Wuotjärven ja sen lähiseudun kylien historiaa
Juankoski ja Nilsiä olivat vuoteen 1617 saakka raja-aluetta, jossa asumisessa oli omat riskinsä. Venäjän raja kulki Pisalta Wuotjärveä pitkin Vuotjärven Kellolahteen. Stolbovan rauhassa Pisan ja Wuotjärven itäpuoliset maat jäivät Ruotsille kuuluvaksi voittomaaksi, jota kutsuttiin edelleen Venäjäksi ”Ryssland”. Vuonna 1640 löytyi vielä muutama alkuperäinen karjalainen talonpoika Juuan Kajoosta siis noin 30 kilometrin päässä Vuotjärvestä. Nämä olivat Saska ja Sileko Ossafioff, Illeikka ja Jyrgi Rodionoff sekä Mikitta Pedroff.

Joskus aikaisemmin Wuotjärveen idästä laskevan Pisankosken suulla lienee asunut Jyrgi "Venäläinen", jonka mukaan sai nimensä Pisankosken itäpuolella sijaitseva Jyrinlahti. Hänen maansa "Jyrinautio" liitettiin vuonna 1643 viitaniemeläisen Esko Korhosen tilaan (Saloheimo: Karjalan historia osa 2 sivu 52). Ruotsin tyhmän väestöpolitiikan seurauksena tämä muutenkin harvaan asuttu alue alkoi tyhjetä karjalaisista. Se houkutteli Savosta monia tilattomia, köyhiä ja karkureita. Vuonna 1640 elettiin 30 – vuotisen sodan loppuaikoja. Nilsiän ensimmäinen tunnettu asukas lienee Tuomas Ahonen, joka muutti sinne vuonna 1603 Leppävirran Saamaisista.Vuosi 1612 - 13 maakirjat Tavisalmi

(no 6758 s.13->). Edessä tilan veromarkkaluku.

Per ja Anders Julkunen Kuopio, maita Vuotjärvi, 1 Hemming Rissanen Rissala, 1/2 Olof Rissanen ja 3/4 Nils Kallinen, 1,5 Henrik Leskinen , 1 Per Leskinen

Henrik, Mats ja Jöns Pippurinen Pöljä, Korhonen Jännevirta, Pål Toivanen Pöljä - Kevätön, Kasuriset Siilinjärvi

(s.17): 1 Thomas Ahonen Nilsiä ja 1/2 ja Olof Savolainen Pieksä sekä 1/2 Hans Horttanen Pieksä yhdessä

1/2 Anders Tiainen Nilsiä, 1,5 Olof Sianjalka Murtolahti Tihvonniemi

1,25 Nils Wardiainen ja 1/2 Jöns Wardiainen Riistavesi, 1,5 Zachris Heickinen Pelonniemi, aikaisemmin kirjoilla Kurolanlahdessa, kun asui Laivonsaaressa, 1 Jöns Tofvinen Riistavesi

1/2 Arved Puittinen Riistavesi-Karaslahti, 1,5 Pol Waronen Syrjäsaari, 2 Henrik Parviainen Riistavesi, 1 Pål Hätinen Riistavesi, 1/2 Hindrik Hirvonen Toivala, 1/2 Olof Toivanen Toivala

1 Anders ja Jöns Danskanen Riistavesi, muuttivat Kaavin Vehkalahteen ja Vuotjärven Hirvisaaren, 1/2 Simon Laihainen Riistavesi, 1/2 Pohl Kekäläinen Riistavesi - Karaslahti, 1 Olof Wätäinen Ryönä, 3/4 Thomas Hardikain Jännevirta

1 Sigfrid Hardikainen Jännevirta, 1/2 Olof Hardikainen Jännevirta, 1/2 Sigfrid Polvinen Pieksä, 1 Henrik ja Pål Tackinen Riistavesi-Pieksä, 1/4 Kirstin Rissanen Rissala

1 Henrik Hirvonen Toivala, 1,5 Henrik ja Anders Toivanen, 1 Mårten Wardiainen Toivala, 1 Jöns Laackonen Toivala

1/2 Pål Rissanen ja 1,5 Madz Rissanen Rissala, 1, Anders Laihiainen Riistavesi, 1/2 Erik Hackarain ja 1,5 Jöran Hackarain Hackarala

1 Per Laackonen Hackarala, 1,5 Olof Halonen , 1 Per Miettinen Tuusniemi, 1/2 Olof Miettinen jne

Nihtien pitäjät (s. 59): Olof Savolainen, Madz ja Olof Hämäläinen, Jöns Leskinen, Sigfrid Leskinen, Per Taskinen

0 Kuopion pitäjän itäosan asukastietoja vuodelta 1615-16


Olof Hamuinen (Siilinjärvi Hamula), Pippuriset (Siilijärvi Pöljä)
1/2 Henrik Ruuskanen Kaaraslahti (tai Kuuslahti)
1/2 Per Persson Leppäin
1/4 Staffan Petiläinen Kaaraslahti
1/2 Anders Tiainen Nilsiä
1/2 Hans Horttanen Pieksä
1 Thomas Ahonen Nilsiä
1/4 Per Pirinen Syväri
1 Olof Sianjalka Murtolahti
1/2 Jöns Wartiainen Riistavesi
1 Nils Wartiainen Riistavesi
1/2 Per Laakkonen Siilinjärvi Hakkarala?, Morten Laackonen Toivala!
1/2 Morten Wartiainen Siilinjärvi? Toivala
1/2 Erik Hakkarainen Siilinjärvi
1 1/2 Madz Rissanen Siilinjärvi Vanakoinaho tai Venakoinaho
1/2 Pol Rissanen sama
1/2 Pol Philipsson Rissanen sama
1/3 Sigfrid Polvinen Pieksä
1/4 Lasse Hansson Hämälänen Jännevirta?
1 1/2 Sigfrid Hartikainen Jännevirta
1/4 Henrik Hartikainen Jännevirta? Syväri
1/2 Olof Hartikainen Jännevirta (maita myös Wuotjärven Hipanniemen tienoilla)
1/4 Thomas Hartikainen Riistaveden - Jännevirran seudulla?
1/2 Lars Waittinen Jännevirran tienoilla Ryönä
Toivaset Anders, Henrik ja Nils Siilinjärven Toivala
1/2 Per Laakkonen
1/4 Jöns Danskanen Riistavesi
1/4 Jöns Tuovinen Riistavesi
1/2 Olof Väätäinen Riistavesi (sakkojen mukaan asui Pirttimäessä)
3/4 Pol Hätinen Riistavesi
1 Pol Waronen Syrjäsaari
1/2 Olof Savolainen Pieksä (sakkojen 5 Feb 1616 mukaan Pieksällä)
1/2 Henrik Parviainen Riistavesi
1/2 Henrik Otinen Riistavesi
3/4 Turuset Lasse, Henrik, Eskell ja Olof
Lasse Lomalainen (maa Jouhiniemi, nimestä juontuu Luomaistenjärvi Syvärin pohjoispuolella). Joskus yhdessä Riistaveden- Pieksän seudun asukkaiden kanssa!
Anders Ahonen (Nilsiä) sai 26 juni 1616 sakot, koska oli ilmeisesti kaskennut Johan Larssonin (Skopan) Pieksänrannan maalla (lähde: KA nro 6772 s.27 ->)

Vuonna 1625 pohjoissavolaiset protestoivat laajoista sotilaiden otoista. Noin joka 10. mies olisi päätynyt sotilaaksi Puolaa vastaan. Talonpojat olivat suurin joukoin poissa sotilaiden katselmustilaisuudesta. Seuraavassa on osa näistä sakotetuista (d = taalari):

Anders ja Olof Kansikainen Lapinlahden eteläpuolelta, Olf Kokkarinen Lapinlahti Mickajärvi, Madz Pippurinen ym. Pöljältä, Anders Tiainen Nilsiä 6 d, Anders Ahonen Nilsiä 6 d, Christer Siitonen Pieksä - Nilsiä 3 d, Thomas Ahonen Nilsiä 6 d, Henrik Horttanen Pieksä 3 d, Henrik Wenäläinen Riistavesi 3 d, Lars Pirinen Nilsiä (Syväri) 3 d, Nils Wardiainen (? Nilsiä Syväri) 3 d, Per Kallinen Nilsiä Reittio 3 d, Per Savolainen Pieksä - Nilsiä 3 d, Pål Waroinen Syrjäsaari 3 d, Olof Kondiainen Pielavesi 3 d, Lars Laakkonen 3 d, Henrik Laakkonen 3 d, Lars Kakkinen 3 d, Henrik Kakkinen 3 d, Lars Korhonen Jännevirta 3 d, Påål Toivanen Toivala 3 d, Per Rissanen 3 d, Niels Rissanen (Akonvesi - Rissala ) 3 d, Mats Hirvonen Toivala 3 d, Henrik Toivanen Toivala 3 d, Pål Tackinen Riistavesi - Toivala 3 d , Olof Wäätäinen Ryönä 6 d, Eskel Wardiainen Ryönä 6 d, Per Wardiainen Riistavesi 3 d, ym. Nilsiäläisten ja riistaveteläisten sakot olivat suurimmasta päästä! (no 6801 s.82) .

I Kuopion pitäjän uuden kyläluettelon tietoja vuodelta 1625


Edellä mainitut pitäjät kuuluivat hallinnollisesti vuodesta 1548 alkaen laajaan Suur - Kuopion (Tavinsalmen) pitäjään. Vuonna 1625 Nilsiän pitäjän maita kuului pääasiassa neljään kylään, jotka olivat Syväri, Pieksä, Kaaraslahti ja Siilinjärven Hakkarala. Laajaan Syvärin kylään sisältyivät Nilsiän kylän ohella lähes kaikki Syvärinjärven ympärillä sijaitsevat alueet aina Rautavaaran länsipuolelle Suojärvelle asti. Juankosken seutu oli kirjattu Akonveden - tai Wehkalahden kyläksi. Seuraavassa luetellaan silloisen Nilsiän tilanomistajat ja veroa maksavien asukkaiden määrä.

1. Syvärin kylä vuonna 1625
5 Anders Tiainen
2 Anders ( Musta) Ahonen. On Anders Musta vuonna 1626
5 Thomas Ahonen
3 Per Pirinen
2 Lasse Pirinen
2 Per Kallinen (asui Reittiolla)
2 Pessi Savolainen (Pieksän lähellä)
2 Olof Hemmingsson (Lukkarinen, joka asui Keyrityssä)
4 Per Korhonen (asui ilmeisesti Syvärin itäpuolella Kangaslahdessa)

Ahosten, Piristen ja Korhosten perikuntaa asuu edelleen Nilsiässä.
Anders Tiaisen jälkeläinen oli mm. Suomen sodassa vuonna 1808
kunnostautunut sissipäällikkö Olli Tiainen.

Syvärin kylässä asui myös Anders Ahonen Musta, joka oli ehkä Nilsiän
Ahosten vävy tai serkku. Anders (Thomasson) Ahonen oli ratsumies ainakin vuosina 1627 - 1632.
Hänen maitaan saattoi olla myös Riistaveden Melaniemellä. Eräs Anders Ahonen
löytyy Syvärin tienoilta jo vuonna 1608. Hänellä oli maita mm. Pieksän
järven lähellä, jossa hän joutui v. 1615 - 1616 riitoihin Kauhasten pappis-
suvun kanssa. Tämä Anders saattoi olla Tuomaan poika.

Ratsumiehet v. 1629 Kuopion pitäjä:
Anders Ahonen
Jöns Tofwinen
Jöran Hackarain
Per Heickinen
Thomas Rissanen

Nilsiäläiset tilalliset joutuivat kustantamaan v.1626 sotilaita mm. kenttämarsalkka
Herman Wrangelin, kapteenien Kasper Armisin ja Hans Bergin alaisiin osastoihin.
Vuonna 1628 Kuopion pitäjästä sotilaina oli mm. Jöns Ollsson Pirinen ja
Anders Persson Ahonen. Jälkimmäinen oli kotoisin Leppävirran Saamaisista.

Anders Thomasson Ahosella oli pojat Påhl, Anders, Jöran ja ehkä myös Olof.
Pojista Anders joutui sotilaaksi jo noin v. 1616 ja uudelleen v. 1626 Wrangelin alaisuuteen.
Tällöin hän oli "kyvytön" sotilaaksi ja veli Påhl joutui palkkaamaan sotilaaksi Jöranin.
Anders oli muuttanut jo noin v. 1625 Pielisjärven Ala -Luostan
Meltoniemeen torppariksi. Veli Jöran seurasi pian perässä. Olof eli "Öcki" muutti Meltoniemen eteläpuolelle Säyneisten alueelle (Ökinlampi, Ökinniitty ym.)

Pieksän kylä vuonna 1625
3 Olof Yletyinen "Höylä", kirjoilla myöhemmin Syvärinkylässä
2 Per Horttanen (Horttanainen)
2 Thomas Polvinen
2 Olof Savolainen

Yletyinen muutti Rautavaaran Ala - Luostaan, mutta kaskesi nähtävästi myös Ylä-Luostan tienoilla, jossa nykyisinkin sijaitsee Höylän kylä.

Kaaraslahden kylä vuonna 1625
3 Staffan Petileinen (Pietiläinen. Viljeli vehnää 1625.)
2 Anders Klemettinen

Pietiläisen sukunimi ilmeisesti muuttui Pekkariseksi.

Hakkarala vuonna 1625
Hakkaralaan kuului nykyinen Murtolahti, jossa tilan omistaja oli
4 Per Ollsson Julkuin (po. Jalkanen)II Kuopion pitäjän kyläluettelon tietoja vuodelta 1633, no 6130 - 31


Talojen isännät ja henkiveroa maksavien 15 - 63 vuotiaiden lukumäärä

Syvärin kylä (s.119 ->)
Olof Lukkarinen 5
Pål Hakkarainen 3
Pål Kuosmanen 2, huonemies
Per Korhonen 3
Sigfrid Korhonen 2
Olof Pirinen 2
Lars (Andersson ) Tiainen 2, Juuan Waikkoon, veli Hemminki Alaluostassa vuonna 1638.
Jöns Koponen 2
Per Kallinen 2, huonemies. Reittiöllä asuneen Kallisen yhtiömies oli joskus Pessi Savolainen!
Grels Parviainen (Riistavedeltä) 2
Henrik Pykäläinen (Wuotjärvi) 2

Henrik Hartikainen (veroluettelossa)
Karja - ja kylvöluettelon mukaan myös Per Kallinen ja
Henrik Pykäläinen olivat huonemiehiä. Kallisen tila oli Reittiolla.

Edellä mainittiin, että eräs Kuopion pitäjän asukas Anders Ahonen suoritti ratsupalvelusta ainakin vuosina 1628 - 1632. Tämä oli Nilsiästä Anders Thomasson Ahonen, joka värväytyi ratsumieheksi Rantasalmella v.1627! Hän oli koonnut 4 veromarkan tilan.

Pieksän kylä
Olof Savolainen 3
Thomas Heikkinen 2
Thomas Polvinen 2
Per Horttanen 3, rutiköyhä
Hans Persson Horttanen 2
Olof Yletyinen Höylä 4
Påhl Kettunen (Akonvesi veroluettelossa)

Hans Hortanen muutti Lieksan tienoille, jossa hän eli
vielä v. 1675 90 - vuotiaana. Hän todisti erään niittyriidan
yhteydessä nilsiäläisen Anders Andersson Ahosen muuttaneen
vuoden 1625 tienoilla Ala-Luostan Meltoniemeen torppariksi.

Riistaveden kylä
Pål Waroinen 5
Bertill Tuovinen 2
Olof Tuovinen 2
Henrik Parviainnen 4 (vanha)
Anders Hätinen 4
Henrik Halonen 2
Hartvik Hietainen 2
Per Knutinen 5 (siirtyi Pieksälle Olof Savolaisen paikalle!)
Anders Laihiainen 2
Henrik Kekäläinen 2
Simon Laihiainen 2
Lars Sihvonen 2 (hm eli huonemies)
Knut Tuovinen 2
Henrik Hackarainen 2
Lars Kekäläinen 2
Christer Siitoinen 2 (hm)
Nils Pöyhönen 2 (hm)
Nils Wiliackainen 2 (hm)
Anders Heinonen 1
Erik Puittinen 2 (hm), Puittilansuo Kaaraskahdessa!

Ryönä
Madz Tackinen 2 , Toivala, Tackisenmäki Sydänmaa!
Niels Wartiainen 5
Olof Wätänen 1
Henrik Olsson Wätänen 2
Lars Waittinen 2
Mårten Waittinen 2
Per Heickinen 3 (Pelonniemi)
Olof Heickinen 2
Jöns Heickinen 3
Lars Heickinen 2
Morten Lappalainen 1 (hm)
Lars Wauhkoinen 1
Madz Julkuinen 1 (saattaa olla Jalkainen Murolahti, jonne Julkuset tulivat myöhemmin Kasurilan kautta)
Thomas Kervinen 1
Jöns Kervinen 4
Per Hamuinen 2
Olof Hamuinen 2 (nihti)
Anders Knutinen 4 (vanha)
Påhl Asikainen 3

Jännevirta
Påhl Olsson Jalkainen (Murtolahti) 2
Henrik Hartikainen Kuppi 2
Anders Niskanen 5
Olof Hartikainen 4
Lars Korhonen 3 (poika seppä Eskel)
Albrecht Tackinen (Toivala) 3
Henrik Tackinen 2
Christer Laackonen 4 (Toivala)
Sigfrid Hirvonen (Toivala) 2
Henrik Hirvonen 2
Anders Toivanen (Toivala) 2 Niels Toivanen 1
Magetta Kekälätär 1 (Akonvesi)
Staffa Hämäläinen 2
Påhl Rissanen (Rissala) 4
Per Rissanen 2
Per Madzon Rissanen 2
Olof Jalkanen (Murtolahti) 2
Nils Wartiainen 4
Morten ja Henrik Toivanen
Jacob Hackarainen (Siilinjärven Hackarala) 2
Jöran Jöransson Hackarainen 2
Jacob Hackarainen 4
Lars Laackonen (Hackarala) 4

Kasurila

Kasuristen lisäksi mm.
Per Rissanen 2
Madz Kasurinen Husso 5
Lars Soininen 2 (vanha)

Käärmelahti
mm. Anders Tiihonen (hm, poika Mats muutti Pieksälle)

Haminalahtlahti
mm. Nils Korhonen 2
Madz Leskinen

Savilahti
Jöns Persson Julkuinen
Anders Julkuinen, Julkuset omistivat vielä Selkälänniemen maita!
Arfwed Hilduinen
Marcus Kackinen

Wuorisalo
mm. Anders Hartikainen 4
Rahunen

Kaaraslahden kylä
Madz Ruuskanen 4
Olof Klemettinen 3
Anders Klemettinen 3
Henrik Pitkänen 2 (Sänkimäki)
Sigfrid Pitkänen 2 (Sänkimäki)
Olof Pitkänen 2, huonemies, muutti Sänkimäestä Muuruveden Kotasalmelle
Erik Pitkänen 2
Lars Pitkänen 1/2 vm (autio 1632 veroluettelosssa )
Jöns Pitkänen 1/2 (veroluettelossa)
Olof ja Anders Clemmettinen (veroluettelossa)


Murtolahti
Olof Jalkanen 2
Påhl Olofsson Jalkanen 2
olivat kirjattuina Jännevirran kylään.


Ratsumiehiä: (s.134)
3 Jöran Hackarainen
0 Olof Pohjolainen
2,5 Per Heickinen
2,25 Arfved Kinnuinen
3 Thomas (Matsson) Rissanen
Swen Huovinen

Tilikirja Kuopion pitäjän kyläluettelon tietoja vuodelta 1634


Peexä by (s.53)
Henrik Nilsson Vartiainen
Per Horttanen
Thomas Heickinen
Olof Savolainen (Niinimäki, tänne tulivat pian Knutiset!)
Påål Kettuinen (Akonvesi)
Nils Rissanen
Thomas Vaittinen (Akonvesi-Ryönä)
Staffan Kärckäinen (?Akonvesi - Vuotjärvi, Tahvonsaari!)
Henrik Pykäläinen (Vuotjärvi)
Grels Parviainen (?Vuotjärvi)
Henrik Hartikainen (Vuotjärvi)

Syfwäri by
Olof (Brufiusson ) Matilainen (maita mm. Kumpusenjärven itärannalla)
Olof Yletyinen Höylä (Pieksällä aikaisemmin, muutti Ala-Luostaan
Mats Kumpulainen, myöhemmin Pål Kumbulainen
Anders Luttinen
Hans Hortanen (Pieksän suunnalla, muutti Alaluostan Meltoniemeen ja sieltä Lieksaan)
Olof Kluckarinen (Keyritty)
Pål Kosmainen (Jouhiniemi)
Henrik - ja Sigfrid (Persson) Korhonen (Suojärvi)

Ratsumiehiä:
Johan Rissanen


III Kuopion pitäjän kyläluettelon tietoja vuodelta 1635


Papinverot ja tilikirja

Wechlax by
Olof Ahonen (Vuotjärvi Hipanlahti)
Nils Rissanen
Staffan Kärckäinen
Pååö Kettuinen
Ansi Laamatar
Thomas Waittinen
Henrik Onkari(!)
Michel Simonsson Laihiainen
Peer Torvinen (muutti Säyneisten tienoille)

Huom.! Staffan Hämälänen oli kirjattu Jännevirrankylään. Maita Akonvedellä!

Syvärin kylä (s.35->)
Olof Ylettöinen "Höylä", asui Nilsiän ja Pieksän välillä, muutti Alaluostaan
Hans Persson Horttanen, asui Nilsiän ja Pieksän välillä, muutti Alaluostaan ja sieltä Lieksaan
Olof Brufiusson Matilainen
Anders (Persson) Luttinen
Olof Kluckarinen, asui Keyrityssä
Påhl Hackarainen, köyhä, asui Syvärin itärannalla Kärsämäellä
Påhl Koosmainen, asui Tahkovuoren pohjoispuolella Jouhiniemellä
Per Kallinen (Reittio)
Per Korhonen Suojärvellä, köyhä
Sigfrid Korhonen
Grels Parfwiain, köyhä torppari, asui ehkä Wuotjärven tienoilla. Muutti Säyneisten Siikajärvelle.
Påhl Knutsson Kumbulainen, köyhä torppari, asui välillä Rautavaararan tienoilla
Erich Hätinen, köyhä torppari, asui ehkä Wuotjärven tienoilla
Henric Pökäläin, köyhä torppari, veronmaksukyvytön, asui Wuotjärvellä
Henric Hartickain, köyhä torppari, asui aluksi Wuotjärvellä Pisan pohjoispäässä, myöhemmin Pisanmäen päivärannalla.

Ahosia ei pappi verottanut. Olof Ahonen oli
kirjattuna Juankosken Vehkalahdelle, jossa
apella Matti Rissasella oli maita. Asuinpaikka
oli Vuotjärven Hipanlahdessa.

Pieksän kylä
Olof Safwolain
Thomas Heickinen
Thomas Polvinen
Mårthen Carlsson, kulkuri
Per Hårttanen

Kaaraslahden kylä
Mads Ruuskanen
Olof Clemettinen
Anders Clemettinen
Henric Pitkänen (Sänkimäki)
Sigfrid Pitkänen
Olof Pitkänen
Erich Pitkänen
Hans Uckoinen
Mårthen Immoinen

Huom.! Olof Klemettinen lienee Nilsiän seudun ensimmäinen tunnettu luku - ja kirjoitustaitoinen talonpoika. Hän toi vuoden 1646 Kuopion syyskäräjille oman kirjoituksensa "sin egen skrift", joka oli annettu Nils Staffansson Peckariselle. Kirjelmän mukaan hän vanhuutensa tähden otti kruununtilalleen avukseen Peckarisen. Tämä saisi hänen kuolemansa jälkeen 1/3 irtaimistosta omakseen sekä puolet tilasta. Klemettisen pojalle jäisi irtaimistosta lehmä ja nähtävästi loput tilan maista.

Murtolahden kylä
Påhl Ollson Jalkainen
Olof Jalkainen
olivat kirjattuina Jännevirran kylään
Lars ja poika seppä Eskel Korhonen olivat Rissalaan kirjatut

Haminalahdessa Mats Leskinen, Henrik ja Nils Korhonen, sekä Michel ja Pål Pursiainen olivat köyhiä huonemiehiä!

Ruokovesi (osa)
Olof Watainen
Pål Wänäinen
Henrih Cackinen
Olof Lewikainen(?)
Swen Watainen, Watasia muutti Pohjois-Karjalaan
Peer Owaskainen
Mats Watainen
Anders Kettuinen
Peer Kettuinen
Zachris Cackinen
Anders Maarainen
Påål Myckäinen
Michel ja Eskel Kuroinen, Mikko muutti Säyneisten Siikajärvelle ja asui myös Keyrityssä ym.
Jöns Hatsoinen
Mats Hansson Lappalainen
Anders Lappalainen (tai Lapveteläinen)
Påål Wenäläinen (Venäjänsaari)
ym.
Ratsumiehiä: Per Heickinen (Jännevirta), Thomas Rissanen (Jännevirta), Jöran Hackarainen (Siilinjärvi)IV Wuotjärven lähellä olleista kylistä ja niiden asukkaista vuosina 1638 - 1647


Vuonna 1638 s.273->
Kuopion itäpuolen asukkaat löytyvät otsikon "Pöljä" alta. Pöljä on Siillinjärveltä pohjoiseen n. 10 km.

Poimintoja luettelosta. Alussa perheen aikuisten määrä. Suluissa "todellinen" asuinpaikka:
5 Olof ja Anders Clemettinen (Kaaraslahti)
2 Henrik, 2 Sigfrid, 1 Jöns ja 1 Erik Pitkänen (Sänkimäki - Kaaralahti)
4 Olof Matilainen (Nilsiä)
3 Anders Luttinen (Nilsiä)
2 Pål Kumpulainen (Nilsiä - Syväri)
8 Olof Lukkarinen (Keyritty)
2 Pål Andersson Ahonen (Nilsiä)
4 Pool Cosmainen (Jouhiniemi Syvärin pohjoispäässä)
2 Nilis Hackarainen (Syvärin Kärsämäki)
3 Per Kallinen (Reittio)
5 Henrik Korhoinen (Suojärvi Rautavaaran länsipuolella)
3 Anders (Andersson) Niskainen (Ylä-Siikajärvi Jännevirran Hartikaisten maalla)
3 Sigfrid Korhoinen (Suojärvi)
2 Olof Pirinen (Syvärin saaret tai Saunaniemi)
3 Henrik Hartikainen (Siikajärvi - Raatti Syvärin itäpuolella tai jo Pisan päiväranta)
4 Henrik Pykäläinen (Vuotjärvi, sairaalloinen huonemies)
1 Olof Ahonen (Vuotjärvi Hipanlahti. Todellisuudessa vain Olofin pso Maikko Matsdotter Rissanen)
2 Staffan Karkoinen (Kärckäinen) (Akonvesi- Vehkalahti)
4 Pål Kettunen (Juankosken Akonvesi)
2 Per Tolpainen (Juankosken itäpuoli Vehkalahti)
2 Henrik Hämäläisen ps (Akonvesi)
6 Mats Hilduinen (Akonvesi)
2 Staffan Hämäläinen (Akonvesi), myös Lars Hämäläinen mainitaan!
2 Nilis Asikainen (Vehkalahti)
2 Olof ja 4 Bertill Tuovinen (Riistavesi)
1 Jöns ja 2 Henric Haloinen (Riistavesi - Ryönä)
5 Pål ja 2 Nilis Väätäinen , Nils ehkä Vartiainen! (Riistavesi)
2 Henric Hackarainen (Riistavesi)
3 Pehr Knutinen (Ryönän tai Pieksän seutu)
1 Henrik Kekäläinen (Riistavesi)
2 Olof Väätäinen (Ryönä)
5 Pål Niskanen (Jännevirta)
4 Henrik ja 4 Olof Hartikainen (Jännevirta)
4 Petter Heickinen, ratsutilallinen, (Jännevirta - Riistavesi)
2 Henrik Toivanen (Siilinjärvi Toivala)
3 Eskel Korhonen, seppä, (Jännevirta)
Erik Hackarainen (Siilinjärvi)
Staffan Peckarinen (Kaaraslahti Nilsiän ja Siilinjärven rajalla)
Thomas Ahosen vaimo (Nilsiä tai Riistaveden Melaniemi)
Anders Hiltunen, ratsutilallinen (Kuopion länsipuoli)
Pol Matsson! Sianjalkainen (Murtolahti)
Per Hortanen (Pieksän itäpuoli)
Olof Lintuinen (Syväri)

Nilsiän kirkonkylän kaakkoispuolelta Tiirinjärvelle asti omisti Mats Tolonen 1 vm arvosta maata, mutta hän linee nyt asunut jossain Rautavaaran alueella! Tolosen maat otti Anders Lintunen.

Löytyy toinenkin luettelo v. 1638 (s.384)
Syväri by
Olof Matilainen
Anders Luttinen
Olof Lintunen
Pål Andersson Ahonen
Pål Kosmanen (Jouhiniemi)
Nils Hackarainen (Kärsämäki)
Per Kallinen (Reittio)
Sigfrid Korhonen (Suojärvi)
Sigfrid Persson Korhonen
Olof Pirinen
Henrik Hartikainen (Lastukoski)
Henrik Pykäläinen (Vuotjärvi)

Vehkalahti
Staffan Karkoinen
Peter Tolpainen
Thomas Waittinen
Pål Kettunen
Lars Hämäläinen
Mats Hiltunen

Vuonna 1639 Kuopion kymmenyksen Vuotjärven alueella asuivat mm. 1/2 vm Henrik Hartikainen ja 1 vm Anders Pasainen (no 8558 s.149 ->).

1. Vuotjärven kylä ”WåtiJärffvi”

Teksti vuodelta 1641
Vieressä oleva kuvateksti on peräisin vuonna 1641 kirjoitetusta asiakirjasta. Se sisälsi luettelon vuonna 1640 henki - ja karjaveronsa maksamatta jättäneistä Kuopion pitäjän asukkaista. Ensimmäinen maininta nimestä "Vuotjärven kylä" löytyy oheisesta vuoden 1641 asiakirjasta. Kuvatekstin toiseksi alimmalla rivillä näkyy kylän nimi "WåtiJärffvi”. Sen alla olevan tekstin mukaan Olli Ahonen on karannut Venäjälle. Käytännössä Olli eli Ökki muutti Vuotjärven itäpuolelle Pisan taakse Siikajärven rannalle, josta karttojen mukaan löytyy nytkin kaksi Ökinniemeä ja Ökinniitty.

Pisa
Pisa kuvattuna etelästä Wuotjärven yli / PP 2010
Kylän nimi "Wuotjärven kylä" on siis aikaisintaan vuodelta 1640. Nimi "Wuotjärvi" kyllä löytyy eräästä jo vuoden 1383 tienoilla tehdystä asiakirjasta. Vuonna 1640 Vuotjärvellä asui Olli Ahosen ja tämän vaimon Maikko Rissasen lisäksi mm. Heikki Hartikainen ainakin myöhemmin Pisanmäen päivärannalla, veronsa maksamatta jättänyt huonemies Heikki Pykäläinen ja viimeksi mainitun tilan vuonna 1638 nimiinsä ottanut Antti Pasanen. Olli Ahosen todennäköisin asuinpaikka oli Hipanlahdessa sijaitseva nykyinen Hipanhovi. Osa Vuotjärveä kirjattiin joskus Juankosken Vehkalahden kylään; joskus tehtiin päin vastoin.

Vuonna 1644 Vuotjärven veronmaksajat
Hindrich Pykäläinen 1 vm Anders Pasasen yhtiömies, Hindrich Hardikainen 1/2 vm, Jöns Matsson Leskinen 1 vm

Vuonna 1646 Vuotjärvellä asuivat tilalliset Antti Pasanen, Juho Leskinen ja Matti Matinpoika Rissanen. Matti luultavasti otti haltuunsa Olli Ökki Ahosen hylkäämän tilan Hipanlahdelta. Ollin vaimo Maikko oli Matin sisar. Huonemieheksi oli joutunut ilmeisesti veronmaksuongelmien vuoksi Heikki Hartikainen. Heikki ilmeisesti kuoli n. 1647-1648. Sairaalloiseksi mainitaan Antti Pasasen tytär.

2. Syvärin kylä "Syffwäribyy”

Edellä näkyvän asiakirjan toisella sivulla olevan tekstin mukaan Syvärin kylässä asuva Olli Pirinen "Oluf Pirinen" on rutiköyhä. Piriset asuivat siihen aikaan nykyisessä Hietasalon saaressa, jonka he olivat ottaneet Mäntysaari nimisenä nilsiäläisiltä. Nilsiän kylä mainitaan asiakirjoissa vasta 1660 – luvun alkupuolella.

Vuonna 1639 Syvärin kylän asukkaina löytyi mm. Olli Lukkarinen ”Tikka”, Antti Antinpoika Niskanen sekä Olli Ahonen ”Ökki”. Vuonna 1641 Pekka Kallisen tilan oli ottanut Matti Vainikainen, joka todellisuudessa oli Reittiölle asukkaaksi tullut Matti Väänänen. Vuoden 1644 eräässä asiakirjassa mainitaan Matti Väänäsen ottaneen Pekka Kallisen tilan. Pekka oli kuollut vuonna 1643. Kallisen vävyksi mainittu Matti joutui vuonna 1646 nihdiksi. Varakas Olli Lukkarinen asui Syvärin itärannalla Keyrityssä. Vuoden 1639 karjaluettelon mukaan hänellä oli mm. 3 hevosta, 5 lehmää, 2 hiehoa ja 5 lammasta. Ollin kaksi vävyä perheineen, yhteensä 5 aikuista, karkasi tilalta vuonna 1644 luultavasti "Venäjälle". Paavo Ruotsalaisen Aholansaaren vanha nimi Tikansalo lienee tullut Tikka-Lukkarisesta .

Syväri (ja Vehkalahti) 1639 (no 8560 s.367->)
Olof (Brufiussson) Matilainen (Nilsiä)
Anders Luttisen pso (Nilsiä)
Olof Luckarinen "Ticka" (Keyritty)
Pål Andersson Ahonen (Nilsiä)
Nils Hackarainen (Kärsämäki)
Pål Cosmanen (Jouhiniemi)
Per Kallinen (Reittio), tilalla jo vävy Mats Wänänen
Hemming Korhonen (Suojärvi)
Sigfris Korhonen (sama) Olof Piririnen (Syväri Saunaniemi tai Hietasaari)
Henrik Hartikainen (Vuotjärvi) asui ehkä vielä Pisan pohjoispuolella
Henrik Pykälänen (Vuotjärvi), tilanhaltija todellisuudessa yhtiömies nders Pasanen
.... (s.368)
Anders Andersson Niskanen (tai Rissanen) (Siikajärvi))
Olof Ahonen "Öcki" (Vuotjärvi Hipanlahti nykyinen Hipanhovi)
Per (Andersson) Tolpanen (Vehkalahti)
Pol Kettunen (Akonvesi) 3 henkeä
Thomas Waittinen (Vehkalahati- Akonvesi) 5 henkeä
Lars Hämäläisen pso (Akonvesi)
Maicko Laukatar (Akonvesi, nimi Laukkasensaari!)
Staffan Hämäläinen (Akonvesi)
Henrik Henriksson Karttuinen (Akonvesi)
Ryönä
Nils Nilsoon Wardia 5 henkeä
Olof Wätäinen
Henrik Wätäinen
Henrik Wardiainen
Jännevirta (Pelonniemi,Rissala, Siilinjärvi, Murtolahti)
Pål Andersson Niskanen
Henrik Hartikainen
Per Heickinen (Pelonniemi)
Jöran Heickinen (sama)
Lar Heickinen (sama)
Eskel Korhonen (Jännevirta)
Thomas Rissanen (Rissala)
Pål Philipsson Rissanen (sama)
Johan Rissanen ratsutilallinen 5 henkeä (sama)
Per Matsson Rissanen (sama), tytär Maicko Öcki Ahosen pso
....
Olof Jalkanen (Murtolahti) 5 henkeä
Pål Jalkanen (sama)
Jören Persson Hackarainen (Hackrala)
Jöns Hackarainen (sama)
Jacob Jönsson Hackarainen (sama) 4 henkeä
Lars Laackonen (sama) 3 henkeä
Jöns Laackonen (sama)

Vuonna 1644 Syvärinkylän tilat
Påhl Andersson Ahonen 1 vm, Olof Matilainen (eller), jonka jälkeen Lars Lintunen 1,5 vm, Anders Luttinen 1 vm, Madz Tolonen -, Olof Luckarinen, Ticka, Pähl Pöhlsson Cosmanen -, Hindrich Persson Korhonen 1 vm, Sigfrid Persson Korhonen 1 vm, Madz Vänänen 1 vm, Nils Påhlsson Hackarainen 1 vm ja Olof Pirinen 1vm. Jöns Hindersson Luckarinen verotus alkaa vuonna 1647. Siis Lars lintunen oli ottanut kuolleen Matilaisen tilan. Madz Tolonen asui tällä kertaa Pohjois-Savon puolella Syvärinkylässä. Mies lienee käynyt kaskeamassa Vuotjärvelläkin. Hän menetti tilansa Anders Lintuselle (no 8573 s.78->).

Syvärinkylässä oli vuonna 1646 kymmenen talollista ja viisi tilatonta "huonemiestä". Edellä mainittu Olli Matilainen oli siis kuollut ja tilan otti haltuunsa Lauri Lintunen. Pekka Kallisen tilan ottanut Reittiöllä asunut Matti Väänänen oli nihtinä, joten häntä ei näkynyt tilanhaltijoiden luettelossa. Mikko Ollinpoika Ryynänen asui Tahkolahden pohjoispuolella Kalliolahdessa. Huonemiehiä olivat Tahvo Laurinpoika Rönkkö, Inka Kiiskinen, Lauri Kärkinen, Tuomas Sormunen (Iisalmen puolella) ja Martti Pentinpoika Pirinen. Syväristä löytyvät Rönkönsaari ja Sormunsaari lienevät saaneet nimensä näistä huonemiehistä. Itkonsaari taas on ehkä saanut nimensä Itko Lappalaisesta, joka vuosina 1607 - 1609 oli Tuomas Ahosen yhtiömiehenä. Kylän asukkaista Paavo Kumpulainen oli muuttanut ilmeisesti nykyisen Rautavaaran alueelle. Nihdeiksi olivat joutuneet myös Antti Luttisen poika ja Olli Pirinen. Luttisten tytär Kaisa oli sairaalloinen. Sokeiksi mainitaan Martti Pirisen vaimo ja Olli Lukkarinen. Martin poika vaimoineen muutti Käkisalmenläänin puolelle eli "Venäjälle" nähtävästi Rautavaaran kirkonkylän länsipuolella Haarajärvelle.


3. Pieksän kylä ”Peexäbyy”

Pieksän kylään sijoitettiin myös Niinimäki, Haluna ja muutaman kerran myös Vuotjärvi. Kylän nimi näkyy myös edellä olevan asiakirjan kopion ylimmältä riviltä. Sitä seuraava teskti varsin ikävää luettavaa. Haukilahden päivärannalla asunut Pekka Horttanainen ja yhteensä 4 henkeä on hukkunut. Toisen saman vuoden asiakirjan mukaan Pekan väki oli hukkunut ja talo palanut. Pekan poikia ja ainakin yksi tytär sentään jäi henkiin. Vuoden 1644 tilikirjojen mukaan Pieksällä asui rutiköyhä Pirkko Laitinen, jonka mies, poika ja tytär olivat hukkuneet.

Edelleen vuoden 1641 asiakirjan mukaan Pieksällä asunut Yrjö Keinoinen (Kejonen) on karannut Venäjälle. Muita Pieksän asukkaita olivat Tuomas Polvinen ja Tuomas Heikkinen. Heikkinen joutui vuonna 1644 nihdiksi. Polvisen vävy päätyi Heikkisen seuraksi. Vuonna 1643 Pieksän asukkaaksi ilmaantui Matti Antinpoika Tiihonen. Halunalla ei vielä ollut verotettavia asukkaita. Vasta vuonna 1652 Paavo Tahvonpoika Tahvanainen muutti Leppävirralta Halunan ensimmäiseksi tunnetuksi asukkaaksi. Varsinainen Pieksä kuuluu nykyisin Juankosken pitäjään.

Niinimäessä asunut Pekka Knuutisen poika oli viettänyt siveetöntä elämää. Vuoden 1644 asiakirjassa kerrotaan Poika-Pekasta: "fången på slottet för hooreri" eli mies oli kyyditty tekemisistään linnareissulle Savonlinnaan. Tällaisesta rikoksesta tuomittiin Kuopion käräjillä vuoden 1690 tienoille kahdelle miehelle ”gatuloppet” , siis ei Vasaloppet. Gatuloppetin ”yleisöllä” oli mukanaan jotain kättä pitempää, jolla he kannustivat juoksijoita lisäämään vauhtia. Tässä oikein alkaa kaivata näitä vanhoja hyviä aikoja. Nilsiässä ”gatuloppetin” voisi järjestää torin ympäri vaikkapa juhlapyhiä edeltävinä lauantaina parhaaseen toriaikaan kaikille edellä mainittuun rikokseen syyllistyneille.

Vuonna 1644 Pieksän veronmaksajat

Thomas Heickinen, Thomas Polvinen, Lars O. Savolainen, Mats A. Tiihonen ja Peer Knuutinen (no 8573 s.78->).

Vuonna 1646 Pieksän tilalliset olivat Matti Antinpoika Tiihonen ja Tuomas Heikkinen. Huonemiehiksi mainitaan Tuomas Polvinen, Pekka Pekanpoika Horttanainen, Pekka Pekanpoika Knuutinen, Siiri Pekantytär Horttanainen ja Juho Lukkarinen. Vanhojen kirjoissa olivat Tuomas Polvinen ja Pekka Horttanainen. Siten hukkunut mies oli tämän "vanhan Pekan" poika. Tuomaan tyttären Kaisan mies oli ollut nihtinä, mutta mies oli karannut "Venäjälle".

4. Kaaraslahden kylä ”Kareslax”

Kaaraslahden kylä ulottui Pajulahden länsipuolelta Sänkimäkeen ja aina Kinahminmäkeen asti. Paikka Kaaraslahti mainitaan jo eräässä vuoden 1559 asiakirjassa. Sen mukaan Juho Leskinen oli vaihtanut Kaarassalossa sijaitsevat 4 veromarkan maansa Rantasalmen Kolkontaipaleessa asuneelle Niilo Leskiselle. Niilo vaihtoi saamansa maat samassa kylässä asuneelle Pekka Moilaselle. Tämä muutti asumaan Kaaraslahden tienoille ja otti yhtiömiehekseen jo kauemmin Murtolahdessa asuneen Paavo (Sian)Jalkasen. Jalkaset asuivat edelleen vuonna 1640 Murtolahdessa. Vuoden 1562 Rantasalmen talvikäräjien pöytäkirjasta selviää, että Juho Leskisen maat sijaitsi Kaarassalon ja Kinahminmäen välillä. Suosittelen, että vanha kunniakas sadoissa historian dokumenteissa mainittu Kaaraslahden kylä palautettaisiin takaisin Nilsiän kylien joukkoon.

Edellä mainitun vuoden 1641 asiakirjan mukaan Kaaraslahdella asunut Hannu Ukkonen oli joutunut nihdiksi ja vaimo karannut Venäjälle. Saman kylän asukas Ansu Kärnänen (tai Kärkinen) oli rutiköyhä. Siiri Leinonen oli verottajan mielestä "karannut Venäjälle". Kuopion pitäjä menetti Siirissä "arvokkaan" veronmaksajan.

Myös Sänkimäen kylä erotettiin Kaaraslahdesta vuoden 1640 vaiheilla. Vuonna 1644 Sänkimäellä asuivat Heikki, Juho Ollinpoika ja Sigfrid Sveninpoika Pitkänen. Vuoden 1642 tietojen mukaan Heikki oli vanha ja halvaantunut. Paavo Pitkänen oli karannut Venäjälle.

Vuonna 1646 Kaaraslahdella asuivat tilalliset Paavo Matinpoika Ruuskanen, Niilo Tahvonpoika Pekkarinen ja Antti Lemettinen. Huonemiehiksi mainitaan Ansu Herranen ja Ansu Pekkarinen. Vanhojen kirjoissa olivat Olli Lemettinen ja Elli Rissanen. Juho Asikainen oli sairaalloinen. Seuraavan vuoden tietojen mukaan kylästä olivat kuolleet Antti Lemettinen, Inka Kolehmainen ja Juho Asikainen vaimoineen.

Sänkimäellä asuivat talolliset Paavo Heikinpoika Pitkänen, Juho Pitkänen ja Sigfrid Pitkänen. Paavolla oli joku yhtiömies. Sigfridillä mainitaan olleen kaksi poikaa. Isäntä itse lähti kuitenkin sotilaaksi Riikaan. Heikki ja Sigfrid Pitkäsen vaimot olivat sairaalloiset. Murtolahden asukkaat olivat kirjatut Jännevirralle. Kylän talollisiksi mainitaan Olli Ollinpoika Jalkanen ja Paavo Jalkanen.

5. Juankosken alue vuonna 1639

Tilanomistajat ja veroa maksavien henkilöiden lukumäärä:
Vehkalax 2 Per (Antinpoika) Tolpanen. Pekan isä mainitaan 1640-luvulla.
Akonvesi 3 Påll Kettunen
Akonvesi 5 Thomas Vaittinen
Akonvesi 1 Lars Hämäläisen pso
Akonvesi 1 Staffan Hämäläinen
Vehkalax 2 Henric Henricsson Karttune

Tolppasista! Vuonna 1602 on mainittu Anders Tolppanen Puutosalmi ja Anders Tolppanen Rantasalmi Heinävesi 1605 (no 6709-10 s.307) Viimeksi manittuna vuonna Anders Tolppanen löytyi myös Puutosmäeltä. Samoin on mainittu, kuinka Anders Nilsson Tolppanen oli karannut Rantasalmen Putkilahdesta Venäjälle vuonna 1608 (no 6732 s.30). Lasse Tolppanen toimi Savonlinnassa muurimestarina 1607 (no 6719). Silloin tehtiin Kihlin tornia. Tolppasia asui aikaisemin Säämingissä; nimi Tolppalansalmi.

6. Juankosken alue eli "Weckelax" vuonna 1644

Tilanomistajia:
3 Per Andersson Tolppanen, vaimo ja poika
4 Pol Kettunen, vaimo renki ja poika
2 Thomas Waittinen ja vaimo Ryönä - Akonvesi
Huonemiehiä:
1 Mackoi Laukatar (sotilaan leski). Akonveden Laukkasensaari?!
1 Staffan Hämäisen vaimo, lehmä, lammas, porsas
2 Henrik Henriksson Karttuinen ja vaimo, 2 lehmää, 2 lammasta
Lisätietoja:
Thomas Waittisen poika nihti 1643
Lars Hämäläisen leski lähtenyt Venäjälle

7. Wuotjärven itäranta eli "Venäjä" vuonna 1631


Vanhimmat luettelot Liperistä 1614-1618, Pielisjärvi 1618.

Liperi

Wehkalahti
Mikko Danskoff (Tanskanen)
Anders Danskoff (Tanskanen)
Anders Tenhoinen
Simon Simonsson (Simonen)

Hirvisaari
Påål Klåckare (Lukkarinen), muutti Syvärinkylästä ?
Michell Linduin (bobul), muutti Syvärinkylästä, jossa asui v. 1620

Hirviniemi (Wiitaniemi)
Pååll Simonsson (Simonen)
Mats Kinnuin
Bertill Pardain. Partasia asui Iisalmella ja Juvalla!

Siikajärvi (ja Säyneinen)
Peter Toorwi (Torvinen)
Mats Pardain
Olof Petersson
Hendrik Kinnuin (bobull)
Smityko Russak (bobull). Russak -sukua löytyi Salmista.

Kalaniemi (Kaavi)
Anders Tickain
Erich Oddia (Otinen, bobul). Otisia löytyi mm. Riistavedeltä.

Luikonlahti
Hans Karvin
Oluff Hyfwärin
Anders Kuivalain
Påål Ihalembin (bobull)

Mainittakoon, että Suusalmella tai Lehmossa verotettiin Mats Leskistä
"bobullit" eivät maksaneet maaveroa.


Pielisjärven pogosta

Yli Keyritty
Mats Ikoin
Pååll Ikoin (bobull)

Ala Keyritty
Wassa Korhoinen
Jusko Kutkoin (tai Kuckoin)
Peso Linduin
Mats Toloin (bobull. Matsilla 1 vm tila Nilsiässä autionan vuodesta 1626!)
Silwo Konoin (bobull). Saattaa olla Korhoin tai Kohoin!
Mats Puumalainen (bobull). Nimestä juontuu Rautavaaran Puumalankylä !

Haapajärvi
Jöns Suhoin
Påål Toboin
Oluff Eskellsson
Staffan Wäisäin, Väisäsiä Lapinlahdella ja "Etelä-Savossa"

Kaja
Peter Koppono, Koposia asui Heinävedellä ja Varpaisjärvellä.
Sofko Ostafioff
Silko Ostafioff
Iliuska Leinoin, Leinosia löytyi mm. Kiuruvedeltä
Timoska Mikittin
Lasse Lehikoin (bobul)
Hendrich Parwin (bobul)
Owerki Ostaffioff (bobul)

Tiilikanjärvi
Michell Lappalain
Juga
Ontosko Petroff
Pååll Ollsson
Pecko Kärkäin, Kärkäisiä mm. Lapinlahden länsipuolella
Matz Tapanain
Fedocko Lauroff
Mårten Kaupin (bobul). Kauppisia Leppävirralla ja Iisalmella
Peter Hergäin (Härkänen) (bobul)

8. Wuotjärven itäranta eli "Venäjä" vuonna 1638


Liperin pogosta

Säynäis
Oloff Kättuin
Jöns Parfwiain
Hindrich Hyvöin
Michill Linduin
Hindrich Kinnuin
Michill Kuroju
Jöns Pärnoju (bobul)
Pelle Torwin

Widjanemi
Bertill Pardain 2
Påål Simojnen 5

Hirwisaari

Påål Naaka (Hannonpoika)
Pecka Luttin
Efecka Turuju (bobul)

Wehkalax
Simon Simojnen
Eskill Teenhojnen
Anders Danskainen
Anders Teenhojnen

Pielisjärven pogosta
Haapajärvi mm.
Staffan Wäisäin
Påål Nauko! (voisi olla Naakka)
Peter Pessoin
Jöns Suhoinen
Peter Nevalainen

Waltimo mm.
Olof ja Nicki Westeinen (! Korhosia)
Hindrich Ikoinen
Mårten Weneleinen
Erich Hartikainen. Erik mainitaan Siilinjärven Jännevirralla v. 1591!
Jöns Kåcka
Sillwo Kårhoin

Ylikeyritty
Påll Kättuinen
Matz Ikoinen
Pecka Matilain
Pecka Turdinen
Toppi Mustain

Alakeyritty
Niels Korhoin
Pååll Pupainen! (ehkä Pursiainen)
Simon Måhlainen!
Anders Ahoinen
Påål Linduinen
Matz Pumalain
Juntdte Wigiä
Krister Kärcki

Haarasalo Rautavaraaran länsipuoli
Mårten Pyrinen (Pirinen, Syvärinkylästä)
Anders Kårhoin (ehkä Syvärinkylästä tai Kuopion Haminalahden alueelta)
Wääsä Kårhoin (Viisa)
Mats Tållwain
Oloff Safwolain (asui aikaisemmin Pieksän ja Nilsiän rajamaastossa)
Erich Hätäin (Hätinen Riistavedeltä)

Yläluosta
- Konoinen (mm. Kiuruvedellä Konosia)
Hemming Turuin (ehkä Tuusniemeltä tai Lapinlahdelta)
Bertill Linduinen
Jöran Korhoin (ehkä Syvärinkylästä tai Kuopion Haminalahden alueelta)
Krister Kärcki (Kärki oli joskus lyhenne Kärkkäisestä. Silloisen Iisalmen alueelta!)

Alaluosta
Oloff Yletyinen "Höylä" (lähti Muuruveden Pieksältä)
Hemming Tiainen (Nilsiästä Antinpoika. Lars ja Hemming olivat varmasti Antin poikia; ehkä myös Olof)
Hans Hårtanen (lähti Muuruveden Pieksältä ja muutti Lieksaan)

Waicko
Pecka Rissainen (ehkä Leppävirran Saamainen tai Siilinjärven Rissala)
Kaupi Heiskainen (ehkä Syvärin pohjoispäästä)
Mats Mustoin
Lars Tiain (Nilsiästä Antinpoika)
Jöran Hålduinen (ehkä Hilduinen Maaninka-Kuopio)

Kajo
Oloff Kåckain
Timo Mickoin (karjalaisia)
Staffan Owärckieff (ilmeisesti Owerki Ostafioffin poika)
Silko Owärckieff (ilmeisesti Owerki Ostafioffin poika)
- Owärckieff (ilmeisesti Owerki Ostafioffin poika)
Mats Kinnuin ( ehkä Maaningalta tai Leppävirralta)
- Tackuinen (voisi olla Kuopion Ryönan tai Jännevirran Takkisia)
Påål Keckuinen
Ileika Rodionoff

9. Wuotjärven itäranta eli "Venäjä" vuonna 1640


Liperin pogosta
Siikajärvi

Michel Kuroin
Gregus Parthainen
Heiki Hywöinen
Heiki Parviain (oli myös Juuan Kajossa. Ehkä Riistaveden Parviaisia)
Jacob Torfwinen (Kuopion eteläpuolelta)
Micko Linduin (asui myös Syvärinkylässä aikaisemmin)
Jussi Pernain (Pärnänen)
Olli Kettuinen

Wiidanemi

Bertil Pardein
Pawo Sichwoinen (voi olla myös Simoinen)
Eskell Korhoin (bobull) (seppä Jännevirralta)
Hänen tilaansa liitettiin em. Jyrinautio.

Wehkalax

Simoin Simoin
Esko Tenhoin (ehkä Pielaveden Tenhusia)
Anti Tenhoin
Anti Taskainen (Tanskanen, joita asui aikaisemmin myös Riistavedellä)
Pecka Turuinen (bobull)

Hirwisaari

Paavo Naaka
Pecka Luttuin (Luttinen Nilsiästä. Varkauden Luttisia.)

Kalaniemi Kaavi
Erich Woydinen (luultavasti Otinen eli Outinen ehkä Riistavedeltä muuttanut)
Olli Konainen
Kuisma Kuiwalainen
Heicki Tirckoinen
Kirilo Kirekojeff
Erich Tirckoinen
Lauri Keiwinen (ehkä Kuivalainen)
Caupi Pirainen
Erich Tirckoinen!
Krister Käbeläin (bobull) (Kekäläinen, joita asui myös Riistaveden tienoilla)
Heicki Wodinen (bobull) (ilmeisesti Otinen Riistavesi)

Pielisjärven pogosta
Waltimo mm.
Olli ja Nicki Korhonen
Olli Parfwiainen
Jussi Kåcko
Matti Weneläinen
Silwo (Sigfrid Henrikssson) Korhonen
Peder Puhacka

Haapajärvi
Jussi Sohioinen (ehkä Suhonen)
Pavo Noukeri
Jussi Mahainen (ehkä Mähönen Iisalmi)
Anti Härkoinen
Staffan Weissenen (Väisänen)

Käyritty
Pavo Käåfvinen (luultavasti Kettunen)
Matti Ikoinen
Letka Kariioinen (Karjalainen)

Tiilikka
Peder Mussoinen (Mustonen)
Petari Pursuinen (Pursiainen, joita asui Maaningalla ja Kuopion Haminalahdessa)
Pavo Pirinen (ehkä Syvärinkylän Pirisiä)
Seuraavat kirjattu uudelleen Haarasaloon:
Heicki Matilainen (ehkä Olofinpoika Nilsiästä, jossa asui Olof Brufiusson Matilainen)
Anti Sicwoinen

Haarasalo
Anti Korhoinen
Pecko Weisseinen
Matti ficinen (luultavasti Tihinen Kiuruveden alueelta)
Anti Kåckoinen (bobull)

Ylikeyritty
Antti Ahoinen
Olli Saffwolainen
Erich Hättäinen (Hätinen)
Matti Korhoinen
Micko Kuroinen
Matti Kockoinen
Pavo Linduinen
Matti Linduinen
Lauri Linduinen
Jussi Wickiä (vuonna 1651 Wychiof, kreikanuskoinen!)
Matti Pudulainen (Pumalainen)
Simon Tolvainen (bobull)
Heicki Porinen (lienee Pirinen tai Parviainen) (bobull)

Yliluosta
Krister Kärkinen
Bertill Lindunen
- Kononen
Hemming Turoinen
Yriän (Jöran) Korhoinen
Andi Ihalainen
Andi Pedärinpoika (Korhonen)

Alaluosta
Hemming Tiainen
Nicki Ollinpoika (Yletyinen luultavasti Muuruveden Pieksän Yletyisiä.)
Matti Kumbulainen (Iisalmi- Kiuruvesi, asui myös Syvärin kylässä)
Olli Lappalainen (bobull ? Iisalmi)

Waicko
Lauri Tiainen (lähtöisin Nilsiästä, Antin poika)
Casperi Heiskainen
Christer Pederinpoika
Yriäan Kocnoinen
Erich Käckäinen
Pavo Matilainen

Kajo
Olli Ollinpoika
Pecka Heikinpoika
Pavo Pucdinen (bobull)
Lauri Pirinen
Timo Mickoinen
Safka Ossafioff
Silko Ossafioff
Jyrgi Ossafioff
Mikita Pedroff
Ileika Rodionoff
Heiki Hirvonen
Kaupi Kallinen
Olli Tackuinen (ehkä Jännevirran Tackinen)
Pavo Keckuinen (bobull)

9. Wuotjärven itäranta eli "Venäjä" vuonna 1642


Liperi

Låsta
Mindtko Lichiäinen
Oluff (Andersson) Ahoinen (bobull). Entinen sotilas Nilsiän Hipanlahdelta.
Vaimo Maiko Rissanen. Olof "Öcki" karkasi Wuotjärveltä v.1639.

Säynäjärvi
Sippå Kituinen (lienee Kettunen)
Peer Hässinen (lienee Hyvönen)
Per Kesoinen (tai Kosoinen)

Siigajärvi
Hindrich Hawoinen (Hyvönen)
Michell Kuroinen (Kurosia asui Maaningalla. Saari Kuronen löytyy nytkin Vuotjärvestä!)
Hindrich Kinnuin. (Kinnusia Maaningalla ja Leppävirralla)
Greels Parwiain (Parviaisia Riistavedellä ja Leppävirralla)
Jöns Torwinen (Torvisia Kuopion eteläpuolella).
Jöns Pärnäinen (juontunee Pänäsaaren nimi Vuotjärven Hirvisaaren kupeessa)
Jöns Kopoinen (Koposia Heinävedellä ja Varpaisjärvellä)
Eskell Korhoinen (seppä. Muutti Siilinjärven Jännevirralta)
Jöran Hilduinen (bobull) (juontuu nimi Hiltulanlahti Wuotjärven Hipanniemellä vastapäätä Siikajärveä)
Per Kethuinen? (bobull)

Wiianniemi
Bertill Parviainen (ehkä Riistavedeltä)
Pååll Simonsson (Simonen)

Hirwisaari
Påål Luckarinen (Nilsiän Keyritystä tai Varpaisjärven Lukkarilasta)
Pekka Häckinen (lienee Kuopion Pelonniemen Heikkinen)
Hindrich Häckinen (bobull) (lienee Kuopion Pelonniemen Heikkinen)

Wechalaxi
Simon Simonsson (Simonen)
Pecka Turoinen (Turusia mm. Tuusniemen tienoilla)
Eskell Tenhoinen (Tenhusia mm. Pielavedellä)
Anders Thenhoinen
Anders Danskainen (Tanskasista juontuu nimi Wuotjärven Tanska)

Kalaniemi (Kaavi)
Oluff Känåinen (Keinonen). Keinosia mm. Kuopion tienoilla.
Hans Erichsson
Krister Keetäwäinen (Kietäväinen)
Kussma Kujwalajoff (Kuivalainen)
Hindrich Tirckoinen (Tirko Piiraisen jälkeläisiä)
Gregorius Tirckoinen
Erich Tirckoinen
Lauri Kegälähinen (Kekäläinen)
Caupi Piirainen
Anders Sobainen (bobull) (Sopasia mm. Etelä-Karjalassa)

Rehuis
Madz Rångalainen
Erich Nåickinen
Simon Erichsson
Hindrich Lipoinen (Lipposia Pielavedellä ja Rantasalmella)
Oloff Andersson

Kortechniemi
Anders Wänskäinen
Sigfred Russack (muutti Säyneisten Siikajärveltä)
Hemming Laidinen (Laitisia Leppävirralla ja Etelä-Karjalassa)
Pecka Laidinen
Johan Hirwoinen
Pesu Sormuinen
Brufius Wänskäinen

Kaja!
Måns Sigainen (Sikanen)
Lars Ifwanainen
Johan Håwinen (Huovinen, Huovisia Leppävirran suunnalla)

Luikonlax mm.
Lars Pässnäin!
Erich Tukiainen.Pielisjärvi

Låsta
Nicki Hylechyinen (Yletyinen)
Olof Hylechyinen "Höylä" (Yletyinen, lähti Pieksältä)
Pååll Wauchkoinen
Hemming Tiainen (Hemming Antinpoika muutti Nilsiästä)
Olof Rahoinen

Pumala
Jöns Wihiä (Wychiof)
Hindrich Nickainen (Nikkisiä Lapinlahdella ja Leppävirralla)
Jöns Pumalainen
Jöns Keckoinen. Kekkosia mm. Pielavedellä ja Varpajsärvellä.

Ylilåsta
Anders Ihalainen (entinen Ihalempinen). Ihalempisiä mm. Tuusniemen tienoilla.
Jöran Kårhoinen (Korhosia Syvärin itäpuolella ja Maaningalla)
Bertill Linduinen (kirjuri ei osannut sukunimeä!)
Mårthen Kånoinen (Konosia Pielavesi- Kiuruvesi)
Krister Kärekuhuinen (Kärkkäinen. Kärkäisiä Lapinlahden länsipuolella)
Lars Karialainen
Lauri Kaunoinen!
Hemming Turunen (bobull)

Käyretty
Pååll Linduinen
Madz Linduinen
Madz Kåckoinen
Micko Kuroinen (Ruroinen?)
Lauri Linduinen
Sichwo Hindersson (Korhonen. Henrik Suojärvellä)
Nils Korhoinen (ehkä Suojärveltä tai Kuopion Haminalahdessa)
Påål Pusinen (Pursiainen myöhemmin)
Jöran Hidinen?! (Tihinen)
Oloff Sawolainen (ehkä Pieksältä)
Jöran Ahoinen (Nilsiästä Antti Tuomaanpoika Ahosen poika)
Anders Ahoinen (edellisen veli, asui aluksi Aluostan Meltoniemellä v. 1625 noin 10 vuotta)
Simon Tolloinen (Tolonen).
Kylän nimi oli myöhemmin Lintula, sitten Ahola ja vielä sen jälkeen Ochola!

Haarajärvi
Mm. Mårthen Pirinen ja Anders Korhonen. Martti ehkä Nilsiän Syvärinkylästä.
Haarajärvi Rautavaaran länsipuolella.

Paaskowaara (Rautavaara)
Brusius Hindersson
Mats Larsson
Oloff Staffansson
Anders Kååckainen (Kockonen Iisalmelta)
Hindrich Peersson
Lauri Pirinen (ehkä Syvärin kylästä)
Olof Hindersson (ehkä Korhonen, joka muutti Sotkamoon)

Ylikeyritty
Mats Ihoinen (Ikoinen)
Pååll Keckuinen
Peer Rechuinen?
Per Turdinen

Haapajärvi
Jöns Suhoinen
Simon Nåuoloroff
Jussi Mahajoff
Madz Kuiwalainen
Oloff Parwinen ym.

Waicko
Lauri (Antinpoika) Tiainen (lähti Nilsiästä)
Pååll Madilainen (Matilainen)
Pecka Rissanen
Caupi Heiskanen

Kaja
Mm. Ostafioffit, Ileiska Rodionoff, Timoska Mickejoff (Mikkonen), Oloff Fackujoff , Hindrich Hirvoinen.

Vuosi 1645

Pielisjärvi
Palojärvi
Lars Karialainen

Wichiä Puumalaa?
Johan Wichiäinen
Per Pumalain

Lindula mm.
Mats Kåckainen
Mats Linduinen
Per Kuroinen?
Henrik Piskoinen?
Sigfrid Henriksson (Korhonen)
Nils Korhoinen
Pål Pursiainen
Oloff Savolainen
Jöran Ahokai (Ahonen)
Anders Ahokai (Ahonen)
Hindrich Kockainen
Olof Läskinen (Palojärvellä)
Anders Korhonen
Lars Pirinen
Olof Pirainen (Pirinen)
Olof Tapanainen
Johan Henriksson

Ylikeyritty
Mats Ikoinen
Pol Kerwinen?

Alaluosta
Olof ja Nicki Yletyinen
Hemming Tiainen

Yläluosta
Jöran Korhonen
Anders Ihalainen
Bertill Lindunen
Krister Kärkäinen
Hans Uckonen (Syvärin kylästä tai Lapinkahden eteläpuolelta)


Tiilikka mm. Sibi Mustonen
Ylikylä mm. Lars Pesanen


Vaikko
Lars Tiainen (Nilsiästä Alaluostan kautta)
Pål Ratikainen ym.

Liperi

Kalaniemi mm.
Anders ja Olof Kärkäinen
Henrik Tirkonen
Lars Kekäläinen
Anders Pumalainen

Wehkalahti
Johan Hackarainen
Anders ja Eskell Tenhunen
Per Tureinen (ehkä Turunen)
Simon Simonsson

Hirvisalo
Per Häckinen (Heickinen)
Pol Luckarinen
Per Häckinen, bobull

Witaniemi
Per ja Bertill Pardanen

Pisankoski
Per Kockainen
Eskel Korhonen

Sikajärvi
Pol Simonsson
Jacob Torvinen
Mickel Kuronen (Maaningalta)
Grels Parviainen (Riistavedeltä)
Henrik Hyvönen

Säynäniemi
Sippo Kettunen
Oloffin leski (luultavasti Olof Kettusen leski)
Erik, Lars ja Mats Hildunen
Henrik Matsson (Hildunen)

Vuosi 1646

Liperi

Kalaniemi eli Kaavi
Anders Kärkäinen
Henrik Tirkonen
Lars Kekäläinen
Kussma Kusen Kasinen (Kaasinen)
Hans Eriksson
Olof Kärkäinen
Kaupi Persson
Erik Tirkonen
Krister Kietewäinen, bobull
Anders Pumalainen, bobull

Hirvisalo (Hirvisaari)
Per Häckman (Heikkinen)
Pol Luckarinen
Per Häckinen, bobull

Witaniemi
Per Pardanen
Bertill Pardanen

Pisankoski
Per Kockainen
Eskel Korhonen (seppä Siilinjärven Jännevirralta)

Siikajärvi ja Säynäniemi entiset

Vuosi 1648

Liperi
Säynälä
Jöran Hildunen
Mats Hildunen, nauttii verovapautta
Pol Pitkänen
Ossipko Kettunen
Mårten Olofsson

Siikajärvi
Mickel Kuronen
Grels Parviainen
Per Hassinen! (Hassisia mm. Kiteen Nesterinsaari)
Jacob Torvinen (Leppävirralta)
Oloff Ahonen
Henrik Mattilainen (Nilsiässä asui Olof Matilainen)
Lars Hildunen, bobull
Henrik Hyvönen, bobull (Kiuruvesi tms)
Henrik Kyronen, bobull, (Pielisen rannalta?)

Widanen
Illiska (Eskell) Korhonen
Bertill ja Per Pardanen
Pol Simonsson (Simonen)
Johan Koponen (Heinävesi ja Varpasjärvi), bobull

Hirvisari
Pol Luckarinen
Per Häckinen
Per Tanskanen, bobull
Lars Hämäläinen, bobull (Juankosken Akonveden Hämäläisiä)
Mats Kinnunen, bobull

Wehkalahti
Pehr Turunen
Simon Persson
Eskel ja Anders Tenhonen
Jöran Häykänen (Hakkarainen!)

10. Wuotjärven itäranta eli "Venäjä" vuonna 1651


Liperi
Siikajärvi
Michel Kårånen (on todellisuudessa Kuronen!)
Hindrich Grelsson (Parviainen ehkä Riistavedeltä)
Hindrich Hofvane (Hyvönen)
Larss Hildune
Hindrich Kyronen
Peter Haskanen (lienee Heiskanen)
Jacob Torvanen (Torvinen)
Oluff Ahone (Ökki- Ahonen))
Jusso Pernafere (Pärnänen)
Johan Klåckare (Lukkarinen ehkä Syvärin Keyritystä).

Kartalla "Ökki" Ahoseen viittaavia paikannimiä
on Ala-Siikajärven etelärannalla Ökinniemi,
pohjoisrannalla Ökinniemi ja Ökinniitty sekä
Alaluostan Karin eteläpuolella Ökinlampi ja Ökinsuo.
"Ökki" nähtävästi asui aluksi Alaluostan Karin lähellä!

Sänänän Säyneinen
Pavo Pitkonen
Jöran Hildunen
Matdz Hildunen
Larss Mikonen (Kajosta)
Hindric Matikainen
Marte Ketunen
Sepe Ketunen

Widanemi
Marte Kårone (Korhonen ehkä Eskelin poika)
Oloff Bengdinen (Penttinen, suku asui siellä vielä 1700-luvun alussa)
Bertell Pardanei
Petter Pardanen
Pavo Simonen
Petter Thorone (Turunen)
Oloff Kassörinen (Kasurinen Siilinjärveltä).
Kasurinniemi löytyy edelleen Jyrinlahdesta!

Hirvisaari
Pavo Klåckare
Peka Hekene (Heikkinen)
Petter Danskane (Tanskanen)

Wechalax
Lars Hemeleinen (Juankosken Akonvedeltä)
Mats Kuivadne (Kuivalainen)
Petter Turine (Turunen)
Laure Tenone (Tenhunen ehkä Pielavedeltä)
Eskel Tenonen
Anders Tenone
Jören Hackaranen (Siilinjärven Hakkarala tai Rantasalmen alue)
Simon Tenone (bobull)

Kalanemi Kaavi
Oluff Laidine
Anders Pomalainen (Puumalainen ?Rautavaaralta)
Jusso Kenine (Keinonen Tuusniemeltä)
Hans Wadine (Otinen, tuskin Vatanen)
Kussemka Kuifalainen (Kuivalainen)
Hindrich Dirkone (Tirkkonen)
Anders Ketune (sukulainen Paavo Akonvedellä!)
Oluff Kekuleinen (Kekäläinen Riistavedeltä)
Erich Tirkune
Krister Kaluoinen
Kaupe Pirane
Erich Lappalainen (ehkä Iisalmi)
Erich Tirkunen (toinen)
Larss Kerkeheinen (Pielavesi-Lapinlahti)
Hans Pitkene (ehkä Nilsiän Sänkimäeltä tai Varkaudesta)
Larss Jackoinen
Erich Åssråne (Inkeristä "Järveläinen")

Kartehine
Sifred Hofvane
Heming Laidine
Anders Swensk (Vänskä)
Passå Sorane (ehkä Suoronen eli Sormo)
Brussi Swensk
Petter Lefvonen

Redu Retunen
Staphan Tholvainen (Tolvanen)
Krister Hefvalinen
Nielss Madsson
Marte Kaynolainen (Karjalasta)
Krister Hindersson
Erich Hindersson
Erich Nygone (Nykänen Pieksämäen tienoilta)
Madz Råckhanen
Oluff Kuivalainen
Madz Pårane
Oluff Kivonen (tai Kinnunen)
Hindrich Kuivalainen

Pielisjärvi
Alalosta
Oluff Ylytenen
Niki Ylitene
Hemi Thioinen (Tiainen)

Ylilosta
Anders Ihalainen
Niko Roskainen (lienee Ruuskanen tai Rossilain)
Bertell Lindonen
Jöran Kårone (Korhonen. Voi olla myös Kurosia, joita asui sillä seudulla!)
Ante Kårone (voi olla myös Kurosia, joita asui sillä seudulla!)
Mårten Kårone (voi olla myös Kurosia, joita asui sillä seudulla!)
Jöran Ylatinen (Yletyinen)

Palåjärvi
Pavo Leskone (Leskinen ehkä Iisalmelta)
Lasse Karialainen
Hanss Ochonen (Okkonen)
Hindrich Igone
Krister Kerckehainen (Kärkinen tai Kärkkäinen)
Peka Rosolainen (Rossilainen)
Krister Kerwinen

Ylikefreti
Petter Pomalainen
Marti Pomalainen
Mårthen Huttunen (Iisalmelta)
Jusso Wyckioff
Michel Häfvorinen (Hyvärinen)
Matd Lindone
Peka Lindone
Oloff Herrane (Herranen)
Sigfred Rossinen
Marte Kårone
Pavo Purssiainen
Lauri Safvolainen
Jöran Afvonen (Ahonen)
Anders Afvonen
Larss Thullonen (ehkä Tolonen)
Erich Pulcka (alunperin Kettunen Iisalmelta, tai pelkkä Pulkkinen)
Johan Kumbulainen (Iisalmelta)
Erich Hedane (Hätinen)

Paskowara
Oloff Phirine
Anders Kårone
Brussi Hindersson
Lars Pirine
Jusso Hindersson
Peka Kåkåne (Kokkonen)
Philpus Perdene (saattaa olla Puurtinen)
Hindrich Persson
Mads Larsson
Olof Thebane
Anders Persson
Anders Kåronen
Oloff Andersson (? Ahonen)
Oloff Råssine
Anders Andersson (? Ahonen)

Alakefreti
Madz Igone
Pavo Kettune

Thilika
Sigfred Mustone
Oloff Thifvine (ehkä Tihinen Kiuruvesi)
Abraham Purussine (on Puurtinen)
Hindrich Parfviainen
Oloff Parfviainen
Sigfred Mustone
Peka Sipolainen
Jusse Homanen (Etelä-Savo!)
Oloff Hulkonen
Lars Purdiainen (Puurtinen Warkaus)

Waiku
Anders Hindersson
Larss Thiåno (Tiainen)
Påwell Madsson
Peka Rissanen (Rissanen)
Madz Khristersson
Kaupi Heskane (Heiskanen)
Erich Kerje tai Kerpa
Pavo Liduin (Lintunen)

Kaija verolla 19 tilallista:
Thimoska Michone (Mikkonen)
Håsko Michone
Philipkå Thoniaf (Tuononen)
Gaurilka Thoninen (Tuononen)
Pavo Kekonen
Peka Kokonen
Kaupi Kalinen
Silko Ostafiof
Sauka Ostafiof
Oloff Thiainen
Matte Kåssorien (Kasurinen)
Peka Laidinen
Mads Siganen (Sikanen)
Oloff Käkone (Kekkonen)
Oloff Tankone
Staffan Höfvarinen
Mons Wennabainen
Hindrich Korfvone
Grels Korfvonen
Liperiläisten kapinan aikaan kesällä 1656 kylässä
majaili useita Kuopion puolelta tulleita asukkaita.

23. syyskuuta 2012 / Akkep Nenäktip

Lähdeteoksia:
Voudintilit ja läänintilit / Kansallisarkisto Helsinki

Muita historian artikkeleita.