Vuosi 1673 Asukasluetteloita Pehr Brahen Kajaanin vapaaherrakunta no 9158 ->

Kuopion pitäjä s.366->

Monin paikoin katovuosi. Viljan poltetautia ainakin Rautavaaran seudulla!/span>

Kareslax

Olof Clemettinen
Nils Pitkänen
Pehr Pöxänen
Pol Ruuskanen
Henrik Ruuskanen

Rissala Michel Rissanen
Per Rissanen
Anders Rissanen
Johan Rissanen
Lars Rissanen
Sigfrid Rissanen ym
Toivala
Lars Tackinen
Jöns Laakkonen ym
Jännevirta
Henrik Hartikainen
Michel Hartikainen
Olof Hartikainen
Pol Niskanen ym.
Pelonniemi (ja Kotasalmi)
Olof Heickinen
Per Heickinen
Bertil Heickinen
Lars Heickinen
Olof Heickinen leski

Henrik Toivanen
Pol Winikainen
Olof Pitkänen
Murtolahti
Per O Jalkanen (Sianjalkanen)
Olof Jalkanen
?Karl Jalkanen
Pieksä (ja Haluna)
Mats Persson Kettu
Thomas Heickinen
Olof Hortanen
Mats Tiihonen lautamies

Henrik Staffanainen
Nilsiä
Olof Ahonen
Johan Pirinen
Lars Lindunen
Per Taskinen
Anders Luttinen
Olof Wätänen 1/2 huojennus, ei saanut ohraa pellosta!
Syväri
Johan Pirinen
Johan O Uckonen Keyritty
Olof Luckarinen Keyritty
Henrik Korhonen Suojärvi
, Sigfrid Korhonen
Philiph Korhonen
Johan Kosmanen Jouhiniemi
Mats Wänen Reittio
Nils Hackarainen Kärsämäki
Olof Kainulainen Palonurmi
Wuojärvi
Anders Pasanen 1/3 huojennus, kato
Jöns Leskinen
Henrik Hartikainen Pisan rannalla
Per Julkunen Hipanlahti 1/2 huojennus rutiköyhä
Akonvesi
Anders Hätinen
Per Tolpanen
Michel Hämäläinen ym
Sänkimäki
Henrik Luckarinen
Erik Pitkänen
Morten Pitkänen
Jöns Pitkänen ym

Kuopion pitäjästä vietiin kuitenkin viljaa Kajaaniin linnnaan (s.444)

Pohjois - Karjalaa 1673

Hiirijärvi Kainuun rajalla
Huttusia, Per Sirviö, Pohl Tysk

Tiilikka
Puurtisia, Pulkkisia ehkä Iisalmen puolelta, Olof Mustonen

Ylikeyritty Valtimon länsipuolella
Olof ja Jöns Kettunen (ehkä Vieremä tai Rantasalmi)
Mats Ikonen (Lapinlahden seudulta tai muualta. Nilsiään joku Mats Ikonen tuli 1690-luvun puolivälissä)
Anders Kuockanen

Paskovaara (Rautavaaran seutu)
Olof Rönkö (luultavasti Syvärin pohjoispuolelta)
Thomas Pursiainen
Per ja Jöns Weteleinen (ehkä alunperin Lapveteläinen Lapinlahti)
Lars Kuockanen
Olof Rossinen (myöhemmin Rossilainen, nimi voisi tulla mm. Rossi Lapveteläisestä)
Olof Pirinen (luultavasti Syvärilän sukua)
Henrik Parviainen (luultavasti Riistaveden sukua tai etelämpää)

Alakeyritty (Rautavaaran lähellä)
Per Weteinen (todennäköisesti Vatanen)
Olof Savolainen (luultavasti Pieksän sukua)
Jöran (Thomasson) Ahosen leski (Ahonen Nilsiästä)
Suni Watanen
Nils Pursiainen (Pursiaisia lähinnä Kuopion Haminalahti tai sen länsipuoli)
Mats Korhonen (Suojärven, Sillinjärven tai Maaningan sukua)
Sigfrid Rossilainen
Per Lindunen lautamies (sukua Nilsiässä, Lapinlahden seudulla ym.)
Jöns Hätinen (Riistaveden sukua?)
Michel Hyvönen (Säyneisistä, Leppäviralta tai Kiuruveden läheltä?)
Joseph Kainulainen (Syvärin pohjoispuolelta tai Liperin Karjalan seudulta ym)

Puumala Rautavaaralta kaakkoon Hankamäen lähellä
Erik Puumalainen
Marcus ?Hettuin (ehkä Huttuin)
Elias Korkalainen (Pohjanmaalta)
Anders Kumpulainen (Kumpulaisia Nilsiässä 1640-luvulla, Kiuruvesi)
Irjes Pullinen

Palojärvi Yläluosta itään noin 10 km
Anders Ahonen (luultavasti Nilsiän Thomas Ahosen poika tai tämän poika)
Jacob Leskinen (mainitaan raudan tekijäksi)

Alaluosta
Olof Yletyinen (Höylä sukua Pieksältä, myöhemmin sukua Luikonlahden itäpuolelle ja sieltä takaisin Nilsiään)
Olof Nilsson Yletyinen
Christer Turunen

Yläluosta Nilsiä - Nurmes tien varrella
Christer Kervinen
Henrik ja Erik Ikonen
Pål Kinnunen (Maaninka tai Leppävirta)
Nils Ruuskanen lautamies (Karaslahdesta Siilinjärven ja Nilsiä rajalta?)
Mats Weteleinen
Henrik Ihalainen
Anders Weteleinen
Jöns Korhonen
Jören Kuronen (Maaninka Kurolanlahti tai Varkaus)

Vaikko
Suni Pitkänen (luultavasti Nilsiän Sänkimäen suka tai Varkaudesta, Säämingissä ja Laatokan-Karjalassa paljon)
Piispan leski
Mats Ahonen mainitaan käräjillä

Caja
Hemming Tuononen (alkuperäisiä karjalaisia)
Hilippa Tuononen
Kaari Kuisma (Tuononen)
Mats Sikanen karannut
Erik Parviainen
Mats Venäläinen
Erik Änäkäinen
Kauppi Kallinen ym

Juga
Johan Ahonen
Henrik Kainulainen
Anders Dansk (Riistaveden sukua, alunperin Rantasalmi Knut Dansk joku virkanies)

Vedensuu
Anders Ahonen
Jöns Kärki (tai Kärnä) ym

Larinsaari Pielisessä
Pol Parvianen
Lehikoisia ym
Ruuna Lieksan itäpuolella Huodar Lappalainen
Henrik, Thomas ja Krister Kackinen
Johan Leppinen

Lieksa
Hans Hortanainen (Pieksältä) ym.
Iwan Barre joku virkamies
Sawa Maxima joku virkamies

Brahen Säteri
Lars Sabattinen ym.

Juga
Jöns Ahonen
Per Pitkänen ym

Brahea (kaupunki)
Jöns Puhakka
Wasila Wawar?
Hemming Tianinen (luultavasti Nilsiän Andes Tiaisen poika)
Gabriel Kotilainen
Anders Paakki
Christer Tiainen
Marcus ja Henrik Pajainen
Kuopion  manttaaliluettelosta v. 1674 (KA no 9166) s. 568 ->

Kylä   verotettavia (noin 15-65 vuotta)

Jännevirta

Henrik Koponen   2 

Michel Hartikainen                         3          Pojat Johan, Olof ja Abraham (Abraham  Akonvedelle 1690-luvulla)

Kylässä tila myös Henrik (Kuppi) Hartikaisella!  Vuonna 1677 poika Sigfrid!

Olof Hartikainen                             2

Pohl Niskanen                                  3

Anders Niskanen                             1          1 lehmä  1 lammas  (mökkiläinen)

Jöns  Matsson Vartiainen              2

Per Hansson Hiltunen                    1

Vuonna  1673  myös Christer Pitkänen

 

Pieksä, Haluna,  Vehkasaari  ja Kotasalmi

Mats Kettu                                       2          Vehkasaari

Thomas Heikkinen                          3

Per Jönsson Heikkinen                   2          Myös Per Thomasson Heikkinen !

Henrik Pohlsson Tahvanainen      2          Haluna vuonna 1673 aivan köyhä

Pohl Andersson Tahvanainen       2          Haluna vuonna 1673 aivan köyhä

Anders Tahvanainen                      1          Haluna

Olof Horttanainen                          1

Knut Knutinen                                  1

Mats Andersson Tiihonen             3          lautamies, poika Johan  lautamieheksi

Henrik Vauhkonen                          2          Kotasalmi ?

Michel Viinikainen                          2          Kotasalmi. Myös Pohl Viinikaisen tila!

Olof O.  Pitkänen                            ?         puuttui Kotasalmi. Suku Sänkimäestä!

Olof Halonen                                   ?         puuttui Kotasalmi

 

Nilsiä

Anders Pohlsson Ahonen              3.         Myös Jöran Pohlsson Ahonen 1674 käräjät!

Olof  (? Pohlsson) Ahonen            1

Anders Olofsson Ahonen              1

Per Persson Taskinen                     2

Johan Pirinen                                   2          Riiteli vuonna 1673 Olof Väätäisen Ryönä kanssa.

Anders A. Luttinen                          2

Lars  Andersson Lintunen              2          Poika Lars.

Anders A. Lintunen  jo luopunut tilastaan! Johan Luttisen sotilaaksi mm. Narvaan! Tila Olof Väätäiselle Ryönä!

Lars Laakkonen                               2          Asui Sydänmaan puolella

Mats Matsson Väänänen           (2)         Reittio  puuttui luettelosta! Poika Lars! Vuonna 1673 rutiköyhä.

 

Huom. ! Lars Ahonen löytyi Riistavedeltä! Leppävirran Ahosten maita oli Melaniemen alueella.

Vuosi 1667 kesä sakot  Lars Kärkinen. Kärkisiä Suojärvellä.

Vuonna 1672 talvi  nilsiäläiset Olof Väätäinen, Anders O. Ahonen ja Per  Taskinen sakot!

Sakot talvi 1662 1:21:08 taalaria ehkä  rajariidasta Anders Pasasen kanssa

Olof Ahonen, Lars Lintunen,  Anders Luttinen, Anders Luttinen ja Mats Väänänen.

Sakot talvi 1672 : Olof Väätäinen Ryönä, Anders O.  Ahonen ja Per Taskinen Nilsiä

Sakot 1657   Olof O Väätäinen Ryönä

 

Syväri

Per O. Pirinen                                  2

Olof Pirinen                                      2

Morten Pirinen                                1

Olof Jönss.  Ukkonen                     1          asui Keyrityssä

Olof  Henriks.  Lukkarinen             1          asui Keyrityssä

Johan Pohlsson Kuosmanen         2          Urimolahti

Nils Pohls.  Hakkarainen                2          Karsamäki

Anders Ruotsalainen                      1          Ruokoinen

Per  (Hansson) Tiainen                   1          Hans Yläluostassa 1637. Ehkä Nilsiän Anders Tiaisen jälkeläinen?

Henrik  Persson  Korhonen           2          Korhoset  Kangaslahdessa ja Suojärvellä

Philpus  Persson Korhonen           1

Sigfrid  Persson Korhonen             2          Pojat  Per ja Thomas!

Bertill  Sigfidsson Korhonen         1

Philpus Henriksson Korhonen       2

Henrik Sigfidsson Korhonen         2

Henrik Henriksson Korhonen        1

Olof  (Larssson) Kainulainen         1          Palonurmi. Asui vielä 1654 Jumisilla

Per  Larsson Kärkinen                    (?)        Puuttui luettelosta! Lars sakot kesä. Kärkisiä Suojärvellä 1667!

 

Vuotjärvi

Anders Larsson Pasain                   3          Pojat  Henrik,  Lars ja Per! Vuonna  1673  4 veronmaksajaa!

Jöns Matsson Leskinen                  2          Lautamies. Poika Per isännäksi!

Per (Persson)  Julkunen                  1          Hipanlahti . Vaimo Malin Matsdot. Rissanen

Olof  Häckinen           1          asui Siikajärvellä Michel Hartikaisen maalla

Anders Hartikainen                         2          asui Siikajärvellä

Lars  Oinonen                                  2          asui Siikajärvellä

Henrik H.  Hartikainen                   (2)        Puuttui!  Asui Pisan päivärannalla.

 

Sakot kesä 1663:  Anders  Passain   1:21:08 taalaria

 

Akonvesi

Per  A.   Tolppanen                         2          asui  Vehkalahdessa. Poika Eskel isännäksi!

Olof Mortensson Hämäläinen     1          vuonna 1673 Morten rutiköyhä.

Anders  Staff. Hämäläinen            1

Staffan  Hämäläinen                      1

Mats  (Johansson) Rissanen         1          asui Vehkalahdessa

Per Matsson Vartiainen                 1  

Mats  Kaukonen                              1          Ehkä Rantasalmelta? Voudin torppari?

Olof  Kettunen                                 1          Ehkä  Kaavilta? Voudin torppari?

Gabriel Turunen                              1          Voudin torppari?

Henrik  Huttunen                            1          Ehkä Iisalmen puolelta. Voudin torppari?

Anders Huttunen                             1          Voudin torppari?

 

Akonvedellä vouti Johan Ivarsson Skopan 2/3  veromarkan  tila! Mm. Voudinsaari!

 

Ryönä

Lars Vartiaisen leski                       2

Thomas  Hakkarainen                    3

Mats  Nilsson Vartiainen               1

Olof  O.  Väätäinen                        1 

Kylässä asui myös Olof Väätäisen lesken perhe. Poika Lars!

Lars Vaittinen                                  1

Jöran Tuovinen                               2

Mats Larsson Takkinen                  1

 

Lohilahti                  

Olof  Tuovinen                                1

Hans Kristersson Tuovinen           1

Bertill Tuovinen                               1

Henrik Tuovinen                              1

Lars Koponen                                  ?          ehkä  Heinävedeltä

Henrik Hakkarainen                        2

Abraham Hakkarainen                   2

Jöns  Tervonen                                2

Anders Smolander, Tavisalmen voudin Jönssin jälkeläinen  3

Pohl Nilsson Varonen                    2

Ivar Nilsson Varonen                     2

 

Sänkimäki

Erik  Pitkänen                                   2

Morten Pohlsson  Pitkänen          2          Poika  Olof  1677!

Jöns Pitkänen                                  2

Sven  Pitkänen                                 1          Sven  vaimoineen 1677 Hakkaralassa tai Kasurilassa!

Pohl Pitkänen                                  1

Thomas  Toivanen                          1          1 lehmä  mökkiläinen

Eskel  Kuroinen                                1          1 lehmä  mökkiläinen   Maaningalta. Svenin äidin sukua!

Per  Kyröläinen                                1          raihnainen

Mats Lyytikäinen                            1          vanha. Vuonna 1677  poika Olof!

Nils  Matilainen                               1          Ehkä  Nilsiästä Olofin poika?  Kerjäsi v. 1675! Poika Per.  Olof sakot 1669!

Vuonna 1677  myös Erik Lappalainen Sänkimäessä! Poika Morten Nilsiään Lars Lintusen syytinkimieheksi!

 

Huom.!  Vuonna 1673 oli Jännevirralle kirjattu Krister Pitkänen (s.539)

Sakot kesä 1663: Pohl ja Morten Pitkänen.

 

Kaaraslahti

Mats  A. Klemettinen                     3

Anders O. Klemettinen                  1          asui 1677 Kuopion kylässä!

Per  Perss. Pöksänen                      2          Lapinlahdelta

Nils Pekkarinen                                2

Pohl  Ruuskanen 4. Ruuskasia Kaaraslahdessa jo 1540-luvulla

Henrik Pohlsson  Ruuskanen        1          Poika Pohl 1677

Morten Ruuskanen                         2

Henrik Lukkarinen                           3

 

Murtolahti

Olof Pohls.  (Sian)Jalkanen           4

Per Jalkanen  2. Sianjalkasia Murtolahdessa jo 1540-luvulla.

Christer Pohls. Jalkanen                1

Henrik Heikkinen                             2

 

Litmaniemi

Anders A  Hartikainen

Vuonna 1669 myös Daniel Hartikainen (sakot)!

Vuorisalo

Olof  O Pelkonen

Tuovilanlahti

Mats Matsson Kettu

Jöns  O.  Riekkinen. Riekkisiä Pisan lähelle. Piispan suku

Michell  Kokkonen,  jonka poika Henrik ilmeisesti tuli Halunalle Anders Tuovisen kanssa 1600-luvun lopussa.!

Anders Tuovinen, jonka sukua tuli aluksi Halunalle ja sitten Nilsiään!

Kuopio

Johan Hartikainen

Staffan Taskinen  Jynkänlahti

Erik Tiil

 

Manttaalivero maksoi Kuopion pitäjässä 926 + 8 henkilöä

Verosumma oli yhteensä 351:8 taalaria

 

Vuoden 1674 vilja-avustusta (förhögning) köyhille ja kyvyttömille Kuopio  (s.533) 

Ilmeisesti vilja-avusta kadon vuoksi virkamiehille ja muille tarvitseville

 

Kuopionkylä

herra Christerin leski                      18 kappaa

Elias Samuelsson (Paldanius)        21 kappaa   pitäjänkirjuri

Jonas Oloffson (Lillius)                  14 kappaa    nimismies

Henrik Toivanen                              19 kappaa

Lars Wännäsen leski                      16 kappaa

Haminalahti

Nils Korhonen                                  1 tynnyri

Mats Vainikainen                            16 kappaa

Henrik Pursiainen                            1 tynnyri

Wehmasmäki

Pohl Heiskanen                               1 tynnyri

Peer Airaksinen                               24 kappaa

Jöns Leinonen                                 16 kappaa

Punnonmäki

Pohl Kolehmainen                          24 kappaa

Erik Turunen                                    18 kappaa

Bertill Tarvainen                             1 tynnyri

Hans Taskinen                                 1 tynnyri

Ivar Karhunen                                  1 tynnyri

Karttula

Hans Karttunen                               18 kappaa

Johan Huttunen                              18 kappaa

Mats O. Hakulinen                          18 kappaa

Tallus ja Hirvilahti

Pohl Lyytikäinen                              16 kappaa

Mats Watainen                               24 kappaa

Kurolanlahti

Måns Mähönen                               16 kappaa

Henrik Marainen                             24 kappaa

Hamula

Henrik Kinnunen                              18 kappaa

Thomas Tikkanen                           28 kappaa

Pöljä

Påhl Kakkinen                                  1 tynnyri

Mats Kejosen leski                          16 kappaa

Rissala

Peer Rissanen                                  16 kappaa

Sigfrid Rissanen                               24 kappaa

Toivala

herra Henrik Mona                         24 kappaa  pappi

Påhl ja Mårten Toivanen               24 kappaa

Påhl Laakkonen                               18 kappaa

Jännevirta

Henrik Hartikainen                         18 kappaa  ilmeisesti  ”Kuppi” – Hartikainen

Nilsiä

Peer (Persson) Taskinen                1 tynnyri

Suojärvi (po. Syväri)

Olof Lukkarinen                               16 kappaa   Keyritty

Peer Pirinen                                     22 kappaa   Saunaniemi tai Hietasalo

Wuottijärvi

Per Julkunen ja Mats Rissanen     24 kappaa   Hipanlahti nykyinen Hipanhovi

Akoinvesi

Anders  Hätinen                              18 kappaa

Anders Hämäläinen                        24 kappaa

Rönä

Mats Wartiainen                             18 kappaa

Thomas Waittinen                          24 kappaa

Lohilahti

Henrik Tuovinen                              24 kappaa

Påhl Waroinen                                18 kappaa. Syrjäsaaren alueella.

Nils Waroinen                                 22 kappaa

Riistavesi

Bertill Wartiainen                           16 kappaa

Krister Kekäläinen                           1 tynnyri

Tuusniemi

Olof Matsson Keinänen                 14 kappaa

Eskill Turunen                                  1 tynnyri

Olof Larsson (Turunen)                  21 kappaa

Anders Matsson (Turunen)           21 kappaa

Ohtaanniemi

Mats Smolander                             1 tynnyri

Juurikkamäki

Olof Svensson Räsänen                 28 kappaa

Wuorisalo

Ivar Smolander                                24 kappaa

Peer Rahuinen                                 24 kappaa

Wehmersalmi

Peer Miettisen leski                        16 kappaa

Anders Antikainen                          1 tynnyri

Staffan Takkuinen                          16 kappaa

Ritoniemi

Jakob Happonen                             24 kappaa

Henrik Holopainen                         1 tynnyri

Peer Happonen                               16 kappaa

Olof Sallinen                                    16 kappaa

Räsälä

Pohl O. Räsänen                             1 tynnyri

Sven O. Räsänen                             18 kappaa

Olof Andersson Räsänen               18 kappaa

Enonlahti

Mats O. Heiskanen                         16 kappaa

Pohl Andersson Koistinen             18 kappaa

Puutosmäki

Lars Turunen                                    1 tynnyri

Olof O. Miettinen                           16 kappaa

 

Yhteensä Pehr Brahen avustuksia jaettu  noin 52 tynnyriä 14 kappaa

 

 

Vuoden 1675 vero ja  kadosta johtuneita huojennuksia veromarkoissa s.321->  

Huom.! Useilla tiloilla jo tapahtunut sukupolven vaihdos. Tässä vielä vanhat isännät!

 

Räimä ja Hamula:  

Jöns Persson Julkunen                               1 ¼      ¼  förmedlet (huojennus)

Henrik Larsson Linduinen!                        2/3      1

Thomas Tickainen                                      2/3      1          2/3  autio

Per Paijainen                                                2/3      ½         1/3  förmedlet  köyhä

Olof Eriksson Kasurinen                            2/3      1

Krister O.  Hamuinen                                  2/3      2/3       autio  2 vuotta

Henrik Jönsson Kervinen                           2/3      1          1/3  förmedlet köyhä  kadon takia

Pöljä:                                               

Pohl Linduinen                                             ¾         1          ¼  förm.  köyhä  kadon takia

Pohl Henriksson Kakkinen                         1          1          ¼  förm.   köyhä  kadon takia

Mats Henriksson Kejosen leski                 ¾                     ¼  förm.   köyhä  kadon takia

Lars Larsson Miettinen                              ½         1

Olof Kejonen                                               ¾         1          ¾  förm.  rutiköyhä

Krister Pohlsson Toivanen ja

Per Toivanen                                               1          1          ½  förm.  aivan köyhä

Henrik Lukkarinen                                       ¾         1          ¼  förm.   aivan köyhä

Sänkimäki:                           Mäkitiloja: Kato ei käynyt!

Erik Pitkänen                                                ½         1

Morten Pitkänen                                         ¾         1

Jöns Pitkänen                                              ½         1

Kaaraslahti:

Mats Andersson Clemettinen  ja

Anders  O. Clemettinen                             ½         1

Nils Peckarinen  ja

Per Pöksänen                                               1          ¼          förmedlet    uthfattige  (rutiköyhiä)

Pohl Matsson Ruuskanen  ja                                ¼         förmedlet

Henrik Ruuskanen                                       1          1

Hakkarala (Siilinjävi):

Morten  O. Vartiainen                               ½         1          ¼  förm.

Lars Larsson Laakkonen                            1          1

Jöns Jönsson Laakkonen                           1          1          ½  förm.   aivan köyhä

Jöran Hakkarainen                                     1 ¼      1          ½  förm.  kadon takia

Jakob Hakkarainen                                     1 ¼      1          ½  förm.  kadon takia

Erik Tyonson Hakkarainen                        ½         1          ½  förm.  rutiköyhä

Jöran Andersson Knutinen                        ¾         1          ¼  förm.

Rissala:

Michel Rissanen  (myöhemmin lautamies)  ja

Per Thomasson Rissanen                          ¾         1          ¼   förm.   hyvin köyhiä

Anders Rissanen                                          ¾         1          ¼   förm.

Johan Matsson Rissanen                           ¾         1          ¼   förm.  huono vuosi ja kato

Lars Jöransson Rissanen                           ¾         1          ¼ förm.    huono vuosi ja kato

Sigfrid Persson Rissanen                           ¾         1          ¼  förm.   huono vuosi ja kato

Toivala:

Herra Henrik  Mona (pappi)                      1          1          ½ förm.    halla vienyt koko sadon

Pohl Andersson Toivanen ja

Morten Grelsson Toivanen                       ½         1          ½  autio

Morten Henriksson Toivanen                   ½         1          ¼  förm.     ei saanut mitään viljaa

Lars Person Takkinen                                 2/3      1          2/3  autio

Pohl Jönssson Laakkonen                         2/3      1          1/3  förm.

Jännevirta:

Henrik  (Kuppi) Hartikainen                       2/3      1

Michel  O.  Hartikainen  ja

Olof Sigfridsson  Hartikainen                   1 ¼      1          ¼  förm.

Pohl Andersson Niskanen                         2          1          ½  förm.

Pellonniemi:

Olof Persson Heikkinen                             1 ½      1          ¼   förm.

Bertill Jönsson Heikkinen  ja

Per Jönsson Heikkinen                               1          1          ¼  förm.   kadon takia

Lars Larsson Heikkinen                              1          1          ¼  förm.   köyhä

Kotasalmi:

Anders Henriksson Toivanen                    2/3      1          1/3  förm.

Pohl Viinikainen                                          1/3      1          1/3  autio

Olof  (O.)  Pitkänen                                     1/3      1          Isä Olof Sigfridin poika!

Murtolahti:

Per Olofsson Jalkanen,                              ½

Krister  Pohlsson Jalkanen  ja                   ½         1          ½  förm.  mies kulkee ja kerjää

Olof Jalkanen                                              ½                     ½  förm.   rutiköyhä

Haluna:

Henri Tahvanainen  ja

Pohl Andersson Tahvanainen                   1  2/3   1    2/3  förm.  aivan köyhiä

Vehkasaari:

Mats Persson Kettu                                    1/3      1

Pieksä:

Thomas  Heikkinen                                     1          1          ¼  förm.  halla ottanut kylvön

Mats  Andersson  Tiihonen                       ¾         1          ¼  förm.  halla ottanut kylvön, lautamies

Knut  Persson  Knutinen                             ¾         1

Olof  Hortanainen  kadonnut!

Nilsiä:

Olof  P.   Ahonen                                         ¾         1          ¼  förm

Johan O. Pirinen   ja                                    3/8                 (Pirinen Lintusen osakkaaksi!)

Lars   Lindunen                                            3/8      1          ¼  förm.  kadon takia

Per Persson Taskinen                                 ¾         1          ½  förm.  aivan köyhä kadon tähden

Anders Andersson Luttinen                       ¾         1          ¼  förm. aivan köyhä kadon tähden

Olof   O. Väätäinen (Ryönältä)                 ¾         1          ¼  förm. aivan köyhä kadon tähden

Keyritty:

Johan  O. Ukkonen  ja

Olof Henriksson Lukkarinen                     1 ¼      1          ¼  förm.

Syväri:

Per O. Pirinen                                              1          1          1  förm.  rutiköyhä

Suojärvi:

Henrik Korhonen  ja 

Philpus Korhonen                                        1  ¼     1          ½  förm.  rutiköyhiä

Sigfrid  Korhonen                                        1  ¼     1          ½  förm. ei saanut mitään  kasvustoa

Urimolahti.

Johan Pohlsson Kuosmanen                     2/3      1          (mäkitila, ei katoa!). Poika Knut Nilsiään!

Reitua:

Mats Matsson Väänänen                          ¾         1          ¼  förm.

Karsanmäki:

Nils Påhlson Hakkarainen                         2/3      1          2/3  autio  voi hankkia asukkaan

Palonurmi:

Olof  (Larsson) Kainulainen                       1/3      1          (mäkitila, ei katoa!)

Vuotijärvi:

Anders Larsson Pasanen                           2/3      1          1/3  förm. , kärsinyt suuren kadon

Jöns Matsson Leskinen                              ¾         1          ¼   förm.  förm. ,kärsinyt suuren kadon, lautamies

Henrik Hartikainen                                     2/3      1          1/3  förm.   aivan köyhä   Lastukoski

Per Persson Julkunen                                 ¾         1          ½  förm.  aivan köyhä   Hipanlahti

Huom.! Jöns Leskisen tytär Pieksälle Johan Matsson Tiihosen vaimoksi!

Vehkalahti:

Anders Hätinen                                           1/3      1

Per Andersson Tolppanen                         ¾         1          ¼  förm.

Akoinvesi:

Anders Staffansson Hämäläinen  ja

ja  Olof Mortensson Hämäläinen            ¾         1          ½  förm.  rutiköyhiä

Johan  Ivarsson (Skopa)                            ¾         1          ½  förm. kadon takia Kuopion vouti

Västinniemi:

Lars Vartiaisen leski                                   1          1          täysin armahdettu, rutiköyhä

Ryönä:

Johan Persson Laakkonen                        ½         1          autio

Mats Nilsson Vartiainen                            1 ½      1          1   förm.   kadon takia

Olof O. Väätäinen                                      1 1/12 1         ¼  förm.

Mats Larsson Takkinen                              ½         ½        autio, ei voi maksaa mitään

Olof  A. Väätäisen lesken lapset              ½         1          1/4  förm.

Clemet  Vaittinen                                        ½         1          ¼  förm. ,  myöhemmin Lars isäntä!

Ryönällä asui myös Thomas Hakkaraisen perhe, verolla 3  v. 1674

Lohilahti:

Henrik Hakkarainen ja

Abraham Hakkarainen                               1          1          ½  förm.  rutiköyhiä

Hans Kristersson Tuovinen  ja

Henrik Tuovinen                                          1 1/3  1          1/3  förm.  aivan köyhiä kadosta

Philpus Korhoinen                                       1 ¼      1          ¼  förm.  ei saanut mitään vuoden satoa

Syrjäsaari:

Pohl  Pohlsson Varoinen                           2/3      1          1/3  förm. ei saanut mitään pellosta tai kaskesta

Niels  Pohlsson Varoinen   ja

Ivar Varoinen                                               2/3      1          1/3  förm.

Anders  Smolander (Voutilainen)             1 ¼      1

Melaniemi:

Bertill Tuovinen   ja

Jöns Tuovinen                                              1 2/3  1          2/3   förm.  kadon takia

Riistavesi:

Ivar  Kopoinen ja

Mats Kopoinen                                            ½         1          ¼  förm.   kadon takia

Sven Parviainen                                           1 1/3  1          1/3  förm. kadon takia

Nils Nilsson Vartiainen ja

Bertill Nilsson Vartiainen                          1 ½      1          ½  förm.   menettänyt karjansa

Jacob Laihiainen                                         2/3      1          1/3  förm.  kadon takia

Hartvik Hietainen                                        2/3      1          1/3  förm. köyhä, alaikäiset lapset

Henrik Persson Hietainen                          2/3      1          2/3  förm.  vanha ja rutiköyhä

Grels Malinen                                              ¾         1          ¼  förm.

Pohl Kekäläinen ja

Krister Kekäläinen                                       1 ½      1          ½  förm. mies kuollut, leski rutiköyhä

Anders Sihvoinen ja

Nils Sihvoinen                                              1          1          ½  förm.   halla ottanut sadon

Hans Persson Nissinen                               1          1          ½  förm.   halla ottanut sadon

Ohtanniemi:

Per Miettinen                                              3/4      1

Olof Miettinen                                            3/4      1         

Henrik Miettinen                                         ¾         1

Mats Persson Smolander                          ¾         1          1/4  förm.

Ivar  Räsänen                                               ½         1          ¼  förm.

 

Huom!  Vouti  Johan Ivarsson saattanut liioitella katoa?!

 

 

Pielisjärven ja Liperin kylien maakirjoja 1651 (KA nro 9681 s.344->)

 

1.  Liperi

Siikajärvi (SiigaJerfwe):

Michel Kåråne (on todellisuudessa Kuronen; ei Korhonen!)

Hindrich Grelsson (Parviainen   ehkä Riistaveden Parviaisia)

Hindrich Hofvane (luultavasti Hyvönen)

Larss Hildonen (Hiltunen Kuopion pitäjän puolelta)

Hindrich Kyronen

Petter Haskane (voisi olla Heiskanen)

Jacob  Tervanen (luultavasti Torvinen Kuopion eteläosista tai Tervonen)

Oluff Ahonen (Olof ”Ökki Ahonen Vuotjärveltä 1639 karannut kotoisin Nilsiästä: Ökinniemi, Ökinlampi ym.)

Jusse Pernahen (Pärnänen, josta juontunee Vuotjärven Pärnasaari)

Johan Klåckere (Syvärin itärannan Keyrityn Lukkarisia. Myös Varpaisjärvellä on  Lukkarila )

Huom.!  Kurone - niminen saari löytyy Vuotjärven Viitaniemen eteläpuolelta)

 

Säyneinen (Sänänän)

Pawo Pitkonen (Nilsiän Sänkimäen Pitkäsiä. Karkasi!)

Jöran Hildunen (Kuopion Hiltulanlahden tai Ruokoveden itärannan Hiltusia)

Lars Mikonen (Juuan Kajoon Mikkosia)

Hindrich Matilainen (ehkä Nilsiän kylän Olof Brufiusson Matilaisen sukua)

Marte Ketunen (Kettunen, suku lienee tullut Vieremältä)

Sepe Ketunen

 

Viitaniemi (Widanemi) Vuotjärvessä

Marte Kåronen (ehkä Jännenvirralta muuttaneen seppä Eskel Korhosen poika)

Oluff  Bengdtine  (Penttisten sukua ehkä Rantasalmelta Syvärin Piristen yhtiömies sukua)

Bertel Pardaine (ehkä Iisalmen tai Juvan Partasia)

Petter Pardane

Pavo Simonen  (suku asui pitkään Kaavin kappelin alueella, vielä1900-luvulla)

Petter Thoronen (Turusia Tuusniemen eteläosista tai Leppävirralta)

Oluff Kassörinen (Siilinjärven Kasurilasta, kartassa Kasuriseen viittaava nimi)

 

Hirvisaari (HirviSari) Vuotjärvessä

Pavo Klåkare (Syvärin itärannan Keyrityn Lukkarisia)

Peka Hekene (luultavasti Kuopion Pelonniemen Heikkisiä, myöhemmin lautamies Sakari Heikkinen Hirvisaari)

Petter Danskane (Riistaveden Tanskasia, juontuu Vuotjärven luoteispään Tanskanlahti)

 

Vehkalahti (Wechalax). Oli myös Kuopion Vehkalahti vieressä!

Lars Hemeleinen (Juankosken Akonveden Hämäläisiä)

Mats Kuivane (luultavasti Kuivalainen, jota sukua asui myöhemmin Nurmeksen tienoilla)

Petter Turinen (Turunen)

Laure Tenone (Pielaveden tai Säämingin Tenhusia)

Eskell Tenone

Anders Tenone

Jöran Hackaranen (Siilinjärven Hakkaralan sukua, myös Rantasalmella)

Simon E (tai S)  Tenone

 

Kaavi (Kalanemi)

Oluff Laidine (Leppävirran Laitisia!)

Anders Pomalainen (Puumalaisia, joita asui myös Rautavaaran Puumalassa)

Jusse Kemine   (Pohjanmaan sukua!)

Lars Kemine

Hans Wadine (ehkä Otisia tai Vatasia, joita asui myös Kuopion seudulla)

Kussemka Kuifalainen  (Kuivalainen). Kuivalaisia asui Leppävirran pohjoisosissa

Hindrich Dirkone (Tirkkosia, joita asui myös Leppävirran itäpuolella. Tirkko Piirainen!)

Anders Kettune (Vieremän tai Juvan Kettusia)

Oluff Kekulainen (Riistaveden seudun Kekäläisiä)

Erich Tirkune (Tirkkonen)

Krister Kaluoine (olisiko Kallinen tai Koljonen?)

Kaupe Piranen (Piirainen tai Pirinen. Molempia asui myöhemmin kylässä)

Erich Lapelainen (Lappalaisia Kuopiosta tai Iisalmen puolelta)

Erich Tirkuinen

Lars Kerkehainen (Kärkkäisiä  silloisen Iisalmen puolelta  Hautajärveltä mm.)

Hans Pitkene   (Nilsiän Sänkimäen tai Varkauden Pitkäsiä)

Larss  Jackoinen

Erich Åssrone (bobul)

 

Karsikkovaara (Karssikåwara)

Micho Parkone. Parkkosia asui Pielavden alueella

Olle Thirone

Hindrich Kiivene

Hans Sofvande

Hindrich Parviainen  (Riistaveden sukua?)

Olle Herrane (bobul), Herranen Maaningan Käärmelahdesta tai Rantasalmelta )

 

Kortteinen (Kartehine)

Sigfred Hofvane  (Huovinen Kuopion puolelta tai Hyvönen)

Hemming Laidine

Anderss Swenk  (Vänskien suku  Liperissä !)

Passå Sorane ( Suoronen eli Sormo?, joita asui joskus mm. Iisalmen puolella)

Brussi  Swensk

Petter Lefvonen  (Levonen)

 

Retunen (Redu)

Staphan Tholvanen (Tolvasia ainakin Lepppävirralla)

Krister Hefvalinen

Nielss Madzon

Marte Kainolainen. Kainulaisia Syvärin pohjoispuolella ja mm. Liperissä

Krister Hendrichsson

Erich Hindersson

Erich Nygonen  (Nykänen)

Madz Rockhanen (Rokkanen)

Oluff Kuivalainen

Madz Pårane

Oluff Kiuonen

Hindrich Kuivalainen (bobul)

 

Luikonlahti (Låikonlax)

Erich Kiuaatinen

Oluff Michelsson

Romo Jerfveleinen (Järveläinen)

Pavo Lembine (Karjalasta?)

Kyro Tirkinen

Erich Tugain

Larss Sarane

Hindrich Koriune (voisi olla Karjunen)

Oluff Ihalaine

Hindrich Pafvelsson

Petter Romonpoika

Petter Keranen

 

Varislahti (Warisslax)

Petter Watulainen

Sacharias Kainolainen

Jöran Ransse

Krister Halikainen

Oluff Andersson

Anderss Oluffsson

Huom.! Viinirannalla ja Jakurinahossa asui mm. Kockosia

 

2.  Pielisjärvi

Juuka (Juga)

Jusse Thorone (Turunen)

Stafvan Thorone

Tråskå Eskelsson

Samelka Ontonof

Perfeku Ontonoff

Michel Hörskäin (ehkä  Härkänen, joita asui Juuassa aikaisemmin!)

Elicha Hörsköin (tai Härkönen)

Bärti Bårskåin (tai Börsköin)

Senka Reboo (ehkä Repo)

Ifvenkå Hörskäin

Lars Kessoine (Kesoinen tai Kosoine)

Ortemkå Weiniof

Juskå Weiniof

Ilemkå Stephanof

Jakuskå Heskajof

Peka Hyvereinen

Larss  Tittane(?)

Eskel Pikone

Philåus Haluine (Halonen Maaninka)

Hindrich Parwiainen
Michel Sickanen ( Sikanen tai Siekkinen)

 

Sårfwiala:

Petter Manninen mm.

 

Kajoo (Kaija)

Timoska Michone (Mikkonen)

Philipkå  Thåniof  (Tuononen)

Pavo Kekonen (Kekkonen)

Peka Kokanen

Håska Michone

Kaupi Kalinen (Kallinen)

Sutkå Ostafiof

Saukå Ostafiof

Gaurilcka Thoninen (Tuononen)

Oloff Kokone

Marte Kusserinen (Kasurinen)

Peka Laidinen

Marte Siganen (Sikanen)

Oloff Tankonen (olisiko Tanskanen)

Stafvan Hufwerinen (Hyvärinen)

Marte Wenaleinen (Venäläinen)

Hindrich  Kerfvonen (Kervinen)

Grels Kerfvonen
Oloff Thiainen (Tiainen ehkä Nilsiän kautta tullut)

 

Vaikko (Waiku)

Anderss Hindersson

Lars Thiåine (Nilsiän Anders Tiaisen poika)

Påfwall Madzsson (Lyytinen tai Savolainen 1670)

Peka Pispanen

Madz Kristersson

Kaupi Heskonen (Heiskanen)

Erich Kerpe (ehkä Kärppä tai Kärkkäinen)

Pavo Liduinen (ehkä Lintunen)

 

Huom.!  Vuonna 1670 Vaikossa bobuleja olivat:

Pol Lyytinen, Pol Savolainen, Olof Tiainen, Hemming Tiainen (karannut Braheaan) sekä Lars Tiainen (kuollut).

Kaikki Tiaiset kerjäsivät. Lisäksi siellä asuivat bobulit Sigfred Luockain, Frantz Wotinen (ehkä Otinen), Mats Ahonen

ja Per Oinonen. Tilallisia olivat vain Suni Pitkänen ja Piispan leski (no 9156 s. 229->). Edellinen vuosi  katovuosi!

 

Alaluosta (Alalosta)

Oloff Ylettinen (Olof ”Höylä” Yletyinen Muuruveden Pieksältä)

Niki (Olofsson) Ylettinen

Hemi Thioinen (Hemminki Tiainen  Anders Tiaisen poika Nilsiästä:  muutti Vaikkoon)

 

Yläluosta (Ylilosta)

Anderss Ihalainen

Niko Roskainen (Ruuskanen)

Bertell Linduinen

Peka Linduinen

Jöran Kårone (Korhonen. Voi olla myös Kurosia)

Ante Kårone (voi olla myös Kurosia)

Mårten Kårone (voi olla myös Kurosia)

Jöran Ylätinen (Yletyinen)

 

Huom.! Yläluostassa edelleen kylä ”Höylä”, joka saattaa liittyä Höylä-Yletyiseen!

 

Palojärvi (PalåJärfvi)

Pavo  Leskinen

Lasse Karialainen

Hans Ockonen

Hindrich Igone (Ikonen)

Khrister Kerckehainen (Kärkkäinen)

Peka Rossilainen

Khrister Kerfwin (Kervinen)

 

Yläkeyritty (Ylikefreti). Myös Alakeyritty ja  Puumala!

Petter Pomalainen (Puumalainen)

Matti Pomalainen

Mårthen Hutonen (Huttunen Iisalmi-Sonkajärvi)

Jusse Wyckiof  (kreikanuskoinen!).  Aikaisemmin kylän nimi ”Wichiä”!

Michel Höfwerinen (Hyvärinen)

Madz Lindune. Lintusia Nilsiässä ja Lapinlahden seudulla

Peka Lindune

Oloff Herrane, mm. Maaningan Käärmelahdessa

Sigfred Rossinen (Rossilainen)

Marte Kårone (Korhonen)

Pavo Purssiainen (Pursiainen)

Lauri Safvolainen (Savolainen)

Jöran Ahvonen (Anders Thomasson  Ahosen poika Nilsiä)

Anderss Ahvonen (Anders Thomasson  Ahosen poika Nilsiä)

Larss Thullonen (luultavasti Tolonen)

Erich Pulika  (Pulkka- Kettusen sukua Vieremältä tai vain Pulkkinen!)

Johan Kombolainen (Kumpulainen Kiuruvesi- Iisalmi, myös Nilsiässä 1640 - luku)

Erich Hedane (Hätinen tai Hietaisia Riistavedeltä)

 

Alakeyritty (Alakefreti)

Madz Igone (Matsin poika Mats Matsson Ikonen Nilsiässä nälkävuosien aikaan 1697)

Pavo Ketonen (Kettusia luultavasti Vieremältä)

 

Paskovaara (Paskowara) eli Rautavaara

Oloff Pirine (Syvärinkylän Pirisiä)

Anderss Kåronen (Korhonen)

Larss Pirine

Brusi Hindersson (luultavasti myöhempi Pursiainen ehkä Maaningalta)

Peka  Kåkåne  (Kokkosia Maaninka tai Sääminki)

Philipus Perdine (ehkä Puurtinen Varkaus)

Hindrich Persson  (luultavasti Parviainen Riistavesi)

Madz Larsson (voisi olla myöhempi Korhonen)

Oloff Thekane  (ehkä Tikkasia Kiuruvesi tai Siilinjärvi)

Anderss Persson (ei sukunimi arvausta)

Anders Kårone (toinen Korhonen)

Oloff Andersson (Rönkä)

Oloff Rossine (Rossilainen)

Anderss Andersson

 

Tiilikka (Thilika) Rautavaaran pohjoispää

Sigfred Mustone

Oloff Thifvine (Tihinen Kiuruvesi?)

Abraham Purussine  (on  Puurtinen)

Mårte Putkine

Hindrich Parviainen

Sifgred  Mustone (toiseen kertaan!)

Oloff Parviainen

Jusse Homane (Etelä-Savosta!)

Peka Sipolainen

Oloff Hulkone

Lars Purdiaine (Puurtinen Varkaudesta)

 

Riihijärvi (RihiJärfvi)

Peka Thofine  (Tuovinen Maaninka – Laakajärven länsipuoli)

Peka Sirfviainen (Sirviö, joita myöhemmin Sotkamon puolelle)

Morten Kockone (Kokkosia Tuovisten yhtiömiehinä Laakajärven länsipuolella sekä Valtimon Karhunpäässsä!)

Peka Hutonen (Huttunen Iisalmi- Sonkajärvi)

 

 

 

Pielisjärvi vuosi  1670  (KA no 9156)  s. 221 ->  veromanttaali ruplissa ja sen verohuojennus kadon takia

Liitetty toisesta luettelosta myös kylien tilattomat (bobull)

 

Tiilikka:

3          Lars Purtinen  2  huojennus (förmedlet)   köyhä ja yksinkertainen

1,5      Mats Pulkkinen   rutiköyhä   (Sonkajärveltä?)

0,5      Jöns Pulkkinen   kerjää

0,5      Olof Mustonen

0,5      Abraham Purtinen 0,5  köyhyys  (Varkaudesta?)

 

Yläköyritty:

4          Olof Kettunen  1   köyhä ja sairas   (Vieremältä?)

4          Jöns Kettunen  1  köyhä

6          Mats  Ikonen 0,5  sairas ja yksinkertainen

1,5      Anders Kuokkanen  0,5  köyhyys (Kuokkastensalmi?)

            Jöns Ukkonen  (bob)   kuollut

            Karl  Rönkö  (bob)  kerjää

            Erik Kononen (bob)   (Kiuruvesi?)

 

Paskovaara (Rautavaara):

3          Olof Rönkä  1,5   vanha ja köyhä   (Iisalmelta tai Sonkajärveltä)

2          Thomas Pursiainen  1         (Haminalahdesta tai Maaninglta)

1          Henrik Weteleinen    rutiköyhä

4          Jöns Weteleinen  1   kato

0,5      Lars Kuokkanen  rutiköyhä vanha

0,5      Olof Rossinen  rutiköyhä kerjää

0,5      Per Pirinen  rutiköyhä kerjää   (Syvärista tai Rantasalmelta)

1          Henrik Parviainen   1  suuri köyhyys  (Riistavedeltä?)

            Morten Moilanen (bob)     (Rantasalmelta tai Kainuusta)

            Per Korhonen (bob)

            Morten Moilanen junior (bob)

            Anders Korhonen (bob)

           

Alakeyritty:

4          Lars Wotinen  2   halla  (ehkä alun perin Otinen eli Uotinen)

4          Olof Savolainen   2  halla

0,5      Jöran Ahosen leski  rutiköyhä   (Jöran Andersson  Nilsiästä), poika Henrik 1673!

0,5      Suni Vatainen  rutiköyhä  (Maaninka?)

3          Pohl Pursiainen  0,5   kato ja köyhyys  (Maaninka tai Kuopio)

3          Sigfrid Rossilainen  1,5  köyhyys

2          Per Lintunen  1

0,5      Jöran Hätinen    rutiköyhä   (Riistaveden  Hätisiä?)

3          Michell Hyvönen  1   köyhyys (Kiuruveden, Leppävirran tai Säyneisen Hyvösiä?)

1          Josep Kainulainen   0,5  köyhyys (Iisalmelta tai Itä-Savosta)

            Nils Nissinen (bob)  (Vieremältä?)

            Mats  Korhonen  (bob)

 

Puumala: (Rautavaaran kaakkoispuoli)

1          Erik Puumalainen autio, kuollut vaimoineen, Olof Rönkä tilalle 1675

4          Markus  Huttunen  1  kato   (Iisalmi tai Sonkajärvi)

3          Elias  Korkalainen  1   (Liminka)

2          Anders Kumpulainen   1   (Kiuruvedeltä ja myös Nilsiä 1640-luku!)

5          Erik Tolvainen  0,5  halla

   Olof Rönkä  junior  (bob), Rönkiä Syvärin pohjoispuolella paljon

            Jöns  Tikkanen (bob)

 

Palojärvi:

1          Anders  (Andersson) Ahonen  rutiköyhä (Nilsiästä)

1          Jacop Leskinen    0,5   köyhyys   (Iisalmi Pörsänmäki ?),  tullut Lars Rönkön tilalle!

 

Alaluosta:

 

1          Olof  Yletyinen   autio karannut  (Juankosken Pieksältä)

2          Olof Nilsson Yletyinen   1  köyhyys   (Pieksän sukua?)

1,5      Krister Turunen  1  köyhyys

 

Yläluosta:

2          Krister Kuronen  1   kato  (Maaningan  Kurolanlahdesta?)

5          Jöns Kuronen   1   halla vienyt  kasken

1          Anders Weteleinen    rutiköyhä

Vuonna 1675 Yläluostassa paljon väkeä! Katso seuraava!

Krister Kervinen

Henrik Ikonen

Erik Kononen  Anders Tiihosen tilalle

Pohl Kinnunen

Nils Ruuskanen

Mats Weteleinen

Henrik Ikonen (kuollut)

Jöns Korhonen

Jöns Kuronen

Anders Weteleinen

Karl Rönkö (bob)

Anders Tiihonen (bob). Leppävirran alue

Jakob Huttunen (bob)

Mats Tuorelainen (bob)

Morten Halonen (bob)

 

Vaikko:

1          Suni Pitkänen   2     suuri köyhyys  (Nilsiän Sänkimäestä?)

2          Piispan leski  rutiköyhä

            Pohl Savolainen (bob)

            Olof Tiainen  (bob)  (Ehkä Nilsiän Anders Tiaisen jälkeläisiä)

Vuonna 1675  Vaikossa

Olof Tiainen  (bob)

Hemming Tiainen (bob)  (Nilsiän kautta tullutta sukua?)

Mats Huovinen (bob). Puutosalmen seutu

Heino Haverinen (bob)

Erik Kononen (bob)

 

Kajoo:

2,5      Henri Hirvonen   1   kato  (Siilinjärvi Toivala, Polvijärveltä, ym?)

2,5      Olex  Hirvonen  kuollut

2          Johan Hirvonen  rutiköyhä

0,5      Grels Hirvonen  rutiköyhä

5          Hilipa Tuonen   1   kato

5          Kauro  Kuisman (Tuononen)  1  kato

2          Mats Sikanen   2  rutiköyhä  (Leppävirralta?)

3          Nils Sikanen  0,5

1,5      Sava  Astieffsson     1   köyhyys

0,5      Thomas Kasurinen    kulkee ja kerjää (Siilinjärveltä)

2          Erik Parviainen   1  (Riistavesi?)

0,5      Mats Venäläinen   kulkee ja kerjää, rutiköyhä. Maaninka, Riistavesi ym.

0,5      Staffan Hyvönen    kulkee ja tekee jotain (Säyneisistä?)

0,5      Per Korhonen  kulkee ja kerjää

1          Erik Änäkäinen 0,5  köyhä

1,5      Kauppi Kallinen   rutiköyhä, Jännevirran itäpuoli ym.

 

Juga:

Bertill Lintunen  

Henrik Kainulainen

Johan Ahonen  (Nilsiän sukua?)

Anders Tanskanen  (Riistaveden Tanskasia, alunperin Rantasalmi Knut Dansk)

Olof Halonen   ym. Maaningan tai Rantasalmen sukua

 

 Vedensuu:

Anders Ahonen

Pol Oinonen  ym., Pielavedeltä tai Itä-Savosta

 

Yliviegi:

 Olof Herranen

Hans  Raapana

Mats Saastamoinen  ym.

 

Ruunaa:

Hodar  Lappalainen (1650-luvulla Hodar Lappalainen)

Johan Lappalainen

Krister Kakkinen (Siilinjärven Pöljältä tai Talluksen seudulta)

 

Vuonislahti:

Olof  Ahonen  (Nilsiä Ahosia?)

Per Ukkonen

Anders  Kakkinen,

Kotilaisia ym.

 

Brahea:

Per  Hortanainen  (Juankosken Pieksän sukua?)

Hans Hortanainen  (Juankosken Pieksältä)

Lari Sabattinen

Sava Timitra

Huatta Savanpoika

Anders Partanen

Olof Partanen ym.

 

Kuopion pitäjä 1670  veronhuojennuksi mm.  s. 252 ->

Nilsiä:             Johan  Pirinen   rutiköyhä

Pieksä:           Mats  A. Tiihonen köyhä  (lautamies!)

Kaaraslahti: Ruuskaset köyhiä

Jännevirta:    Henrik (Kuppi) Hartikainen ja Pohl Niskanen  köyhiä

Palonurmi:    Olof Kainulainen  ½  huojennus

Vuotjärvi:      Anders Pasanen 1/3 huojennus

                        Henrik Hartikainen  1/3 huojennus, Lastukoski

                        Jöns Leskinen   ¼  huojennus

                        Per Julkunen  ½ huojennus  köyhä, Hipanlahti

Vehkalahti:  Anders Hätinen  ei kylvöä

Akonvesi:      Johan Ivarsson (vouti),  halla vienyt kaiken sadon

Riistavesi:      Sven Parviainen,  halla ottanut kaiken

 

Köyhiä  mm.

Nilsiä:             Per Taskinen

Pieksä:           Knut Knutinen ja  Olof Hortanainen

Kotasalmi:     Pohl Viinikainen

Akonvesi:      Morten Hämäläinen kuollut

 

 

1. Kaavin pohjoisosan kylien isäntiä vuonna 1682 

1. Retunen

Juho Vartiainen -

Niilo Ronkainen -

Heikki Lipponen -

Olli Ronkainen -

Matti Pasanen -

Pekka Laitinen yhdessä  Martti Huovisen kanssa

Antti Korpinen -

Yrjö Tikka -

Juho Kaasinen -

Juho Korpinen -

Erkki Nykänen -

2. Kortteinen

Hemminki Laitinen -

Pekka Laitinen aivan rutiköyhä

Brufius Tuomainen -

Heikki Toivanen -

Matti Kauppinen -

Sigfrid Huovinen vanha

Hannu Lyytikäinen -

Antti Tirkkonen -

3. Karsikkovaara

Pekka Tirkkonen -

Juho Tirkkonen -

Antti Kinnunen -

Heikki Kinnunen -

Heikki Parviainen -

Jaakko Mustonen -

4. Kaavinkylä

Otto Kekäläinen -

Yrjö Rissanen -

Pekka Vartiainen -

Klemetti Tirkkonen uudisasukas, verotus 1686

Erkki Tirkkonen hyvin raihnainen, tila myyty Piriselle

Juho Pirinen -

Tuomas Koponen -

Elias Tirkkonen -

Heikki Venäläinen -

Erkki Piirainen -

Pertti Venäläinen uudisasukas, verotus 1685

Matti Paalanen -

5. Vehkalahti

Yrjö Hakkarainen -

Juho Hakkarainen -

Antti Tenhunen -

Pekka Simonen -

Heikki Asikainen -

Olli Hämäläinen -

6. Kellolahti

Lauri Hämäläinen -

Matti Immonen ja

Paavo Lukkarinen -

Juho Tolonen vapaavuosi, verotus 1683

Esko Yrjönpoika Hakkarainen uudisasukas, verotus 1685

7. Hirvisaari

Sakari Heikkinen, lautamies ainakin myöhemmin

Hanno Lukkarinen uudisasukas, verotus 1685

Yrjö Ahonen -

Tuomas Hakkarainen -

8. Vuotjärvi

Olli Penttinen -

Paavo Pertinpoika Partanen -

Paavo Pekanpoika Partanen -

Pekka Hakkarainen -

Simo Partanen -

Heikki Ahonen ja  Matti Penttinen -

Pekka Kinnunen loismies

Paavo Martinpoika Penttinen loismies

Risto Parviainen loismies .   Tila Jyrinlahdesta Heikki Pasaselle 1727

9. Likosaari

Heikki Reijonpoika Parviainen -

Pekka Ahonen -

10. Tuohisaari

Pekka Hyvönen -

Sigfrid Pärnänen 

Erkki Pärnänen -

11. Siikasaari (Siikajärvi)

Matti Karvonen -

Heikki Hyvönen -

Heikki Heikinpoika Parviainen -

Tahvo Penttinen -

Olli Torikainen tilaton (bobull)

12. Säyneinen

Lauri Mikkonen -

Matti Hiltunen -

Olli Toivanen -

Lauri Pirinen -

Matti Ahonen.  Poika ehkä Abraham , jonka tila Matti Pasaselle 1727.

Sigfrid Kettunen -

Pekka Sigfridinpoika Kettunen -

Yrjö Sihvonen ja

Olli Ahonen uudisasukas, verotus 1684

 

 *Vuotjärveksi lienee nimetty alue Hirvisaaresta itään Pisankoskelle asti eli nykyisen Viitaniemen alue

 *Likosaari ja Tuohisaari sijaitsevat Pisan itäpuolella Siikajärvessä

 *Siikasaari lienee tarkoittanut Siikajärven aluetta Pisan koillis- ja itäpuolella

 *Säyneisten Hiltusen maat ulottuivat Jyrinlahden rantaan asti

 *Ahoset lienevät Olli "Ökki" Ahosen jälkeläisiä. Ökki muutti vuonna 1640 Vuotjärveltä Siikajärven rannalle.

 

Luettelon päiväys: 22. joulukuuta 1682

 Samuel Enberg / Liperinhovi

 Luettelon varmentajia olivat hovin virkamies Wasili Osipoff ja lautamies Ulasi Hartikainen

 Alla oli vielä Liperin rovastin Henricus Sundiuksen ja kappalaisen Georgius Skytten nimet

 

                 

Akkep Nenäktip  24.1.2016