Asiakirjan sisältö  

 

1.  Vuosi 1618 – 1619  Tavisalmen  lautamiehet  ja poimintoja verotettavien luettelosta

2.   Vuosi 1620  Kuopion  karja - ja kylvöluettelosta osa                                                                                                

3.  Vuosi 1633  Kuopio  karja – ja kylvö luetteloa

4.   Vuosi 1634  Kuopion muutamien kylien tilallisia

5.   Vuosi 1635   Kuopion muutamien kylien papinvero luetteloita

6.  Vuosi 1639  Kuopion muutamien kylien  henkikirja - ja karjaluetteloita

7.   Vuosi  1627  Pohjois-Savosta karanneita, köyhiä ja tilanssa hylänneitä

8.  Vuosi 1640 Kuopion pitäjistä karanneita ja nihtejä

9.  Vuosi 1641 Pohjois-Savon karanneita ja nihtejä

10.  Kuopion pitäjän  ratsutilallisia 1591 – 1646  ja rakuunatilat 1647 ja 1649  Kuopio,  Iisalmi ja Leppävirta

11. Eräitä liikanimiä Pohjois-Savossa

12. Eräitä henkilöihin liittyviä vanhoja paikannimiä Nilsiän  seudulla

13. Vuosi 1641  Pohjois-Savon karanneita, nihtejä, maksukyvöttömiä, köyhiä ja sairaita

14.  Vuosi 1643 Kuopion eräiden kylien maakirjoja (ja tilallisia)

15. Vuosi 1643 Kuopion pitäjän kalastamoista

16. Vuosi 1644 Kuopion muutamien pitäjien henkikirjoja

17. Vuosi 1644 Kuopion muutamien kylien nihtejä,  karanneita, köyhiä ja sairaita

18. Savon pappien (kirkkoherrojen) omaisuutta ja palkoista 1639 ja 1641

19. Vuosi 1646  Kuopio eräiden kylien köyhiä, raajarikkoja ym.

20. Vuosi  1646 Kuopio Tavisalmen Varpaniemen majuri Anders Haran komppanian verotiloja

21.  Kuopio 1648 muutamien kylien  manttaalit sekä kaikista kylistä piispan apuveroluettelo

 

 Huom.!   Seuraavassa on tarkimmin käsitelty vain Nilsiän, Juankosken, Riistaveden  ja myös Siilinjärven

                  kylien asioita!  Niissä on esitetty hiukan muistakin asiakirjoista  kerättyjä lisätietoja, kuten asuin-

                  paikkoja.  Pohjois-Karjalaan karanneista on jonkin verran haettu heidän uusia asuinpaikkojaan.

 

 

1.  Vuosi 1618 – 1619 Tavisalmen  lautamiehet  ja poimintoja verotettavien luettelosta  

1a   Kuopionniemen kymmenys                                                                                                                                                                  

            Nimismies  Erik  Smålander asui ilmeisesti Lapinlahden tienoilla

Kuopionniemen kymmenys  lautamiehet 

Peder  Taskinen  Kuopion kylä

Jöns Tuovinen Riistavesi

Anders Kettunen  Maaningan itäpuoli Ruokovesi

Pohl Keckuinen

Henrik Hiltunen Ruokoveden itäranta tai  Kuopion Hiltulanlahti

Henrik Hirvonen   Siilinjärvi Toivala

Anders  (Andersson) Niskanen  Jännevirta,  Hartikaisten osakas (1626 Pielavedellä Pohl Pohlsson Niskasella Kontiolan maita!)

Hans Lyytikäinen

Olof Sormunen  Jännevirta

Henrik Parviainen  Riistavesi

Pohl Hakkarainen  Siilinjärvi

Mats Leskinen  Kuopio

 

Verotettavia

Peder Taskinen  Kuopio Savilahti

Mons Taikinainen

Olof Suhonen

Hemming Keinonen  Kuopio?

Peder Julkunen Kuopio

Anders Julkunen Kuopio

Pohl Lapveteläinen

Henrik Väänänen Siilinjärven Kehvon tienoilla

Jöns Väänänen Siilinjärven Kehvon tienoilla

Olof Hamuinen  Siilinjärvi

Hemming Rissanen Siilinjärvi Kevätön?

Lasse Kontiainen Pielavedeltä lähtöisin!

Olof Rissanen  Siilinjärvi Kevätön?

Peder Rissanen

Knut Kallinen  maita myös Jännevirran itäpuolella!

Anders Väänänen  Ruokovesi

Olof Leinonen

Pohl Kakkinen SRuokovesi

Henrik Kakkinen Ruokovesi

Anders Kakkinen Ruokovesi

Suni  Vartiainen  Riistavesi

Olof Vartiainen   Riistavesi, myös Ryönällä

Pohl Eskelinen ja Pehr

Anders Kettunen Ruokovesi

Henrik Ovaskainen  Kuopio?

Anders Kekkuinen (Kekkonen)

Jöns Kåkkinen (Kokkonen) Tavisalmen alue

Jöran Venäläinen Maaninka Venäjänsaaren tienoo

Mikkel Venäläinen Maaninka Venäjänsaaren tienoo

Mikkel Mikkelsson Venäläinen Maaninka Venäjänsaaren tienoo

Olof Tuovinen (epäselvä nimi)  Maaninka Tuovilanlahti

Sigfrid Kuroinen Maaninka Kurolanlahti - Ruukovesi

Peder Venäläinen  Venäjänsaaren alue

Lauri Lomalainen Tallus (Tallus. Vuonna 1629 Per Lomalainen. Syvärin pohjoispuolella Luomaisenjärvi!)

Hannus ja Kosma Kosmanen (Kuosmanen) Kuopio – Iisalmen Pajujärvi

Pohl Kuosmanen

Enevald Lapveteläinen  Onkivesi Lapvetelä, myös Ruokovesi

Olof Nikkunen (Nikkinen)  (Leppävirta- Varpasjärvi)

Hakuli Yletyinen  Maaninka

Erik Mukoinen

Peder Lintunen Onkiveden itäranta

Peder Raatikainen Maaninka Käärmelahti

Olof Raatikainen Maaninka Käärmelahti

Anders Tukkuinen

Peder Hyttinen Maaninka

Olof Hyttinen

Hans Lapveteläinen Onkivesi Lapvetelä, myös Ruokovesi

Staffan Veeiseinen (Väisänen) Maaninka Käärmelahti

Mats Hyttinen

Mikkel  Reinikainen  Tuusniemi

Olof Mehoinen (Mähönen) Maaningan  Käämelahden seudulla

Mats Mehoinen

Henrik Leskinen  Siilinjärvi Kevätön

Henrik ja Peder  Leskinen

Thomas Tikkanen (epäselvä)  Siilinjärvi Hamula

Jöns Kervinen  Siilinjärvi Hamula

Henrik Pippurinen Siilinjärvi Pöljä

Mats Pippurinen Siilinjärvi Pöljä

Jöns Pippurinen Siilinjärvi Pöljä

Lari Asikainen   Siilinjärvi Hamula

Grels Kosonen Siilinjärvi Hamula

Pohl Toivanen  Siilinjärvi Pöljä

Olof Toivanen Siilinjärvi Pöljä

Mats Kasurinen  Siilinjärvi Kasurila

Peder ja Mats Kasurinen

Morten Kasurinen

Thomas ja Erik Kasurinen

Mäckoi Kasurinen

Henrik Lamainen

Mats Olsson Kasurinen

Olof Kasurinen

Pohl Kasurinen

Henrik Ruuskanen  Kaaraslahti

Staffan Petiläinen (myöhemmin Pekkarinen) Kaaraslahti. 1603 Leppävirralla!

Anders Tiainen Nilsiä

Anders Ahonen Musta  Nilsiä tai  Riistavesi Melaniemi

Peder  Luttinen Nilsiä (tuli Varkauden Luttilasta. Vuonna 1626 Nilsiässä Anders -  ja Pohl Persson Luttinen)

Thomas Ahonen Nilsiä (tuli 1603 Leppävirran Saamaisista)

Hans Hortanainen  Pieksä (Säyneisten Ala-Luostaan ja Lieksassa 1670-luvun alussa)

Krister Sittiänen (Siitonen)  Riistavesi - Pieksä

Olof Savolainen  Pieksä – Nilsiä (Vuonna 1626 Syvärinkylään kirjattu Pessi Savolainen ehkä saman tilan haltija!)

Peder Pirinen  Syväri (1613 vain Per ½ vm tilalla naapurina Sylvester Korhonen myös ½ vm tilalla)

Lauri Pirinen Syväri

Olof Sianjalkanen (myöhemmin Jalkanen)  Murtolahti

Pohl Hettinen (ehkä Hietainen) Riistavesi

Jöns Vartiainen  Riistavesi  Ryönä

Nils Vartiainen  Ryönä

Henrik Venäläinen Riistavesi Ryönä

Henrik Parviainen Riistavesi

Sakari (Jönsson) Heikkinen  Jännenvirta-Pelonniemi (Vuonna 1626 Per, Jöns ja Lars Heikkinen ehkä Sakarin poikia!)

Jöns Tuovinen Riistavesi

Olof Koistinen Tuusniemi

Erik Otinen  Riistavesi

Pohl Varoinen Ohtaanniemi – Vuorisalo

Hartvik Hietainen  Riistavesi

Peder Hietainen Riistavesi

Peder Knutinen  (Hietaisten osakas) Pieksä – Riistavesi

Jöns Tanskanen Riistavesi- Tuusniemi (sukua Vuotjärven eteläpuolelle)

Peder Halonen  Pieksä – Riistavesi (Halolan maita)

Simo Laihiainen Riistavesi

Pohl Kekäläinen Riistavesi

Lars Vaittinen Ryönä, maita myös Vehkalahden alueella sekä Talvisalo

Thomas Hartikainen  Jännevirta

Olof Hartikainen Jännevirta (1613 löytyivät Sigfrid, Henrik, Olof ja Thomas Hartikainen)

Anders  Andersson Niskanen Jännevirta (Niskaset ostivat tilanosuuksia Anna ja Thomas Hartikaiselta)

Sigfrid Polvinen Pieksä

Lars Hämäläinen Jännevirta (1613 löytyivät Lasse Hansson – ja Lasse Larsson Hämäläinen)

Markus Kakkinen

Pohl Philipsson Rissanen Siilinjärvi Rissala

Pohl Takkinen  Jännevirta –Pelonniemi – Ryönä

Olof Takkinen Ryönä (Takkisenmäki myös Muuruveden Pelonniemen koulun luona)

Henrik Takkinen

Henrik Hirvonen Siilinjärvi Toivala (Hirvolanniemi)

Henrik Toivanen Siilinjärvi Toivala

Anders ja Nils Toivanen Siilinjärvi Toivala

Morten Vartiainen  Siilinjärvi

Anders Kontiainen

Erik Hakkarainen  Siilinjärvi Hakkarala

Jöran Hakkarainen

Peder Hakkarainen

Mats Rissanen Siilinjärvi Rissala

Peder Rissanen

Pohl Rissanen

Lars Pehrsson Rissanen

Peder Laakkonen Siilinjärvi Hakkarala-  Nilsiä Sydänmaa

Pohl Kettunen  Akonvesi

Peder Kettunen  Ruokovesi

Olof Halonen  Pieksä (Halolan maat)

Anders ja Pehr Jekalainen (ovat Julkusia Kuopio - Vuotjärvi)

Jöns Pursiainen  (Kuopio Haminalahti Pursiaisia Rautavaaralle)

Lauri Pursiainen

Lars Happonen  ja Philpus Tolonen Kuopion itäpuolella Ritoniemi

Lars Larsson Tolonen tai Happonen (Mats Tolosella maita Nilsiänkylässä!)

Anders Pedersson Happonen tai Tolonen

Sigfrid Vaihanainen (tuntematon; ehkä Vihavainen!)

Lars Tysk

Kasper Heiskanen (Tuusniemi, Heiskasia myös Syvärin pohjoispäähän)

Pohl Heiskanen

Kauppi Heiskanen

Henrik Hiltunen (Ritoniemi- Kuopion Hiltulanlahti)

Olof Torvinen (Leppävirran puolelle. Torvisia mm. Säyneisiin)

Lauri ja Hulkko Torvinen (Leppävirran puolelle)

Henrik Torvinen (Leppävirran puolelle.

Mikkel Hallikainen

Olof ja Henrik Miettinen Tuusniemi-Ohtaanniemi

Lars Miettisen leski

Petter Miettinen

Aksel Kordilainen

Anders Kordilainen

Mons Olkkonen

Klemet ja Olof Holopainen Ritoniemi

Klemet Andersson Holopainen

Lars Turunen  Tuusniemen alue

Henrik Turunen Tuusniemen alue

Olof Turunen Tuusniemen alue

Eskel Turunen Tuusniemen alue

Pohl Ihalempinen Ritoniemi tms.

Peder Mäkäräinen (Mäkäräisiä Karttulan lähellä Talluksessa ja myöhemmin myös Iisalmen pohjoispuolella)

Pohl Mäkäräinen

Olof Pohlsson Mäkäräinen

Nils Tuhkuinen

Jöns Laakkonen

Lars Kuosmanen

Mats ja Olof Hakulinen

Thomas Lutziainen

Anders Knutinen  Kartulan lähellä

Hans Lyytikäinen

Mats Lyytikäinen

Johan Larsson Lyytikäinen

Knut Knutinen, Karttulan lähellä myöhemmin Knuutila!

Lauri Knutinen

Erik Larsson Knutisen leski

Rouva  Valborg  Kuopio

Herra Olof  kirkkoherra

Herra Gabriel Lackman pappi

Nils Asikainen

 

1b Maaninkaveden kymmenys 1618-1619  

 

mm. Tuovilanlahti-Hataala – Halola – Onkivesi- Iisalmi – Pielavesi - Sonkajärvi

 

Lautamiehet

Mats Haatainen 

Henrik Lappalainen

Anders Auvinen  Pielaveden alueella

Kauppi Hyvärinen  Kiuruveden tienoilla

Olof Jääskeläinen Maaninka

Henrik Reisenen (Räisänen)

Karl Rautapartanen

Peder Kopainen  Varpaisjärvi  Kopola

Mats Kauppinen Sonkajärvi

Jöns Ulmanen  Iisalmi Peltosalmen alue

Nils Nissinen Vieremä Nissilä

Lauri Haatanen Maaninka

 

Verotettavat

Mats Haatainen

Anders Haatainen

Lauri Haatainen

Nils Korhonen  Maaninka – Pielavesi

Olof Korhonen

Peder Haatainen

Olof Kinnunen,

Olof Hindersson Kinnunen ja

Hindrik Kinnunen  Maaninka

Mikkel Tuovinen

Olof ja Pehr Tuovinen  Maaninka Tuovilanlahti

Olof Olsson Tuovinen.  Tuovisilla  maita myös Sotkamon  Laakajärven lähellä!

Jöran Tuovinen

Suni Hiltunen  Onkiveden  itärannalla

Olof Hiltunen Onkiveden  itärannalla

Kauppi Hiltunen Onkiveden  itärannalla

Olof Hindersson Haatainen Siilinjärvi Haataala

Philpus Halonen Maaninka Halola

Olof Halonen Maaninka Halola

Peder ja Pehr Halonen Maaninka Halola

Hemming Ruotsalainen  Onkiveden itäranta -Pajujärvi ym.

Peder Ruotsalainen

Lauri Ruotsalainen

Henrik Larsson Ollikainen Lapinlahti Ollikkala

Peder Jönsson Ollikainen

Peder Perdersson Korpi – Ollikainen

Staffan Ollikainen

Mats  Hynynen  Syvärin pohjoispuolella ehkä Iisalmi Paloinen

Olli Ollikainen

Pohl Sifvoinen

Olof Jääskeläinen

Sakari Jääskeläinen

Hans Jääskeläinen Maaninka Käämelahti

Mats Lapveläinen  Onkiveden länsiranta

Peder Lapveteläinen Onkiveden länsiranta Lapvetelä

Anders Lapveteläinen

Peder Persson Lapveteläinen

Erik Ryynänen Onkiveden itäranta Karvasalmi, maita Syväri Ruokoinen (Jouhilahti)

Olof Ryynänen

Jöran Rautapartanen  silloisen Iisalmen puolella

Bertill Rautapartanen

Ivar Rautapartanen

Anders Rautapartanen (Pörsänmäellä 1626)

Anders Andersson Rautapartanen

Peder Martikainen Lapinlahti –Syvärin pohjoispää

Mats Kokkonen  Manningan alue "Kockainen", Kiuruvesi – Lampaanjärvi myöhemmin

Olof Kokkonen   (Kokkosia muutti myös Pohjois- Karjalaan)

Anders Kokkonen

Mats Kääriäinen  Iisalmen eteläpuolella

Jöns Ulmanen Nerkoon lähellä Ulmala

Olof Ulmanen Nerkoon lähellä Ulmala

Nils Ulmanen Nerkoon lähellä Ulmala

Mats Asikainen

Olof Pollönen (Pöllönen)

Bertill Kinnunen (epäselvä)

Henrik Lapveteläinen

Pohl Martikainen Lapinlahti Martikkala

Peder Ryhänen  Sonkajärvi

Anders Huttunen Sonkajärvi – Laakajärven pohjoispuoli

Markus Huttunen. Huttusilla maita laajalla alueella!

Mats Huttunen

Peder Jöransson Huttunen

Peder Nevalainen. Nevalaisia Nurmeksen lähelle.

Olof Nevalainen

Jöns Huttunen

Rossi Väänänen

Eskell Recfkinen (ehkä Riekkinen, myöhemmin nihti Anders Riekkinen Tuovilanlahti)

Hans Såttionen (olisiko Varpaisjärven Sutinen)

Morten Kutilainen, eräs Kutilainen oli Iisalmen lukkari!

Peder Lappalainen

Viisa Lipponen  Pielavesi  m. maita

Andes Hyvönen  Kiuruveden alue

Josep Kainulainen  Sonkajärvi Kainuunmäki. Kainulaisia Syvärinkylään ja Rautavaaralle

Peder Pöllönen

Erik Nissinen  Syvärin pohjoispuolella (myös Vieremällä)

Mikkell Hyvärinen Kiuruveden alue

Peder Tikkanen Kiuruvesi

Olof Kutilainen

Mats Koljonen Iisalmi

Jösn Kaarakainen Sonkajärvi Kaarakkala

Jöns Partanen Iisalmi – Haapajärvi

Pohl Kettunen Vieremä Valkeajärvi

Jöns Kettunen

Pohl Kettunen

Anders Kettunen (löytyi myös Pulka – Kettunen)

Hans Kurvinen  Vieremä Salamajärvi. Vehnän viljelijöitä!

Olof Parviainen. Parviaisia Pohjois-Karjalaan!

Grels Kauppinen Iisalmi Kauppilanmäki. Leppävirralta lähtöisin.

Jöns Kauppinen

Mats Ikoinen Syvärin pohjoispuoli. Pohjois-Karjalaan monia!

Olof Kyllönen.  Sukua Kainuuseen!

Nils Nissinen  Vieremän Nissilä. Maita laajalla alueella!

Peder Nissinen

Morten Tervoinen. Muutti pian jonnekin!

Mikkel Partanen Iisalmi Partala

Peder Partanen

Visa Kumpulainen. Kiuruvesi – Syvärin pohjoispuolella!

Jöns Kencki (tuntematon nimi)

Askå Niiranen. Kuopiosta?

Henrik Lappalainen mm. Haapajärvellä

Lars Larsson Lappalainen

Peder  Pe ….. (?)

Thomas Larsson  sama

Olof Lappalainen

Peder Pohlsson Hyvöinen. Alunperin ilmeisesti Hyvärisiä, joiden taloa kutsuttiin Hyvöläksi! Hyvösiä Säyneisiin!

Lauri Lappalainen

Peder Lappalainen ja Mats Kinnunen

Pohl Hintsa (ehkä Lappalainen)

Peder Kaukoinen

Jöns Silainen

Peder Kämäräinen Pielavesi

Jöns Hyvärinen Kiuruvesi Niemisjärvi

Kauppi Hyvärinen

Peder Hyvärinen

Henrik Hyvärinen

Peder Hyvärinen

Mats Niiranen

Olof Kärkkäinen Pielavesi Kalliojärvi – Hautajärvi ym.

Peder ja Henrik Kärkäinen

Nils Kärkkäinen

Jöns Kärkkäinen

Anders Pärnänen. Pärnäsiä mm. Säyneisen tienoille!

Anders Nousiainen Kiuruveden alue ym.

Mats  Yriäinen (Mats Yriäinen 1626  Valkiajärvellä!)

Ander Tenhunen Pielavesi

Nils Pedikäinen (Pietikäinen) ja

 Askå Pietikäinen Kiuruvesi

Morten Kolemainen Pielavesi

Henrik Reiseinen (Räisänen)

Lars Pietikäinen

Henrik  Hermainen (Harmainen)

Eskell Harmainen

Eskel Takkuinen

Henrik Rytkönen  Pielavesi  Rytky

Jöns Rytkönen. Rytkösillä maita laajalla alueella.

Pohl Rytkönen

Peder Rytkönen

Lars Rytkönen

Pohl Rytkönen

Pohl Niskanen Pielaveden alue. Myös Siilinjärven Jännevirralle.

Eskel Utriainen Pielavesi. Juvan vouti Utriainen 1442!

Anders Utriainen. Utraisten maita mm. Nissilässä ja Talvivaaralla!

Nils Andersson Utriainen

Anders Ollsson Utriainen

Anders Nilsson Utriainen

Fortunatus Utriainen

Krirster Utriainen

Anders  Auvinen. Auvinen Juvan toinen nimismies 1442.

Olof Eskelinen

Olof Hujainen Pielavesi Lampaanjärvi. Myös Pörsänmäellä!

Bengt Sormunen. Sormusia mm. Joroisissa.

Mikkell Saikkonen Lampaanjärvi. Saikkosia Itä-Savossa!

Olof Saikkonen Lampaanjärvi (eäs toimi piiskurina)

Lars Heilanen Etelä-Savosta!

Mikkell Sormunen

Peder Ollsson Eskelinen

Peder Kopoinen . Koposia mm. Varpasjärven eteläpuolella Kopolassa

Staffan Kiiskinen.  Kiiskisiä Juvalla!

 

1c   Pitkäaikaisia autioita  1618-1619  (slätt öde) mm.

Hannus Pykäläinen jossain Maaningan alueella

Povall ja Anders Lintunen

Peder Kallinen. Peder Nilsiän Reittiolle!

Mats Malinen

Lauri Sorsainen

Staffan Rissanen  Kuopion Rissala?

Olof Rahuinen Kuopion Jänissalo tai Vuorisalo

Olof Knutinen

Pohl Ikoinen

Peder Pöksänen Nerkoo.  Siilinjärven – Nilsiän Kaaraslahteen Nils Pekkarisen vävyksi!

Grels Härkänen

Pohl Suuripää

Henrik Olkkonen

Anders Rautiainen

Tomas Kyllönen

Olof Juntunen. Sukua Kainuuseen

Anders Ylöinen  (Yletyinen) Maaningan Viannan lähellä (Patalahti)

Poval Karppinen. Sukua Pohjois-Karjalaan!

Olof Haikoinen Etelä-Savosta

Eskel Mönkkönen Tuusniemen alue

Erik Pöykkönen  Kuopion kylä

Mikkel Keroinen

Jöns Juvoinen Rantasalmen alueelta

Hans Kekkoinen Pielaveden alue? Kekkosia Juvan Koikkalassa!

Thomas Tuomainen

Peder  Pesoinen ehkä Iisalmen Haapajärvellä. Rantasalmella paljon

 

 

1d  Sotilasverolla olevia 1618- 1619

Ratsumiesverolla Samuel Mattson Tanninen (Taviniemen kartano?)

Nihtiverolla  

 Krister Andersson Nikkinen

Staffan Jääskeläinen

Eskill Kuroinen

Markus Varoinen

Anders Keroinen

Anders Soroinen (Sormunen)

 

1e  Aviopareja Kuopionniemen kymmenys   1618-1619                                                                                                                       

Lars Asikainen Siilinj.  ?, Anders Kosonen Siilinj. ?,  1 Hindrik Ruuskanen Kareslax, 2 Staffan Pediläinen Kareslax                                           

2 Anders Tiainen Nilsiä, 1 Per Luttinen Nilsiä, 2 Thomas  Ahonen Nilsiä,  1 Hans Hortanen Pieksä, 1 Sigfrid Sifwoinen  Riistavesi                                                                    

1 Olof Sawolainen Pieksä, 1 Per Pirinen Sywäri, 1 Lauri Pirinen Sywäri, 2 Olof Jalkanen Murtolahti                                                         

1 Pol Hietain, 2 Jöns Wardainen, 1 Nils  Wardiainen, 1 Henrik Wenäläinen, 2 Hindric Parfwiainen, 2  Zachris Heickinen Pelonniemi                                                                 

1 Jöns Tofwinen Ryönä, 1 Olof Koistinen, 2 Pol Waronen Ryönä Syrjäsaari, 1 Hartwik Hetainen,  1 Per Hetainen                                          

1 Per Knutinen, 1 Jöns Danskanen, 1 Per Halonen, Simon  Laihiainen, 1 Pol Kekäläinen, 1 Lars Waittinen           

1 Thomas Hardikain,  1 Olof Hardikain, 2 Anders Niskanen, 1 Sigfrid Polvinen Pieksä, 1 Lars Hämäläinen, 1 Markus Lackonen,                                                                                 

1 Pol Rissanen, 1 Pol Tackinen,  0  joku Herra, 2  Henrik Hirfwonen ja  Toivaset Toivala, 2 Mårten Wardiainen,  1 Anders Condiain                                                            

2 Eric Hackarain, 2 Jöran Hackarain, 0 Per Hackarain  leski, 2  Mats Rissanen, 1 Per Rissanen, 1 Pål Rissanen                   

1 Hans Persson Rissanen, 1 Hans Rissanen, 2 Per Lackonen, 1 Påwal Kettunen, 1 Per Kettunen, 1 Olof Halonen jne             

Huom:!    Staffan Petiläinen lienee sama kuin Staffan Peckarinen, joka nimi esiintyy  ainakin jo v. 1638 Kaaraslahdessa!     

 

2.  Vuosi 1620  karja - ja kylvöluettelosta osa                                                                                                             

s.56   Hakuli  Yletyin  (Maaningan Viannalla, mutta voi olla myös Pieksällä)      

Hans  ja Kosma  Kosmain                                     

Per      Linduin                                             

Hendrich  Leskin       2 lehmää, 2 lammasta , kylvö 1 tynnöri, vero 11,5 äyriä (Siilinjärvi Kevätön – Pöljä)        

s. 57   Kasuriset, melko pienet omaisuudet                                                                

Heicki Lamainen      2 tammaa, 6 lehmää,  6 lammasta, 1 sika  , kylvö 2 tynnör, vero 1 daler 9,5 öre                          

Peder Luttinen         2 lehmää ja  3  lammasta, kylvö 1 tyn, vero 12 1/4 äyriä      (Nilsiä)                                

Ander Tiainen           2 lehmää, 3 lammasta, 2 vuohta, kylvö 1,5 tyn, vero 14 3/4 öre (Nilsiä)                                   

Anders (Ahonen) Mustoi,  Anders Thomasson Ahonen tämän kanssa.   (Nilsä, myös Melaniemen seudulla maita)

                                    2 lehmää,  2 vuohta, kylvö 1 tyn,  vero 11,5 äyriä                                                                    

Thomas   Ahoin       2 tammaa, 5 lehmää ja  5 lammasta, sika , kylvö 3 1/2 tynnör  (Nilsiä)                                     

                                     vero 1 taalari 7 3/4 äyriä                                                            

Olli Sianjalkainen     1 hevonen, 1 tamma, 2 lehmää, 4 lam, sika, kylvö 3 span, vero 27 ö (Murtolahti)                       

Hanni Hutoin            1 tamma, 3 lehmää,  1 vuohi, 1 sika, kylvö 3, 5 span, vero 17,5 äyriä (voisi olla Hätinen)                   

Olli      Safwolain      1 tamma, 2 lehmää, 3 lammasta 1 vuohi, kylvö 3,5 span, vero 17,5 öre  (Pieksä)                  

Christer    Sitoin        1 lehmä, 2 lammasta, kylvö 1,5 span, vero 7 öre (Ritoniemen seudulla myöhemmin)                 

Perder      Pirin          1 lehmä,  3 lammasta, kylvö 1/3 span, vero 6 3/4 öre (Syväri)                   

Lasse  Pirin                1 hevonen, 1 tamma, 2 lehmää, 4 lammasta, kylvö 2,5span, vero 28 öre (Syväri)                        

Påål    Ketuinen        1 tamma, 3 lehmää, 4 lam. , 1 sika, kylvö  2 tyn,  vero 24 äyriä (Akonvesi)                                     

Jöns    Wardiain       1 tamma, 2 lehmää, 3 lam., kylvö 1span,  vero 15 1/4 öre   (Riistavesi)                               

Nils     Wardiain       2 tammaa, 5 lehmää ja  5 lammasta, sika , kylvö 2 tynnör, vero 1 dal, 4 3/4 öre (Riistavesi)                           

Henric      Wenelein (Maaninka Venäjänsaari, myös Riistavedellä myöhemmin nihti ja vävy)                                  

s.58  Henric Parfwiainen 1 tamma,  1  tamma 3 v. , 5 lehmää,  6 lam., sika, kylvö 2,5 T, vero 1 dal 4,5 öre  (Riistavesi)                              

Zachris Heickinen    2 tammaa, 3 lehm., 6 lam., kylvö 5 span, vero  39,5 öre (Pelonniemi)                                       

Johan Toifwain        1 hev., 4 lehm., 4 lam., 1 sika , kylvö 2 tyn., vero 1 daler  (Siilinjärvi Toivala)                           

Peder Knuttin           (Riistavesi, myöhemmin Pieksällä)                                           

Lauri   Waittinen      1 hev, 4 lehm, 5 lam, 1 sika, kylvö 3 span, vero 1 dal  3 3/4 öre (Ryönä-Akonvesi)                       

Olli      Hardikain       1 hev, 3 lehm, 4 lam, kylvö 1,5 tyn, vero 26 öre  (Jännevirta)                                                      

Thomas Hardikain   2 tam, 2 lehm, 2 lam, kylvö 1,5 tynnör (Jännevirta)                                                                 

Anders     Niskain     2 tam, 6 lehm,  1 tamma 3 v., 2 sikaa, kylvö 2 tyn, vero 1 dal  14,5 öre (Jännevirta, osti Hartikaisilta osuuksia)                                              

Simo Laihiain            (Riistavesi)

Jöns Danskainen      (Riistavesi)

Pål Kekelein              (Riistavesi)   

Lauri Hämäläin        1 tamma, 2 lehmää, 3 lammasta, kylvö 2 1/2 span, vero 17 3/4 öre  (Jännevirta)                                                      

s.59 Madz  Rissanen 1 hevonen, 1 tamma, 3 lehmää, 4 lammasta , kylvö 2 1/2 tyn, vero 31 öre (Siilinjärvi Rissala)                                      

Peder Rissain            1 lehmä, 2 lammasta, kylvö 1/2 tyn, vero 6,5 öre (Siilinjärvi Rissala)

Pol Rissain                1 lehmä, 2 lam, kylvö 1/2 tyn, vero 6,5 öre (Siilinjärvi Rissala)                   

Lasse  Tysk                1 lehm, 2 lam, kylvö 1 span, vero 6,5 öre (Tuusniemen seudulla)

 

Huom.!  Span lienee ollut  ½ tynnyriä. Tynnyrin tilavuudesta erilaisia arvoita: 180 litraa tain noin 150 litraa!

 

3.  Vuosi 1633 Kuopio  karja – ja kylvö luetteloa ( jota täydennetty henkikirjoista (hk))

 

 Syvärin kylän väkeä

Olof (Hemmingsson) Lukkarinen (Keyritty)

Påål Hakkarainen (Kärsämäki)

Peer Korhoinen  (Kangaslahti- Suojärvi. Tilalla 1614 Sylvester Korhonen!)

Sigfrid (Persson)  Korhonen (hk)

Olof Pirinen (Saunaniemi – Hietasaari)

Lars (Andersson) Tiainen (Nilsiä)

Olof (Andersson) Tiainen (hk)

Näillä kaikilla oli vähintään yksi hevonen

Huonemiehiä:

Påål Koosmainen (Jouhiniemi), lehmä, varsa

Jöns Kopoinen, lehmä

Per Kallinen  (Reittio), lehmä

Grels Parviainen (Wuotjärvi), omisti mm. tamman ja lehmän (1651 Säyneisten Siikajärvellä Henrik Grelsson Parviainen)

Henrik Pykäläinen (Wuotjärvi), lehmä

Henkikirjoista verotettavia  27 henkeä

 

Kylässä verotettiin näiden lisäksi mm.

Pehr  Piristä, Anders Persson Luttista ja Pohl Persson Luttista.

Ratsumies Anders Thomasson Ahonen lienee kaatunut

Saksassa.  Ahosten tilaa ei näy verotuksessa!

Per Korhosen pojilla Anderssilla ja Pohlilla oli jo omat tilat!

 

Jännevirran alue ym 1633

Kaaraslahti (tässä lienee myös Hamula!)

Olof Klemettinen (luku- ja kirjoitustaitoinen) 2 tammaa, 3 lehmää, 4 lammasta ym.; kylvö 3 span

Anders Klemettinen

Madz Ruuskanen tamma, lehmä, lammas ym.; kylvö 1 span

Jöns Kervinen  (hk)

Hamula alkanee tästä!

Lars Wauhkoinen  huonemies (hk)

Madz Julkuinen (hk)

Thomas Kervinen (hk)

Per Hamuinen (hk)

Olof Hamuinen nihti (hk)

Jöns Hamuinen (hk)

Anders Knutinen (hk)

Pål Asikainen (hk)

 

Murtolahti

Olof Jalkainen  tamma, 3 lehmää; kylvö 1 tynnyri

Pol Jalkainen varsa,  lehmä; kylvö 1 tynnyri

 

Jännevirta – Akonvesi?!  mm. 1633

Staffan Hämäläinen hieho; kylvö ½ span

Lars Hansson Hämäläisen leski varsa, lehmä, lammas; kylvö 6 kappaa

 

Sänkimäki

Sigfrig  Pitkäinen tamma, lehmä ym.; kylvö ½ span

Henrik Pitkänen  hieho; kylvö 3 kappaa

Olof Pitkänen huonemies  lehmä, vuona;  ei mainita kylvöä

Kasper Pitkänen (hk)

 

Jännevirta ym.

Eskell (Larsson) Korhoinen  hevonen, 3 lehmää, 2 lammasta ym.; kylvö 1 span

Olof  Hartikainen 2 tammaa, 3 lehmää, 4 lammasta ym.; kylvö 3 span

 Henrik Hartikainen hieho, 2 lammasta ym.; kylvä ½ span

Askoi eli Anders  (Andersson) Niskanen tamma, varsa,  9 lehmää, 5 lammasta ym.; kylvö 3 tynnyriä

Lars Laakkonen

Hans Pitkäinen  (1651 Hans Pitkänen Kaavilla)

Albrekt Takkinen (Toivalan rajalla)

 

Pieksän tienoilla asui mm. 1633

Olof Yletyinen Höylä  (4 henkeä) (hk) tamma, lehmä, 3 lammasta ym.; kylvö 1 span. Meni Alaluostaan!

Per Hortanainen (hk)  hevonen, 2 lehmää, 3 lammasta, vuohi ym.; kylvö 1 span

Hans Persson Horttanainen (hk)

Olof (Persson) Savolainen (hk) 2 tammaa, 5 lehmää, 5 lammasta ym.; kylvö 1 tynnyri

Thomas Heikkinen (hk)  tamma, 2 lehmää, 2 lammasta ym.; kylvö 1 span

Thomas Polvinen (hk)  3 lehmää; kylvö 8 kappaa

yhteensä 14 verolla

 

Akonveden alueella 1633

Påål Kechoinen (hk) (saattaa tarkoittaa ”Kähkönen”; maita Vuotlahden alueella!)

Nils Rissanen (hk)

Staffan Kärckäinen lehmä, 2 lammasta; kylvö 3 kappaa

Påål Kettunen  hevonen, 2 lehmää, 3 lammasta, porsas ym.;  kylvö 1 span

Ansu Lamatar (hk)

Thomas Waittinen 2 lehmää, kylvö 1span  (kirjattu usein Ryönälle. Maita myös Vehkalahden lähellä)

yhteensä 13 verolla

 

Ryönä (ja Pelonniemi)

Mad Takkinen (hk)

Lars Waittinen  4 lehmää, 2 lammasta; kylvö ½ span

 Morten Waittinen  3 lehmää, 2 lammasta;  kylvö 1 ? arvo

Nils  Vartiainen (hk)

Per, Olof, Jöns ja Lars Heikkinen (hk). (Heikkiset ottivat haltuunsa Olof Väätäisen erään tilan ehkä Pelonniemeltä!)

Olof Wäätäinen (hk)

Henril Ollsson Väätäinen (hk)

Morten Lappalainen huonemies (hk)

 

Riistavesi  1633

Lars Hämäläinen 1 lehmä, 1 lammas, kylvö 3 kappaa

henkikirjoissa oli kirjattu mm.

Henrik Parviainen

Anders ja Simon Laihiainen

Bertil ja Hans Tuovinen

Per Knutinen (myöhemmin Pieksä)

Henrik ja Lars Kekäläinen (Kekäläisiä Kaavin puolelle)

Hartvik Hietainen

Christer Siitoinen (oli myös Syvärinkylässä)

Erik Puittinen (huonemies)

Nils Pöyhöinen (huonemies)

Nils Asikainen

 

Pöljä henkikirjat mm. (vanhoja asukkaita Pippuriset ja Kejoset)

Henrik Kejoinen

Mads Matsson Pippurinen

Grels Kosoinen

Lars Kesoinen

Pohl Toivanen

Olof Rossinen (Rossisia Rautavaaran alueelle)

 

Käärmelahteen Maaninka henkikirjat mm. 1633

Krister Leskinen. Krister muutti 1643 Sääminkiin!

Poval Ollssson Leskinen

Olof ja Pohl Raatikainen

Pohl Tanninen (ratsumiehen poika!)

Michel Kuroinen (muutti Säyneisiin, jossa vuonna 1637)

Olof ja Mats Mähöinen

Thomas, Olof ja Erik Hyttinen

sekä huonemies Anders Tiihoinen, jonka poika Mats muutti 1643 Juankosken  Pieksälle!

 

Ruokovesi henkikirjat mm

Olof – ja Sven Svensson Vatainen (Vatasia Rautavaaran alueelle)

sekä Madz Vatainen

Per ja Anders Kettuinen

Nils Korhoinen

Henrik ja Zachris Kackinen

Per Wenäläinen

Michel Jöranssson ja Michel Michelsson Wenäläinen

 

 

4. Vuonna 1634   Kuopion muutamien kylien tilallisia  

 

Kasurilaan oli kirjattu mm. Murtolahden Jalkaset!

Lisäksi siellä oli

Anna Lesketär: 2 lehmää,1 lammas, kylvä 1 span

Hans Uckonen

Jöns, Morten, Olof ja Madz Kasurinen sekä

Morten Vartiainen

 

Pieksältä löytyvät

Henrik Nilsson Vartiainen (Ryönä-Akonvesi)

Thomas Heikkinen (Pieksä)

Olof Savolainen  (Pieksä)

Pohl Kettunen (Akonvesi-Vehkalahti)

Nils Rissanen (Akonvesi - Riistavesi)

Thomas Waittinen (Ryönä ja Akonvesi)

Henrik Önköri!  (Akonvesi)

Staffan Kärkkäinen (Akonvesi-Vehkalahti)

Henrik Pykäläinen (Wuotjärvi)

Grels Parviainen (Vuotjärvi-Akonvesi)

Henrik Hartikainen (Vuotjärvi Lastukoski)

Huom.! Toinen Henrik Hartikainen ”Kuppi” kirjattu Jännevirralle!

 

Syväri 1634

Olof Brufiusson Matilainen (Nilsiä: tuli Lars, Olof ja Hemming Tiaisen tilalle, jotka Karjalan puolelle)

Olof Yletyinen Höylä (Pieksä), tila autio 1635 (lähti Alaluostaan, Yläluostassa vieläkin Höylän kylä!)

Madz Kumpulainen Nilsiä. (Asui myös Rautavaaran Alaluostassa 1640)

Anders Luttinen (Nilsiä)

Hans Horttanen (Pieksä) muutti myöhemmin Lieksaan

Olof Lukkarinen (Syvärin itäranta Keyritty; lisänimi ”Tikka”)

Pohl Kuosmanen (Jouhiniemi)

Henrik Korhoinen (Suojärvi-Kangaslahti; nykyisin Rautavaaraa.)

Sigfrid Korhoinen (Suojärvi-Kangaslahti)

 

5. Vuosi 1635 Kuopion muutamien kylien papinvero luetteloita

Syväri 1635

Olof Brufiusson Matilainen (Nilsiä: Tiaisten entiselle  tilalle. Lars Tiainen asui Alaluostan Meltoniemessä n. 10 vuotta.)

Olof Yletyinen Höylä (Pieksän tienoilla)

Anders Luttinen (Nilsiä)

Hans  (Persson) Horttanen (Pieksä) muutti Pohjois-Karjalaan Lieksaan

Olof Lukkarinen (Syvärin itäranta Keyritty; lisänimi ”Tikka”)

Pohl Kuosmanen (Jouhiniemi)

Henrik Korhoinen (Suojärvi-Kangaslahti; nykyisin Rautavaaraa.)

Sigfrid Korhoinen (Suojärvi-Kangaslahti)

Pohl Hakkarainen (Kärsämäki)

Pehr Kallinen (Reittio)

Henrik Hartikainen (Lastukoski)

Pohl  Kumpulainen (huonemies)

Grels Parviainen (huonemies)

Erik Hätinen (huonemies)

Henrik Pykäläinen (Vuotjärvi Hipanniemi, huonemies, kirjattu myös Pieksälle)

 

Vehkalahti 1635

Olof Ahoinen  (Hipanlahti:  Rissasten vävy, lisänimi Öcki,  1640 Säyneisten itäpuolella ”Venäjälle”)

Nils Rissanen (Akonpohjassa)

Staffan Kärkäinen (Vuotjärven Selkälänniemen kupeella Tahvonsaari!)

Pohl Kettunen  (Akonvesi, kirjattu myös Riistavedelle!)

Anna Laamatar

Thomas Waittinen (Ryönä, maita Vehkalahden alueella)

Henrik Onkori

Michell Simonsson Laihiainen (Akonvesi)

Per Torvinen (karannut 1627;  kirjoilla myös Säyneisiin nimellä ”Pelle Torvinen”)

 

Jännevirta mm. 1635

Henrik Hartikainen ”Kuppi”

Lars Korhoinen

Eskell (Larsson) Korhoinen (seppä, kirjoilla samaan aikaan myös  Wuotjärven Hirvisaaressa)

Staffan Hämäläinen

Huom.!  Hämäläisiä ei siis ollenkaan Akonvedelle kirjattuina!

 

 

6.  Vuosi 1639  Kuopion henkikirjoja  (myllytulli), karja ja kylvö (s.366->)

Kuopionkylästä (alussa verotettavien luku). Vaimot ja nuoren karjan jätin yleensä pois!

5    Anders  Julkuinen ja veli ym.,  2 hevosta, 5 lehmää, 4 lammasta, sika, kylvö 2 tyn

2    Per Persson Julkuinen,  hevonen, lammas, kylvö 1 kappa

6    Ivar Johansson (Skopa) nimismies, 3 renkiä, piika, 4 hevosta, 5 lehmää, 3 lammasta, 2 sikaa, kylvö 4 tyn 

3    Anders Johansson (Skopa), renki, 2 hevosta, 3 lehmää, lammas, kylvö 2 tyn

5    Hans Taskinen, poika, piika, 3 hevosta, 4 lehmää, 3 lammasta, sika, kylvö 3 span  (myöhemmin myös nimismies)

 

Kaaraslahti

3    Pohl Matsson Ruuskainen ja veli 2 hevosta, 3 lehmää, 3 lammasta, sika, kylvö 1 tyn

1    Hans Uckoisen vaimo, lehmä

4    Olof Clemettinen, renki, 3 hevosta, 3 lehmää, 6 lammasta, sika, kylvö 2 tyn

5    Anders Clemettinen, poika, tytär, 2 hevosta, 3 lehmää, 4 lammasta, 2 vuohta, sika, kylvö 2 tyn

1    Per Hurkuinen, 2 lehmää (olisiko Hukkanen)

1    Ansu Herratar, lehmä (Herrasia Juvalla, eräs Herranen asui Maaningan  Käärmelahdessa)

1    Elin Kervitär, hieho, lammas

Seuraavat asuvat Sänkimäen puolella

2    Henrik Pitkäinen, lehmä, 3 lammasta, kylvö 1 span

1    Morten Jönsson Pitkäinen, 2 lehmää, 2 vuonaa, kylvö 1 span

3    Sigfrid Pitkäinen,  ?piika, hevonen, lehmä, lammas, porsas, kylvö 1 span

1    Erik Pitkäsen vaimo,lehmä, lammas

 

Pieksä 1639 jatkuu

2    Per Horttanainen, tamma, 2 lehmää, 2 lammasta, sika, kylvö 1 tyn (Olof ”Höylä” Yletyinen lähtenyt Alaluostaan)

4    Thomas Polvinen ja vävy,  4 lehmää,  vuona, vuohi, kylvö 1 span

2    Thomas Heikkinen, nuori tamma, 2 lehmää, 2 lammasta, vuohi, sika, kylvö 1 tyn

2    Jöran Keinoinen, hevonen, lehmä, lammas, kylvö ½ span

 

Syväri (ja Akonvesi) 1639

2    Olof Matilainen, tamma, 3 lehmää, 3 lammasta, kylvö 1 tyn (Nilsiä)

2    Anders Luttisen vaimo, poika, tamma, 2 lehmää, 2 lammasta, porsas, kylvö ½ span (Nilsiä)

6    Olof Lukkarinen, kaksi vävyä, pojan vaimo, 3 hevosta, 6 lehmää, 5 lammasta, vuohi, sika, kylvö 4 tyn (Keyritty)

2    Pohl Andersson Ahoinen, lehmä, lammas, kylvö 1 tyn (Nilsiä)

3    Pohl Kuosmanen, poika, tamma, lehmä, 3 lammasta, sika, kylvö  1 span

2    Nils (Pohlsson) Hakkarainen, lehmä, lammas, kylvö 1 span (Syvärin Kärsämäki)

3    Per Kallinen, vävy (Mats Väänänen)   (Nilsiä Reittio)

5    Henrik (Persson) Korhoinen, veli, 3 hevosta, 6 lehmää, 3 lammasta, sika,  kylvö 3 tyn

2    Sigfrid Korhoinen, tamma, 3 lehmää, 2 lammasta, vuohi, sika, kylvö 3 span

2    Olof Pirinen, lammas (Syvärilä)

2    Henrik Hartikainen, tamma, lehmä, 3 lammasta, porsas, kylvö 1 span (Vuotjärvi Lastukoski)

3    Henrik Pykäläinen, vävy, 2 lehmää, 3 lammasta, vuohi, porsas, kylvö 8 kappaa (Vuotjärven Hipaniemellä  Anders Pasasen tilalla)

3    Anders Andersson Niskainen,tytär, tamma, (ja tammavarsa), 3 lehmää, 3 lammasta, kylvö 1 span (Vuotjärvi Siikajärvi)

2    Olof Ahoinen Öcki, varsa, lehmä, lammas  (Vuojärvi Hipanlahti, Hipanjärvien välisellä niemellä)

2    Per Tolpainen, tamma (ja varsa), 3 lehmää, 2 lammasta, sika, kylvö 1 tyn (Vehkalahti - Akonvesi)

3    Pohl Kettuinen, veli, tamma, 4 lehmää, 3 lammasta, kili, porsas, kylvö 2 span (Akonvesi-Vehkalahti)

5    Thomas Waittinen, poika, tytär, hevonen, 3 lehmää, 2 lammasta, porsas, kylvö 3 span (Vehkalahti- Ryönä)

1    Lars Hämäläisen leski, lehmä, lammas (Akonvesi)

1    Maicko Laukatar  (Akonvesi)

1    Staffan Hämäläinen. lehmä, lammas (Akonvesi)

2    Henrik Henriksson Karttuinen, lehmä, lammas (Karttulasta, Akonvesi)

Huom.! Anders Niskanen asui ilmeisesti Siikajärvellä, jossa Hartikaisten ”vanhoja” maita.

Jännevirralla asui veli Pohl Andersson Niskainen! Tällä seudulla 1638 myös Pohl Toivonen!?

 

Ryönä 1639 jatkuu

5    Nils Nilsson Vartiainen, veli, hevonen (ja 2 varsaa), 4 lehmää, 4 lammasta, 2 vuohta, kylvö 2 tyn

4    Mats Takkinen, vävy, tamma, 2 lehmää, lammas, vuohi, porsas, kylvö 1 tyn

2    Olof Wäätäinen, hevonen, 4 lehmää, 3 lammasta,  2 vuohta, porsas, kylvö 3 span

2    Henrik Wäätäinen, tamma, lehmä, 2 lammasta, kylvö 1 span (90 litraa)

2    Erik Puittinen, lehmä  (Kaaraslahdessa myöhemin Puittilan suo!)

1    Inge Puititar, lammas ja vuona

1    Maiko Puititar, lehmä, lammas, vuona

2    Per Laakkoinen,

2    Anders Pirskainen

2    Lars Waittinen, 3 hevosta, 4 lehmää, 2 lammasta, vuohi, sika, kylvö 2 tyn

3    Henrik Wartiainen, tytär, tamma, 2 lehmää, 3 lammasta, porsas, kylvö 1 span

1    Per Matsson Niirainen

 

Riistavesi  vuosi 1639 jatkuu

2    Olof Tuovinen, hevonen, 2 lehmää, lammas, kylvö 1 span

2    Hans Tuovinen, varsa, 4 lehmää, 3 lammasta, porsas, kylvö 1 tyn

3    Bertill Tuovinen ja P (?piika),  2 hevosta, 4 lehmää, 3 lammasta, vuohi, sika, kylvö 1 tyn

2    Swen Parviainen, 2 hevosta, 3 lehmää, 3 lammasta, vuohi, sika, kylvö 2 tyn

2    Henrik Henriksson Parviainen, tamma, 2 lehmää, kylvö 1 span

2    Anders Hätinen

2    Jöran Hätinen, tamma, 2 lehmää, 3 lammasta, vuohi, sika, kylvö 1 span

3    Hartvik Hietainen ja renki, tamma, 2 lehmää, 2 lammasta, kili, kylvö 1 span

2    Henrik Haloinen, nuori tamma, lehmä, lammas,

1    Anders Matsson Smolander (eli Voutilainen, sukua muutti Kaavin puolelle)

1    Elin Oikarinen, lehmä, lammas

3    Pohl Waroinen ja  poika, tamma, lehmä, 4 lammasta, vuohi, sika, kylvö 1 tyn

3    Nils Waroinen ja poika, hieho, 2 lammasta, porsas, kylvö 1 span

2    Henrik Hakkarainen, nuori hevonen, lehmä, 2 lammasta, kili, kylvö 1 span

3    Anders Laihiainen, poika,  tytär, 4 lehmää, 2 lammasta, vuohi, porsas, kylvö 1 tyn

2    Michell Laihiainen ja sisar, tamma, lehmä, lammas, vuohi, kylvö ½ span

4    Per Knutinen ja vävy (Pieksän tienoilla), nuori tamma, 2 lammasta, kylvö 2 span

2    Henrik Kekäläinen, 2 tammaa (ja varsa), 3 lehmää, 3 lammasta, vuohi, sika, kylvö 3 span

3    Lars Kärkkäinen ja tytär

3    Lars Sihvoinen ja poika, tamma, lehmä, 2 lammasta, vuohi, kylvö 1 span

2    Nils Asikainen (Rantasalmelta) ja poika, tamma, 4 lehmää, 3 lammasta, vuohi, , kylvö 1 tyn

1    Sigre Haukatar

1    Merta (Martta) Kopoitar

 

Jännevirta (myös Pelonniemi,  Rissala, Murtolahti ja Hakkarala) 1639

2    Pohl Andersson Niskainen, 3 hevosta, 9 lehmää, 6 lammasta, vuohi, sika, kylvö 3 tyn

5    Henrik ”Kuppi” Hartikainen, 2 poikaa,  tamma, 2 lehmää, 3 lammasta, vuohi, sika, kylvö 1 span

4    Olof Hartikainen ja poika, 2 tammaa (ja varsa), 3 lehmää, 5 lammasta, 2vuohta, sika, kylvö 3 span

1    Maiko Puurutar

1    Maiko Wäntitar

4    Per Heikkinen ratsutilallinen ja poika, 2 hevosta, 4 lehmää, 4 lammasta, vuohi, sika, kylvö 2 tyn

1    Maiko Kyllöitar

1    Inga Kiiskitar (Syvärinkylässä  1646)

3    Jöns Heikkinen ja renki, 3 hevosta, 3 lehmää, 4 lammasta, vuohi, sika, kylvö 1 tyn

2    Henrik Toivanen, tamma, lehmä, 2 lammasta, porsas, kylvö 1 span

2    Hans  Per …..,  lammas (voi olla Pirskanen)

3    Lars Heikkinen ja poika, hevonen, lehmä,2 lammasta, kylvö 1 tyn

3    Eskell (Larsson) Korhoinen ja tytär, tamma, lehmä, lammas, vuohi, porsas, kylvö 1 span (tila myös Hirvisaaressa)

2    Thomas Rissanen, tamma, 3 lehmää, 3 lammasta, vuohi, porsas, kylvö 1 tyn

5    Johan Rissanen ratsutilallinen, 2 veljeä (toinen Mats!), 2 hevosta, 5 lehmää, 4 lammasta, vuohi, porsas, kylvö 2 tyn

2    Pohl Philpsson Rissanen, tamma, 2 lehmää, 2 lammasta, vuohi, porsas, kylvö 1 tyn

3    Per Matsson Rissanen ja poika, tamma, lehmä, 2 lammasta, vuohi, kylvö 1 span

1    Maikoi Arfvedsdotter lehmä, lammas

5    Olof Jalkainen ja 2 poikaa, 2 lehmää, 2 lammasta, sika, ei kylvöä! (Murtolahti)

2    Pohl O Jalkainen, lehmä, lammas, kylvö 8 kappaa

2    Jöran Persson Hakkarainen ja veli, tamma, 3 lehmää, 2 lammasta, vuohi, porsas, kylvö 1 span

2    Erik Hakkarainen, lehmä, 2 lammasta, kylvö 1 span

2    Jöran Hakkarainen, hevonen, 3 lehmää, 4 lammasta, porsas, kylvö 1 tyn

4    Jakob Jöransson Hakkarainen ja veli, tamma, 4 lehmää, 4 lammasta, vuohi, porsas, kylvö 1tyn

3    Lars Laakkoinen ja veli, tamma, 3 lehmää, 3 lammasta, 2 vuohta, porsas, kylvö 3 span

2    Jöran Laakkoinen, hieho ja lammas

 

Ritoniemi (joitain) 1639

3    Pohl Ihalainen ja vävy

5    Anders Hilduinen ratsutilallinen, 2 vävyä ja tytär, 2 hevosta, 5 lehmää, 4 lammasta, 2 vuohta, sika, kylvö 2 tyn

3    Madz Hilduinen ja poika (1651 Säyneisissä Mats Hildunen)

3    Henrik Holopainen, tamma, 2 lehmää,  2 lammasta, vuohi, …

2    Mads Holpainen ja tytär

4    Anders Holopainen ja poika

3    Erik Heiskainen ja poika

3    Mons Olkkoinen ja poika

3    Jöns Larrson Turuinen ja poika

2    Henrik Larsson Turuinen

4    Anders ja Mats Kankkuinen

5    Mats Happpoinen ja 2 poikaa

7    Koistista

8    Kordilaista

jne

 

Miettilä (ja Räsälä) 1639

5    Lars Miettinen, veli ja poika

2    Per Miettinen

3    Lars Hallikainen ja poika

4    Per Mönkkoinen, poika ja tytär (Mönkkösiä Nilsiän Murtolahteen)

6    Olof Järveläinen, 2 poikaa ja tytär

6    Erik Räsäinen, vävy, pojan vaimo, renki

jne

 

7.  Vuosi  1627 Pohjois-Savosta karanneita, tilansa hylänneitä ja köyhiä

Huom.! Vain Kuopion- ja Iisalmen-  sekä Leppävirran pitäjistä  (no 6108  s.124->)

7 A  Karanneita

Johan Jöransson Rautapartanen  (Iisalmen puolelta)

Lars Turunen

Henrik Räisseinen

Olof Kotilainen nihti

Nils Malinen

Frans Soininen

Madz Eriksson Turunen

Per Ollsson Torvinen  (Säyneisten Siikajärvelle tienoille!)

Lars Ollsson Torvinen

Hans Lippoinen

Mickel Linduinen (Vuotjärven Hirvisaaressa 1631, sitten Säyneisissä 1637)

Anders Kockeinen (ehkä Kokkonen)

Pol Juvoinen

Klemet Möcköi (Montaneuvonen  tai Holopainen Ritoniemi. Ei  Klemet Kasurinen?!)

Henrik Olofsson Kinnunen (asui 1631 Säyneisten Siikajärvellä)

Per Persson Hilduinen

Thomas Reinikainen

 

7 B  Tilansa hylänneitä ja köyhiä

Selitys:  hyl = hylännyt tilansa, rköy = rutiköyhä ”utfattig”, edessä tilan veromarkkaluku.

 

½         Lars Eskilssonin leski                                  hyl

1          Henrik Pärnanen                                         hyl

½         Thomas Hyvärinen                                     hyl

¼         Mickel Hyvärinen                                        hyl

¾         Lars Jöransson Rautapartanen                hyl

1 ½      Pohl Persson Nissinen                                hyl

2 ¼      Mickel Sormunen                                        rköy

1          Henrik Limatainen                                      rköy

½         Lars Andersson Noppoi (Neponi)            hyl

1 ¼      Krister Larsson Utriainen                          hyl

½         Anders Kiliuinen (Kiljunen)                         hyl

1 ¼      Per Parviainen                                             hyl

¼         Per Jönsson Huttunen                                hyl

1          Olof Andersson Kärkkäinen                      rköy  nihti

1          Pohl Nilsson Rytkönen                               hyl

½         Fortunatus Utriainen                                 hyl

1          Nils Nilsson Utriainen                                hyl

2          Pohl Kuosmanen                                         hyl

1          Olof Persson Nikkinen                               hyl

1 1/3  Olof Ruotsalainen                                      hyl

2          Olof Itkoinen                                               hyl  (Leppävirta)

1 1/3  Olof Nissinen                                               rköy nihti

½         Erik Perssonin leski                                     hyl

½         Eskil Utriainen                                             hyl

1 ½      Per Lapveteläinen                                       rköy

1          Olof Saikkonen                                            hyl

1 ¼      Per Persson Herecta! (tai Hareaka; ehkä Harakka Lapvetelästä?)            hyl

½         Lars Persson Paahkonen                           rköy

1          Olof Kansikainen                                         hyl

½         Olof Kinnusen leski                                     hyl

1 ¼      Thomas Lapveteläinen                              rköy

1          Anders Andersson Rautapartanen          hyl

1          Staffan Kontiainen                                     hyl

1          Olof Kokkarinen                                          hyl   nihti  (Lapinlahti Pajujärvi)

1          Zacharias Jääskeläinen                              hyl  (Maaninka)

½         Mats Yriäinen                                              hyl

1          Olof Kotilainen                                            hyl   (Nurmeksen lähelle Kotilaisia)

1          Olof Pölläinen                                             rköy

½         Lars Philipsson Rautapartanen                hyl

1          Nils Nikkinen                                                hyl

¾         Anders Andersson Nikkinen                      rköy

1          Simon Tövarinen!(Tönuorinen?)              rköy

½         Lars Eriksson Pura                                      hyl       (Leppävirta)

1          Mats  Hämäläinen                                      hyl

½         Nils Itkoinen                                                hyl       (Leppävirta)

¼         Poval  Öckoi (ehkä Ahonen?!)                  hyl

1          Nils Leskinen                                                hyl       (Leppävirta)

1          Per Andersson Laakkonen                        rköy

1 ½      Anders Matsson Kinnunen                        hyl       (Leppävirta)

2          Jöns  Tervoinen                                           hyl

½         Anders Arfvedinen                                      hyl

½         Nils Andersson Nopoinen                         hyl

2          Anders Tackuinen                                       rköy

2          Per Olofsson Koponen                               hyl

1/3      Klemet  Soininen                                         hyl

½         Henrik Lattuinen!                                        hyl

½         Arfved Skytt                                                 hyl       (Leppävirta)

¼         Hans Thomasson Kächkoainen!              hyl

½         Olof Reinikainen                                         hyl

1 ½      Jöran Kähkonen                                          rköy

1          Anders     Hakulinen                                   hyl

1          Mats Nuckarinen!                                       hyl

1          Staffan Kosoinen                                        rköy

1          Per Kosoinen                                               rköy

1          Poval Kosoinen                                           rköy

1          Mickel Larsson Parviainen                        rköy

1          Per Hyttinen                                                 hyl   nihti  (Leppävirran Hyttisiä)

1          Pohl Hyttinen                                               hyl

2          Henrik Vepsäläinen                                    hyl

1          Grels Tuppurainen                                      rköy

2          Kasper Heiskanen                                       hyl

1          Lars Lattunen                                              hyl

2          Lars Davidsson Lattunen                           rköy

1 ¼      Lars Larsson Pasanen                                hyl       (Leppävirta)

½         Per Larsson Laakkonen                             hyl

1 ½      Per Persson Leppänen                               hyl

1          Olof Kervinen                                              rköy

½         Anders Niiranen                                          rköy

½         Henrik Turunen                                           hyl

½         Olof Turunen                                               hyl

1          Mickel Andersson Harainen (Herainen)  hyl       (Hyttisia ja Haraisia myhemmin Liperin Kinahmonsaaressa!)

1 ¼      Olof Matsson Holopainen                        rköy    (Tuusniemi)

1          Klas Eriksson Pelkonen                              hyl       (Tuusniemi)

1          Olof Tickanen                                              hyl

1          Lars Auvinen                                                hyl

1          Kaupi Kolehmainen                                    rköy  (Punnonmäki)

1          Olof Kolehmainen                                      hyl

1          Eskel Pohlsson Kolehmainen                    hyl

½         Olof Haikonen                                             hyl

¼         Henrik Teppoi (Kolehmainen)                   hyl       (Punnonmäki)

½         Olof Kilkkainen                                            rköy

¾         Polh Karttunen                                            hyl       (Karttula)

½         Olof Karhunen                                             rköy

1          Olof Teppoi (Kolehmainen)                      rköy

2 ¼      Philpus Keroinen (tai Kervinen)                rköy

1          Pohl Keinänen                                             hyl

1          Olof Keinänen                                             hyl

½         Erik Torvinen                                               hyl 

1 ¼      Philpus Malinen                                           rköy

2 ¾      Per Levoinen                                                hyl

¼         Lauri Tolvanen                                            hyl

½         Jöns Julkunen                                              hyl       (Kuopio)

½         Olof Hulkoinen                                            hyl      

½         Lauri Hyvärinen                                           hyl       (Puutossalmi)

2 ¼      Hans ja Nils Montaneuvonen                   hyl       (Kuopion itäpuoli)

½         Jöns Jönsson Hyttinen                               hyl

½         Thomas Mustonen                                     hyl       (Tuuniemi)

½         Anders Mustonen                                       hyl

1          Anders Kolehmainen                                  rköy

1          Mats Vepsäläinen                                       rköy

1          Lars  Roininen                                              rköy

½         Lars Happonen                                            rköy    (Ritoniemi Kuopio)

¾         Erik Otinen                                                   rköy    (Riistavesi)

1          Nils Philipsson Tanskanen                         hyl       (Riistavesi – Tuusniemi. Tanskasia Kaavin puolelle)

2          Pohl Kervinen                                              hyl       (Riistavesi)

½         Pohl Vartiainen                                           rköy    (Riistavesi)

1          Pohl Pursiainen                                           hyl       (Kuopion lähellä. Ehkä Haminalahti!)

½         Philpus Tolonen                                          hyl       (Riistavesi- Tuusniemi)

1 ½      Mons Taikinainen                                       hyl

1          Lars Rimpi  (Rissanen)                                rköy    Siilinjärvi

¾         Sakarias  Kerkeinen! (ehkä Kärkäinen)   hyl

½         Anders Kerkeinen                                        rköy

¼         Pohl  Kerkeinen                                           hyl

1/2      Henrik Kuronen                                           hyl       (Maaninka)

½         Lars Lapveteläinen                                     hyl       (Maaninka – Lapinlahti)

¼         Per Hendersson Venäläinen                     hyl       (Maaninka)

½         Morten Jöransson Venäläinen                 hyl       (Maaninka)

½         Olof Väätäinen                                            rköy    (Kuopio Ryönä)

¼         Mickel  I.  Venäläinen                                rköy

½         Jöns Hassoinen (Hatsoinen)                     rköy

½         Hans Pykäläinen                                          rköy    (Ruokovesi – Maaninka)

½         Erik Maaranen                                             rköy 

1 ½      Olof Mäkäräinen                                        rköy    (Maaninka, myöhemmin Tallus)

½         Olof Hakulinen                                            hyl

½         Anders Knutinen                                          rköy    (Tallus)

½         Anders Maaranen                                       hyl

1 ½      Henrik Ovaskainen                                     rköy

1 ½      Anders Matsson Kinnunen                        hyl      

1          Hans Juvonen                                              hyl       (Leppävirta)

¼         Anders Fransson                                         hyl

2          mats Olsson Koponen                                hyl

1          Mats Keinänen                                            hyl

3 ½      Philpus Kastikainen                                     rköy

2 ½      Henrik   Thomahainen (Tuomainen)       hyl

½         Henrik Rissanen                                           hyl  nihti   (Siilinjärvi Kevätön?)

1          Markus Lappalainen                                   rköy

1          Per Hätinen                                                  hyl

½         Olof Könönen                                              rköy    (Leppävirta)

½         Thomas   ..echkimanpoika                        hyl

2          Pohl Könönen                                              rköy

1          Staffan Olsson Riihi                                    hyl

1 ½      Mats Karjalainen                                         rköy   (Sorsakoski)

1          Per Kauppinen                                             rköy   

1 ¾      Mickel  Hackarainen                                  hyl       (Leppävirta?)

½         Per Eskelinen                                               hyl

½         Pohl Eskelinen                                             rköy

1          Mickel Väänänen                                        hyl

½         Kasper Pursiainen                                       rköy    (Maaningan alue)

½         Per Kallinen                                                  rköy    (myöhemmin Nilsiä  Reittio!)

1 ¾      Per Olsson Ahonen                                     rköy    (Leppävirta tai Melaniemi)

1          Olof Tikkanen                                              hyl       (Siilinjärvi Hamula)

½         Anders Hiltusen leski                                  rköy    (Ritoniemi)

½         Andes Haikonen                                          hyl

½         Jöns Jönsson Hyttinen                               hyl

1          Mats Naukkerinen?                                    hyl

1          Lars Parkoinen                                            hyl       (Leppävirta)

1          Staffan  Parviainen                                     hyl

4          Thomas Savolainen                                    rköy    (Leppävirta)

 

Luettelon päiväys 3 heinäkuuta 1628 Kuopion käräjäkunta

Veromarkkoja puuttui yhteensä 189 ¼

 

 

8. Vuosi 1640 Kuopion pitäjistä karanneita ja nihtejä

 

Huom! Kuopion pitäjän luettelo (no 8564 s.246-> tehty v. 1641 puolella)

Kuopion kylä

Henrik Wänäinen

Toivalankylä

Sigfrid Hirvoinen nihti

Maaninkavesi-Halola- Haataala

Pohl Tanninen karannut Käkisalmeen (lääniin)

Olof Olofsson Toivanen karannut

Käärmelahti

Karin Michellsdotter Savolatar karannut Venäjälle

Hamula

Jöns Hamuinen karannut Venäjälle

Pöljä

Madz Madsson Keinoinen (po. Kejoinen) karannut Venäjälle

Kareslax

Hans Ukkoinen nihdin vaimo karannut Venäjälle

Sigre Leinotar karannut Venäjälle

Pieksä

Jöran Keinoinen karannut Venäjälle

Huom.! Per  Horttanaisen talossa hukkunut 4  (3)  henkilöä

Wuotjärvi

Olof Ahoinen karannut Venäjälle (talo Ala- ja Ylähipan välisellä niemellä,  asui nyt  Säyneisten lähellä!)

Riistavesi

Sigre Haukatar karannut Venäjälle

Jännevirta

Eskell (Larsson) Korhoinen karannut Venäjälle (Wuotjärven Hirvisaareen aluksi)

Ritoniemi

Lars Larsson Turuinen nihti Narvassa vaimoineen

Tuusniemi

Madz Mustoinen karannut Venäjälle vaimoineen ja lapsineen (asui 1638 Juuan Vaikossa)

Helga Jääsketär karannut

Wuorisalo

Lars Toloinen karannut Venäjälle (asui 1651 Rautavaaran Yläkeyrityssä)

Henrik Keinoinen karannut Venäjälle

Puutosmäki

Maicko Kukotar karannut Venäjälle

Vehmasmäki

Morten Kettusen vaimo karannut

Huom.! Anders Kuckoinen köyhä kerjää

 

9. Vuosi 1641 Pohjois-Savon karanneita ja nihtejä

 

Iisalmen pitäjä 1641

Nissilä

Thomas Koljonen karannut

Påål Persson Eskelinen karannut Venäjälle (Lipinlahti 1651 Paavo Eskelinen)

Huom.! Michel Ollsson Tuovinen kerjää

Lars Rahkonen nihti Käkisalmessa vaimoineen ja lapsineen

 

Vuosi  1641 Kuopio karanneita, nihtejä, köyhiä, kerjääviä ym.  (no 8566 s.258 ->)

Kuopion pitäjä

Haatalan kymmenys

Karanneet: Olof Tuovinen karannut Venäjälle

Pohl Matsson Lanninen (Tanninen) karannut Venäjälle

Thomas Sormuinen karannut Venäjälle

Jöns Hamuinen karannut Venäjälle

Henrik Matsson Kasurinen karannut Venäjälle ( Matte Kasurinen 1651 Juuan Kajoossa)

Nihdit: Hans Wenäläinen kirjattu nihdiksi

Huom.!   mm. Mats ja Sven Wataisen tila autiona

 

Kuopion kymmenys 1641

Karanneet: Brusius Haloinen karannut Venäjälle

Henrik Wänäinen karannut Venäjälle

Henrik Henriksson Parviainen (Riistavesi) karannut Venäjälle

 Huom.! Henrik Parvianen asui 1640 Säyneisten Siikajärvellä, sitten Juukassa 1651!

Per Persson Kettusen vävy karannut Venäjälle. Ukko kerjää.

Morten Toivanen (Toivala Siilinjärvellä)  karannut Venäjälle

Nihdit: Jöran Pohlsson Hätinen kirjattu nihdiksi

Henrik Wäätäinen (Ryönä) kirjattu nihdiksi

Mats Olofsson Hakulinen kirjattu nihdiksi

Sigfred Hirvoinen kirjattu nihdiksi. Tila autio.

Henrik Wenäläinen kirjattu nihdiksi. Tila autio.

Huom.! Jöns Matsson Kasurinen hukkunut. Vaimo rutiköyhä.

 Per Hortanaisen (Pieksä) väki hukkunut ja talo palanut

 

Puutosmäen kymmenys 1641

Karanneet: Mats Mustoinen karannut Venäjälle (asui 1638 Juuan Vaikossa)

Lars Toloinen karannut Venäjälle (asui 1651 Rautavaaran Yläkeyrityssä)

Anders Tuomainen karannut Venäjälle

Jöns Turunen karannut Venäjälle (asui Juukassa 1637)

Pohl Turunen karannut Venäjälle (asui 1637 Juukassa)

Per Mustoinen karannut Venäjälle

Staffan Jaatinen karannut Venäjälle

Jöns Tervoinen karannut Venäjälle

Nihdit: Per Pohlsson Leppo kirjattu nihdiksi. Tila autio.

Olof Möykkynen rutiköyhä.  Poika viety nihdiksi.

Henrik Koistinen kirjattu nihdiksi, ei omista mitään.

Mats Tuomainen rutiköyhä. Kirjattu nihdiksi.

Huom.! Henrik Holopainen kerjää!

Mats Jääskeläinen. Tila autio. Kerjää.

Staffan Kandainen rutiköyhä. Kerjää.

 

Iisalmen pitäjä 1641 karanneita ja nihtejä ym.

Iisalmen kymmenys

Olof Pohlsson Konoinen karannut Venäjälle. Tila autio.

Henrik Kärkkäinen karannut

Nihdit: Per Eskelinen ei omista mitään. Kirjattu nihdiksi.

Mats Asikainen rutiköyhä vanha ukko. Poika kirjattu nihdiksi.

Eskell ja Mats Kähkönen rutiköyhiä. Kirjattu nihdeiksi.

Per Pohlsson Rytköinen karannut Suur-Savoon. Kerjää.

Bärtell  Utriainen kirjattu nihdiksi. Tila autio.

Huom.! Per Kyveläinen kulkee ja kerjää. Tila autio.

Olof Kärkkäinen. Tila autio (1651 Kaavilla!)

 

Maaninkavesi

Ei karanneita!

Huom.! Henrik Ruotsalainen rutiköyhä kerjäläinen. Tila autio

 

Leppävirran pitäjä 1641 karanneita ja nihtejä

Henrik Olofsson Sopainen karannut

Lars Persson Parkoinen karannut

Mats Lappveteläinen  karannut Venäjälle

Nihdit: Olof Monsson Keinoinen kirjattu nihdiksi

Pohl Lehkoinen kirjattu nihdiksi

 

Huom.! Ivar Johansson (Skopa) Kuopion nimismies tila autio!

 

 

10.  Kuopion pitäjän  ratsutilallisia 1591 – 1646 ja  Kuopion ja Iisalmen ja Leppävirran rakuunatilat 1647 ja 1649 

 

10 A Ratsutilallisia

Sigfrid  Hartikainen Jännevirta lupautui vuonna 1591 ratsumieheksi uuteen lippukuntaan. Hänen talonsa

paloi ja hän anoi kuningas Siigismundukselta verohelpotuksi. Vuona 1595 Sigfrid järjesteli elintarvikkeita

Täyssinän rajan käyjille mm. Pisan maastoon. Samana vuonna ratsumiessopimuksia tekivät mm.  Henrik Venäläinen,

Henrik Hynynen,  Olof Mustonen, Olof Halonen, Philiph Ollsson (? Halonen ) ja Nils Jöransson (?Halonen) ilmeisesti

myöhemmän Kuopion pitäjän alueelta (KA 6628 s.41).

 

Mats Staffansson Tanninen                      Maaninkaveden kymmenys mm.  vuosina1617-1618

Samuel Matsson Tanninen                       Maaninka Käärmelahti vuonna 1618. Asui ehkä Taviniemen kuninkaankartanossa.

Philpus Haloinen                                         Maaninka Halola  ratsumiesten vapaus mm. vuonna 1621

Olof Haloinen                                              Maaninka Halola ratsutilallinen 1624   6 vm tila

Jöran Hakkarainen                                     Siilinjärvi Hakkarala ratsumies ainakin jo vuonna 1624

 

Kuopion pitäjän ratsutilalliset vuonna 1628

Olof Halonen ja suku                                 Maaninka  9   veromarkan tila yhteensä

                                                                       Vuonna 1629 tilan osakkaana oli mm. Per Halonen Lipsa ja Per Andersson Kucku.              

Anders  Thomasson  Ahonen                    Nilsiä   4   veromarkkaa yhteensä. Osa maista ilmeisesti Riistavedellä! 

                                                                       Värväytyi  23.  tammikuuta 1627 Rantasalmella.

 Jöns Tuovinen  ja suku                              Maaninka   3,5  veromarkan tila.

                                                                       Vuonna 1629  tähän ratsutilaan kuului 9 vm, jossa osakkaina oli

                                                                       mm.  Olof Tuovinen  Raaska, Olof Tuovinen Lille ja Erik Tuovinen.           

Thomas Rissanen                                        Rissala 2    veromarkan tila

Jöran Hakkarainen                                      Hakkarala  Siilinjärvi   3,5 veromarkkaa

Per  Heikkinen                                             Jännevirta (Pelonniemi )  2,5 veromarkan tila

Alfred Koponen                                           Wehmersalmi   2 ¼  veromarkan tila

 

Kuopion pitäjän ratsutilallisia vuonna 1631

Anders Ahonen                                            Nilsiä  2  vm (Suvun maita myös Riistaveden Melaniemen seudulla)

 Per Heikkinen                                             Jännevirta (tai Pelonniemi) 2,5 vm

Jöran Hakkarainen                                     Hakkarala 3 vm

Olof Tuovinen                                             Maaninka   3,5 vm-
*Jöns Tofvinen oli vielä v. 1630 ratsumies!

Thomas  Rissanen                                       Rissala  3   vm

Sven  Huovinen                                           Leppävirran puolella   7   vm

Arfwed Kinnunen                                        Leppävirran puolella     3 ¼ vm                 

 Olof  O.  Pohjolainen                                Ei tietoa asuinpaikasta

 

Kuopion pitäjän ratsutilallisia vuonna 1634

Thomas Hakkarainen                                 Siilinjärvi Hakkarala  3  vm

Olof Pohjolainen                                         Kylästä ei tietoa  5  vm

Peter Heikkinen                                           Jännevirta (Pellonniemi)  3,5  vm

Anders Hildunen                                          Kuopio (Hiltulanlahti)  1,5  vm

Arfwed  Kinnunen                                       Leppävirran puolella   2 ¼  vm

Thomas (Matsson ) Rissanen                   Siilinjärvi Rissala    3   vm

Sven Huovinen                                            Leppävirran puolella 7  vm

 

Kuopio ratsutilallisia 1635 mm.

Thomas Rissanen

Pehr Heikkinen

Jöran Hakkarainen

1635 -36 no 8547 Ratsumiehiä
Bertold Henriksson Hussu'n komppania
3,5 Thomas Hakkarainen
4 Per Heikkinen
1,5 Anders Hiltunen
1 Arved Kinnunen
1 Sven Hofvinen

Johan Wittenbergin komppania ehkä Rantasalmi mm.
Olof Philpsson Halonen
Philip Philpsson Halonen

Toisesta luettelosta värväysrulla Kuopio
3,5 Thomas Hakkarainen
4 Lars Savolainen
4 Per Heikkinen
1,5 Anders Hiltunen
- Arved Kinnunen
-Thomas Rissanen

 
Vuonna 1636 kuopiolaisia ratsutilallisia oli 6 kpl:
mm. Thomas Hackarainen ja Abraham Kasurinen (n. 8550 s. 251).
Kasurinen nähtävästi katosi Saksaan?!


Kuopio ratsutilallisia 1638 mm.

Olof Halonen

Johan Rissanen  6 vm

 

Kuopio ratsutilallisia 1640

Per  Heikkinen                                              palvelee Per Luitti  

Anders Hildunen                                          palvelee vävy Anders Andikainen

Arfwed Kinnunen                                        palvelee Byril  Larsson 

Thomas  Rissanen                                       palvelee  veli  Jöran Matsson Rissanen

Sven  (Svensson) Huovinen                       palvelee Olof Ericksson,   vuonna 1639  tilapäisesti itse Huovinen

Olof  Tirronen                                              palveli vävy  Johan Mårtensson    (v. 1640)

 

Sven Huovisen poika  Anders  rötösteli 1659 Pieksällä!

 

Kuopion ratsutilallisia 1641

Per Heickinen                                              palvele  Per Luitti                                                                                    

Anders Hilduinen                                         palvelee vävy Henrik Wiljakainen  

Arfved Kinnuinen                                        palvelee  Madz Kettuinen

Madz Madsson Rissainen                          palvelee   talonpoika (itse)

Sven Ruotsalainen                                      palvelee  Pohl Karppainen                       

 

Kuopion ratsutilallisia 1643 

Rissala:          Johan Rissanen  ja  Per Matsson Rissanen  3 ¾  veromarkkaa

Jännevirta:    Per Heikinen  5 ½ veromarkkaa

Ritoniemi:     Anders Hiltunen  5 ¾ veromarkka

 

Kuopion ratsutilallisia 1646   (no 8587 s.76->)

Olof Pedersson  Heickinen   2  vm

Johan Rissanen ja veli   4 vm

Huom.!  Vuonna 1647 eräs Peder Heikkinen oli kirjattu Maaningan Halolaan!

 

10 B  Rakuunatilallisia Kuopio, Iisalmi ja Leppävirta  vuosina 1647 ja 1649

  Rakuunatiloja alettiin perustaa Savoon vuonna 1647. Ne olivat ”köyhien” ratsutiloja.

Varsinainen ratsutilallien joutui itse kustantamaan mm., hevosen  varusteineen sekä

myös  ratsastajan varusteineen, joihin kuului jonkinlainen haarniska, saappaat, miekka ja

kaksi pistoolia. Ratsutilallisia oli eniten Etelä-Savossa ja Rantasalmella.

  Rakuunaksi ryhtyvä sai ratsumiehen varusteet valtiolta sekä myös jonkin autiotilan

viljeltäväkseen. Jostain syystä Savon historia II:2 /Saloheimo (s.58) ei mainitse ollenkaan

Kuopion rakuunoita. Pitäjäjä ”pääsi” 1650-luvun alussa kreivi Pehr Brahen Kajaanin

vaapaaherrakunnan osaksi, jolla oli silloinkin jonkin verran omia rakuunoita lähinnä Kajaanissa.

Nämä olivat nimien perusteella yleensä kotoisin muualta kuin Pohjois-Savosta.

 

Kuopion pitäjästä rakuunatiloja löytyi 9.  Niissä saattoi ratsastaa poika, mutta usein

mainitaan myös  apupoika  ”swentienaren” (nro 8592 s.177).

1.  Kuopionkylän Savilahdessa rakuunaksi  ryhtyi nimismies Hans Taskisen poika Krister.

2.  Ritoniemen rakuunan Anders Holopaisen ”apupoikana” toimi Hans Pedersson Nissinen

3.  Ritoniemen rakuunan  Pohl Koistisen  apumies oli Mats Olsson Heiskanen

4.  Kuopion Haminalahden  Jöns Pohlsson Lapveteläinen ”apumies” oli Lars Mattson Turunen

5.  Ritoniemen Anders Kordilainen ”swentienaren” oli  Erik Michelsson Kankkunen.

6.  Tuusniemen Peder Miettinen ”apumies” Olof Olsson Watainen

7.  Enonlahden Olof Heiskanen ”apumiehet” olivat Mats Olsson Heiskanen ja Pohl Pohlsson Ihalempinen

8.  Puutosmäen Mats Turunen, jolla apumies lienee ollut oma poika.

9.  Maaningan Halolan Peder  Halonen ”Lipsa”, jonka yhteydessä mainitaan ehkä ”apumiehet”

      eli omat pojat  Abraham - ja Peder Pedersson Halonen.

 

Vuonna 1648 rakuunoiksi  mainitaan edelleen samat henkilöt. Edellä mainituista aikuiset

pojat puutuivat ainakin Krister Taskiselta, Pohl Koistiselta ja Peder Miettiseltä. Viimeksi mainitun

taloudesta löytyi veli ja kaksi renkiä. Kordilaisen talossa asui vuonna 1647 vävy. Seuraavana vuonna

luettelosta puuttui Miettinen. Tilalle oli  tullut aikaisemmin Leppävirralle kirjattu Anders Hiltunen!

 

Iisalmen suurpitäjässä rakuunoiksi halukkaita oli 15.  Monet näistä olivat  vanhojen iisalmelaisten

sukujen edustajia. Pohjoisimmat kylät olivat hyvin edustettuina, kun taas pitäjän länsiosien Pielaveden

ja Rytkyn eikä Lapinlahden alueen edustajia ei löydy! Luettelo oli seuraava:

1.  Nils Olsson Nissinen

2.  Olof Jöransson Nissinen

3.  Staffan Persson Nissinen

4.  Pohl Eskilsson Makkonen

5.  Olof Andersson Kettunen

6.  Hans Persson Kurvinen

7.  Anders Johansson Kaarakainen

8.  Olof Bertilsson Rautapartanen

9.  Pohl Bertilsson Partanen

10. Johan Larsson (tai Wiisansson) Partanen

11. Per Persson Martikainen

12. Henrik Matsson Hynninen (tai Hyvönen)

13. Wisa Johannson Kärkkäinen

sekä  korpraaleiksi myöhemmin mainitut

14. Mats Kauppinen ja

15. Bertill Hynninen.

 

 Leppävirralla rakuunoiksi halukkaita löytyi vuonna 1647  vain 5 kappaletta.

Nämä olivat Per Sutinen, Erik Hansson Kinnunen, Anders Hiltunen, Jöns

Parviainen ja Henrik Matsson. Näistä Anders Hiltunen siis siirtyi  Kuopioon.

 

10 C  Rakuunatilallisia Kuopio, Iisalmi ja Leppävirta  vuonna 1649  (no 8596 s.920, s.926 ja s.916)

 

Kuopion suurpitäjä 1649

5    Olof Pohlsson Heiskasen pso, tytär, renki ja pso, pojan pso

2    Krister (Hansson) Taskinen  ja pso

4    Mats Turunen, 2 poikaa ja pso

2    Pohl Henriksson Koistinen ja pso

6    Peer Henriksson Miettinen, pso, veli, pso, renki, pso

4    Jöns Lapveteläinen, poika, pso, tytär

4    Klemet Holopainen, pso, renki, piika

5    Peer Philipsson Halonen, pso, 2 poikaa, pso

4    Anders Kordilainen, syytinkipoika, pso, renki

3    Anders Hilduisen pso, tytär, renki

      Siis rakuunatilallisia oli nyt 10  kappaletta

 

Iisalmen suurpitäjä 1649 

2    Nils Olofsson Nissisen pso ja poika

2    Jöns Wisansson Partanen, pso

5    Henrik Hynninen,pso, poika,pso, piika

2    Olof Yletyinen, pso (Onkiveden länsirannalta Viannan tienoillta)

9    Lars Luckarinen, pso, 3 poikaa,  psoita (ei näy loppu,  Varpasjärven Lukkarila)

6    Olof Andersson Kettusen pso, 3 poikaa, 2 psoa

8    Olof Rautapartanen, pso, 2 veljeä, 2 psoa, poika, renki

3    Pohl Eskillsson Mackonen, pso, veljenpoika

1    Anders Johannson Karakaisen, pso,  pojan nainen (Såne kåna)

6    Per Persson Mardikainen, pso, poika,pso, veli, piika

5    Olof Jöransson Nissinen, pso, veli, pso, renki

8    Mats Kaupinen, pso, 2 poikaa, 2 psoa, renki, pso

5    Bertill Hynninen, poika, pso, renki, piika

      Nyt rakuunatilallisia löytyi  14 kappaletta

      Muun muassa Wisa Johannson Kärkkäinen,  Hans Kurvinen Salahmilta ja Staffan Nissinen

      olivat kadonneet. Lisää oli tullut mm.  Olof Yletyinen ja Lars Lukkarinen.

 

Vuoden 1650 alussa  Kuopion ja Iisalmen suurpitäjät oli kirjattu ”Hänen Armonsa, Kreivi Peer

Brahen” Kajaanin Vapaaherrakuntaan. Hallinto ja sotaväki  järjestettiin eri tavalla.   Postinkanto

järjestettiin siten, että määrättiin erityiset postitalonpojat. Kuopiossa ne olivat: Erik Persson Hyvärinen

Kuopion eteläpuolelta Puutossalmelta ja  Krister Persson Julkunen sekä Ivar Savolainen Kuopiosta. Ivar

lienee kuitenkin asunut Kuopion pohjoispuolla  Siilinjärven Kehvon lähellä Koivusavossa. Savolaisen  ja

Hans Taskisen taloissa toimivat myös kestikievarit. Taskinen hoiti vielä myös Kuopion nimismiehen tehtäviä.

Hänen talonsa oli  kuitenkin merkitty kirkkoherra Petrus Fabritiuksen alaiseksi (s.920)!

 

 

Leppävirta 1649

8    Jöns Jönsson Parviainen

4    Henrik Matsson

2    Anders Hiltunen (löytyy myös Kuopion pitäjästä)

      Rakuunatilallisia oli vain 3 kappaletta!

 

 

11. Eräitä liikanimiä Pohjois-Savossa     

Syvärinkylä: Olof Lukkarinen ”Tikka” (1643)

Vuotjärvi: Olof Ahonen ”Ökki” (1639)

Leppävirta Kotalahti: Pohl Hendersson ”Öckö” Laitinen (1626)

Pieksä: Olof Yletyinen ”Höylä” (muutti Säyneisten  Ala-Luostaan!)

Jännevirta: Henrik Hartikainen ”Kuppi” (mm. 1643)

Tallus: Lars Larsson Knuuttinen  ”Mukelo”

Leppävirta Keinälänmäki: Per Keinonen ”Rämsy” (1643)

Maaninka:  Olli  ”Ahma” Halonen (1643) ja  Pekka  ”Lipsa” Halonen (mm. 1629) 

Maaninka: Tuovinen ”Raaska” ja  Olof Tuovinen ”Lille”

Puutossalmi:  Pohl Hyvärinen ”Kieka”

Lapinlahti: Ollikainen ”Korpi”, joka voi tarkoittaa myös ”Korppia”!

Vieremä: Kettunen ”Pulka”

Tallus: Henrik  ja Olof   ”Teppoi” eli  Kolehmainen (1627).

Ritoniemi: Klemet ”Möcköi”. Ehkä Montaneuvonen Ritoniemeltä!

Rissala: Lars ”Rimpi” Risanen (1626)

Jännevirta: Lars ”Kanttipää” (Hämäläinen) (1629)

Kasurila: ”Mackoi” tai ”Möcköi” Mortensson Kasurinen (1629)

Tuusniemi: ”Rämpsy” Per  Keinänen (1632)

 

 

12. Eräitä henkilöihin liittyviä vanhoja paikannimiä Nilsiän  seudulla

a)   Laitisenmäki Nilsiän länsipuolella

      Paavo Ollinpoika Laitinen Leppävirta sai vuoden 1561 maakirjan nro 1684 Halunalle.

      Suurin osa maista Kinahminmäen itäpuolella. Mm. Nilsiäjärven ranta.

b)   Sutelansaari Syvärissä ja Sutela Varpasjärvellä

      Antti Ollinpoika Sutisen Leppävirta vuoden 1561 maakirja nro 1681 Pisan pohjoispuolelle.

      Maakirjassa mainitaan mm.  Siikajärven aluskorpi ja Joenranta

c)   Taatonjärvi Nilsiän kaakkoispuolella

      Antti ”Taatto” Ollinpoika Luttisen Varkaus vuoden 1561 maakirja nro 1582 Nilsiään.

      Maakirjassa mainitaan mm. Nilsiänlahti, Niinijärventaival  sekä Syvärin saaret  Ilvessalo, Varpasaari ja Mäntysaari.

      Sana ”Taatto”  liitetään erään säkeen perusteella myös lappalaisiin! Siten Antti on voinut saada liikanimensä

      Taatonjärvestä!

d)   Nilsiän Aholansaaren vanha nimi Tikansalo.

      Nimi juontuu Keyritystä asuneesta Olli ”Tikka” Lukkarisesta. Hän oli ottanut 1600-luvun alkupuolella Nilsiän

      asukkailta haltuunsa Ilvessalon, jota alettiin kutsua Tikansaloksi. Se lienee nykyinen Aholansaari. Ollin vävy

      Juho Ukkonen vei puolestaan nilsiäläisiltä Varpasaaren, jonka hän nimesi Syvärinsaloksi. Se lienee Kerssinsaari.

e)   Itkonsaari Nilsiänlahden ja Sieraniemen välillä Syvärinjärvessä.

      Nimi juontuu Itkoi Lappalaisesta, joka vuosina 1607-1610 asui Nilsiässä Tuomas Ahosen yhtiömiehenä.

      Häneen liittynee myös Rautavaaran Tiilikalla Itkonjoen nimi.

f)   Rönkönsaari Nilsiän Pajuniemen itäpuolella.

      Nimi liittyy Tahvo Laurinpoika Rönkköön, joka mm. vuonna 1644 asui Nilsiässä torpparina.

g)   Simunalahti Tahkovuoren lähellä.

      Isonvihan aikaan 1714-1721 sinne pakeni jostain Simulainen  torppariksi, ehkä Pohjanmaalta.

h)   Tolosenaho  Vuotjärvellä

      Nimi liittynee nilsiäläiseen  Mats Toloseen, joka jo 1620-luvulla lienee kaskennut siellä.  Mats asui välillä

      Rautavaaran Ylä-Keyrityssä, mutta asui vaimoineen taas  Nilsiässä ainakin vuosina 1644-1645

      Myöhemmin (1648) eräs Mats Tolonen asui Kuopiossa!

i)    Ökinniemi, Ökinniitty, Ökinsuo  ja Ökinlampi Säyneisten lähellä.

      Nimi juontuu Syvärin kylässä eli Vuotjärven Hipanlahdella asuneesta em. Olli ”Ökki” Ahosesta.

      Tämä karkasi vuoden 1639-1640 vaihteessa nähtävästi aluksi Ala- Luostan länsipuolelle, josta

      löytyvät kaksi viimeksi mainittua paikkaa. Myöhemmin Ökki muutti Säyneisten Siikajärven rannalle,

      jossa sijaitsevat ensiksi mainitut paikat.

j)     Sormunsaari Syvärin pohjoispäässä.

      Nimen lienee antanut sille Syvärinkylän asukas Thomas Sormunen, joka vuonna 1647 oli muuttanut

      Varpasjärven Sutelaan.

k)     Nousionlahti Karjalankosken alapuolella Juankoski

      Nimi johtunee Pekka Nousiaisesta, joka löytyy anekien tarkastusosiosta nro 51. Palstoja mm. "Juanniemi ja

   Sikoniemi". Kuopion 1640 kesäkäräjillä s.35 tutkittiin mm. "Nousiala Lahden maan ja Jufwan Taiwal maan" rajoja.

 

13. Vuosi 1641  Pohjois-Savon karanneita, nihtejä, maksukyvöttömiä, köyhiä ja sairaita

      Seuraavat eivät kykene maksamaan henki  - tai karjarahoja (no 8566 s.421->)

 

  Oli ollut paha katovuosi.  Siihen vedoten mm. Vuotjärven isännät eivät menneet

rukouspäivänä 1643 Kuopioon  kirkkoon ja saivat isot 40 taalarin sakot! Jo vuonna

1639 14 Kuopion itäpuolen isäntää saivat 40 taalarin sakot samasta syystä!

 

 Nilsiän - Juankosken – Pieksän alueilta ei löytynyt kerjäläisiä, kuten ei myöskään

vuosisadan lopun katovuosien aikaan. Silloin ainoa kerjäläinen oli juuri Nilsiään

muuttanut Mats Ikonen.  Hyvistä kalavesistä sai lähes aina ruokaa. 1640-luvulla

seudulta karattiin usein vanhan Täyssinän rauhan rajan yli  ”Venäjälle” usein veroja

vältellen tai nihdiksi joutumisen pelosta.  Vuonna 1646 seudulta oli otettukin huo-

mattavan paljon sotilaita.  Syvärin kylästä nihdeiksi joutuivat silloin mm. Mats Vää-

nänen Reittiolta, Anders Luttisen poika Nilsiästä ja Olof Pirinen Syvärilän seudulta.

Keyrityssä asuvan  Olof Lukkarisen vävy perheensä kanssa, yhteensä 5 henkilöä,

oli karannut jonnekin vuoden 1644  tilaston mukaan (no 8576 s.279).

 

Akonvedeltä sotilaiksi joutuivat Thomas Waittisen poika 1643,  Pohl Kettusen poika

 Anders ja Per Tolppasen  renki. Jälkimäinen karkasi rajan yli. Pieksältä nihdiksi olivat

 joutuneet Thomas Heikkinen itse 1644 ja  Thomas Polvisen  vävy, joka myös oli

karannut ”Venäjälle”.  Tämä kylä koki muutenkin kovia aikoja. Per Horttanainen,

tämän poika ja tytär olivat hukkuneet. Taloon jäi aikuista väkeä vain leski  Brita

Laitinen ja vanha isäntä Per Persson.  Naapurin Per Knuutisen poika oli huoruuden

takia vankina Savonlinnassa. Ei ihme, että mies ei kelvannut sotilaaksi, kuten Savon

historia mainitsee (Saloheimo s.53). Poikaa kiinnostivat enemmän muut asiat

kuin sotiminen miehiä vastaan.

 

Kerjäläisiä Iisalmen pitäjään oli kirjattu 21- , Kuopion pitäjään 25- ja Leppävirran

peräti 40 henkilöä! Leppävirran asutus oli jo osittain melko tiheää ja kalavesiäkin

verrattuna Iisalmeen tai  Kuopioon oli niukemmin ja ilmeisesti niiden  laatukin

heikompi.  Kelvollisia kaskimetsiäkään ei siellä enää liene ollut kovin runsaasti.

Mikä oli aiheuttanut 1640-luvun alun kadon? Savon historia toteaa kylmyyden,

jolloin puiden vuosikasvu jäi huomattavan vähäiseksi (Saloheimo Savon historia

osa I:2 s.22).

 

 Myös Etelä-Savossa oli 1640-luvun alussa oli ollut jonkinlainen  kato.  Kerjäävää

väkeä löytyi sieltäkin. Alueelta  karattiin silloin tällöin Liivinmaalle ja joskus myös

Etelä-Karjalaan.

 

Karanneita oli eniten Kuopion pitäjästä eli 37, Iisalmelta löytyi vain 7  ja Leppävir-

raltakin vain 19. Tähän ehkä vaikutti se, että Kuopion pitäjän itäpuolella sijaitsivat

laajat asumiskelpoiset harvaan asutut alueet:  Rautavaara, Säyneinen ja  Juuka

sekä lähinnä  Vuotjärven itäranta.  Sinne oli helppo siirtyä Vuotjärven tai Syvärin-

järven yli ja  häipyä näin Kuopion viranomaisten ulottumattomiin. Myös Kaavin

 alue veti jonkin  verran muuttajia lähinnä Tuusniemen alueelta.  Iisalmen puolelta

siirtyminen oli ja vaikeampaa ja sillä korkeudella ”Venäjä” ei ollut enää niin houkut-

televa  asutusalue. Toki Iisalmen puolelta mentiin silloisen Käkisalmen läänin puolelle,

mikä näkyy sukunimien vastaavuuksista. Siirtyminen sinne oli tapahtunut jo aikaisem-

min. Lisäksi pitäjä oli osittain  muutenkin vielä melko harvaan asuttu. Sieltä mentiin

helpommin Oulujärven alueelle, Kainuuseen tai Pohjois-Pohjanmaalle. Kiinnostavaa

on karanneiden naisten huomattava lukumäärä. Silloisen Karjalan puolella  oli

mahdollisuus päästä emännäksi, tosin ehkä  melko vaatimattomaan taloon. Omassa

pitäjässä odotti tavallisesti vain piikominen. Muutamat vaimotkin karkasivat kelvotto-

mien miestensä luota  ”Venäjälle” paremman elämän toivossa.

 

 Satunnaisia muuttoja tapahtui mm. Etelä- Karjalaan kuten Anna Jääskettären tapauk-

sessa. Hän ilmeisesti palasi kotiseudulleen Jääskeen.  Maaningan Käärmelahdesta Krister

Leskinen nähtävästi myös muutti sukulaistensa luokse Sääminkiin vuoden 1644 aikoihin.

Muutamat nihtien vaimot, kuten Maiko Rossitar Kuopion pitäjästä, menivät varuskuntiin

miestensä luokse. Seudun sotilaita palveli mm. Saksassa, Riikassa, Narvassa ja  Inkerimaan

Nevanlinnassa ja Pähkinänlinnassa.

 

Nihdiksi otettavien määrä näyttäisi kasvavan vielä 1640-luvun puoliväliin tultaessa.

Sota Saksassa jatkui vielä vuoteen 1648 asti, jolloin rauha solmittiin. Sotaväkeen

joutumista Kuopion pitäjän itäosista pakoiltiin  melko runsaasti karkaamalla ”Venäjälle”.

Sama koski pieniä rötöksiä tehneitä. Nilsiän  Vuotjärvellä asunut  Nilsiässä syntynyt Olof

”Ökki” Thomasson  Ahonen  karkasi vuonna 1640 ilmeisesti molemmista edellä mainituista

syistä. Miehellä  saattoi olla puhevika.

 

Kuopion pitäjä v. 1641

1.   Kuopion kymmenys

Karanneet:  6

Anders Wänänen (Kehvo) karannut Venäjälle 1640

Gertrud Wenäkätär karannut Viipuriin

Morten Toivanen karannut Venäjälle

Per Kettuinen hyvin vanha ukko, vävy karannut Venäjälle

Thomas Sormuinen karannut Venäjälle

Kaisa Wepsätär karannut Venäjälle

 

Nihdit: 2

 Jöran Keinoinen kirjattu nihdiksi,  karannut Venäjälle 1640

Sigfrid Hirvoinen rutiköyhä, kirjattu nihdiksi

 

Köyhät:  4

Staffan Taskinen (Kuopion kylä) rutiköyhä ja sairas

Anders Kackisen leski, rutiköyhä, ei omista lehmää

Maikko Hututar, rutiköyhä, menettänyt kaiken tulipalossa

Henrik Kurosen leski kuollut

 

Kerjäävät:  9 henkeä

Markus Kakkinen köyhä, sairas, ei omista mitään,  kerjää

Maiko Julutar köyhä kerjää

Brita Hillutar köyhä kerjää

Kirstin Mietitär rutiköyhä kerjää

Zacharias Kackinen rutiköyhä kerjää

Elisabeth Wänätär rutiköyhä kerjää

Matz Watainen, rutiköyhä, vanha, sairas

Per Owaskainen rutiköyhä, kerjää

Anders Lappweteläinen rutiköyhä, kerjää

 

2.  Maaninkavesi (Tuusniemi- Riistavesi - Jännevirta – Juankoski- Nilsiä- Haataala-Halola)

Karanneet:  28

Jöns Hamuinen karannut Venäjälle  1,5 v  sitten

Kaisa Halotar karannut Venäjälle

Pohl Määtäinen karannut Venäjälle

Sigre Leinotar karannut Venäjälle

Per Persson Pulkkisen vaimo karannut Venäjälle 1,5 v sitten

Thomas Kasurinen karannut Venäjälle

Olof Ahoinen ”Öcki” (Vuotjärvi Hipanlahti) karannut Venäjälle 1,5 v sitten

Per Kärckäinen karannut Venäjälle 1 v sitten

Anders Mahanen (lienee Mähönen) karannut Venäjälle

Ander Thomainen karannut Venäjälle 1 v sitten

Michel Räsäinen  karanut Venäjälle 1 v sitten

Pohl Turuinen karannut Venäjälle 1 v sitten

Jöns Larsson Turuinen karannut Venäjälle 1 v sitten

Inga Peloitar avio Venäjälle

Elin Hajoitar mennyt Käkisalmen lääniin

Staffan (?J)aatinen karannut Venäjälle 1641

Maicko Tickoitar karannut Venäjälle 1 v sitten

Michel Kordilaisen vaimo karannut Venäjälle (Ritoniemi)

Mats Mustonen karannut Venäjälle 1,5 v sitten

Lars Toloinen (Riistavesi) karannut Venäjälle  1,5 v sitten

Anna Jäsketär muuttanut Jääskeen

Anders Pirskanen (Jännevirta -Toivala) karannut Venäjälle

Mats Hyvärinen karannut Käkisalmen lääniin

Per Pohlsson Mustoinen karannut Venäjälle 1642

Abraham Holopainen karannut Venäjälle 1641 (Ritoniemi)

Brusius Haloinen karannut Venäjälle 1,5 v sitten (Maaninka Halola)

Jöns Lukkarinen pysyttelee  pakosalla (Varpasjärven Lukkarila tai Syvärin Keyritty)

Abraham Larsson Haikonen rutiköyhä, pysyttelee metsässä  (Kartulan tienoilla)

 

Nihdit:  5

Michel Malinen kirjattu nihdiksi, pysyttelee metsässä

Pohl Pohlsson Hyvärinen kirjattu nihdiksi, pysyttelee metsässä

Maiko Rossitar nihdin vaimo,  vedetty Narvaan

Per Härköinen vanha nihti, vaimo sokea

Henrik Rissainen rutiköyhä vanha nihti

 

Köyhät:  25

 Pohl Tannisen vaimo rutiköyhä, vanha (Pohl Tavisalmen kartanossa ennen! Karkasi Venäjälle.)

Bertil Korhoinen rutiköyhä (Maaninka- Ruokovesi)

Pohl Olsson Tuovinen kuollut, vaimo vanha (Maaninka Tuovilanlahti)

Elin Tuovitar 2 vuotta sitten häädetty

Pohl Eskelinen vanha ukko, sairas

Lars Tannisen leski rutiköyhä vanha (Maaninka Käärmelahden alue)

Kirstin Puiritar kuollut, vävy vienyt lehmän Uudellemaalle

Per Hamuinen rutiköyhä vanha

Henrik Pitkäinen (Sänkimäki)  vanha ja halvaantunut

Erik Pitkäsen (Sänkimäki) vaimo  vanha ja sokea

Pohl Hannukaisen vaimo  rutiköyhä ja vanha

Ansu Haveritar rutiköyhä ja vanha

Birko Laitar väki (mies, poika ja tytär) hukkunut ja talo palanut (Pieksällä Per Hortanaisen vaimo)

Mats Tolosen (Nilsiän kylä) vaimo kuollut (kuitenkin mainitaan torppariksi 1643! Tila Lintusille!)

Lisa Rämätär rutiköyhä ja sokea

Per Parviainen vanha ja vaimo sokea

Eskill Turuinen vanha, sairas, ei omista mitään

Henrik Larsson Turuinen vanha ja köyhä

Maicko Kukotar kuollut

Erik Larsson Knutinen  … ei tietoja

Henrik Koistinen kuollut

Henrk Hackarainen (Siilinjärvi) ei omista mitään, metsän eläimet syöneet karjan

Kaisa Kejoitar ei löydy mitään

Anna Hirvoitar, ei löydy mitään

Olof Jalkainen (Murtolahti) ei omista mitään

 

Kerjäävät: 16 henkilöä

Pohl Jalkainen (Murtolahti) rutiköyhä, kerjää ruokansa

Olof Olofsson Haloinen rutiköyhä kerjää

Olof Owaskainen rutiköyhä kerjää, sokea

Beata Hackaratar rutiköyhä kerjää, lehmä viety

Kirstin Ahitar vanha kerjää

Olof Tuovisen vaimo kerjää ruokansa

Ansu Herratar kulkee ja kerjää

Maicko Linnutar rutiköyhä kerjää ruokansa

Elin Kanungitar (voi olla Hanugitar) rutiköyhä kerjää

Katrin Wartiatar vanha, köyhä, sokea, kerjää

Henrik Karppinen rutiköyhä, vanha, kerjää

Elin Keinotar rutiköyhä kerjää ruokansa

Elin Wepsälätär rutiköyhä kerjäläinen

Jöns Pelkonen (Tuusniemi) rutiköyhä kerjää

Anders Andersson Kuckonen rutiköyhä kerjää

Michel Jakobsson Kolemainen rutiköyhä kerjää

 

Iisalmen pitäjästä 1641  (luettelo epätarkempi kuin Kuopiossa!)

 

Karanneita:  7

Sigfrid Sormuinen karannut Venäjälle

Olof Könoinen karannut Venäjälle

Mats Rönkö karannut Venäjälle

Lars Rotinen karannut Venäjälle

Olof Lipponen karannut Tavisalmelle

Per Rytkönen karannut Suur-Savoon

Bertill Kolemainen vedetty Tavisalmen pitäjään

 

Nihdit: 6

Jöns Souru köyhä, poika kirjattu nihdiksi

Anders Nilsson Sutinen (Varpaisjärvi Sutela) rutiköyhä, poika kirjattu nihdiksi

Ihannus Persson Lappveteläinen nihti Riikassa

Aksel Mortensson Lappveläinen rutiköyhä kirjattu nihdiksi

Bertill  Pehrsson Utriainen rutiköyhä nihti

Olof Utriainen nihti Hämeen läänissä (Nilsiä Vuotjärvellä 1647 torppari)

 

Köyhät: 13

Eskil Kaarakainen rutiköyhä, ei omista mitään

Henrik Sipoinen rutiköyhä, ei omista mitään

Lars  (?)Ikoinen rutiköyhä, ei omista mitään

Pohl Kuosmainen rutiköyhä, metsän eläimet raadelleet karjan

Henrik Persson Korppi (Ollikainen) rutiköyhä, omistaa vain lehmän

Michell Pickarainen rutiköyhä vanha ukko

Mats  (?)Pehkonen  rutiköyhä

Pohl Rytkönen rutiköyhä

Henrik Kovalainen rutiköyhä

Per Kärkkäinen ?sairas

Anders Kärkkäinen ?sairas

Michel Kiiskinen rutiköyhä

Michel Michellsson Saikkonen (Lampanjärvi) rutiköyhä

 

Kerjäävät 21 henkilöä

Pohl Eskelinen köyhä kerjää

Per Pörri rutiköyhä vanha ukko, kerjää

Anders Ollikainen rutiköyhä kulkee ja kerjää

Olof Ruotsalainen rutiköyhä vanha nihti kerjää

Anders Staffanson  Ollikainen vanha kerjäläinen

Jöns Persson Ollikainen  rutiköyhä kulkee ja kerjää

Olof Kärkäinen rutiköyhä kulkee ja kerjää

Per Kuosmanen rutiköyhä vanha ukko kerjäläinen

Påhl Michelsson Saikkonen rutiköyhä ja kerjäläinen

Morten Lipponen rutiköyhä kerjää

Lars Saikonen vanha kerjää ruokansa

Anders Jääskeläinen rutiköyhä kerjäläinen

Olof Lippoinen rutiköyhä, sokea, kerjää ruokansa

Anders Persson Rytkönen rutiköyhä kerjäläinen

Nils Persson Ruotsalainen rutiköyhä, kerjää ruokansa

Olof Nilsson Kärkäinen rutiköyhä, kerjää ruokansa

Peter (?) Kypiäläinen rutiköyhä kerjää ruokansa

Peter  Hywöinen  vanha kerjää ruokansa

Kauppi Tickanen huonemies, kulkee ja kerjää

Nisl Nilsson Utriainen rutiköyhä kerjää

Markus Larsson Huttunen rutiköyhä kerjää ruokansa

 

Leppävirta 1641 (s.422)

 

Karanneita: 19

Jesper Matsson Martikainen karannut Venäjälle

Mats Persson Martikainen karannut Venäjälle

Thomas Hulko karannut Venäjälle

Per Persson Huovinen karannut Venäjälle

Maiko Halotar karannut Venäjälle

Michell Halonen karannut Pohjanmaalle

Anders Halonen karannut Venäjälle

Per Räsänen karannut Venäjälle

Mats Rahikainen karannut Venäjälle

Michell Persson Parkonen karannut Venäjälle

Kaisa Laakotar karannut Venäjälle

Henrik Palainen karannut Venäjälle

Jöns Persson Tervoinen karannut Venäjälle

Anna Ketutar karannut Venäjälle

Olof Kervinen karannut Venäjälle

Henrik Henriksson Kasuinen karannut Venäjälle

Anna Savotar karannut

Mats Vepsäläisen poika karannut, ukko vanha

Jesper Hyttinen karannut, tila autio (Liperin Kinahmonsaaressa Hyttisiä)

 

Nihdit: 12

Mats Kettunen ratsumies ratsastajien komppaniassa

Jöran Ollsson  Könöinen karannut nihti

Olof Smolander kirjattu nihdiksi 1641

Jöns Jönsson Nickinen nihti Käkisalmessa

Olof Monsson Keinonen kirjattu nihdiksi

Arfve Arfvedsson Turunen kirjattu nihdiksi

Mats Haringin poika (Osmajärvi) kirjattu nihdiksi 1642

Henrik Kaupinen kirjattu nihdiksi 1642, ei omista mitään

Eskill Kosunen  rutiköyhä vanha nihti

Henrik Johansson Kinnunen köyhä vanha nihti

Anders Laakoinen vanha nihti

Per Hyvöinen rutiköyhä vanha nihti

 

Köyhät ym.: 38

Krister Ahoinen  rutiköyhä

Jöns Jönssön Haloinen rutiköyhä

Per Jönsön Haloinen hylännyt tilansa

Olof Pasainen (Osmajärvi) rutiköyhä, yksi lehmä

Anna Könötär rutiköyhä nihdin vaimo

Sigfrid Pitkäinen (Varkaus) rutiköyhä, ei omista mitään

Erik Luttinen (Varkaus) rutiköyhä, ei omista mitään

Anders Luttinen (Varkaus) rutiköyhä, ei omista mitään

Pohl Laitinen rutiköyhä raihnainen

Kaisa Keinätär rutiköyhä raihnainen

Philpus Jöransson hylännyt tilansa

Oluf Jönsson Pöpöläinen (ehkä Pöxöläinen) kuollut, tila autio

Per Leinosen vaimo rutiköyhä sokea

Per Hirvoinen rutiköyhä ei omista mitään

Mats Ollsson Saikonen rutiköyhä ontuva

Maiko Huovitar rutiköyhä, vanha, tytär lähtenyt

Kirstin Hyvötär rutiköyhä ja vanha

Mats Kinnuinen poika kehittymätön, metsän eläimet vieneet karjan

Olof Tervoinen rutiköyhä, karja otettu veloista

Henrik Levoinen rutiköyhä

Hans Leppänen vanha ukko, nihdin karja

Per Lappalaisen vaimo mennyt Käkisalmeen

Kirstin Ihalempitar nihdin vaimo rutiköyhä

Henrik Tackinen rutiköyhä vanha

Lars Leppänen rutiköyhä, ottanut autiotilan

Per Kauppinen rutiköyhä, omistaa hevosen ja hiehon

Lars Könönen rutiköyhä rainainen

Sigfrid Mutainen rutiköyhä

Jöns Jönsson Kopoinen rutiköyhä

Nils Keinoinen rutiköyhä, vanha, ei omista mitään

Olof Staffansson Pöxä rutiköyhä

Henrik  (?)Juvonen hylännyt tilansa

Nils Ollsson Kopoinen autio, hylännyt tilansa

Erik Arfvedsson Skytte rutiköyhä, karjan vieneet metsän eläimet

Anna Kevotar, ei löydy mitään

Henrik Lappalainen  rutiköyhä vanha ukko

Per Larsson Lappalainen  rutiköyhä ja ontuu

Zacharias Sutinen rutiköyhä ja ontuu

 

Kerjäävät:  (40 henkilö)   v.1641 jatkuu

Per Tollpainen (Osmajärvi) rutiköyhä, kerjää ruokansa

Mats Kopoinen vanha nihti, kerjää ruokansa

Mats Jalkainen rutiköyhä, vanha, kerjää

Maiko Lesketär rutiköyhä kerjäläinen

Jakob Jääskeläinen rutiköyhä kerjäläinen

Knut Kontiainen rutiköyhä kerjäläinen

Pohl Asiaisen vaimo rutiköyhä, kerjää

Krister (?)Pawanoinen rutiköyhä kerjää

Lars Saikonen rutiköyhä kerjää

Per Leppäsen leski rutiköyhä kerjäläinen

Maiko Parkotar  kerjuulla

Valborg Jesketär kerjuulla

Nils Keroinen rutiköyhä kerjää

Elin Laakotar vanha rutiköyhä kerjäläinen

Kaisa Kovotar kerjää ruokansa

Ansu Tirkotar rutiköyhä kerjäläinen

Per Koponen rutiköyhä kerjäläinen

Per Matsson Laukoinen rutiköyhä kerjäläinen

Olof Luocko vanha kerjää

Anna Kinnutar kerjuulla

Ansu Pajotar kerjuulla

Walborg (?)Hastitar (ehkä Hassitar) kerjuulla

Per Niiranen kerjuulla

Jöns Huckanen rutiköyhä, kulkee ja kerjää

Pohl Wokkolainen kulkee ja kerjää

Kaisa Wokkolainen kulkee ja kerjää

Maiko Wokkolainen kulkee ja kerjää

Thomas Savolainen kulkee ja kerjää

Madalena Lapitar rutiköyhä kerjää

Olof Ollsson Kolemainen rutiköyhä, kerjuulla

Ansu Turutar rutiköyhä kerjuulla

Helga  Latuttar  kerjuulla

Olof Jönsson Kopoinen rutiköyhä, vanha kerjäläinen

Lars Kopoinen   kerjuulla

Mats Kopoinen rutiköyhä vanha nihti, kerjää ruokansa

Per Olckonen rutiköyhä, vanha, kerjää ruokansa

Michell  (?)Hnefwoinen  rutiköyhä kerjäläinen

Lars Thomasson Malinen kerjuulla

Ansu Laamatar rutiköyhä kerjuulla

Anna Lesketär rutiköyhä kerjuulla

 

14.  Vuosi 1643 Kuopion eräiden kylien maakirjoja (ja tilallisia) (no 8569 s.82->)

 

Rissala:

Thomas Rissanen  1 veromarkka

Pohl Philpsson Rissanen 1 vm

ratsutila Johan Rissanen ja Per Mattson Rissanen 3 ¾

 

Kareslax

Anders Klemettinen 2

Staffn Peckarinen 2

Pohl Matsson Ruuskanen 2

 

Sänkimäki

Henrik Pitkänen ½

Jöns Pitkänen ½

Sigfrid  (Svensson) Pitkänen ½

 

Jännevirta

ratsutilallinen Per Heickinen 5 ½ vm (Pelonniemi)

Jöns Heickinen 2

Per Heickinen 2

Henrik Toivanen 1

Henrik Hartikainen Kuppi 1

Olof Henriksson Hartikainen 2

Pohl Andersson Niskanen 3

Pohl Matsson Niiranen ½

 

Ryönä

Mats Nilsson Vartiainen 2

Mat Tackinen 1

Olof Olofsson Väätäinen 1 ¾

Henrik Olofsson Väätäinen ¾

Thomas Vaittinen 2  (myös Akonvedellä)

Per Laakonen ½

Herik Nilsson Vartiainen ½

Thomas Hackarainen ¾

 

Riistajärvi  v. 1643 jatkuu

Henrik Kekäläinen 2 ½

Lars Sihvonen 1 ½

Ivar Henriksson Koponen 1

Anders Andersson Laihiainen 1

Nils Nilsson Vartiainen  1 ½

Krister Hansson Tuovinen 2

Henrik Hackarainen ¾

Pohl Varonen  1 ¾

Nils Varonen 1 ¾

Anders Matsson Smolander 2 (Vuorisalo)

Bertill Tuovinen 2

Harvik Hietainen 1

Jöran Hietainen 2

Sven Parviainen 2

Olof Tuovinen ¾

Henrik Keinänen 2

Olof Pohlsson Kervinen 2

 

Akonvesi

Per Andersson Tolpanen 1 vm

Pohl Kettunen 2

Thomas Vaittinen 2 (sama isäntä myös Ryönällä)

 

Vuotjärvi v. 1643 jatkuu

Henrik Pykäläinen 1  (oli Anders Pasasen yhtiömies, tilan Anders otti nimiinsä 1638)

Henrik Hartikainen ½  (asui Lastukoski Pisanmäen päiväranta)

Jöns Matsson Leskinen 1 (asui Vuotsalmella)

 

Syväri v. 1643 jatkuu

Pohl Andersson Ahonen  (Nilsiä)  1

Olof Matilainen ( Nilsiä, kuoli samana vuonna)   1 1/2

Anders Luttinen (Nilsiä)  1

Mats Tolonen  (Nilsiä)  1

Olof Lukkarinen Ticka (Syvärin itäranta Keyritty, vävy Jöns Ukkonen)  2

Pohl Pohlsson Kuosmanen (Syvärin luoteispää Jouhiniemi)  1/2

Henrik Persson Korhonen (Syvärin itäpuoli Kangaskahti – Suojärvi)  1

Sigfrid Persson Korhonen (Syvärin itäpuoli Kangaskahti – Suojärvi)  1

Mats Matsson Väänänen (Nilsiän pohjoispuoli Reittio)  1

Nils Pohlsson Hakkarainen (Syvärin koillispää Kärsämäki)  1

Olof Pirinen (Syvärin itäpuoli Saunaniemi- Syvärilä, talo Hietasaaressa!) 1

Jöns Henriksson Lukkarinen  (Keyritty, saattaa olla Lukkarisen  vävy  Jöns Ukkonen)  1

 

Pieksä

Thomas Heikkinen  (samanniminen sotilas Pieksällä)  1 ½ vm

Thomas Polvinen    ½

Lars Olofsson Savolainen  (tämän tilalle tuli Per Knutinen Pieksän kupeelle Niinimäelle)   ½

Mats Andersson Tiihonen 1

Per Knutinen 1  (aikaisemmin kirjattu Riistavedelle)  1

Huom.!  Vanha Per Horttanainen puuttuu. Poika ja tämän 2 lasta hukkuivat, talo paloi)

 

Vuorisalo

Olo Klemetsson Holopainen 2

Per Persson Smolander (Voutilainen) 2 ¼

Anders Hartikainen (Litmaniemi, saattaa olla Rantasalmen Hartikaisia!)  1 ½

Daniel Andersson Hartikainen 1

Olof Pelkonen (maita Ohtaanniemen seudulla)  1 ½

Anders Hartikaisen ottama Lars Tolosen tila  1 vm

Erick Larsson Hackarainen ¾

 

Ritoniemi   v. 1643 jatkuu

ratsutilallinen  Anders Hiltunen  5 ¾  vm

Mats Koponen 3

Anders Holopainen 4

Anders Kordilainen 2

Lars Kordilainen 2

Henrik Koistinen 2

Anders Kankkunen 2

Henrik Reinikainen  2

Jöns Sallinen 2

Henrik Holopainen   ½

Klas Montaneuvonen, kaksi autiotilaa 4 ½

Huom.!  Vuonna 1650 Henrik Kristersson Kekäläinen otti haltuunsa Jöns Sallisen 2 vm aution!

 

Maaninka mm.

Olof Olofsson Ahma Halonen

 

15. Vuosi 1643 Kuopion pitäjän kalastamoista  (s.76)

Muuruveden kalastamo:

●  vuokra   23?  leiviskää suolakalaa  3:00 daler ja 11 leiviskää tynnyrikalaa 8:8 daler

    Vuokraajat Akonveden ja Riistaveden asukkaita!

Riistaveden kalastamo:

● vuokra 1 tynnyri keittokalaa 1:16 daler  ja 8 leiviskää tynnyrikalaa 6:00 daler

Tavisalmen kalastamo

● vuokra 4 leiviskää voita  6:16 daler  ja  40 leiviskää kalaa  30:00 daler

 

 

16. Vuosi 1644 Kuopion muutamien pitäjien henkikirjoja (no 8176 s.107->)

 

Pieksä:

3    Mats  Andersson Tiihonen, pso ja veli. Tila otettu autiona. (Tulivat Käärmelahdesta)

      1 tamma, 3 lehmää, 1 hieho, 3 lammasta, 1 vuohi

1    Thomas Heikkinen nihti

      Huonemiehiä

3    Thomas Polvinen, pso  ja poika

1    Per Knutinen,  1 lammas

 

Syväri:

2    Olof Matilaisen leski, piika (Nilsiä)

5    Anders Luttinen, pso, poika, 2 tytärtä (Nilsiä)

7    Olof Lukkarinen, pso, 2 vävyä ja näiden psot, piika (Keyritty)

2    Pohl Andersson Ahoinen , pso (Nilsiä)

3    Johan Kuosmanen, pso, poika (Jouhiniemi)

2    Nils Hakkarainen, pso (Kärsamäki)

4    Mats (Matson) Väänänen, pso, yhtiömies ja pso (Nilsiä Reittio)

3    Henrik Korhonen, pso, poika (Kangalahti-Suojärvi)

3    Philpus Korhonen, pso, piika (Kangaslahi-Suojärvi)

2    Olof Pirinen, pso (Syvärilä)

Huonemiehiä:

2    Mats Tolonen, pso (Nilsiä), lehmä  (Kuopionkylässa myöhemmin samanniminen)

2    Staffan Larsson Rönköi, pso (Nilsiä- Sääskiniemi), lehmä, lammas

2    Olof Huckain, pso (ehkä Rantasalmen Hukkasia)

2    Pohl Kumpulainen, pso (ehkä Iisalmen Kumpulaisia, asui väillä Rautavaaran seudulla), lehmä

 

Huom.!  Vuonna 1643 Syvärinkylässä mainitaan

a)   torppareiksi

Mats Tolosen vaimo

Jöns Sallinen!  (1644 Ritoniemellä)

b)  veronmaksukyvyttömiksi

Olof Pirinen

Pedher Kallinen eli  Mats Wänänen (Kallinen oli jo kuollut)

 

Wååtijefwi

3    Henrik Hartikainen, pso, tytär (Lastukoski, Pisan päiväranta)

3    Anders (Larsson) Pasainen, pso, tytär (Hipanniemen tyvessä)

3    Jöns (Matsson) Leskinen, pso, veli (asui Wuotsalmella)

 

Weckelax

3    Per (Andersson) Tolpainen, pso, piika (asui Vehkalahden pohjoispäässä)

4    Pohl Kettuinen, pso, renki, piika (asui Akonvedellä)

2    Thomas Waittinen (sama mies kirjattu usein myös Ryönälle, maita Vehkalahdessakin)

Huonemiehiä:

1    Maikoi Laukatar (Akonveden Laukkasensaari!)

1    Staffan Hämäläinen, lehmä, lammas, vuona (Akonvesi)

2    Henrik Henriksson Karttuinen, pso, 2 lehmää, 2 lammasta (kotoisin Karttulasta)

 

Huom.!  Akonveden Hämälänsaaren  vanhempi nimi oli Laukkasensaari. Vuonna 1602

tällä seudulla asui Pehr Laukkanen (KA nro 6690). Vuoden 1600 tienoilla Laukkasiin liittyy

eräs käräjäjuttukin! Akonveden Talvisalon nimeä ei löydy vanhoista asiakirjoista (<-1750) !

 

Riistavesi: v. 1644

3    Henrik Hakkarainen, poika ja tämän vaimo

2    Hans Tuovisen leski, poika

6    Pohl Waroinen, pso, 2 poikaa, pso, tytär (Ohtaanniemi-Vuorisalo)

3    Nils Waroinen, pso, poika

3    Bertill Tuovinen, pso, piika

3    Sven Parviainen, pso ja piika

4    Nils Asikainen, pso, poika, pso

2    Jöran Hätinen, pso

5    Harvik Hietainen, pso, poika, pso ja tytär

2    Nils Nilsson Wartiainen, pso

2    Anders Laihisen vaimo, tytär

4    Anders Larsson Sihvoinen, pso, veli ja äiti

3    Henrik Kekäläinen, pso ja tytär

Huonemiehiä:

1    Kaisa Suhotar

2    Olli Tuovisen (korpraalin) pso ja tytär. Mainitaan nihdiksi  Narvassa!

1    Maiko Kowoitar (Koponen), lehmä

1    Peder Parviainen

1    Hans Pohlsson Watainen, lehmä ja hieho

1    Anna Kervitär

1    Erik Puittisen pso, lehmä ja hieho

1    Henrik Wäätäisen pso, lehmä

1    Anders Pirskasen pso, lehmä ja hieho

1    Lisa Rämättären tytär

1    Ansu Huovitar

1    Kirstin Rytkötär

1    Maickoi Rytkötär

1    Inga Kockaritar

1    Per Rissanen

1    Elin  (?)Lecfwoitar (Levoitar), 2 lehmää, hieho

1    Jöns Puumalaisen pso

1    Lisa Hirvoitar (Toivalasta)

2    Jöran Laakkonen, pso (Toivalasta tai Hakkaralasta)

 

Ryönä  (Röönä)

4    Mats Nilsson Wartiainen, pso, veli, pso

5    Mats Tackinen, pso, vävy, pso ja tytär

2    Peder Laackonen , pso

2    Henrik Wartiainen, pso

2    Per Matsson Niirainen, pso

2    Henrik Toivanen, pso

2    Thomas Hakkarainen, pso

 

Jännevirta v. 1644

7    Pohl Niskanen, pso, poika, 2 renkiä, pso, piika

6    Henrik Henriksson ”Kuppi” Hartikainen, pso, äiti, veli, tytär, piika

3    Jöns Heickinen, pso, renki      (Pelonniemi)

3    Lars Heickinen, pso, tytär

4    Thomas Rissanen, pso, 2 poikaa (Siilinjärvi Rissala)

3    Pohl Rissanen, pso, tytär

4    Peder Matsson Rissasen pso, 2 poikaa, pso

5    Olof Jalkanen, pso, 2 poikaa, pso  (Murtolahti)

3    Erik Hackarainen, pso, tytär (Hakkarala)

3    Jöran Hackarain, pso, tytär

2    Jacob Jöransson Hackarainen, pso

3    Lars Laackonen, pso, poika    (Hakkarala)

2    Jöns Laackonen, pso

8    ratsumies Peder Heickinen, pso, 2 poikaa, 2  pso, tytär, renki

6    ratsumies Johan Rissanen, pso, poika, 2 pso, renki

 

Ritoniemi v. 1644

4    Mats Happoinen, poika, pso, tytär

6    Anders Holopainen, poika, pso, tytär, piika, renki

2    Jöns Sallinen, pso

4    Anders Kordilainen, pso, vävy, pso

3    Lars Kordilainen, pso, poika

2    Henrik Holopainen, pso

2    Henrik Koistinen, pso

4    Anders Koistinen, pso, poika, tytär

4    Anders Kanckuinen, pso, poika, tytär

2    Henrik Reinikainen, pso

4    Erik Heiskanen, pso, 2 poikaa

1    Pohl Ollsson Ihalempinen

4    ratsumies Anders Hiltunen,  pso, tytär, renki

Huonemiehiä:

1    Inga Koistinen

1    Maickoi Olköitar

1    Kaisa Langitar, 2 lehmää, lammas, vuona

1    Pohl Rahuisen pso

1    Lisa Lipoitar

2    Anders Koistinen, pso, tamma, 2 lehmää

1    Karin Koistitar

1    Walborg Koistitar

2    Mats Holopaisen pso, tytär, lehmä

5    Mats Hiltunen, pso, poika, pso, tytär, tamma, 2 lehmää

1    Krister Siitoinen, 2 lehmää

1    Mats Kanckuisen pso, lehmä, lammas, vuona

1    Ansu Koistitar

1    Elin Tossavatar, lehmä (kopio loppui)

 

Tallus:  mm

4    Lars Larsson Mukelo

4    Olof Knutinen

4    Pohl Thomasson Toloinen

11  Olof Persson Karhunen, pso, 4 veljeä jne

5    Mats Mäkäräinen, pso, poika, 2 tytärtä

 

 

17. Vuosi 1644 Kuopion muutamien kylien nihtejä,  karanneita, köyhiä ja sairaita (no 8576 s.109->)

      Huom.! Nihtejä ainakin 32 kpl!

Kuopion kylä:

Lars Savolaisen vaimo sairaalloinen, poika tuomittu kuolemaan huoruuden takia

Staffan Taskisen poika sairaalloinen

Elin Wenakoitar kerjää ruokansa

Arfved Hilduinen raihnainen, tytär Viipuriin

Erik Savolainen vanha, kuollut, haudattu

Thomas Kainulainen lähtenyt pois, nyt vain hänen vaimonsa

 

Toivalankylä:

Jöns Andersson Toivanen nihti 1643

 

Hirvilahti:

Pohl Wäänäsen poika nihti, tytär lähtenyt Kajaanin linnaan

Sven Svensson Watainen nihti (1640-luku)

Mats Wataisen tytär  lähtenyt pois

Hans Wenäläisen poika nihti Saksassa

Henrik Lappalaisen tytär lähtenyt Wesinborgiin (Pehr Brahen linna!?)

Elin Hatsoitar lähtenyt Venäjälle

Michell Kackisen leski vanha

Anders Lapveteläisen vaimo näivettynyt

Michell Wenäläisen tytär kuuluu karanneen

Anders Kuronen karannut parin muun kanssa

Michel Myckänen raihnainen

Andres Marainen vanha

Michell Kurosen vaimo vanha

Eskell Kinnusen poika nihti 1644

 

Tuovilanlahti v. 1644

Olof Tuovisen tyttäressä joku sairaus

Ansu Hututar myös sairas

 

Käärmelahti

Krister Leskinen muuttanut pois Sääminkiin ja Jören Ollssonin kirjaama

Olof Mähönen nihti Saksassa

Henrik Henriksson Hyttisen tytär mennyt pois

Olof Ovaskainen kerjää vaimonsa kansa

Maicko Hytitär lähtenyt Viipuriin

Pohl Eskelisen vaimo rutiköyhä

Kaisa Halotar karannut Venäjälle

Per Hamunen vanha ja halvaantunut, sotilaan vaimo sokea

 

Pöljä

Pohl Toivanen nihti 1644

Henrik Henriksson Kejosen poika nihti 1643

 

Kaaraslahti

Olof Klemettinen raihnainen

Hans Uckonen lähtenyt Venäjälle

Elin Rissatar vanha ja  langennut turmioon

Erik Pitkänen (Sänkimäki)  vanha

Pohl Pitkänen (Sänkimäki)  karannut Venäjälle (oli Säyneisissä 1651)

Huom.! Vuonna 1646 Sänkimäessä Pohl Henriksson Pitkänen, mutta hän

oli nähtävästi eri henkilö, kuin edellisen luettelon Pohl!

 

Kasurila:

Olof Mortensson Wartiaisen veli nihti 1643

Lars Wauhkoinen vanha, vaimo sokea

Jöns Kasurisen vaimo rutiköyhä, mies hukkunut

Johan Thomasson Kasurinen nihti Saksassa

 

Pieksä

Pirko Laitar rutiköyhä, mies (Per Hortanainen), poika ja tytär hukkuneet

Mats (Andersson) Tiihosen sisar lähtenyt tiehensä (Mats 1648 lautamieheksi!)

Thomas Polvisen vävy nihti 1644

Thomas Heickinen nihti 1644

Per Knutisen poika vankina (Savon)linnassa huoruuden tähden

 

Vehkalahti (ja Akonvesi)

Thomas Waittisen poika nihti 1645

Lars Hämäläisen leski lähtenyt Venäjälle

Staffan Hämäläinen rutiköyhä, vanha leski

 

Riistavesi v. 1644

Henrik Hackarainen sairaalloinen

Anders Laihiasen poika ja tämän vaimo lähteneet Nyenin (Nevanlinnan) varuskuntaan

Henrik Koposen poika nihti

Lars Kärkäinen lähtenyt Venäjälle vaimonsa ja tyttärensä kanssa

Elin Hamuitar kerjäläinen

Maicko Laihiatar mennyt Venäjälle

Erik Puittinen täyttä romua

Henrik Wäätäinen ”heltt”

Lars Waittisen leski syytinkiläinen ”syettelsk”

 

Jännevirta

Per Matsson Rissanen raihnainen

Jöran Pehrsson Hackarainen lähtenyt Venäjälle (Kaavin Vehkalahden seudulla myöhemmin)

Per Rissanen sairaallonen, vanha

Gertrud Kejoitar karannut Venäjälle

Kaisa Kokoitar mennyt Venäjälle

 

Ritoniemi

Olof Holopainen nihti 1644

 

Miettilä

Anders Räsänen vanha halvaantunut

Peder Miettinen  sairaalloinen

 

Enonlahti

Michell Tiilikaisen poika nihti  1644

 

Tuusniemi:

Jöns Keinäsen 2 poikaa ja näiden vaimot karanneet Venäjälle

 

Wuorisalo

Anders Hartikaisen vaimo raihnainen

Olof Pelkoisen poika nihti ja vävy nihti 1644

 

Haminalahti (Kuopio):

Brusius Halosen vaimo lähtenyt Venäjälle

Jacob Heiskanen nihti 1644 palkalla

 

Puutosmäki

Jacob Turusen poika nihti 1643

Staffan Owaskaisen poikapuoli nihti palkalla

Mats Hyvärinen raihnainen

Henrik Happosen poika nihti palkalla

Thomas Johanssonin vaimo sokea

 

 Wehmasmäki

Olof Möyckysen poika nihti

Nils Malinen nihti 1644

Erik Heiskanen halvaantunut

Henrik Tolvainen  nihti

Tönne Tönnesson Kuckosen vaimo vanha halvaantunut

Elin Hajoitar karannut Käkisalmeen

Anders Andersson Kuckoinen nihti

 

Airaksela

Mats Airaksisen veli nihti

 

Punnonmäki

Nils Michelsson Kolemaisen vaimo sokea

Thomas Nilsson Kolemainen lähtenyt Durerhof: iin (Inkerinmaalle!) vaimonsa, poikansa ja sisarensa kansa

Per Persson Kolehmaisen poika nihti 1644

Michel Jacobsson Kolehmaisen vaimo sokea

Olof Staffansson Kolehmaisen tytär lähtenyt Viipuriin, veli nihti, poika nihti

Staffan Olofsson Karhusen sisar lähtenyt Viipuriin

 

Karttula

Mats Ollsson Hakulisen äiti pari sairautta

Sigfrid O Haikosen poika nihti Hämeen puolella, veli karannut Inkeriin

Erik Knutisen vaimo sokea

 

Tallus

Olof Wataisen tytär mennyt Rautalammille

Mats Mähönen vanha

Pohl Maarainen nihti Saksassa

Hans Persson Lyytikäisen veli nihti Saksassa

Hans Hansson Lyytikäisen poika nihti, isä vanha ja raihnainen

 

Huom! Luettelosta puutuivat mm. Toivala, Ryönä, Vuotjärvi ja Syväri!

 

Kuopio 22. Juli 1644

Gabriel Thome (Lackman) (kirkkoherra, jolla)

vävy ja pso, 2 renkiä ja 2 piikaa

 

 

18. Savon pappien (kirkkoherrojen) omaisuutta ja palkoista 1639 ja 1641    

  Huom.! Luettelot tehty ehkä vuoden 1644 puolella ( s.79->)

 

Monet papit olivat tähän aikaan varakkaita ”kirkkoruhtinaita”, jotka pyrkivät kynimään

köyhimmältäkin aikuiselta palkkansa. Esimerkiksi vuonna  1643 Kuopion kirkkoherra oli

luetteloinut  28  köyhää, jotka eivät olleet maksaneet papinveroja. Näistä 20 oli naisia,

joista mainittakoon Ansu Kemitär ja Pitkä Maiko. Puuttuva palkkasumma oli 14:3:0

taalaria.  Alalla kilpailevia ”noitia” alettiin Kuopiossa vainota  1650- luvun alussa. Silloin

”noita” Lars Lappainen Koponen  teloitettiin ja ruumis poltettiin.

 

Seuraavasta nähdään,että Kuopion jo iäkäs kirkkoherra Thoma oli varakas maanviljelijä

ja karjanhoitaja. Vuonna 1641 hänellä oli yhteensä 6 hevosta ja peräti 16 lehmää sekä 12

lammasta. Yleensä näihin aikoihin Kuopion pitäjän tilalliset saattoivat ilmoittaa karjaluvuksi

ehkä puolet todellisesta karjamäärästä. Samoin lienee menetelty kylvömäärän suhteen.

Kuopion vanha kirkkoherra saattoi ilmoittaa ne rehellisesti. Renkejä ja piikoja pappilassa

varmasti tarvittiin, kuten edellä nähdään.  Herra Thomen  ”juokseva” rahamäärä myös

oli Savon suurin. Tämä katovuosi  ei häntä mitenkään hetkauttanut. Karjaa ei myöskään

Kuopion seudulla välttämättä tarvittu hirveää määrää. Valkuaispitoista ravintoa saatiin

riittävästi kaloista. Useimpiin tiloihin kuului kalavesiä. Nuotat, verkot ja muut pyydykset

olivat yleisiä. Kun kalat ruotoineen kypsytettiin uunissa kalakukoissa 5 – 6 tuntia, voi

ne syödä kokonaan, mikä turvasi  riittävän  kalsiumin  saannin.

 

Suur-Savossa papeille ilmeisesti kirjattiin erikseen kymmenysverona saadun  rahaosuuden

kolmasosa. Mikkelin  kirkkoherran rahapalkan pienuus ihmetyttää! Oliko seurakunnassa

useampia  rahapalkan jakajia vai saiko  sinä vuonna hän jotain muuta ehkä kiinteää omaisuutta

palkakseen?

 

Vuosi 1639

Kuopio herra  Gabriel Thoma (Lackman)

            2  hev,   3 tam, 1 var, 7 leh, 2 hie, 3 mul,  6 lam,  2 vuon,  2 vuoh,  1 kili , 2 sik,  2 por, kylvö 3  tyn

Iisalmi herra Niele

            1 hev,    1 tam,  4 leh, 2 hie, 1 mul, 6 lam, 2 vuon, 2 sik, kylvö 2 tyn

Leppävirta herra Mats

            1 hev, 3 leh, 1 hie, 1 lam, 4 vuon, kylvö 1 tyn

Rantasalmi herra Anders

            2 hev, 1 tam, 1 var, 4 leh, 4 hie, 3 lam, 2 vuoh, 2 sik, 2 por, kylvö 4 tyn

Jorois herra Markus

            2 tam,  3 leh, 1 hie, 1 mul, 4 lam, 4 por,  kylvö –

Juva herra Dijrich

            1 hev, 1 tam, 1 var, 3 leh, 1 hie, 1 mul, 3 lam, 2 vuon, 2 sik, kylvö –

Sääminki herra Sigfrid

            2 hev, 2 tam, 1 var, 7 leh, 3 hie, 1 mul, 6 lam, 3 vuon, 3 vuoh, 2 kili, 3 sik, 4 por, kylvö 3 tyn

Puumala herra Staffan

            1 hev, 1 tam, 3 leh, 2 mul,  3 lam, 2 vuon, 1 sik, 3 por,   kylvö –

Mikkeli herra Johan Syllonius

            1 hev, 2 tam, 4 leh, 3 lam, 2 vuon, 2 sik,  kylvö –

Pieksämäki herra Marcus

            1 hev, 2 tam, 1 var, 6 leh, 3 hie, 1 mul,  6 lam, 2 vuon, 1 vuoh, 1 kili, 2 sik, 2 por, kylvö -

 

Vuosi 1641

Kuopio herra Gabriel Thoma (Lackman)

            4 hev, 2 tam, 16 leh, 2 mul, 12 lam, 2 vuon, 2 vuoh, 2 kili, 3 sik, 4 por,  kylvö 5 tyn, tekee (löper) 10:4:0 daler

Iisalmi herra Niele

            2 tam, 1 var, 8 leh, 5 hie, 2 mul,  3 lam, 4 vuon, 2 sik, kylvö 4 tyn,  tekee (löper) 5:12:0 daler

Leppävirta herra Mats

            1 tam, 1 var, 3 leh, 2 hie, 4 lam, kylvö 1 tyn,  tekee (löper) 2:17:6,  kolmasosa 17:23: 6 eli 5:29,2 daler

Rantasalmi herra Anders

            2 hev, 2 tam, 4 leh, 2 hie, 4 lam, 1 vuon, 2 sik, 3 por, kylvö 3 tyn,  tekee (löper) 5:18:6 daler

Jorois herra Marcus

            2 tam, 3 leh, 1 hie, 1 mul, 4 lam, 1 vuon, 4 por, kylvö-,  tekee (löper) 2:16:6 daler

Juva herra Dijrich

            2 hev, 2 tam, 1 var, 4 leh, 2 hie, 3 mul, 7 lam, 4 vuon, 2 vuoh, 2 kili, 1 puk, kylvö -, tekee (löper)  6:1:18, kolmasosa 14:4:6 eli 4:22:18

Sääminki herra Sigfrid 

            2 hev, 2 tam, 1 var, 7 leh, 4 hie, 1 mul, 6 lam, 4 vuon, 2 vuoh, 2 kili, 4 sik, 2 por, kylvö 1,5 tyn, tekee (löper) 7:29:12

Puumala herra Staffan

            1 hev, 1 tam, 1 var, 4 leh, 2 hie, 1 mul, 4 lam, 2 vuon, 1 vuoh, 1 sik, 3 por, kylvö -, tekee (löper) 3:22:12, kolmasosa 13:2 ½ eli 4:11:12 daler

Mikkeli herra Johan Syllonius

            1 hev, 2 tam, 5 leh, 2 hie, 1 mul, 4 lam, 4 vuon, 2 vuoh, 1 kili, 2 sik, 2 por, kylvö -, tekee (löper) 4:3:6

Pieksämäki herra Marcus

            2 hev, 2 tam, 1 var, 4 leh, 2 hie, 4 lam, 4 vuon, 1 vuoh, 1 kili, 2 sik, 2 por, kylvö -, tekee (löper) 5:17:0, kolmasosa 9:20:6 eli 3:6:18 daler

Säminkiin oli nyt perustettu Sulkavan kappeli, jossa palveli  herra Erich  pienellä  omaisuudella!

 

 

19. Vuosi 1646  Kuopio eräiden kylien köyhiä, raajarikkoja ym.  (no 8587 s.79-s.80)

Kuopion kylä (henkikirjoista ja vain osa)

nimismies Hans Taskinen, pso, 2 poikaa ja puolisot.  Hans nimismies myös vuonna 1644!

4  Anders Julkunen, pso, tytär, renki

4  Peder Julkunen, pso, poika, renki

4  Knut Kallinen, pso, 2 tytärtä

5  Anders Johansson (Skopa), pso, 2 renkiä, piika

4  Ivar Johansson (Skopa), pso, renki, piika (pojasta Juhan tuli Kuopion vouti nuorena!)

Huonemiehiä (osa)

1  Maikoi Laukatar  tuli Akonvedeltä

1  Krister  Korhonen

2   Hans Korhonen, pso, hevonen, 4 lehmää, 4 lammasta

2  Kuopion lukkari  ”Henrik Klockare”  (Vainikainen) ja tytär, tamma, lehmä, hieho, 2 lammasta, 2 vuonaa

   Henrik mainitaan ainakin jo vuonna 1644. Sukunimeä ei näy, mutta se mainitaan Kuopion talvikäräjillä 1649.

   Tosin heti toisessa kohtaa sukunimi oli Reinikainen, mutta sen nimistä ei asunut Kuopion kylässä!

Kasurila (vain osa)

1  Mats Husu Kasurisen vaimo vanha, köyhä, raihnainen

2  Morten Kasurinen ja vaim hyvin vanhoja

2  Olof Niskanen ja vaimo lähteneet Iisalmen pitäjään Pielavden kylään

1  Knut Kainulaisen vaimo raihnainen

1  Helga Toivatar nihdin vaimo, lehmä

1  Olof Mortensson Vartiaisen veli nihti

1  Jöns Kasurisen leski hyvin vanha

Piexä

1  Thomas Pålvinen, hyvin vanha

1 Peder Knutinen, hyvin vanha

1 Thomas Pålvisen vävy, nihti, karannut Käkisalmen lääniin

Wehkalahti (Juankosken alue !)          

1  Peder Tolpasen renki, muuttanut Käkisalmen lääniin (piika lähtenyt Leppävirralle 1645)

1  Anders Påålsson Kettuinen, nihti     

2  Staffan Hämäläinen, raihnainen, pso sokea

1 Maicko Waatar, hyvin vanha  nihdin leski     

Vuotjärvi (henkikirjoista)

3  Anders (Larsson ) Pasanen,  pso,  sairaalloinen tytär

4  Jöns   (Matsson) Leskinen,  pso,  veli ja  pso

1  Mats Matsson  Rissanen (Hipanlahti) 

  Huonemies

  3  Henrik Hardikainen, pso , tytär (lähti Rantasalmelle)

Kareslax                

1  Olof Klemettinen , hyvin vanha ja raihnainen            

1 Elin  Rissatar  hyvin vanha   

1  Jöns Asikain      

Sänkimäki            

1 Henric Pitkäsen pso , näivetystautinen

1  Sigfrid Pitkäsen pso, halvaantunut 

Syväri  v. 1646 jatkuu

1  Anders Luttisen pso, halvaantunut, poika  nihti

1  Olof Kluckarisen pso, hyvin vanha

1  Påål Coosmasen pso, hyvin vanha

1   Madz Wänäinen, nihti  (otti tilan Reittiolta)

1  Philpus Korhosen piika, muuttanut Köyrytynkylään

1  Olof Huckanen,  sokea ja halvaantunut

2  Påål (Knutsson) Kumbulainen ja pso, muuttanut  Käkisalmen  lääniin

1  Kaisa Lutitar, kehittymätön  (ofärdig)

2  Olof  Pirinen, nihti  ja pso

1  Mårten Pirisen pso  sokea

  Henkikirjoista Syvärin uusia asukkaita  vuoteen 1644 verrattuna

      2    Lars Pedersson Linduinen, pso

            Anders Pedersson Linduinen (ei vielä näy)

      2    Philpus (Persson) Korhoinen ja pso  (Suojärvi)

      2    Michell Ollsson Ryynäinen (Ruokovedeltä, Syvärin Ruokoinen ja Jouhilahti)

      Huonemiehiä

      2    Thomas Sormuinen (Syvärin pohjoispäässä, juontuu nimi Sormunsaari)

      1    Lars Kärkinen (myöhemmin asui Suojärvellä Korhosten luona ja oli näiden vävy)

Huom.! Nilsiänkylän uudet asukkaat Lars ja Anders Lintunen oli siis kirjattu Pekanpojiksi!

Vuoden 1660 jälkeen  kylässä asuivat Lars Andersson - ja Anders Andersson Lintunen!

Anders lähti  naapuri Luttisen sotamieheksi 1670-luvun alussa. Lars otti 1687 syytinkiläisekseen

vävynsä Morten Pitkäsen, jonka sukunimi lienee kuitenkin ollut Lappalainen!

 

Ryönä

1 Henric Henricsson Wenäläinen  nihti, vaain pso (oli jonkun vävy kylässä myöhemmin)

1 Olof Wäätäisen renki, muutti Käkisalmenlääniin

1  Peder Rissasen pso,  sairaaloinen

1 Henric Wäätäinen, pudonnut

1 Henrik Vartiaisen vaimo  vanha sairaalloinen

1 Hans  Olofsson Koistinen Käkisalmen lääniin

1  Erik Puittinen  joku ruumiin vamma

1  Lisa Rämätär sokea

1  Henrik Rissanen vanha sokea

1  Peder Rissasen pso sairaalloinen

1  Elin Levotar sokea, lehmä

Jännevirta  v. 1646 jatkuu

2  Olof Hardikainen ja pso, molemmat hyvin vanhoja

1  Peder  Matson Rissainen, aivan hyvin vanha

2  Olof Jalkanen kuollut, pso sairaalloinen (Murtolahti)

1 Erik Hakkarainen  hyvin vanha

1  Eric Pitkäsen tytär, lähti Warkaudenkylään   (sukulaisia)

Riistavesi

1 Pohl Varosen vaimo vanha

1 Nils Varosen vaimo halvaantunut ja ontuu

1  Bertel Toofwisen piika,  lähti Kajaaninlinnaan ( Pietari Brahen linna )

1  Anders Laihiaisen tytär,  avio Venäjälle ! (giff åt Ryssland)

1  Sven Parviaisen äiti hyvin vanha

1  Nils Asikainen hyvin vanha

1  Hartvik Hietaisen vaimo hyvin vanha

1  Anders Larsson Sihvonen nihti

1  Anders Hätisen vaimo halvaantunut

1 Henrik Koponen vanha halvaantunut

1  Henrik Pohlsson Varosen vaimo halvaantunut

1  Henrik Hakkarainen sairaalloinen

Ritoniemi  (osa)

2   Mats Happonen ja vaimo vanhoja, poika nihti

1  Anders Holopaisen vaimo sairaalloinen ja sokea

1  Staffan Andersson Kankkunen nihti

1 Anders Hiltunen vanha ja sairaalloinen

Tuovilanlahti mm.  v. 1646 jatkuu

2  Anders Riekkinen ja nihdin vaimo sairaalloinen

Käärmelahti

2  Olof Ovaskainen ja vaimo kerjäävät

2  Pohl Eskelinen ja vaimo hyvin vanhoja ja köyhiä

2  Peder  Herrainen ja vaimo vanhoja ja veronmaksukyvöttömiä

1   Per Hamusen vaimo  näivetystauti

Hamula

1  Olof Hamusen vaimo heikkonäköinen

1  Krister Hamunen nihti

Pöljä

1  Henrik Kejosen tytär Rantasalmelle

1  Olof Toivanen vanha ja raihnainen

2   Henrik Henrikson Kejosen nihdin poika ja vaimo

1  Walborg Toivatar vanha

 

 

20. Vuosi  1646 Kuopio Tavisalmi  Varpaniemi majuri Anders Haran komppanian verotiloja   

kapteeni itse                              Per Kasurinen ym.

vänrikki                                       Pål Andersson Niskanen Jännevirta ja Sven Parviainen (Riistavesi)

varusmestari                              Bertil Tofwinen Riistavesi

korpraalit                                    Olof Hardikainen Jännevirta ym

pipare                                          Eric Lappweteläinen Lappwetelä

saarnamies                                 Jöran Johansson Skopa Kuopion kylä

luutnantti                                    Anders Johansson Skopa Hirvilahti

korpraali                                     Jöran Tofwinen Tuovilanlahti

Huom. Majuri Haran sotilaiden värväystoimintaan oltiin laajasti tyytymättömiä. Hä ei aina tehnyt

sitä mitä oli luvannat. Esimerkiksi nilsiäläinen Anders Andersson Luttinen oli haastanut majuri Haran  Kuopion

talvikäräjille 1649 nihtikiistassa. Luttinen oli  värvännyt nihdin ja   maksanut jo osan tämän palkasta sekä Haralle

kirjauspalkkioksi ketunnahkan, oravannahkoja, kapahaukea ja voita.  Sotilaan palkka 100 taalaria (kpm) ja vaatteet.

Kyseinen sotilas kuitenkin kirjattu jonkun muun nihdiksi  ja oli Saksassa. Asian todistajana toimi nimismies Hans

Persson Taskinen Kuopiosta.

 

21.  Kuopio 1648 muutamien kylien  manttaalit  (no 8594 s.94->) eräitä kyliä (hyvin huono teksti)

     

Tuovilanlahti (s.106) poimintoja

      Philpus Ericsson Tuovinen,

      Olof  Michellsson Lille Tuovinen 

Kasurila (otettu osa saman vuoden piispanvero luettelosta)

      4    Mats Hussoi Kasurinen, pojat Jöran ja Michell, renki Jöran Andersson Knutinen

      1    Mats Pedersson Kasurinen (ja pso)

      4    Erik Kasurinen, pso,  poika Pohl Eriksson ja pso

      3    Morten Mortensson Kasurinen, pso, poika

      2    Olof Matsson Kasurinen, pso

      3    Jöns Pedersson Julkunen, poika, pso

      1    Lars Matsson Kasurinen            

      Huonemiehiä

      1    Anders Remoinen

1     Knut Kainulainen

Pöljä (Siilinjärvi) v. 1648

      2    Per Persson Lintunen

      2    Jöns   Kejoinen

 

Hakkarala  (piispanvero luettelosta lisäyksiä)

      2    Lars  Laakkonen ja Henrik Larsson

      1    Jacob Hakkarainen

      2    Jöran Jöransson Hackarainen ja poika Per

      1    Erik Eriksson Hakkarainen

      2    Mats Ollsson Jalkainen ja pso   (Murtolahti)

      3    Olof  Ollsson Jalkainen, pso ja poika (Murtolahti)

      2    Olof Mortensson Vartiainen  ja veli Henrik

      1    Jöns Laakkonen

Rissala poimintoja

      6    Thomas Rissanen ja poika Per  ym.

      2    Pohl Philipssson Rissanen ja poika Anders

      4    Johan Rissain, pso , veli, pso

      2    Sigfrid Persson Rissain, pso

      Huonemiehiä

            Beata Wartiatar

            Pohl Hannukaisen tytär

            Apollonia Henriksdotter  Wätätär

            Anna Peckaritar, lehmä, hieho, 2 lammasta

            Pohl Jalkainen ja pso

            Ansu Koistetar

            Jöns Pumalaisen vaimo

            L   Kasuritar

Kareslahti poimintoja (lisäyksiä piispan apuveroluettelosta)

      6    Olof Andersson Clemettinen, pso, 3 poikaa, pso

      4    Nils Staffanson Peckarinen, pso, vävy, pso

      2    Påål Matsson Ruskanen ja pso

      Huom.!  Piispan apuveron mukaan Nils Pekkarisen vävy oli Per Persson Pöksänen (Lapinlahti)

      Piispan apuveron mukaan Klemettisen veljekset Olof, Johan, Anders ja Mats

      Huonemiehiä:  Ansu Herratar

Sänkimäki poimintoja

      2  Olof Pitkäin, pso (Henrik Pitkänen  on yhtiömies piispan veron mukaan)

      3  Jöns Olofsson Pitkäin, pso, poika (Morten),pso

      4  Thomas Sigfridsson Pitkäin, pso,  veli (Jöns)

      Huonemies:  Anna Pitkätär

Jännevirta poimintoja  (lisäyksiä piispan apuveroluettelosta) v.1648 jatkuu

      2    Olof  Persson Heickinen, pso

      4    Jöns Heickinen, pso, poika, pso

      1    Lars Larsson Heickinen

      2    Henric Toivanen, pso

      4    Henric Hardikainen , Kuppi, pso, veli (Sigfrid), pso

      2    Sigfrid Olofsson Hardikainen, poika

      4    Pål Anderson Niskanen, pso, poika  (Anders) , piika

      2    Per Matsson Niiranen, poika

Ryönä poimintoja

      3    Mats Nilsson Vartiainen, pso, piika

      4    Mats Tackisen pso, vävy, pso, tytär

      2    Olof (Ollsson) Väätäinen, pso

      4    Clemet  (Thomasson) Vaittinen, pso, tytär  ja veli Lars

      3    Per Laakonen, pso, tytär

      3    Lars Nilsson Vartiainen, pso, veli (Henrik)

      2    Thomas Hackarainen, pso

      Huonemiehiä

      2    Henric Koistinen

      1    Eric Puittisen pso

      2    Henric (Ollsson) Väätäisen pso ja tytär, lehmä

      1    Ansu Hofwitar (Huovitar)

      1    Anders Pirskasen vaimo, lehmä

      1    Kirstin Rytkötär

      1    Anders Pirskasen  poikapuoli

      Huom.! Piispan apuveron mukaan myös Henrik Venäläinen, entinen sotilas?!

      Jo vuonna 1613 Henrik Venäläinen Nils Vartiaisen osakas!

 

Riistajärvi poimintoja

      7    Henric (Christersson) Kekäläinen, pso, 3 poikaa (Pohl, Christer), veli (Pohl , pso

      2    Anders (Larsson) Sihvoinen, pso

      3    Nils Nilsson Vartiainen, pso, poika

      2    Jakob Andersson Laihiainen, piika

      5    Christer Hansson Tofwinen, isäpuoli, pso, renki, piika

            Piispanvero luettelo: isäpuoli Grels Malinen  ja

            rengit Olof Koponen ja Peder Pennanen

      3    Henric Hackarainen , pso, veli (Abraham Henriksson)

      4    Pohl  Pohlsson Varonen, pso, veli, tytär

      2    Nils Varonen, pso

      3    Anders Matsson  Smolander, pso, renki

            Piispanvero luettelo: renki Henrik Pedersson Rissanen

      5    Bertill Tuovinen, pso, 2 renkiä, pso

            Piispanvero luettelo: rengit Peder Pedersson Rissanen  ja

            Erik Eriksson Savolainen

      3    Hartwik Hietainen, poika (Henrik), pso

            Piispanvero luettelosta lisää: Hartvik Pedersson Hietainen

      2    Jöran Hätinen, pso

      2    Sven Parfwiain, pso

      3    Jöran Henriksson Koponen

            Piispanvero luettelosta lisää: Nils Nilsson Asikainen ja veli

      Huonemiehiä

      2    Anders  Hätinen (poika Pohl), lehmä

      1    Kirsti Suihoitar

      1    Maiko Könöitär, lehmä

      1    Peter Parviainen, lehmä

      1    Peter Kettunen, pso, lehmä

      1    Pircko Jäsketär, lehmä

      1  Hans Koistinen piispanvero luettelosta

      1  Henrik Parviainen Piispanvero luettelosta

      1    Kaisa Kevoitar (= Kovoitar), lehmä

Akonvesi  v. 1648 jatkuu

      4    Per Andersson Tolpanen, pso, renki, piika

      2    Pohl Kettunen, pso

      3    Morten Staffansson Hämäläinen, pso, sisar

Vuotjärvi (s.98)

      2    Anders Pasanen, pso

      4    Jöns Leskinen, pso, veli, pso

      2    Mats Matsson Rissanen,  pso  (asui Hipanlahti)

      Huonemiehiä

      1    Henric Hartikaisen  tytär, jolla 1 tamma, 1 lehmä,  2 lammasta

      2     (Olof) Utriainen ja pso, joilla 1 lehmä,  1 lammas  ”Lastulachsen” (eli Lastulahdessa Pasasen maalla)

Pieksä

      2    Thomas Heickinen, pso

      2    Per Person Horttanainen, pso (nuori mies; isä, veli ja sisar hukkuivat)

      2    Mats Andersson Tiihonen, pso  (veli kadonnut)

      1    Per Knutinen (päässyt Savonlinnasta)

      2    Henric (Thomasson) Polvinen ja tytär

      Huonemiehiä

            Sigfre Persdotter  Hortanainen

            Inga  Kiskitär (Syvärinkylästä)

Syvärinkylä v. 1648 jatkuu

      2    Pohl Andersson Ahonen, pso

      2    Lars (Persson) Lintunen, pso

      5    Anders Luttinen, pso, poika (Per), pso , tytär (Anna) (piispan apuverossa veli Per Andersson!)

      3    Jöns Ukkonen, pso, tytär (Lukkarisen vävy Syvärin itärannalla Keyrittyssä)

      2    Johan (Pohlsson)  Kuosmanen, pso

      2    Mats  (Matson) Wänänen, pso (Reittio)

      2    Nils (Pohlsson)  Hakkarainen, pso (Syvärin koillispää Kärsämäki)

      2    Olof Pirinen, pso, poika  (Syvärin itäranta Saunaniemi – Syvärilä. Asui Hietasaari)

      2    Jöns Hemmingsson Lukkarinen, pso (Keyritty)

            Henric, Sigfrid (poika Bertill), Philip (Persson) Korhonen  (Suojärvi)

Huom.! Vuonna 1646 Syvärinkylään oli kirjattu myös Onkiveden Karvasalmelta muuttanut

Michell Olsson Ryynänen. Ryynästen maita sijaitsi ”Ruokoisen rannalla” ja Jouhilahdessa.

Michell lienee asunut Tahkovuoren pohjoispuolella Kalliolahdessa. Hän oli kuollut vuonna 1647.

Viimeksi mainittuna vuonna oli Syvärin pohjoispään asukas Thomas Sormunen  muuttanut

Varpasjärven Sutelankylään, mutta jätti nimensä ”Sormunsaarelle”. Myöhemmin Thomas

oli kirjattu Syvärin pohjoispuolella Sälevälle.

      Huonemiehiä

      2    Staffan Larsson Rönköi, pso

      3    Morten Bengtson Pirinen, poika (Thomas), pso, joilla  2 lehmää, 2 lammasta (Kaisa Pirinen jossain)

      2    Anders Persson Lintunen, pso, joilla  1 tamma, 1 lehmä

      2    Henric Pykäläinen ja poikapuoli (Per Persson Lapveteläinen), joilla 1 tamma, 1 lehmä.

Huom.! Henrik Pykäläinen oli Vuotjävellä Anders Pasasen yhtiömies 1642 – 1647. Pasanen hääti Pykäläisen.

Tämän tila lienee ollut Palonurmessa, joka oli siihen aikaan vielä asumaton!

 

Piispan apuvero vuonna 1648 kertoo tarkasti ”täysi-ikäiset” tilalliset. Vero oli 7 äyriä/mies.

 

Kuopionkylä

2    Ivar Larsson Savolainen ja poika Lars

1    Knut Kallinen

2    Henrik Henriksson Lappalainen ja veli Petter

1    Anders  Julkunen

2    Krister Persson Julkunen ja veli  Per (rakuuna)

5    Johan Ivarsson (Skopa) ja rengit Henrik Henrikssin Lippo, Lars Cinoinen,

      Michell  - ja Hans Persson Kekkonen

4    Anders Johansson (Skopa) ja rengit Mats Kuroinen, Lars Kontiainen ja

      Morten Lyytikäinen (myöhemmin lukkari!). Andersista pitäjänluutnantti!

5    Nimismies Hans (Persson) Taskinen, pojat  Hemming ja Peder,  rengit Mats Hakulinen

      ja Ivar Pohlsson Kervinen.

2    Pappi Krister Gabrielis (Lackman) ja renki Henrik Matsson Kakkinen

1    Hans Larsson Ihalempien (?epäselvä)

2    Johan Henriksson Vainikainen ja veli Henrik (vm. oli  Kuopion lukkari Henrik Henriksson!).

HM (eli huonemiehiä).

2    Anders Hiltunen ja poika Michell

1    Mats Tolonen (muutti ehkä Nilsiänkylästä)

1    Erik Savolainen

Huom.! Kylässä oli paljon muutakin irtainta väkeä    mm. Johan Kyröläinen ja Oinosia.

Vuoden 1686 talvikäräjien mukaan Hans Taskinen oli myynyt tilansa Savilahdesta  Elias Samuelsson

Paldaniukselle, pitäjänkirjurin pojalle 400 taalarilla. Tämä oli kuollut ja vaimo sekä useita lapsia jäänyt

”köyhyyteen” . Näistä Johan oli nyt tilan isäntä, jonka kapteeni Erik Göös yritti nyt häätää pois ja

saada tämän naapuritilan itselleen.

 

Toivalankylä

1    Jöns Laakkonen

2    Jöns Leinonen ja isäpuoli Lars Takkinen (vanhaa Toivalan sukua)

1    Sigfrid Hirvonen (vanhaa Toivalan sukua). Maat 2 vm joutuivat v. 1648 kappalaiselle!

2    Jöns Andersson Toivan ja veli Pohl

1    Grels Mortensson Toivanen

HM

Henrik Mortensson Toivanen

Nils Toivanen

Krister Laakkonen

Anders Pirskanen

 

Haminalahti 1648 jatkuu

2    Lars Pursiainen ja (vävy) Mats Reinikainen

2    Jöns Lapveteläinen ja poika Pohl (rakuunatila)

1    Mats Leskinen (myöhemmin pojat Jöns ja Mats!)

1    Nils Korhonen

1    Mats Heiskanen

1    Mats Sigfridsson Vainikainen

2    Pohl Pursiainen ja veli Henrik Pohlsson

1    Philpus Brufiusson Halonen

HM

1    Pohl Pohlsson Kinnunen

3    Hans Nillson Korhonen ja veljet Krister ja Mats

 

Hiltula (Hiltulanlahti)

1    Abraham Olsson Hiltunen

1    Jacop Olsson Hiltunen

2    Per Hiltunen ja poika Henrik

HM

1    Anders Kackinen(?)

 

Puutossalmi

4    Erik Henriksson Hyvärinen ja pojat Henrik ja Olof

      veljenpoika Sven Olofsson

2    Jöran Matsson Hyvärinen ja Pohl Eskel

1    Pohl Pohlsson Hyvärinen

1    Nils Larsson Mustonen

2    Staffan Olsson Soininen ja  Olof

3    Mats Turunen  (rakuunatila) ja pojat Lars ja Mats

5    Johan Jakobsson Turunen  ja veljet  Jakob, Henrik,

      Abraham ja Ivar

2    Zacharias Kaspersson Tuppurainen ja  velipuoli Mats Staffansson

      Oravainen

1    Bertill Johansson

1    pappi Mats Henrici Leppävirta

 

Vehmasmäki 1648 jatkuu

1    Sigfrid Nilsson Tuhkainen

1    Staffan Heiskanen

1    Peder Julkunen

1    Peder Sigfridsson Koljonen

2    Olof Möykkynen ja poika Olof

3    Thomas Kukkonen ja vävy Lars Andersson Tiihonen

1    Anders Andersson Kukkonen

HM

1    Pohl Pedersson Laitinen

1    Erik Heiskanen

1    Olof Tolvanen

 

Airaksela

3    Mats Airaksinen, veli Peder ja poika Peder

1    Olof Ivarsson Airaksinen

HM

Peder Larsson Airaksinen

 

Punnonmäki

1    Michel Jakobsson Kolehmainen

1    Per Pohlsson Kolehmainen

1    Per Kolehmainen ”Teppoi”

2    Nils Michelsson Kolehmainen ja poika Michel

4    Olof Staffansson Kolehmainen ja pojat Staffan,

      Krister ja Olof

1    Pohl Staffansson Kolehmainen

1    Staffan Olsson Karhunen

1    Staffan Michelsson Kolehmainen

1    Peder Pohlsson Karhunen

 

Karttula

1    Jöran Hansson Lyytikäinen

1    Peder Pedersson Karttunen

3    Pohl Pedersson Karttunen ja pojat Pohl sekä Per

1    Lars Pohlsson Karttunen

1    Mons Pohlsson Kolehmainen

1    Peder Pohlsson Kilkkainen

 

Tallus

3    Olof Persson Karhunen  ja veljet Per, Krister, Mats  sekä Lars

1    Lars Larsson Knutinen (Karttunen toisessa kohtaa!) ”Mukelo”

1    Olof Olsson Knutinen

1    Erik Larsson Knutinen

1    Mats Mäkäräinen (oli nihti)

1    Olof Vatainen

1    Mons Matsson Mähöinen

1    Pohl Maaranen

2    Pohl Thomasson Tolonen ja veli Anders

 

Lyytikkälä   1648 jatkuu

1    Hans Jöransson Lyytikäinen

2    Peder Pedersson Eskelinen ja veli Jöran

1    Peder Henriksson Ovaskainen

HM

1    Johan Bengtsson Räsänen (Käärmelahdesta!)

 

Hirvilahti

2    Mats Haikonen ja poika Thomas

2    Peder Pohlsson Kakkinen ja veli Henrik

1    Mats Vatainen

1    Per Persson Julkunen

2    Henrik Pohlsson Kakkinen ja poika Pohl

1    Mats Hansson Lapveteläinen

HM

1    Anders Andersson Kettunen

1    Hemming Lapveteläinen

 

Ruokovesi ja Kurolanlahti

4    Pohl Väänänen ja pojat Pohl, Anders  sekä Knut

1    Eskel Kuronen

1    Anders Kuronen

2    Pohl Mykkänen ja poika

1    Henrik Andersson Maaranen

1    Michel Lyytikäinen

1    Pohl Nuroinen (Nuriainen)

HM

1    Michel Kuronen

1    Anders Väänänen

Lisäys henkikirjoista (joista osa edellä Hirvilahdessa):

1    Peder Pohlsson Väänänen

1    Mats Lapveteläinen

1    Anders Lapveteläinen

 

Tuovilanlahti (maita myös Sotkamon Laakajärven alueella)

2    Erik Tuovinen ja poika Philip

1    Olof Michelsson Lille Tuovinen

3    Jöran Tuovinen ja veljet Peder sekä Lars

2    Anders Riekkinen (nihti) ja vaimon veli Anders Olsson Tuovinen

1    Erik Henriksson Hyttinen

 

Maaninkavesi  v. 1648 jatkuu

2    Krister Haatainen ja vävy Lars Matsson Ruuskanen (Kaaraslahdesta!)

1    Henrik Sipoinen

1    Lars Andersson Haatainen

2    Sigfrid Haatainen ja vävy

3    Per Philpusson Halonen sekä veljet Philpus ja Karl

1    Philpus Philpusson Halonen

1    Peder Heikkinen (entinen ratsutilallinen Pelonniemeltä!?)

Seuraavat ovat lisäysiä henkikirjoista:

1    Per Persson Herranen Varpaniemen kartanon tienoilla

Huom.! Per Herranen otti vuonna 1650 Pöljältä Grels Kososen autiotilan!

HM

1    Bertil Korhonen

1    Michel Philpusson Halonen

Huom.! Vuonna 1650 Olof Pohlsson Väisänen  otti haltuunsa Olof Olofsson Ahma Halosen

asuinpaikan. Käärmelahden Väisäset!

 

Käärmelahti

3    Staffan Kinnunen ja poika Henrik sekä  renki Per Grelsson Haapalainen

2    Peder (Pedersson) Hamunen ja poika Peder

3    Thomas Hyttinen sekä pojat Mats ja Thomas

1    Pohl Raatikainen

1    Mats  O. Mähönen

3    Bengt Räsänen sekä pojat Mats ja Bengt. Poika Lars vävy Lyytikkälässä.

2    Henrik Venäläinen ja poika  Pohl

 

Hamula

1    Lars Kinnunen

2    Henrik Jönsson Kervinen ja joku veljen sukulainen Jöns Vartiainen

1    Olof Hamunen

1    Hans Jönsson Kervinen

HM

henkikirjasta 1  Olof Asikainen

 

Pöljä  v. 1648 jatkuu

1    Pohl Pedersson Lintunen

2    Jöns Matsson Kietäväinen ja veli Mats

2    Henrik Henriksson Kejonen ja veli Mats

HM

1    Olof Toivanen

 

Kasurila

4    Mats Husu Kasurinen sekä pojat Jöran ja Mickel, renki  Jöran Andersson Knutinen

1    Mats Pedersson Kasurinen

2    Erik Kasurinen ja poika Pohl

1    Morten Mortensson Kasurinen

1    Olof Matsson Kasurinen

1    Jöns Pedersson Kasurinen

1    Lars Matsson Kasurinen

HM

1    Anders Temoinen

1    Knut Kainulainen

henkikirjasta

1    Jöns Persson Julkunen

 

Hakkarala  v. 1648 jatkuu

2    Las Laakkonen ja poika Henrik

1    Jakob Hakkarainen

2    Jöran Jöransson Hakkarainen ja poika Per

1    Erik Eriksson Hakkarainen

1    Olof Olsson Jalkanen  (Murtolahti)

2    Mats Olsson Jalkanen (Murtolahti)

2    Olof Mortensson Vartiainen ja veli Henrik

1    Lars Laakkonen

 

Rissala

2    Thomas Rissanen ja poika Per

2    Pohl Philipsson Rissanen ja poika Anders

2    Johan Rissanen ja renki  Henrik Larsson Asikainen

1    Sigfrid Persson Rissanen

HM henkikirjasta

1    Pohl Jalkanen

      (naispuolinen Apollonia Henriksdotter Väätäinen)

 

Kaaraslahti

4    Olof Andersson Klemettinen sekä veljet Johan, Klemet ja Mats

2    Nils Staffansson Pekkarinen ja vävy Per Persson Pöksänen (Iisalmi Nerkoo)

1    Pohl Matsson Ruuskanen. Veli Lars vävynä Maaningalla!

Huom.! Kuopion syyskäräjillä1646   Olof Clemettinen Kaaraslahti esitti oman kirjelmänsä. Sen mukaan hän oli

ottanut vanhuutensa tähden avukseen naapurin Nils Staffansson Peckarisen.  Kuoleman jälkeen tämä saa 1/3

 irtaimistosta (ja ehkä maasta). Clemettisen pojalle jäisi  lehmä ja loput maista. Siis  tilan vanha toinen osakas

Olof lienee ollut luku – ja kirjoitustaitoinen!  Pekkarisen vävyksi tuli siis Per Pöksänen.

 

Sänkimäki

2    Henrik  Pitkänen ja yhtiömies Olof Pitkänen

2    Jöns Olsson Pitkänen ja poika Morten

2    Thomas  Sigfridsson Pitkänen ja veli Jöns

Huom.!  Sigfrid Pitkänen oli nihtinä Riikassa!

 Olof (Sigfridsson) Pitkänen Sänkimäki vaati  riistaveteläisen Pohl Varosen  ½ vm autiotilaa! Se oli ollut 10

vuotta autioana. Siellä ei ollut taloa, ei aitoja.  Pellot metsittyneet. Se lienee sijainnut Muuruveden länsi-

puolella Kotasalmella, jonne Olof muutti asumaan (kesäkäräjät 1650 Kuopio). Edellisenä talvena olivat

 Olof ja Henrik olivat riidelleet. Olof  oli halunnut ajaa pois Henrikin, joka oli rakentanut ”hyviä taloja”.

 

Jännevirta (ja Pelonniemi)  v. 1648 jatkuu

2    Henrik Henriksson Hartikainen ”Kuppi” ja veli  Sigfrid

2    Sigfrid Olsson Hartikainen  ja poika Michel (pso Seikka Rissatar)

2    Pohl Andersson Niskanen ja poika Anders (toinen poikakin oli)

2    Peder Matsson Niiranen ja poika

1    Olof Pedersson Heikkinen

4    Jöns  Heikkinen ja  3 poikaa

1    Lars Larsson Heikkinen

1    Henrik Toivanen (Muuruveden Kotasalmi tai Lohilahti)

Huom.! Vuoden 1651 kesäkäräjillä jännevirtalainen Paavo Niskanen vaati tilansa osakkaaltaan Sigfrid Hartikaiselta maksua

vuohipukista. Paavo oli vienyt pukkinsa erääseen heidän yhteisesti omistamaansa saareen kesälaitumelle. Sen jälkeen

Hartikainen oli jostain syystä tuonut pukin takaisin mantereelle. Karhu oli sen pian yhyttänyt ja syönyt suuhunsa. Lautamiehiä

kuultuaan käräjät tuomitsivat Hartikaisen maksamaan pukin hinnan eli  3 kuparitaalaria Niskaselle.    

 

Ryönä

1    Mats Nilsson Vartiainen

1    Henrik Venäläinen (Mats Takkisen vävy ja entinen nihti)

1    Olof O. Väätäinen

2    Klemet Thomasson Vaittinen ja veli Lars

1    Peder Laakkonen (Siilinjärveltä)

2    Lars Nilsson Vartiainen ja veli Henrik

1    Hortus Hakkarainen

1    Henrik Olsson Väätäinen

 

Riistajärvi v. 1648 jatkuu

4    Henrik Kekäläinen sekä pojat Pohl ja Krister sekä veljenpoika Pohl Kristersson

1    Anders Larsson Sihvonen

1    Jakob Andersson Laihiainen

2    Nils Nilsson Vartiainen ja poika Bertil

4    Krister Hansson Tuovinen, poikapuoli Grels Malinen sekä rengit Olof Koponen

      ja Peder Pennanen

2    Henrik Hakkarainen ja poika Abraham

2    Pohl (Pohlsson) Varonen ja veli Henrik

2    Anders Matsson Smolander sekä renki Henrik Pedersson Rissanen

3    Bertill Tuovinen sekä rengit Peder Pedersson Rissanen ja Erik Eriksson Savolainen

2    Hartvik Hietainen ja poika Henrik

1    Jöran Hätinen

1    Sven Parviainen

1    Hartvik Pedersson Hietainen

1    Ivar Henriksson Koponen

2    Nils Nilsson Asikainen ja veli Thomas

HM

2    Anders Hätinen ja poika Pohl (Pohl otti 1651 tilan Akonvedeltä)

1    Peder Kettunen

1    Hans Koistinen

1    Henrik Parviainen

Lisäys henkikirjoista

1    Bertil Parviainen

1    Hans Pohlsson Varonen

 

Huom.1!  Vuonna 1649 (talvikär.) selviteltiin Nils Vartiaisen Akonpohjan maan ja Pohl Kettusen  1  vm

 Kotkatjärven sekä Thomas Vaittisen 2 vm maiden rajoja.  Kettunen oli saanut maansa maaherra

Jöns Kurjelta. Siellä ei ollut taloa. Lautamiesten mukaan se oli ”een wild uthmark  eller på finska 

Cambumark eller huckt”; siis villi ulkopalsta, jossa  lienee viljelty huuhtakaskia. Vaittisen maa sijaitsi

Vartiaisen Akonpohjanmaasta itään. Mainitaan ”herra  Åken aika”; siis 1620-luvun Åke Oxenstiernan aika.

Vaittisen 2 vm maat otti 1651 Paavo Antinpoika Hätinen Riistavedeltä.

 

Huom.2! Vuonna 1650  (kesäkär.) Olof (Sigfridsson) Pitkänen Sänkimäki vaati Pohl  Varosen  ½ vm autiotilaa!

Se lienee sijainnut Muuruveden Kotasalmella, jonne Pitkänen muutti!

 

Akonvesi

1    Per Andersson Tolpanen (oli myös renki!)

1    Pohl Kettunen

2    Staffan Hämäläinen ja poika Morten

 

Vuotjärvi

1    Anders Pasanen

2    Jöns Matsson Leskinen ja veli Mats (asuivat Vuotsalmella)

1    Mats Matsson Rissanen (asui Hipanjärvien välisellä niemellä)

HM Lisäys henkikirjoista

1    Henrik Hartikainen Lastukoski

1    Olof Utriainen Lastulahti (Anders Pasasen  torppari ehkä Iisalmen puolelta).

Huom.! Syyskäräjillä 1642 suoritettiin sadon- ja maanjako Anders ja Per Julkuinen sekä Mats Leskinen. Per Julkusen

 tulee etsiä itselleen toinen kotipaikka. Häneltä lunastetaan talo ja maa ”uthlosas af hus och jordh. Julkusilla ja

Leskisillä oli ollut Habermannin 1625 mukaan laajoja yhteismaita Vuotjärven Selkälänniemen ympäristössä. Nyt

sinne muuttivat Jöns – ja Mats Matsson Leskinen.  Julkusten päätila siajitsi Kuopiossa.

 

Syväri   v. 1648 jatkuu

1    Pohl Andersson Ahonen (veljet Anders, Jöran ja Olof asuivat Käkisalmen läänin puolella)

1    Lars Pedersson Lintunen (myöhemmin Andersson, ellei ollut veljenpoika samalla tilalla)

2    Anders (Pehrsson) Luttinen ja poika Per (tytär Anna)

1    Jöns Ukkonen (Keyrityssä Lukkaristen vävy)

1    Johan Pohlsson Kuosmanen (asui Jouhiniemellä)

1    Henrik Persson Korhonen (Kangaslahti-Suojärvi)

2    Sigfrid (Persson) Korhonen ja poika Bertil (Kangaslahti-Suojärvi)

1    Nils Pohlsson Hakkarainen (Syvärin Kärsämäellä)

1    Mats (Matsson) Väänänen  (Nilsiän pohjoispuolella Reittiolla, oli myös nihti välillä)

1    Jöns Henriksson Lukkarinen (Syvärin itäpuolella Keyrityssä)

1    Olof Pirinen

2    Morten (Bengtsson) Pirinen ja poika Thomas

HM

2    Henrik Pykäläinen ja poikapuoli Per Persson Lapveteläinen (asuivat aikaisemmin Vuotjärvellä Pasasen tilalla)

1    Anders (Persson) Lintunen (otti Mats Tolosen tilan, jonka rajoja ei vielä tarkistettu. Se tehtiin v. 1651!)

1    Staffan (Larsson) Rönköi.

Huom.!  Nilsiäläiset isännät Pohl Ahonen, Anders Luttinen ja Anders Lintunen olivat tuhonneet kylän yhteismetsiä.

He olivat ”vastoin kieltoa antaneet ryssien” eli silloisen Käkisalmenläänin asukkaiden, ”hakata jakamatonta

maata autioittaen”. He saivat kukin 3 taalarin sakot  vuoden 1649 talvikäräjillä. Anders Lintusen maanjako

suoritettiin pian tämän jälkeen. Tuhlauksen seurauksena nilsiäläisten kaskimaat loppuivat jo 1670-luvulla. Nämä

yrittivät kiivaasti saada lisämaita  mm.  Riitasalon, Lastuniemen ja Kumpusaaren  Vuotjärven Pasasilta.  Riitasalon

rajariita jatkui 1700-luvun puoliväliin astia.

 

Pieksä

1    Thomas Heikkinen (Thomas tai hänen samanniminen poikansa oli ollut myös nihtinä)

1    Henrik Thomasson Polvinen  (tyttäriä, vävy nihti)

1    Mats Andersson Tiihonen (talossa asuivat aikaisemmin myös  isä ja veli)

1    Per Persson Horttanainen (talosta oli hukkunut 3 henkeä). Tila oli ollut 1620-luvulla 1,5 vm kokoinen.

1    Peder Knutinen (Pieksän kupeella Niinimäellä entisellä Olof Savolaisen tilalla)

Huom.!  Mats Tiihonen oli hyvin kiivasluonteinen, joka monta kertaa joutui riitoihin naapureittensa

kanssa. Näihin aikoihin hän tappeli mm.  Knutisen ja Horttanaisen kanssa sekä riiteli Jöns Lukkarisen kanssa

kaskimaista.  Mats oli erään myöhemmän asiakirjan mukaan ottanut haltuunsa ainakin osan Lieksaan asti

muuttaneen Hans Horttanaisen entisiä maita. Tiihonen valittiin 1648  lautamieheksi kuolleen Per Julkusen

tilalle.

     

Vuorisalo  v. 1648 jatkuu

2    Olof Klemetsson Holopainen ja vaimon sukua oleva Pohl Klasson Ihalempinen

3    Peder Pedersson Smolander sekä veljet Olof ja Lars

2    Anders Hartikainen ja renki Erik Knutinen (Anders saattaa olla Rantasalmen Hartikaisia)

1    Henrik Andersson Hartikainen

1    Olof Pelkonen

1    Henrik Karttunen (siirtyi ilmeisesti Akonvedeltä tai Vuotjärven rannalta)

2    Mats Matsson Mustonen ja veli Lars

Huom.!  Henrik Karttunen otti vuonna 1648  Vuorisalosta haltuunsa 1 vm tilan, jonka

 Anders Hartikainen 2 vuotta sitten oli jättänyt autioksi (kesäkäräjät)

 

Tuusniemi

2    Sven Räsänen ja poika Sven

4    Olof Räsänen sekä pojat Anders, Peder ja Lars

5    Mats Keinänen, pojat Anders, Jöns ja Olof sekä veljenpoika Mats Larsson

2    Jöns Keinänen ja poika Hans

1    Eskel Eskelsson Turunen

2    Peder Henriksson Miettinen ja veli Olof

1    Jöns Miettinen

1    Peder Matsson Smolander

2    Henrik Larsson Turunen ja poika Lars

HM henkikirjoista

1    Hans Matsson Mustonen

1    Krister Kauppinen (ehkä Leppävirralta)

 

Ritoniemi

2    Peder Matsson Happonen ja veli Abraham

4    Anders Holopainen, poika Klemet  sekä rengit  Johan Hyttinen

      ja Peder Pohlsson Rahuinen (vanhaa seudun sukua ehkä Jänissalon tienoilta)

2    Lars Kordilainen ja poika Peder

5    Anders Kordilainen, poika !Olof O. Happonen sekä rengit Henrik Henriksson

      Holopainen, Pohl Hansson Lipponen ja Anders Olsson Räsänen

1    Staffan Andersson Kankkunen

2    Anders Hiltunen ja renki Anders Matsson Hiltunen

1    Anders Andersson Antikainen

1    Henrik Reinikainen

1    Henrik Holopainen

HM

1    Mats Hiltunen

1    Peter Nissinen

1    Olof Sallinen henkikirjoista

Huom.!  Vuonna 1650 Klemet Holopainen joutui riitaan Olof Happosen kanssa ja puukotti tämän!

 

 

Miettilä

4    Lars Larsson Miettinen sekä veljet Olof, Pohl ja Peder

1    Lars Hallikainen

1    Peder Mönkkönen (sukua myöhemmin Murtolahteen)

 

Räsälä

2    Henrik Räsänen ja renki Henrik Matsson Kankkunen

1    Pohl Olsson Järveläinen

2    Olof Pohlsson Räsänen ja poika Pohl

1    Anders Persson Mähönen

1    Olof Andersson Räsänen

1    Sigfrid  Eriksson Mahainen (Mähönen)

1    Lars Olsson Mönkkönen

 

Enonlahti

2    Michel Tiilikainen ja poika Anders

1    Mats Svensson Tuomainen (sukua Kaavin alueelle myöhemmin)

2    Olof Pohlsson Heiskanen ja renki Pohl Pohlsson Heiskanen

2    Pohl Henriksson Koistinen ja renki Lars Laitinen (Leppävirralta)

1    Anders Koistinen

HM   henkikirjoista  Jöns Hyttinen, joka on edellä Ritoniemellä!

 

Piispan apuveron maksavia miehiä oli 425  a’ 7 äyriä  ja rahamäärä 92:31 taalaria

 

Päiväys 28. Juli 1648

Allekirjoitus  Gabriel Thoma  Kuopionniemi

 

 

Pekka Pitkänen 21. Feb 2016