.4.1897- 1969       Pso herastuomari Kusti Leskinen Selkälä.

Edla Josefina              10.3.1900                  Keskikoulu. Kauppias ja puhelinkeskuksen hoitaja Wuotjärvi Harju.

Huom.! Albin Miettisen sukua ovat mm. Hyykeen Puustiset, joista erään tytär on ministeri Lauri Ihalaisen vaimo.

 

 

9.  Lyhyesti Lastulahden Lastulammin Pasasista

 

9.1. Pål     Andersson Pasanen         1744 - 1809      Lastulammille noin 1790 Wuotjärven Jokelasta.

Pso Apollonia Hartikainen Pieksä

Lapsia:

Christina                    1769                                            Pso Hartikainen 

Catharina ?                8.6.1771 - 12.8.1850                 Pso Pohl Pohlsson Suhonen Haluna

Andreas                     4.3.1774                                      Pso Anna Christina Hoffren Toivala.     Anders hyvä lukutaidossa.

Christina ?                 1776 - 18.1.1776

Olof                            27.12.1776 -10.12.1847           Pso Anna Catharina Hoffren Toivala.

Anna                           27.5.1783                                    Pso Johan Heikkinen s.1783  Haluna

Christina                    30.1.1786 - 22.6.1848              Pso Henrik Suhonen s. 1792 Haluna

Maria                         29.5.1788                                   Pso Mats Andersson Rissanen s. 1781. Halunalle?

Paul                            14.11.1790                                  Pso Anna Catarina Rissanen s.1792.  Paul torpari Wuotjärvi.

 

9.2 Olof Pålsson Pasanen  1776- 1847

Pso Anna Catarina Hoffren

Lapsia:

Dawid Johan             3.6.1803                                      Pso Carin Toivanen Halunalle

Påhl                            11.1.1805 - 25.1.1834              Pso Catarina Lipponen Syväri. Jäi Lastulahteen.

Olof                            9.1.1807 - 8.9.1890                   Pso Eva Svensson Pasanen Laaja

Samuel                       6.3.1809 - 13.6.1809

Anna Katarina           30.5.1810 - 16.7.1823   

Maja Stina                 26.9.1812 - 20.12.1838

Karl                             30.3.1815 - 21.6.1823

Simon Peter              29.4.1818                 

 

9.3 Anders Pohlsson Pasanen   s.4.4.1774   Asui Lastulahdessa. Syvärilään 1811.

Pso Anna Christina Hoffren

Lapsia:

Påhl                            1897

Johan                          15.3.1801

Lowisa                        26.10.1803

Japhet                        11.4.1805

Katarina                     15.2.1807

Maria                         10.4.1811

Petter                         31.5.1814

Stina                           22.11.1818 

 

 

9.4 David Olofsson Pasanen          Nilsiän Halunan Suholanmäen Pasala

Pso  Karin Toivanen

Lapsia:

Henric                        13.9.1824                                   Pso Stina Kaisa Savolainen, Eva Torvinen. Kaaville.

Kaisa                           1826                                            Pso Josef Tikander

Olof                            1.3.1828                                      Pso Eva Stina Kuosmanen ja  Anna L. Tammelin Nilsiästä.

Anna                           18.1.1830                                   Pso Anders Taskinen Nilsiä?

David                          7.2.1832                                      Pso Anna Hiltunen Haluna

Johan                          2.2.1833                                      Pso Anna Maria Heikkinen Nilsiä Kaaraslahti

Påhl                            13.12.1835

Carl Gustaf                28.1.1838

Maria Lovisa              18.8.1839

Eeva Stina                  8.6.1841                                                   

Adolf Josef                 16.5.1843

Urbanus                     8.5.1845                                      Pso Maria Vartiainen.  Kuopion Pelonniemelle.

Erica Wilhelmina      29.7.1847

Hedvig Carolina        12.4.1850

 

 

9.5 Påhl Olofsson Pasanen 1805 - 1834    Asui Lastulahdessa. Jäi puun alle ja kuoli 1834.

Pso Catarina Lipponen Syväri

Lapsia:

Anna Kat.                   12.6.1825                                    Pso Olli Taskinen

Olof                            2.2.1827                                      Pso Maija Stina Väänänen s. 1841

Maria Stina                6.6.1829 -20.1.1869

Eeva Sofia                  24.12.1831               

Påhl                            22.6.1834 - 4.5.1871

 

9.6 Olof Olofsson Pasanen 1807 - 1890  Asui Lastulahdessa                            

Pso Eva Svensson Pasanen Laaja

Lapsia:

Henric                        18.1.1830                                    Pso Vilhelmina Karppinen s. 1856. Näyttelijä Veijo Pasasen suku

Carin                           17.2.1832 - 20.6.1833

David                          5.4.1834                                      Pso Margareta Väätäinen ja Eva Kaisa Ruuskanen.

Anna Brita                 11.8.1836                                    Pso Erik Väätäinen  Vuotjärvi 8 Siikajärvi Syrjämäki.

Eeva Stina                  25.7.1838                                    Pso Henrik Hagman. Hagmanneja asui Taatonniemen talossa!

Olof                            22.6.1840                                    Pso Maria Hagman

Lena Caisa                  18.6.1848                 

 

Näyttelijä Veijo Pasasen isä oli Olof Henriksson Pasanen s. 1885 ja äiti Ida Antintytär Airaksinen.

Veijo Asui Muuruveden Pirttilammella ns. Mutkan mökissä. Muuruveden tiessä oli jyrkkä mutka!