Savon pohjoisosan talonpoikia  1541 – 1561 / PP

1.  Tavisalmen mahdollisia asukkaita  ym. Rantasalmella ja Juvalla 1541

1.1  Rantasalmi Keriharjun neljännes (no 6133 v. 1541) s.100->

1. kymmenys mm.

5  Nils Koistin, 8 Pol Orava,  5 Lau  Hha ja  Olli Tuppuri, 3  Olli Einarin Kinno, 3 Pol Lau Lappal, 3 Mat Koistin, 3 Olli Kopo, 3 Thomas Pälckon,  4  Nils  Tolo, 4  Staf Koistin,   3  P  Hervo, 2  Pol Hervo, 1  Pol Sallin, 1  Olli Kiilun, 1 P Mgn Lappa

2. kymmenys mm.

7 P Keckon, 7 Olli Kopon, 5  Olli P Seppe,  7  P, Mgn ja Pol Karhun,  5 Visa Kopo, 3 P Orava, 4 Nils Kyllen, 3 Oll Oll Kärckene, 4 P Vauhkon, 4  Nils Kauppin, 3  P  Pentin, 3  P Leskin

3. kymmenys mm.

5 Olli Häyckie, 6  And  Räisen, , 5  Hen Pussin, 3  Olli Tooffvin, 5  Olli Laytin,  5 Olli Pentin ja  Joan Pirin, 7  Nils Joa ja Mgn Kuro, 7  Pol ja Olli Ringin, 4  Pol Häyckie, 3  Olli Hatso, 4 Caupi Kuro, 2 P Luckarin, 2 P Marieta, 2  Pol Nissin, 3 Lau And  Ioxin

4. kymmenys mm.

 8  Thomas Sta  Ahon,  7 Olli, Mgn, Clas ja Pol Ihalem, 5 Pol Mat Turun ja P Oino, 7  And,  P ja And Ihalem, 5  Lau Karpa, 5  Pol ja Lau Karpa, 5  Pol  Hor ?(?Hoir), 5 Nic ja Olli Heiskan, 5  Nico Hyttin,  4 and  Hyffvön ja Pol Rauska, 3 Mat Hyttin, 3  Staf Orava, 3  Hen Turuin ( Tuvin), 1  Salmo  Pöucken, 1  P  Tooffvin, 3  Pol Möttö, 3  Olli Sutin, 4 Nils Parviain, 2  Olli Latto, 3 Olli Mat Hilto, 2 And  And  Karialain, 3 And  Savola(?),

5. kymmenys mm.

5  Hen Koson, 5  P Marieta, 5 Staffan Koloma, 11  And  Einarin Kinno, 5  Hen ja Pol Tarpin, 5 P Kuro, 3 P Immo,2  Pol Torvin, 2  P Kinno, 3 Lucas Räisen, 3 Lau Nilc Kuro,  1  Joan Pussin,

6. kymmenys mm.

5  And ja Lau Vata,  8  Olli Hallikan, 5 P Vata, 5  P ja Lau Kolema, Olli Kotila, 5  Olli Vauhko,  2 P Kopo, 3  Marti Matin ja Nico Rautaparta, 3  And ja Pol Savola, 3 P Hen Lappa (Lappalainen verona mm hirvennahka)

 

Vanhempi  versio edellisestä  (no 6133  1541)

1. kymmenys mm.   3  P  Olli Haloin ja And Haloin

2.  kymmenys  mm.  4  Nico Kauppinen, 3 P Penttinen, 3 P Andersson Ratikainen ja Olli Mähönen, 4 Sigfrid Haatainen

3. kymmenys  mm. 5  And P Pirainen ja P  Oll  Lukkarinen, 7  Joan Pirinen ja  Olli Penttinen, 9 Olli, Joan ja Nils Tofvinen, 6 Joan Tofvinen, 5 Olli Heykin (Heckin), 7 And ja P Räisänen,  5 Joan Henric ja Simo Luckarinen, 7 Olli ja P Änäkäinen, 4 Olli Laitinen, 9 Nils Joan , Nils ja And Kuronen, 5 Henrik Kuronen, 8  P ja P Luckarinen, 8  P ja Pol Ringinen, 4  Knut Andersson, 5  Kauppi Kuronen, 3 Olli Hyvärin, 4 Pol Haykin (Häyrin?), 6 Olli  Hatsonen, 2  P  Luckarinen, 2  P  ja Mats Timonen, 4 Lauri  Juvonen, 3 Olli Kelttu (Laitinen), 3 Ihan Jäskeläin, 3 Pol Lytikäin.

4. kymmenys  mm.  7  Magnus, Claus, Pol ja Oll Ihalempinen, 3 Pol Mätänen, 8 Thomas Staffans Ahonen sekä P ja Pol Karlin (Saamainen), 7 Joan Pol ja P Oinonen, 7  Pol Ihalempin,  5 Pol Lau Karppin ja Joan Sallinen, 5  P Karppin, 5 Nils Hofvinen (Huovin), 5 Eric Suhonen, 5 Nico Hyttin,   4 And P Vätä  (Väätäinen)  ja Olli And  Heino, 4 Henrik Asiain, 3  P Hyttinen, 3  Staffan Oravain, 6 Henrik Turun,  3 Salmon Pöyckö ja  P Julkuin (Kuopiossa),  2  Olli Kuivalain, 5  Nils Parviain, 2 Olli Lattuin, 3  Olli Mat Hiltuin, 2  Mat And Kärsälaitin, 2  Claus Ihalempin

5. kymmenys mm. Kososia, 4  Joan ja Math Pussin, 5  P Marietta,  10 Pol ja Lauri Einarin  Kinnuin, 5 Olli ja Pol Tarpin, 6 Staffan ja Pol  Kinnuin, 5  P  Kuron, 3  Pol Immon, 3  Pol Vepsäläin, 3  Pol Tofvin, 4 Lauri ja P  Vepsäläin, 2 P Kinnunen, 3  Lucas Räisänen, 3 Pol Kempin  4  And Jäskeläin, And Laninen, 2 Eric Mähöin, 5  Nils Lau  Kaukapäivä, 4 P Husainen

6. kymmenys  mm.  7  Mats ja Olli Turuin, 5  Mats ja And Vatain, 2  Olli Vauhkonen, Mats Kaipon, 8  P ja Lauri Kolemain,  Olli Kotilain, 4  Ihan Marti ja Nico Rautaparta, 3  Pol ja And Savolain,  5  And  Ja P Vatain, 3 And Jokelain, 2 And Kopo, 2 Mats Nils  Kolemain

***********************************************************************************

1.2  Rantasalmi Keriharjun neljännes (no  6133A 1541)

1. kymmenys   mm.

4  Staffan Koistin, 5  And  And  Kinnon,  7,  Pol, Ihan ja  Suni Hyttin, 7 Pol Vihakaine, 7  Pol  Hyvo,   And  ja  Nils  Einarin  Kinnuin, 4  Kaupi  Heiskain, 2  P  Heckine, 5 Lau  Ihalempin ja  Hen  Tuppurain, 4  Hen Palain,  3  Pol Lappalain (tai  Lapveteläin), 4 Staf Koistin, 3   Mat  Koistin, 3  And  Kopon, 4  Nils  Toloin, 3  Lau  Kolion, 6  Hen ja  Olli  Hyvo,  2 Lau  Lappalain, 4  Olli  Kiloin, 3  Joan  Toffvin, 3  Pel Hen Suuripää ja Suni  Lau  Niuta, 1 P  Magn Lappalain

2. kymmenys   mm. 

6 Visa  Kopoine, Olli Pol ja  Mat Toloine, 7  P, Pol, Mgn ja And  Karhuine, 3  P And  Raatikain ja Olli  Mähöne, 4  Sigf  Hatain,

3. kymmenys  mm.

5 And P  Pirain ja P  Oll Luckarin,7  Joan Pirinen ja Olli Penttinen, 3  Olli,  Jon ja  Nils  Toffvin,  6  Joa  Toffvin, 5  Olli  Häykin,  5  Joa  Hen ja Simo Luckarin, 4  Olli Laitin, 9  Nils  ym. Kuroin, 5 Hen Kuroine,  8  P  ja P Luckarin, 8  P Ja  Pol  Ringin, 5  Kaupi  Kuroin, 3  Olli  Hyvön, 4  Mat Pol Häykin,  6  Olli  Hatzson, 2  P  Luckarin, 2  P  ja  Mat Timoinen, 2  Pol Nissin,  3  Olli  Kältu,    3  Ihan Jeskelein,   3  Pol Lytin  

4. kymmenys  mm.

 7 Magn, Clas, Pol ja Olli Ihalempin, 8 Pol Mätän,  8  Thomas Staf Ahoin  sekä P  ja  Pol Karlin, 7  Joan Pol ja  P  Oinoin, 7  Pol Ihalempin,5 Pol Lau Karpin ja Joan Sallin, 5 P Karpin,  5  Nils  Hoffvin  (Huovinen), 5  Eric Suhon, 5  Nils  Hyttin,  4  And   P  Vätä  ja  Olli And Heino, 4  Nils Asiain, 3 P Hytti,   4 Hen Turuin, 3  Salmon  Pöuckon  ja  P  Julkun, 1  P  Paijain,  2  Olli Kuivalain, 5  Nils  Parviain, 2  Olli  Lattuin, 3  Olli Mat  Hiltuin, 3  Mat  And Karialain, (myös Kärsälaitinen?!), 1  Clas  Ihalempin, 3  P  Ylettyn ,  3 Pol Piskoin, 5 And  Ihalempin, 5  Pol Ihalempin

5. kymmenys  mm.

5  Pol Kosonen  ym., 4  Joa,  Matt  ja Nils Pussinen, 5  P  Marietta, 5  Olli ja Pol Tarpin, , 5  P Kuroin,  4 Pol Vepsäläin,  3 Pol Toffvin, 3  Lucas  Räisäin, 4 And  Jäskeläin, 5  Nils Lau Kaukapäivä, 4  P  Husain

6. kymmenys mm.

7  Mat ja Olli Turuin,  5  Mat  ja And  Vatain,  Kaiposia,  4  Nils Rautaparta ym., 3  And ja Pol Savolain, 3  P  Hen Lappalain, 5  And  Ja  P  Vatain

 

1.3A  Rantasalmen neljännes  (no  6133 v. 1541)

1. kymmenys  mm.   5 Kauppi Kinno, 6  And  ja P  Halo, 3  P  Olli  Halo,  2 Lau ja Pol Halo

2. kymmenys mm.    5 Hans Kackin, 5  P  ja  Pol Halo, 4  Hen Kackin, 4  Olli ja Visa Tiickan, 4 Olli Hackörin (Hakkarainen), 4 And  Kettuin,  4 Nils Lau Tickan,  3 Lau P Tickan

3. kymmenys mm.    5 Eskil Kucko, 5 Mat ja Pol Parviain,  5 Joan ja And Parviainen, 7 Pol, Nils ja P  Parviainen, 8  P ja Mgn Kettun , 2  Eric Rautap, ,4  Lau ja Lau Nils Mickon

4. kymmenys  mm.   Nils  Uskin,  Nils Hatso,  Olli Sopa, Olli Halo,  P Immo, Matti Ycko (Ikonen)

5. kymmenys  mm.  7 P  Karvo, 7 Olli ja Henrik P sekä P Olli Pippurinen, 4 Olli Juvo,  2  Ol Pol Turunen,2  Pol Ylön,   6 Mgn Torvin, 3  P  Joa  Monin (Soisalon Moninmäki), 3 Lau Staf Kinno, 3  Olli Kaasin

6. kymmenys  mm.   5  P Torvinen, 5 Mats Pelkoinen, 5 And Mondaneuvo, 7 Joa, Mgn ja And Mondaneuvon,   6  Suni Pitkäin, Lau Toivain ja Mat Hirvoin, 5  Olli Halo  ja Lau Väte, 4 Olli Pelko, 2 And  Piira,  4  Mart Karvon ja Caupp  Halssin, 4  Hen Koistin,  2  P  Yle, 2  Lau Turo, 3 Henrik Kähcko, 4  Joan Micko,  2  And Kariala,  3 Mats Iha, 3 Hen Lau Lapte, 1 Nils Leewie, 3  Joa Tyckän(?), 3  Lau Tyckän,  3 Joan Ollika ja P Hallike, 4 Lau Ol Noro (?) ja Pol Sormo, 3 Lau Hämele  ja  P Matila, 4 Clemet Holopa.

 Autiot: 3  Hen  Joan, 5 Olli Immo, 5  Magn Karvo, 3  Pol Moda, 3  Lau Vepsäle, 3 Lau Hytti,  3 Pol Kärien

 

1.3B  Rantasalmen neljännes  (no  6133A  v. 1541)

1. kymmenys  mm.

Sta Lau Halon,  Mat Pol Kinnuin,  6 Arveid ja P Kinnuin, Mat ym.  Ikäheimon, 5 And  ja  P  Halon, 2  Hokan Joa Kinnuin, 4  Joa Kainolain, 3 P  Oll Haloin, 3 Hen Joan Kinnuin,  And ja  P  Hata, Lau  Härkön,

2. kymmenys  mm.

2  And  P  Hackarain, 5  P  Haloin, 5  P  Vata  ym., 6  And  ja  Hen Kackin,  5  Mat  Oll Koleman, 9  P  ja  Pol  Tiickan,  5  Joan Kopon, 2  P  Tolvain, 5 And  Kettuin, 4 Nils  Lau  Tickan, 4  Lau P  Tiickoin,  2  Hen  Tick ja  P  Oino, 3  P Kackin, 2  Mat P Haykän,  3  Lau Lau  Hackaran,

3. kymmenys  mm.

7   Olli  E  Kuckoin, 5  Hans  Ja Lau  Soroinen, 6  Math  ja  Pol  Parviain, 9  Pol,  Nils  ja P Parviain, 5  Hans  ja Lau Parviain, 7  P  Nils Turuin, 8  Oll ja Caup  Caup  Immon, 12  Mgn ja  Olli P  Kettu, 6  Marti Nils ja P Nils  Parviain, 2 Nils Turuin, 4  Hen Torvin, 2  Lau  Vätä,  3  Joa  Parviain

4. kymmenys  mm.

5 Lau Kosoin,  5  Lau  ja  Pol Hen Pirain, 5  Tircko  Hen, P  Mat  ja  P  Pol  Pirain, 3  Lau  Parviain, 5  Hen Hen  Parviain, 8 Joan, Pol  ja And Ikäheimoin, 5 P  Turuin,  2  P  Nikulain, 4  Pol Nils Hatson, 4  Lau  Immon, 4  Arved  Turuin, 2  Jacob Savolain,  3  Hen  Vanha

5. kymmenys mm.

 4  Oll Sorsa,  5  Pol Sorsa, 4 Lau Staf  Kinnuin, 7  Olli P  Parviain, 7  Olli, Hen  P  ja  P  Olli  Pippurin, 5  P  ja  Hen  Staf  Koleman,  4  Lau P  Paijain, 4  Olli  Jo  Oino, 7 Nils  Pol Karvon, 2  Olli Tervo, 3  Pol Oll Turuin, 4  P  Joa  Monin, 3  Olli  Kasin, 3  Nils  ja Knut Hen  Torvin, 9 Olli Leppe,  2  Lau  ym.  Mölcken, 1  Lau Juvon, 2  Pol Sormun,  2  And  Käroin

6. kymmenys  mm.

 5  Joan Ratickan (?),  5  Hen  Koistin, 6  P  Torvin, 6  Joa  Mat  Pelkoin, 1 Nils  P  Tohin, 5 And  Mondon, 7 Olli Joa, And,  Mgn ja Joa Mondon,  6  Suni  Pitkein,  Lau  Toivoin ja  Mat Hirvoin,  5  Olli  Halon ja  Lau Väthän, 5 And  Ol Pelkoin, 4  Pol ja Hen Caup  Halssin, 3  P  Ylen, 2  Lau  Turun,  Hen Käckoin,  3  Olli Mat  Ihalempin, 3  Hen  Lappalain, 3  Lau  Tickain, 3  Mat Ollikan  (!Ollinpoika) ja Olli Hallikan, 3  Lau  Hämäläin,  4   Clem  Holopain, 2  Mat Suhon  ja  P  Tackuin (Tackin),  3  Pol Sianjalka, 2  Matti Ol  Turuin, 1  Nils  Lavoin, 3  Joan  Roskan  ( Ruuskanen Kaaraslahti).

 

1.4  Tuusmäen  neljännes (no 6133 s.85 ->)

2. kymmenys  mm  8 And,  Olli ja  Hen  Remexin.

3.  kymmenys   mm.  6   P  Kämäräin, 6   Olli Tackin, 6  Olli Kämäräin,

4. kymmenys  mm . 8  Michel  Kaasin,  8   And  Purdin, 

 

2.  Juva pitäjä 1541

 2.1 Vesikansan neljännes (No 6133  s.63 –>)

1. kymmenys mm.

Math Pöxen,  Olli  Näring, P Kuricken,   P ja  Hen Hatzo

2. kymmenys mm.

Lau  Kituin,  Pol Kuckon, Nils ja Joan Leskin, Pol Hotacka,  Sikasia

 3. kymmenys :  mm. Nils  Heiskain,  And  Ja  P  Lindoin, Oll ja  Joan Jutin,  Mat ja Lau Oinoin, P  Ryne, Oll Luckarin (?Tuckåin), Pol Häffrin

Vrt  3. kymmenys  (no 6133A )  mm. 

9  Oll  ja  Lau And  Hyvön,  6  Clemet Nico Nissin, 8 Olli Hallikain, 7  Pol ja P Luckarin, 7  P  Nissin,  6  P ja Olli Kauppin, 3  Joan Jutin, 8 Hen Joa Kauppin, 4  Pol Hänin,  8  P   Rynän

 4. kymmenys

Lau  Sormo, Nico Mondo,  Ihan ja Lau Luckarin,   P Punnon (Karttulan Punnonmäki), Pol ja  Hen Kallin, Lau  Oll Rytzen,  Hen Rissan,  Lau Uckon,  Pol Paian,  Pol P ja  P P  Oinon, P , Mc ja Magn  Rytkoin, Pol Rytkon

 5. kymmenys  mm.

And, P P  ja  Joa  Udriain,  Mat, Yrian Pol Rautaparta, Pol Rautaparta, Lau Bentikain, P, And ja Mat Toivakain

6. kymmenys  mm.

8  And  ja P Rissain,  2  P  Rimpi ja  Lau Monoin (?Mondoin), 3  Pol Thomahain,  5   Lau  ym.  Kackin

 

2.2  Joroisten neljännes (no 6133 A)

1. kymmenys   mm.

8  Claus Oinonen, 4  P  P Lapveteläin,  6  Lau Luckarin, 5 Olli Hyttin, 7 And Lipponen,  9  Olli Rautaparta, 3  Olli  Tenhon, 3  P  Heiskain, 4  Nils ja Pol Hyvöin, 3  Ihans Martinen,  5  Staff  Kackinen,  5 And Leskin,  6  Staff  ja Lau ja Pentikäinen (Pentikäisiä Inkerin Järvisaaren Åsereen!)

2. kymmenys   mm.

7  Lau  ja  P  Palainen

3. kymmenys   mm.

7   P Partanen, 8  Laur Rytzen,  9  Joan Häyrin,  6   Heiskain ja  P  Pöxe,  5 And  ja P  Säckin, 3 Bertill ja Olli Rautaparta, 6  P  P  Laitin,  5  Math  Kasurinen  (Siilinjärvi), 5   Toivakaisia,  5  Olli Paiainen, 8  Ihans ja Pol  Udriain, 3  P  Paiainen, 3  Olli  Hämäläinen, 3  Olli Udriain

4. kymmenys  mm.

6  Olli Luttin (Varkaus),  4  P Lau Timonen, 4  Hen Mondon, 6  Olli Nickin (Leppävirta), 8 Hen Sigfids ja Olli Ollsson Pitkän (Varkaus), 5  And Luttin (Varkaus), 9 Olli Sutin (Leppävirta),  3  Pol Lappalain, 5  P  Hyttin

Vrt. luettelo  no 6133 v. 1541  (s.70 ->)  4. kymmenys  mm. 7  Pol ja Olli Nickin,  5  Cauppi Kallin, 6  Nico P ja Eric Lappalain,  7  Olli Luttin,  5  And  Luttin, 5  P  Kauppin, 5  Olli Sutin,  5  Olli Nickin,  3  P  Magnus,  3  Pol Nils  Lappalain,  3  Lau Möttö,  2 Math Ryne  (Ryynänen)  ja  P  Timoin,  2  Yrian Leppe,  And  Soro,  Joan Leppe  (Leppävirta) ja  Sigfrid Pitkän (Varkaus)

5. kymmenys  mm.

7   Matti Möttö,  5  Hen Hackarain (Leppävirta), 5  Pol  Pasain, 8  Nils ja Nils Oinoin, 9  Math Oll Laitin, 5  P ja Lau Malinen, 4  Joan Lappa  ja  Joan Pyckö, 4  Wesa  Sutin, 2  Anti Pesurin

Vrt. luettelo  no 6133 v. 1541  (s.70 ->)  5. kymmenys  mm.

5 Hen Hackarain,  5  Pol Pasa, 6 Matti Möttö, 8 Nico ja Nils  Nils  Oino, 6  Nico  Oll,  6  Pol Kärsä Laitin 6  Pol Oll  Laitin,  5  Nico, P ja Lau Malinen, 5  Olli Leskin, 2 Joan Lappal, 3  P  Ihalain,  2  And Laackon  ym.,  4  Staf  Sormoin, 4   Pusa ja Pedher  Suttin,   2  Pesu  Nickin, 2   Magnus Kiilain,  3  Nils  Pöyckö, 3  Ihan Kopo,4  P Leppe,  3  Olli  Höffvön,

6. kymmenys   mm.

Sormusia,  5  Nils Udriain,  3  And Tomperin,  4  Lau Nissin ja Olli Karialain (Sorsakoski), 2   Pol Uckon, 2  Pilti ja Lau Palan 4  Olli Levoin, 2   Pol  Tackuin.

Vrt. luettelo  no 6133  v. 1541  (s.70 ->)  6.  kymmenys  mm.  6  Nils ja Pol Udriain, 5  Ihan ja Math Koloma, 5  Pol, Lau ja Staffan Laacko, 9  Lau Sormo, 6 Pol, And ja P P Kaypo, 5  Olli, Lau ja  P Kaypo, 6  P  Pörö,  3  And Lappa,  2  Caupi  H ton (?), 1  And Tomber, 4 Lau Nissin ja  Olli Karialain, 4  Oll Oll Sormo, 4  Hen Nico Sormo, 3  Math  Joa Pörö (?Karttulassa), 2  Pol Ucko, 1  Pol Lätto, 2  Joan ja Hen Tarpin, 2  P  Nico Sormo, 4  Pol ja Joan Varixen, 4 And  ja Pol Heino, 1  Pilti Lau Pala,  2 Pol ja Math Thomaha, 3  Math Parcko

 

Huom!  vuonna 1541

Sääminki Haaplahden neljännes  4.  kyymmenys  mm. Olli  Happo

Säämingin neljännes  3. kymmenys  mm.  And ja Pol Tolpain yhtiömiehinä Tolvasia

                                        Vuonna 1564 Säämingissä asuivat Thomas, Olli, Pol ja  P Tolpain

 

Säämingin neljännes  5.  kymmenys  mm.  P  - ja Bent  Joan Pustin (Heinäveden Hevonlahti)

Puumalan neljännes  1. kymmenys  mm.  Pol ja Pol Pol Huckain,  P  ja  Joan Heickin (s.112).

                                       Vuonna 1564 Puumalassa asuivat P Heickin ja Lau P Heickin

                                      4.  kymmenys Olli Hen Miettin, H  Vete (Väätäinen)

Rantasalmen  neljännes  nimismies  Thomas  Uthmark (s.147)

 

 

3.  Tavinsalmen pitäjä  1548  (no 6148 s. 37 -> (epäselvä)

3A.  Saamaisten  neljännes (kymmenysjako vielä erikoinen!)

1. kymmenys  mm. (Leppävirran seutua)

Olli Sorsa, Staffn Kinno, Pol Sorsa, 8  Hen ja Lau Parviainen, 5 Tircko ym.  Pirainen, 7 And Jäskeläin ja Lau Immoin, 4 Po Nils Hatso, 3 Pol Sopanen, 3 P Immo, 1 Nils Nils Hkine, 4 David  Turunen, 2 Jacop Savolain,

2. kymmenys mm.  (Leppävirran seutua)

6 Pol Hans H,  7 Pol Karvo, 4 Pol Mellin, 4  P Mätinen,  Mich ja Knut Torvi,  Olli Leppäin,

3. kymmenys mm.  (Riistaveden, Pieksän ja Tuusniemen aluetta ym.)

5  Lau Väten, 2  Lau ja Pol Mölken, 3  Hen And Heino ja  Tackinen, 5  Sormo ja toinen,  Olli P Hackarainen,  7  Staffan Hietamies ja  Pol Varon, 4  Nils  Kayckon, 2  P  Pol Otine,   3  P Ol Halone,  2 Hen Joa Kinnu, 3  And Kerän, 6 And  Ol Pelkoin,  7  Joan Mat Pelkoin,  6 Joan Mickoin, 5  Hen Koistin, 2  Joan Soroine ja Joan Kolema,

4. kymmenys mm. (Ritoniemen, Toivalan, Jännevirran seutua )

7   ei erotu, 6  Clas  Mondan, 7 Joan, Magn ja Olli Mondaneuvo, 3  Hen Vene(läinen?),  4 Lau  Tackine, 6  Suni Pitkein ja Lau Toivoin (Toivala), 2  And Piiran (?),  4 Pol Caup  ja Hen Halsin,  2  P Ylen, Lau Turun, 3  Hen Kähkön, 4  Olli Mat Ihalempin, 6 Lau Tickan, 4  Matti Ollican ja Olli  Hallikan, 3 Lau  Hämäle, 2  Clemet Holopa, 3  Matti Suhone,   3 Pol Sianjalka (Kaaraslahti), 3  Joan Rooskan (Ruuskanen Kaaraslahti)

5. kymmenys mm. ( Kuopio,Siilinjärvi,  Maaninka, Lapinlahti, Kallaveden länsirantaa)

5  And Ratican (?),  3   Joan    Kuron, 6  Olli Hatso,  Pol Nissin ja  Olli Häyrin,  4  Pol Lydicken,  5 Sigf Hatan,  4  And  Hatan, 4 Hen Venäläin, 7  Joan Pol Nissin, Hen Toivan ja  P Vatan,   3   Kolio, 6 Ihan Jäskeläin ja  Marti Ylettin,  2 P Kinnon, 3  And Jäskeläin,  5 Lau  Kaukapäivä,  5  P  H sainen(?,  4     Koistin,   5  ei  erotu,

6. kymmenys  mm.  (Tuusniemeltä  etelään  mm.)

6  Hyffvön,  7  Kinnon, 5  Hyttin,  7  Hyffvön,   5  Koistin, 4  Kaupi Heiskain,  4 Hen Asiain, 5  Lau  H ja  Olli Tuppurain,  4  Hen  Palan,  5  Pol ja  Olli  H  Vican(?), 3  Olli Pähkon ja  Nils Tolon, 6   P Levoinen ja Hen Ylön,

 

3B.  Savilahden neljännes

1. kymmenys  mm

5  Nico Hyttin, 2  Pol Hen Suripää ja Suni Lau Niuta (Kuopio), 2  And  Mc Carpan, P Hapian ja Hen Mickulan, 6 P  Kosman, 3  Lau Pylkin (Pulkkinen) ja  P Mäkeläin,  5  Pol Mättän ja  Mat And Karjalain (?),  7 Magn, Pol ja Olli Ihalempin, 8  Hen Turunen, 8 Thomas  St Ahonen ja Pol Karlin (Saamainen),  7 Pol Turunen ja P Oinonen,  4 Olli H Ihalempin,  6 Pol Lau Tarpin ja Joan Sallin,  7  Nils ja Hen Hoffvin (Puutossalmi), 5   ??  ja Olli Heiskanen,

2. kymmenys  mm.  (Kuopio, Pajujärvi ja Lapinlahti mm.)

3  Salmon Pöuckön ja  P Julkun (Kuopio), 3 P  Hyttin,  3  Staff Orava, 2 Olli Kuivalain,  5  Ol Mat Hilton ja And Pent Pulkin,  3 P  Yletin,  2 Lau  Hennin (?Hamuin), 3  P Ol Martican, 4  Nils  Vehmo,  4 Lau Nils  Rotsalan, 3  P  Lindon,  3 Clemet Nissin, 4 Joan Jutin, 4  Olli Kilcka (Karttulan seutu),  7 H And Lippon ja Eskil Oino, 4 Olli Rautaparta, 7  And  Väne,  4 Hen Lappalain,

3. kymmenys mm.  (Leppävirta mm.)

5  And  Lindon (?), 3  Joan Häyffren,  3 Nils Udrian, 8 Matti Kasurin ((Siilinjärvi), Ihan Udrian,  Joan H  Cauppin,  10  Olli Sutin (Leppävirta), 7 P Lau Immon, ja Hen Mondon, 6 Olli Nickin, 4 P Lau lappalain, 6  Möyckoset (Mölcköset),  10 Pol Hen Kolema, 5 Lucas Leppä,

4. kymmenys mm.

6 And Hyttin, 5 Matti Uckone ja Olli Karvo,  4  Olli Hyvö, 9  Olli Nickin, 4  Lau Itkon (Leppävirta), 5  Pol Pasan, Mich Oino, 5  Joan Lappa ja Joan Pähkon, 8 Pol Ol Laitin (Leppävirta), 2  An T ffvon ja  And  Lackon, 7 And Staf Sormo ja Pol U Nickin,

5. kymmenys  mm. (Tervon - Pielaveden seutua mm.)

  Olli Ol Sormon,  And Lappalain,  And Tomberin ym. 4 Joan Auvin ja Ol Kar lan, And Kempin ja Pol Uckon

6. kymmenys mm. (Iisalmen – Kiuruveden pohjoisosaa mm.)

6 P Oli Kettunen (Vieremä), 4 Mich Petikän, 4  Hend   H  kön (?), 3  Joan Hamo ja P Seeckin (Hamula), 7  Lau Kosman, 6 Lau Kähkön (Nerkoo), 2 P Laman, 4  Hen Venäläin (Ruokovesi),  4 Joan Leskin (Kuuslahti - Kaaraslahti), 3  Matt H Kon,  3  And Vänen, 3  P Joan  Hyvö(?), 9 Thomas  Ca ja  P Hen Hyvärin, 3 Marti Rongan, 5 Pol Mat Kiiskin,  4  P Ollica, 5  And  Leskine, 3  Ihan Martinen (maita mm. Sonkajärvellä)

 

4   Tavinsalmen pitäjä 1549 (no 6152 s.107 ->)

Lautamiehet:  P Hackarainen (Siilinjärvi), Joan Ahonen (Saamainen),  Lau Hämäläin (Jännelahti),  Lau Tackinen (Jännelahti-Ryönä),   Hen Otinen (Riistavesi), Joan Hamuinen (Siilinjärvi), And Vänänen (Siilinjärvi Kehvo tms), And Heroinen(!), Joa Sormo, Joan Pöuckon, Hen Höffvin (Huovinen Puutossalmi) ja Hen Turunen.

4A.   Saamaisten neljännes

 Huom.!  Vuonna  1550:  lautamiehiä Saamaisten neljännes: P Luckarinen,  Hokan Kosma, Lau  Jurvan,  Olli  Sorsa, P  Monin,  And  Lappalain, S Kempi, Nils  Viljakain,  Caupi  Heiskain,  Hen  Mondoin,  Arved  Turin

1. kymmenys

4 Olli Ol Sormo, 4 And Oll Lappalain, 5 Hen ja P Lappalain, 5  Kauppi Ehran (oli Herranen!) ja And  Tober (Tomber), 4 Lassi Nissin ja Olli Karialain ( Osmajärvi), 5 Olli Nils Sormo, 4 And Nils Sormon, 5 Pol Lattuin, Matti ja Olli Tomain, 5  Hen Turpin (ehkä Tarpin), 2 And Smedh, 4 Hen ja Olli P Sormuin, 4 Pol Varixine, 4 And ja Pol Heinon, 2 Pilti ja Lau Palan, 2 Olli Leniäinen, 3 And Kärckynen, 4 Lau P Udriain, 2 Pol Tackuin ja Matti Kondiain, 4 And Kempin ja Pol Uckon, 5 Hokon ja Math Ehckon (ehkä Ickon), 2 Hen Martinen

2. kymmenys

10 Olli Sutine, 5 And Luttine, 3 Joan ja Olli Häffrin (Häyrin tai Hyvärinen),  3 Mich Udrian, 8 Math Kasurin (Siilinjärvi,oli Joroisissa), 4 Hans Udriain, 5 Jan P Kauppin, 6  P Lau Timoine, 1 Hen Modoin, 6 Olli Nickin, 6 And ja Lau Muickon (Mickon), 10 Pol P  Kolema,  4  P  Iganpoika (Iganca ehkä Ikonen), 5 Jöran ja P  Joan Leppe,  8 Thomas St Ahon  ja Pol ja P Karlin (Saamainen), 2 Olli Kuivalain

3. kymmenys

3 Olli Sorsa, 4 Staf Kinnon, 8 Hen ja Lau Parvian, 5  Tircko Hen,  P ja  P - , P Pol Pirain, 7 Olli ja Pol Pol Piran, 3 Nico Udrian, 2 Olli Tickain, 5 P Turuin, 3 And Jäskeläin ja Nils Niutan, 5 Lau Immo, 4 Pol Nic Hatso, 3 Olli ja  Pol Sopain, 3 Pol Immo,  1 Nils Nils  Parckin, 4 Arved Turuin,  4 Hen St Kolema

4. kymmenys

7 Olli P Karvine, 6 Pol Hans Parviain ja And Mylckän, 5  P  Komelåman (?Kolemainen), 4  P Lau Paijain, 4 Olli Juvon, 5  Nic Hyttin,  4 Hen Pippur, 5 Joan Lappalain ja Joan Pöcköne, 2 Magn Pol Karvon, 4 Lau Karvon, 2 Oll Tuffvon, 4  Pol Ol Turunen, 4 Pol Mellin (ehkä Mallinen), 3 P Joan Juvon ja P Uckan (?),  4 P Jo Monine (nimi Moninmäki!), 3 Let  Soiine, 3  Mic Torvine, 9 Olli Leppäne

5.  kymmenys

5 Pol ja  Olli  P Vi can,  6   Hans Hyvön, 7  And And Kinnon, 5 Pol, Hans ja Suni Hyttin, 7  Pol Hirvon, 5  Nic Koistin, 4  Caupi Heiskan, 4 Hen Asiain, 8   Pol Ol Laitine  ja  P  Luckarine, 4  Hen Palan,  3  Olli Peckoine, 3  Mic Tolon, 3  Hen ja And  Konon,  6  Pe  Levoine ja Hen  Ylen, 2  Pol Levoin ja  Hen Kåckoin,  7  Nils  Hoffvin, 4  Olli  Kilon

6. kymmenys

5   Lau  Vätine  (Väätäinen),  2   Lau ja  Pol Mölcköin,   3  Hen ja And  Heinon,  3   And  Tackin, Lau  Jurvo ja Pol Olckoin, 5  Pol Sormo  ja  Kosma   Turun (?),  6  Ol  P  Hackaraine (Siilinjärvi),7  Sta  Hietames  ja  Pol Varoine (Riistavesi), 2   And   Piran, 2  Pol Ol  Otine, 2   And  Mic Karpain, P  Hapiain ja Hen Niculain, 3   Staf  Orava, 3   And  ja  Matt   Kårån,   6  And   Ol  Pelkoin, 7  Joan Mat  Pelkoin, 6  Joan Nuckon  (!),  Hen  Koistin,  2   Joan  Soroine.

 

4B.  ”Savolahden”  neljännes

Huom.!  Vuonna  1550 lautamiehiä:    And Vänäin, Cle Nissin, P  Hyvein,  Marcus  Huttu, Niclas  Rongain, Matt  Parckon, Hen  Weheläin (Venäläin), P Ratikain,  P Ol Kettuin, P  Kähköin, And And Laackoin,  Magn Ihalempin

1. kymmenys

6   Lau   Kolion ja  P   Karline,  6   P  Oll  Kettuine,  4   Nic  Petiken,  7   Marcus   Huttu,  4   Hen  An   Herköin,  3   Nic  (Niclas) Kaickon,  3   P  Lau  Kähkön,   P   Lamaine  (autio),  2   Lau  Vänein,   4   Joan  Leskin, 3  Matt Pkoin (?Peckonen), 3  Lau  Pnåin (! Partanen?), 3  P   Joa  Hyvö,  6  Lau Lappalaine, 9  Thomas Kaupin  ja  P   Joan  Hyvärin, 6 Lau Lappalain, 9 Thomas Kauppin ja P Hen Hyvärin,  3   Marti  Rongan,  4   And   Kärkähän, 2  P  Tuppuraine,  8   P  Ollikaine ja   Lau   Sitoine,  5  And   Ol  Leskine (Karttula),  3   Ihans   Martinen.

Huom.!   1550  löytyy  myös:   3   Matti  Leskain, 5  P  And   Kurvin, 3  Ihan Remexin, P  Mekelein  ja Lau  Pulkin, 5  Hakuni ja  Mat  Härköin

2. kymmenys

8   P   Oll  ja   P  Somalaine (?Lomalainen), 7   P   Oll Haloin, 6   P  And  Hyttin,  5   Matt  Uckon  ja   Oll  Kansikan,  4   P   Ol  Hyvön,  9  Mich  Ol  Mickon  ja   Lau  Maline,  4  Lau   Ickon,   5   Pol  Pasan,  8   Nic  Oinon,  7   Clemet   Nissin,  4   Jua  Jutine,  P  P   ja  Hen  Lappalan, 4   And   Staf  Sormo, 2   And   Tffvon (? Toffvon)   ja  And   Lackon,  7  Pol  Joa  Nickine, 3  And   Pesuinen,  2   Magn  Kiluine, 5   Staff  Hans  Kopoin,  4   Nic  P  Leppäne,  5  P  Lau  Kockain  ja  Lau  Rautiain, 3   Ol Haltuine (? Salline), 4  Simo  P   Lauckan (Lackonen)

Huom.!  Vuonna  1550:  7  P  Ol Haloin, 2  Pol Tackin ja Lau  Udriain, 3  Juan ja  Olli Heuröin, 3  Niclas  Udriain, 8  Math Kasurin, 4  Ihans  Udriain,  7  And  P Koleman

3. kymmenys

6   Joan Hamun  (Hamunen Siilinjärvi) ja   P  Säckine (Seckinen),  5  P  And  Ratikaine, 3   Joan  Mgn  Kåroine (Korhonen), 2   Hen  Jo  Kiluin (Kinnuin),  5  Pol Nissine ja   Olli Hyvörinen  (Häyrinen), 5   Sigf  Hatain,  4   Pol Lydikain, 4   And  Hatine,    4   Hen  Veneleine,   7  And  Vänäne, 4 Lau  Nic Rosalain,  6   Ihans  Jäskeläine  ja   Marti  Ylettyin,  2   P   Kinnun,  3  And  Jäskelein,  5  Nils Lau  Kaukapä (ivä),  5   P  Husaynen, 6   Staf  Koistinen,  4   P  Häckinen, 5   Oll  Ulmaine.

Huom.!  Vuonna  1550:  5  Sigf Hatain, 4  Lau  Nico  Veisäin,  4  Simo P  Laukain,  6  P  Lapveteläin,  6  Ol ja Joan Kosmain, 3  Math  Hkoin (?Ickoinen tai Uckonen)

4. kymmenys

5  Oll Tuppuraine,  3  Salomo  Pöucken  ja  P  Julkon, 3  P   Hyttin,  2   Pol  Käriäine (Iisalmi), 6  Pol  ja  Joan  Kosman,  5   Nils   Pphiaine  (on  Parviainen),  5   Oll Matt  Hiltun  ja  And  Pent  Pulckin,  3   P  Yletyn,  3   Pol  Piskoinen (Kuopio ainakin myöhemmin) ja  Hen  Jäskeläin, 5  An  Ihalempin, 5 Pol Ihalempin,  6  Lau  Hännine,  3  P  Ol  Martikaine,  3   Mic Veymon  (on Vehmoin) ,   6   Ol  Hatzsonen,  3  Ol P  Lindon, 6  Lau  Tickane, 2   Matt Hakuline,  4   Oll  Kilcka,  7  P  And  Lippon ja   Eskill  Oyno, 6  Ol Rautaparta, 7  Joan  Pol  Nissine,  Hen  Toivon  ja    P  Vataine, 4 Hen Lappalain

Huom.!  Vuonna  1550:  5  Nils  Laukan,   5  Nils  Parviain, 5  Pol Ihalempin  ja   Pol Nissinen co  puuttuvat. He löytyvät 6.  kymmenyksestä kuten myös Lau Hennin.

5. kymmenys

3  Lau  Hämäläine (Jännevirta), 7  P  Torvine,  6   Clas  Mondaneuvone,  7  Ol, And,  Joan ja Mgn  Mondaneuvone, 3   Hen  Otine (Riistavesi),  4   Lau  Tackine (Riistavesi – Jännevirta), 6  Suni  Pitkeine,  Lau  Toivon ja  Matt  Hirvon (Siilinjärvi Toivala), 3  Ol  Kelthu (Laitinen), 4  Pol  Kaupine  ja   Hen Halsinen, 2 P  Ylön (autio), 2  Lau  Turin (autio), 3  Hen  Käcköin (Kähkonen  tai  Kokkonen), 6   Olli  Pippuri (Pöljä), 5  Matt Ollikaine, 4  Clemet  Holopa (Ritoniemi), 2  Matt Suhon, 3   Pol  Sianjalka (Murtolahti), 5  Lau  Pahiaine  (Paijaine),  Ol  Hämäläine  ja  Ol Laitinen.

Huom.!  Vuonna  1550:   4  Ol Mat  Ihalempin, 4  Hen  Lappalain

Huom.!  Clemet  Holopainen löytyy myös  Rantasalmen  neljännes  5.  kymmenys! Joan  Pirinen  ja  Olli Penttinen ovat Keriharjun neljännes  4.  kymmenys  ja   Hemming  Sigf   sekä  Olli Oll Pitkänen Keriharjun neljännes  6.  kymmenys.   Juvan  Vesikansan  neljännes  1.  kymmenys löytyvät Lau,  P  ja Joan Rissanen.  Saman neljänneksen  5. kymmenys  on  Joan Jutinen siirtynyt Tavinsalmelle.  P  Ryynänen  on edelleen 5.  kymmenyksessä  ja  Rytköset  Mich ja Magn  sekä  Pol  6. kymmenyksessä  kuten myös  Pielaveden  Tenhosia. Joroisten  neljännes  4.  kymmenys on kirjoilla  Lau  Rytzeine (Rytsönen)  sekä P  Pöxäne  sekä   6.  kymmenys:   4  Gels  ja  Saffan  Heiskanen, 8  Matti  Möttönen, 8  Olli Leskinen, 6  Pol ja Kärsä Laitinen, 5  Hen Hakkarainen, 6  Bertill ja  Olli Rautaparta,.

6. kymmenys

5   Olli Heiskane ja  Eric Suhon,  6  P  Runtikorva,  And  ja  Vesa  Ihalempin, 2   Pol  Hen  Suripä ja  Suni Lau  Niuta (Kuopio), 1  Ol And  Kärckän, 7  And  Matilaine, 3  Lau  Pulckine   ja  P  Mäkeläine, 5  Pol Mätäne ja Mat  An Kariala, 7  Mgn, Pol ja Olli Ihalempine,  8  Hen Turune, 3   Joan  Riuckan,  2 Matt Lannoine, Joan Pol Turun ja P  Oinoine,  3   And  Vehmoine,  7  Pol ja  Oll P  Ihalempinen,  6  Pol Lau  Karpes (Karpainen)   ja  Joan  Sallin, 6  Pol Lapwetele, 

Nämä ehkä Rantasalmen puolella ?  5  Ol  And  Auvinen  ym.,  7  Olli  Luttinen (Varkaus).

Huom.!  Vuonna  1550 myös:  1  Ol An  Käcköin,  5  Pol  Meetäin ja  And An  Karhilain

 

5.  Vuosi 1554   Tavisalmi (no 6195  s.42 ->)

Savilahden  neljännes

1. kymmenys

6    And Mäkeläinen ja  Lau  Pulkinen

10  Staf ja  P  Ollikainen

4   Pol ja Lau Kolionen

5  P  Karakainen

6   P  Ol Kettuinen

5   Nico Petikäinen ja Nils  Kiskinen

7   Marcus  ja Lau Huttunen

?  Staff Rottinen ja Hen Heikurinen

7   Nico  Kaickonen ja Ihannus Remexinen

5   P  And Kurvinen (Vieremä)

6  P  And  Lamainen  autio

2  Lau  Jäskeläinen

5  Pol Nissinen

3  Lau  Pnåinis  (Partanen)  autio

4  Ol Hen Lappalainen ja  Thomas Tihinen

6  Lau Lappalainen  ja Lau  Karppaine

6  Thomas Caup  Hyverinen

4  P  Kärckäinen

4  Matt Sormoine ja  Sigfr Hataine

 

2. kymmenys

5  Joan  Oll Ulmanen

5  Hen Ol Hiltonen, Olli Kansikainen ja Lau Lindonen

4  P  Käcköine  (Kähkönen)

4  P  And  (P)  Haloinen  (ei  veroa,  v. 1561 ”piexä Halonen”)

4  P  Leskinen

6  Hen Pttainen (Partanen tai Lapveteläinen )  ja  Joan Kosma

7  Clemet Nissine

4  Pol Tackine ja Matt  Udriainen

3  Oll Häffrine  (Häyrinen)

4  Joan   Jutine  autio

6  And  ja Nico  Udriainen

4  P - ja Hen P Lappalainen

4  Caup Rottsalainen

4  And  Hattaine

4  Olli Laitinen

?  Ihannus  Udriainen

3  Jöran (tai Jesper) Sigfredsson  (vouti!) autio

3  Hen Hannus Koppoinen

2 Pol Keräinen (? Kääriäinen)

3  P  Pöxäine

4  Simo P  Lackonen

8  P  Martickainen ja  Olli Rautaparta

 

3. kymmenys

4   And  Vänänen

7  Ihannus Jäskeläinen, Martti Yletyinen ja Visa Ihalempinen

6  P Lau Kockainen (Maaninka) ja And Marainen

2 And P Kolema

6  Joan Hamuinen (Siilinjärvi Hamula), P Säckinen ja  Rossi  Pttaine ( Pajainen)

8  P -  ja  Pol Oll Haloinen (Maaninka)

?  P  And  Hyttinen (Maaninka)

8  P And  Ratikainen (Maaninka)ja Olli Halttunen

4  Joan ja  Nils Magn  Kuroinen (Maaninka)

5  Joan Kinnuinen ja   Hend  Joan Tofvinen (Maaninka)

5  Sigfred  Hatainen (Maaninka)

4  Pol ja  Olli Lyytikäinen

5  Pol Rytköinen (Pielavesi)

3  Hen Pol Kolema  ja Lau  Tenhonen (Pielavesi)

2  P  Kinnuinen  autio

9  Pol Ja  Matti  Lapveteläinen

9  Olli Kosma  ja  Hartvik Andersson (nimismies)

4  Olli P  Ikäheimo

 

4. kymmenys

3  Salmo  Pöycköinen ja  P Julkuinen (Kuopio)

7  P  Tuppurainen (Kuopio)

5  Olli Kackinen  (Ruokovesi)

6  Lau  Tickainen (Kuopio)

4  Hen Venäläinen (Ruokovesi)

4  Nils  Lau Kaukapäivä (Haminalahti)

5   Olli ja Matt Matt Hiltuinen (Kuopio)

3  Pol Piskoinen ja Hen Jäskeläinen (Kuopio)

7  And  Ihalempinen  (Ritoniemi)

3  Lau  Rissainen  (Siilinjärvi)

5  P  ja  Pol Ihalempinen (Ritoniemi)

6  Olli Hatsonen  (neljänneskuntamies, Kuopio)

3  Olli P Lindoinen

?  Matt  Hakuline

7  P  And  Lippoinen ja  Eskell Oinonen (Pielavesi Löytömäki)

3  Matt Pckoinen (ehkä Peckoinen)

1  And  Oll Kärkäinen ja  Pol Suuripää  (Lampaanjärvi)

 

5. kymmenys

6  Mat  Oll Ihalempinen (Ritoniemi)

8   Hen Otinen (Riistavesi)

4  Lau  Tackinen (Jännevirta- Ryönä )

6  Lau  Hämäläinen ja  Pol Sianjalka (Jännevirta – Murtolahti)

6  Claus  Mondoinen ( Mondaneuvonen)

6  Lau  Henninen (saattaa olla Hamuinen)

6  Pol Mondoinen (Mondaneuvonen)

6  Matti Hirvoinen ja  Lau Toivanen (Siilinjärvi Toivala)

3  Grels  Jäskeläinen

4  Pol Lau  Halssinen (Ryönän alue)

2  P  Ylönen autio

2  Lau Turunen  autio  ( ehkä  Riistaveden Ryönän maita)

6  Oll Matt  ja  Matt Pippurine  (Siilinjärvi Pöljä)

8   Martti ja Matti  Affvoine  (eli Kasurinen  Siilinjärvi))

5  And  Ollickaine (papinverot)

4  Clemet  Holopainen  (Ritoniemi)

2  Matt  Suhoinen   (Riistaveden Syrjäsaaren maita)

3  Lau  Hennine(!)

9  Olli ja  P  Hackaraine  (Siilinjärvi)

 

6. kymmenys

8   Matti Pussine ja Joan Toivane (ehkä Tuovinen)

7  Magn, Pol, Olli ja And  Ihalempinen

3  And  Jäskeläinen

3  P  Ylettyine

8  Hen Turuinen

6  Pol  Sormo ja  Joan Soroine

7  Olli ja   P  Torfvine (tai Tuovinen)

6  Vessa  Ihalempine ja  Nico  Korhoine

3  Joan P  Tilmakar  (Tuusniemi)

7  Kosma  Matilaine

3  Joan and  Kinnuine

3 And  Weddmone  (Vehmoinen)

6  Matt Lau Karppine ja Joan Salline

5  Olli P Ihalempine:  Sonni

10  And - ja  P  Oll Pelkoine (Tuusniemi)

 

 

Saamaisten neljännes  (poimintoja)

1. kymmenys

6  Kärsä Laitinen

8  Olli Leskine

5  Hen Hackaraine

7  Nico,  And ja  P  Kolemaine

2  And  Laackoine

5  Lau  ja Pol Passaine

4  Lau  Ickoine

 

2. kymmenys

10  Joan Cauppinen ja P  Ingan (?)

8  Olli  Sutinen

9  Pol ja Lau  Kinnunen

7  Pol  - ja Olli Joan  Nickine

6  Oll And  Kopoinen

5  Pol - ja  Staff  P  Kolema

4  Lau  Ol  Hyvöine

 

3.  kymmenys

6  Olli  Mat Tuppuraine

4  Joan Monine (Leppävirran Moninmäki!)

 

4. kymmenys

8   Pol ja Joan Tafvanainen

4  Hen Pippurine

5   Knut  Kaartinen ja  Mich  Torvinen

?  Thomas  Sta  ja  Joan  Ahoinen (sukua Nilsiään 1603)

 

5.  kymmenys

12  Olli Savolainen ja   And  Kinnunen

6  Pol Hyvöne

6  Hannus  Kandainen

4  Cau  Heiskanen

6  Pol  Oll Laitine (maita Nilsiä Laitisenmäki)

 

6. kymmenys

5  Hen Koistine

7  Joan Mat Pelkoinen

7  P  Nico Nickinen ym.

5  Nils  Parviaine

 

Huom.!  Rantasalmen  Keriharjun neljänneskunnassa asuivat Nilsiästä maita hankkineet

8     Joan Pirinen ja  Olli Penttinen     (Syvärilä)

10   Hen,  Olli ja   Hemming  Pitkänen (Sänkimäki)

5     And (Olsson)  Luttinen   (Nilsiän keskusta – Reittio-  ja osa Vuotjärven Hipanniemeä)

 

 

6.  Vuosi  1555 Tavisalmi  (no 6201  s.43 ->) 

Savilahden  neljännes

1. kymmenys

6  Lau  Pulkkine  ja And  Mäkeläine (Sonkajärvi)

10  Staff ja  P  Ollikaine

4  Pol ja Lau  Kolione

5  P  Karakaine

6  Pol  Oll Kettuine (Vieremä)

10  Marcus  ja Lau  Huttuine  (Iisalmi)

4   Niels  Kaickonen ja Ihans  Remexine

5  P  And  Kurvine (Vieremä – Paloinen- Salahmi)

6  P  Lamane  autio

2  Lau  Jeskeleine

5  Pol Nissine (Vieremä)

3  Lau  Pnen (Partanen)

4  Matti Sormo  ja  Sigfred  Hataine

6  Lau  Ptta  (? Partanen)  ja  Joa  Kosma

4  P  Leskine  (Varpasjärvi)

3  Oll Heyrine (Varpasjärvi ja sen itäpuoli ym)

4  P And  Kechkoine  (Kähkönen Nerkoo)

2  Pol  Käriäine

8  Joan Oll Ulmaine (Nerkoo)

2  Ol Lau  Luckarine  (Varpasjärvi Lukkarila)

 

2. kymmenys

6   Pol  Rytköne

5  Niels Petikäin ja  Nils  Kiskine

4  Staff  Rotinen ja  Hen Heikurine

4  Oll   Hen Lappalainen ja  Thomas  Tihine

6  Lau P  Lappalaine ja  Lau  Karppine (tai Karppaine)

7  Thomas  Cau  Hyffverine

4  P  Kerckeheine

4 Pol Tackine (Tackuine)  ja  Matt Udriaine

4  P - ja Hen P  Lappalaine

4  Olli Laitine

4  Ihans Udriaine

3  Jöran Sigfredsson autio

3  Staff Hans  Kopone   autio

4 Simo  P  Laackone

7   P  Martikaine ja  Olli Rautaparta

4  Hen Pol Kolema ja  Lau  Tenhone (Pielavesi)

2  And  P  Kolema

6  Niels  Udriaine

7  P  And  Lippon  ja   Eskel  Oino  (Pielavesi)

4  And  Ol  Kercken,  Pol Suripää ja  Niels Laitine (Lampaanjärvi)

6  Hen Joan Kinno ja  Joan  Toffvine  (Maaninka)

 

3.  kymmenys

9  Olli Kosmanen ja Hartvik Andersson  (nimismies)

5  Hen  Oll Hiltunen, Olli Kansikainen ja  Lau Lindonen

4  P  And  Halonen (myöhemmin Piexä Halonen)

7  Clemet  Nissinen

4  Joan Jutinen  (autio kirkon veroissa)

4  Cau Rotsalaine (Lapinlahti Pajujärvi)

4  And  Cau  Hattaine (Maaninka)

6  P  Pöxänen (tuli Joroisista Iisalmen Nerkoolle)

4  And  Vänäne

5  Ihans  Jäskeläinen ja Martti  Ylettyine

6  P Seckinen, Joan Hattainen ja  Rossi  Pttaine (Pajainen, tuskin Lapveteläinen)

9  P  Oll  ja Pol Oll Haloine (Maaninka)

6  P And  Hyttine

8  P And  Ratikainen ja Ol Halttune (Haloin kirkon verossa!)

&  Joan ja  Nils  Kuroine

5  Sigfred Hattaine

9  Pol ja Matt Lappalaine

3  Nils Nico Oinone

4   Olli   Ylön

 

4. kymmenys

7  Suni Niuta,  Martt ja  P  Tuppuraine (Kuopio)

4  Pol ja Ol Lydikäine (Kuopiosta Karttulan suuntaan)

6  P Lau  Kockoin (Maaninka) ja  And  Lau  Maraine

3  Salmo Pöucköne ja  P  Julkune (Kuopio Julkula)

5  Olli ja  Rossi  Kackine (Ruokovesi, sukua myöhemmin mm. Pöljällä)

6  Lau  Tickane (Kuopio – Siilinjärvi)

5  Nils Lau Kaukapäivä (Kuopio Haminalahti)

5  Olli   ja  Matt Hiltune (Kuopio Hiltulanlahti)

7  And  Ihalempine

3  Pol Piskoinen (Kuopio) ja  Hen Jäskeläine

5  P ja Pol Ihalempine

3  Lau  Rydzenen  (Rissane Siilinjärvi Rissala)

6  Olli Hatsone (Kuopio)

3  Olli P  Lindone

3  Mat  Hakuline

3  Mat  Pckoine

4  Hen Venäläine (Ruokovesi , sukunimestä Venäjänsaari)

 

5.  kymmenys

4  Mat Oll Ihalempine

8  Hen Otine (Riistavesi)

6  Lau  Hämäläinen (Jännevirta) ja  Pol  Sianjalka (Murtolahti)

6  Claus Mondo (Ritoniemi)

6   Lau  Henninne

6  Pol Mondo

6  Matt Hirvonen ja  Lau  Toivane (Siilinjärvi Toivala)

3  Grels  Jeskele

4  Pol Cau  Halsine

2  P  Ylön autio

2  Lau  Turon  autio

6  Oll Matt ja   Mat Pippurine (Siilinjärvi Pöljä)

8  Martti ja Matt Kasurinen (Siilinjärvi)

5  And   Ollikaine

4  Clemet  Holopaine (Ritoniemi)

2  Mat Suhonen

3  Lau  Hennine

9  Oli ja  P  Hackaraine (Siilinjärvi, nimestä kylä Hakkarala)

 

6.  kymmenys

8   P  Happolaine (Happone tai Haapalaine) ja  Matt Pussine (Puutossalmi)

7  Magn,  Pol, Oll ja  And  Ihalempine

3  And   Jeskeleine

3  Lau  Mustoine

8  Hen Turuine

6  Pol Sormoine ja  Joan  Sormo

7  Oll  ja  P  Torvine

8  Wessa  Ihalempine ja  Niels  Korho

5  Joan Pol Tilimaker (Tuusniemi)

7  Kosma  Mattilaine

3  Joan And  Kinno

6  And  Wehmone

5  Olli P Ihalempin

6  Matti Lau Karppine (kirkon veroissa  Cauppin) ja  Joan Salline

10  And   -  ja  P  Oll  Pelkoine (Tuusniemi Ohtaanniemi)

 

 

Saamaisten  neljänneskunta  (poimintoja)

1. kymmenys

6   Kärsä Laitinen

8  Olli Leskinen

5  Hen Hackaraine

4  Olli Juvone

2  And  Lackone

 

2. kymmenys

10  Joan Cauppine ja  P  Nissin(nen)  pka!

6  Hen Kechkoin  ja   Thomas  Kucko

6  Oll And  Kopone

8  Pol  Joa Nickine

4  Lau  Oll Hyffverin (Puutossalmi!)

 

3. kymmenys

7  Pol,  Olli ja P  Piraine

5  P  Turone

2  Hen Hiskoine  (Heiskane)

 

4. kymmenys

9  Olli -  Ja  Joan And  Karvo

8  Pol - ja Joan  And  Tahvanaine

4  Hen Pippurine

2  And  Seppe  autio

 

5. kymmenys

3  Olli Kuivalaine

8 Lau ja Joan Koistine sekä Ihans Hyttine

6  Pol Hyvöne

 4  Caup  Heiskane

6  Pol Ol  Laitine (maita Nilsiä Laitisenmäki)

7   Niels  Ja  Hen Hoffvine  (Huovinen)

 

6. kymmenys

7   Joan  Mat Pelkoine (Tuusniemi)

5  Hen Koistine (Vehmersalmelta etelään)

8  P  Rouhiaine

5  Eric Suhoine  ja  Olll  Heiskane

4  Staffan  Hietamies  (Riistavesi)

7  P  Nico  Nickine

5  Niels  Parviaine

6   Staff Koistine

 

Huom.!  Juvan Vesikansan IV 

5.  kymmenys:

7   Ol  Jutin

7  Niels  Ryynäne

4  Lau ja Olli Rissane

 6.  kymmenys

3   Niels  ja  Olli  Rytköine  (Pielavesi) sekä monia  Tenhosia

 

Karttulan  Matti  ja  Joan  Pörönen oli  Joroisiin kirjattu,

samoin And  ja  Ihan Kackine

 

Tavisalmi  sakkoja   v. 1555  (no 6202 s.15)

Kesä Maaningan pohjoispuolen asukkaat

 kyytien laiminlyönti:

Nico  Kaickonen, And  Jeskeleinen, Lau  Lindone, Pol Lydikäine

Hen Heikurine, And  Hataine  ja Thomas Hyverine

Eivät vieneet kalkkia  uunille:

Thomas  Hyverine,  Staff Rotine, Lau  Pulkkine ja Simo  Laackone

 

Kesäkäräjät Tavisalmi (no 6202 s.19-s.20)

Sakot: Eivät olleet menneet rajalle  (sota-aika):

P  Julkune, Pol Piskone, Juan Suhoine, Hen Lappalaine

Ihans Udriaine, Hen Kolema, Olli Häyryne, Kosma  Matilaine

Olli Hiltune, Olli  Pippurine,  Thomas  Hyverine, Nils Kiskine,

Matt Sormo, And  Jeskeleine, Lau Tenhone, And  Kurikain (Kaarakain)

P  Antoin, Olli Kauskain (Kansikain?),  Caupi Möncköin, Lau  Kopoin

Joan Leppä, Pol Nickin,  And  Laackoin, St Kolema, Lau Palain

Caupi Heiskain, Lau  Koistin,  Pol Mondaneuvo, Nils  Oino, Hen Asiain

P Nickin, Hen Sormo, St  Asiain, St  Koistin, Lau  Ickoin, Nils Parckin ym

 

 

7.  Vuosi 1556  Tavisalmi  verot (no 6216  s.5->)

7.1  Savilahden neljännes

1. kymmenys

4  P  Ands Kycköine (ehkä Kähkönen Nerkoo)

6  Laur  Pulckinen ja And  Mäkeläine (Sonkajärvi)

10 St  ja  P  Ollikaine (Lapinlahti)

4   Poval ja Lau  Kolione

5  P  Karackaine

6  Poval ja Olli  Kettuine (Vieremä)

10 Marcus ja Lau Huttuine

4  P -  ja Hend P  Lappalaine

5  P  Ands  Kurvine (Vieremä – Salahmi)

6  P  Ands   Lamaine  (autio)

2  And  Jeskeleine

5  Poval  Nissine (Vieremä Rotimojärvi)

4  Matti  Sormuine ja Sigfrid Hataine

6  And  Pttainen (Partane)  ja  Joan Kosmaine

4  P  Leskine  (Varpasjärven itäpuoli)

5  Olli Heurine ( Häyrine Varpasjäven itäpuoli mm.)

2  Poval Käreyne  (Kääriäinen)

8  Joan  Olls Ulmane (Nerkoo)

2   Olli   Lars  Luckarine (Varpasjärvi)

 

2.  kymmenys

6  Poval Rytköne  (Pielavesi)

5  Nico Petikeinen  ja  Michel  Kiskine

4  Staf  Rotine (Ruottine) ja  Hen Heickurine (nimi Ruotaanmäki)

4  Olli Hend Lappalaine ja Thomas  Tihine

6  Lau Lappalaine  ja Lau Karppaine (tai Karpine)

7  Thomas  Cau  Hyverine

4  P  Kerckahaine

4   Poval Tachune (Tackuinen)  ja  Matt  Condiaine (Pielavesi)

4  Nico  Karckoine

4  Olli Laytine

4  Ihans  Udriaine

3  Jören Sigfidsson vouti (autio)

3   Staf  Hans  Kopoine  (autio Varpasjärvi, ehkä tapettiin 1556 Syvärillä?!)

4  Simo  P  Laackone (Onkivesi)

7  Sigf Martickaine ja  Olli Rautaparta 

4   Hen  Pols Kolemane  ja Lau Tenhone  (Pielavesi)

2  And  P  Kolemaine

6  Nico  Udriaine  (Pielavesi)

7  P  And  Lippoinen ja  Eskill Oynone (Pielavesi)

4  And  Ol  Kerckeheine, Pol Suripä ja  Nico Laitine  (Lampaanjärvi)

9  Poval  ja Mat  Lappalaine (ehkä Haapajärvi)

 

3. kymmenys

9   Olli Kosmaine  ja Harticka  Anderson (nimismies Siilinjärvi  Koivujärvi)

5   Hen Oll Hiltoinen, Olli Kanseckainen ja  Lau Lindone  (Pajujärvi)

6  Olli Matss  ja  Mat   Pippurine  (Siilinjärvi  Pöljä)

6  Hen Joan Kinnoine  ja   Joan Tofvinen  ( Maaninka)

7  Clemet  Nissine  (Pajujärvi ym)

4  Joan Jutine  (autio Syvärinjärven pohjoispuoli, ehkä tapettiin Syvärillä 1556!)

4  Cauppi Rotzalaine  (Pajujärvi)

4  Hen Oll  Hataine  (Maaninka)

6   P  Pöxene  (Nerkoo)

4  An Veneine (Väänänen Kehvo)

5   Ihans  Jeskeleine  (Käärmelahti) ja  Martti  Ylettuine (Maaninka Vianta)

6   P  Seckine,  Joan Hamuine  ja  Rossi  Ptaine (Pajaine)   autio Siilinjärvi 

9   P -  ja  Poval Ols  Haloine  (Maaninka)

6  P  And  Hyttine (Maaninka)

8  P  And  Ratikaine   (ja Olli Halttune ryssien autioittama)

6   Joan – ja Michil Monss  Kuroine  (Maaninka)

5   Sigfred  Hataine  (Maaninka)

2   P  Kinnoine  (Maaninka autio)

4   Olli Ikeheimoine   (Maaninka)

 

4. kymmenys

7  Martti Tuppuraine ja  P  (Tuppuraine) sekä Suni  Lars  Niuta  (Kuopio)

4  P  Oll ja  Olli Lytikäinen  ei   veroa (Kuopion lounaispuolella)

6  P  Lau  Kockoine  ja  And  Maraine  (Maaningan seutu)

3   Salmond  Pöuchoine  ja  P  Julkuine   (Kuopio) 

5  Olli ja  Rossi  Kackine  (Maaninka Ruokovesi)

6  And  Tickaine  (Kuopio – Siilinjärvi Hamula)

5  Michil Larss Kaukapeiveine  (Haminalahti Kuopio)

5  Olli – ja  Mat  Matss Hiltoine   (Hiltulanlahti Kuopio)

3  Poval Piskoine  (Kuopio) ja  Hen Jeskeleine

5   And  Ollikaine

5   P  ja  Poval Ihalempine

3  Lau  Rytsoine  (Rissanen Joroisista,  muutti Siilinjärvelle,   ei veroa, ehkä ryssien hävittämä?!)

6   Olli Hatsoine  (Kuopio)

3   Olli  P  Lindoine  

3  Mat Hakuline 

3  Mat  Pckoine ( Parckoine tai Peckoine) ei  veroa

4  Hen Veneleine (Maaninka Ruokovesi)

 

5. kymmenys

6   Lau Hemeleine  ja  Povel  Sianjalka  ( Jännevirta ja Murtolahti)

2  P  And  Haloine   (Nilsiän eteläpuoli Pieksä,  ”Pieksä” Halonen)

3  Nico Nico Oynone  (ei veroa)

7  And  Ihalempine  (Ritoniemi ym)

4  Matt Oll Ihalempine

4   Hen Otine  (Riistavesi, ei veroa , ryssien hävittämä?)

4   And Vetäine  (Jännevirran itäpuoli Ryönä, ei veroa , ryssien hävittämä?)

4   Lau Tackine  (Jännevirran itäpuoli, ei veroa , ryssien hävittämä?)

5  Claus Mondaneuvoine  (Ritoniemi)

6  Matt Hirvoine  ja  Lau  Toivaine  (Siilinjärvi Toivala)

6  Lau  Hennine  ei veroa

6  Povel Mondaneuvoine

3    Grels  Jeskeleine

4   Pol Cau Halssine

2   P  Yloine (autio)

2  Lau  Turoine  (autio)

8   Martti ja  Matti  Kasurine  (Siilinjärvi)

4   Clemet  Holopaine

2  Matti Suhoine

3   And  Hennine

9   Olli ja  P  Hackaraine (Siilinjärvi  Hakkarala)

 

6. kymmenys

8   P ja  Matti Pussine (Tuusniemi)

7  Mons,  Olli, Povel ja  And  Ihalempine

3  And  Jeskeleine

3  Lau  Mustoine

8  Hen Turoine

6  Poval  Sormo  ja  Joan Soroinen

7  Olli ja  P  Torffvine

8   Vesa Ihalempine ja Nico  Korhoine

5   Joan Pol  Tilimakar   (Tuusniemi, Tavisalmen kartanon tiilenlyöjä)

7   Kosma  Matilaine (ei  veroa)

3   Joan And  Kinnuine  (autio)

6  And  Vehmoine

5  Olli P  Ihalempine

6   Martti Lau Karppine ja  Joan Salline

10  And  Olls ja  P   Pelkoine (Tuusniemi)

3  Lau  Mustoine

 

7.2  Saamaisten neljännes

Ei paljon uutta

2. kymmenys

6  Caup ja Lau  Möncköine (tai Mölckoinen)

8   Pol Joan ja And  Staf  Nickine

4  Lau  Ol Hyverine

 

4.kymmenys

8  Thomas ja  Joan Ahoine

5. kymmenys

2  Lau  Ikeheimonen

6  P  Staf  Luckarine

 

6. kymmenys

5  Olli Heiskane ja  Eric Suhoine

7  Joan And  Pelkoine

5  Hen Koistine

4  Staff  Hietamies (maita Riistavesi- Tuusniemi)

5  Niels  Parviainen

 

 

8.  Vuosi 1557  Tavisalmi  papinverot (no 6256  s. 48->)

Veroina mm. ruista,  ohraa, kauraa, kinkkuja,  voita  ja rahaa

8A.  Savilahden  neljännes

Pielavesi

Lau  Niska, Nils  Udrian,  P Rytkoine,  Pol Tackuine, Lau Tenhoine,  Juntti Kondiain,  Hen Harmaine, Antti Kolemainen, Hen Kolemainen,  Olli Laitine.  Olli Laitisen  yhtiömies myöhemmin  oli  Juntti Tuovinen (Tuovilanlahti)

Sulkava

Hen Lappalaine,  Lau  Karpine, Nils Petikäine

Niemisjärvi

Thomas Hyffvörine, Nils Kaickoine,  Heicki Heickurine, P Kerckeheine,  Nils  Kiskine

Hapajärvi

Niels ja Hen  Lappalaine,  Lau  Pttaine  (Partanen),  P  Karacka

Weremäjärvi

Pol  ja Olli Kettuine (kauraa), P  Kurvine (kauraa), Matti Sormoine, Pol  Nissine, Thomas  Tihinen.  Sormunen ja  P P  Leskinen  Hernejärvi olivat yhtiömiehiä.  Heidän maitaan oli  Sonkajärven  Nissilän itäpuolella  Marttisenjärvellä (Martisenmaa).

Idsalmi

Antti Karacka, Lau Koloine (Koljonen), Lau Pulckine, Antti Mäkäläinen, P  Keszoinen

Hernejärvi

Juntti  Huttunen ja  Lau Huttunen, Lau  Ikone,  Olli Lau  Luckarine (Varpasjärvi, vain rahavero), Olli Lau Häffrine (Häyrinen Varpasjärven itäpuoli,, vero ruis, kaura, kinkku, voita ), P  P Leskine (vero ruis, kaura, kinkku, voita ). Näistä Luckarinen asui ilmeisesti Varpasjärven eteläosassa ja Leskinen  jossain Syvärin pohjoispäässä Sälevän tienoilla. Lukkarinen ja Häyrinen olivat v. 1559 yhtiömiehiä. Juntti Juutisella  (Joa Jutin 1549)  Joroisista oli ehkä myös  maita Syvärin pohjoispäässä  Korpijärvellä. Sukua muutti Oulujärven alueelle!

Nerco

Juntti Ulmanen, Pol Kärieine (Kääriäinen), Antti Kehkoinen (Kähkönen)

Ongivesi 

Simo  (P) Laackonen, P  Martikainen,  Anti  Hataine, P  Sorvoine, Lau Rautapartaine, P ja  Staffan Ollickaine,  Staf Nickine, Lau  Jeskeleine, Clemet Nissine, Matti  Ikoine, Niels  Rotsalaine, Hen Ol Hiltoine (Hiltunen) , Lau  Lindoine, Antti  -  ja Pol   Joan  Nickine, Martti  Ylettine, Olli Kanseckaine, Pol And  Turuine  (Karvasalmen Ryynäset asuivat vielä Joroisissa).  Väisälänmäen entinen nimi  oli  Onkimäki. Nikkisillä oli maita Rautavaaran kirkonkylän länsipuolella  Nikinmäellä?!

Löytömäki

Antti  Oinonen,  Lau Lippone,  Juntti  Toffvine,  Olli Kerckeheine

Lammasvesi

Pol  Henr  Suuripä,  Matti,  P  ja  Poval  Lapveteleine (Onkiveden länsirannalla), Nico Laitine,

Manikavesi

Antti ja Olli  Hataine,  Pol (Ollsson) ja P  (Ollsson) Haloine,  Staffan  (Henricsson) Kinnuine

Kärmelahti

Lau Hyttine, P  Ratikaine ( poika Hans),  Antti  Ihalempine,  Ihannus  Jeskeleine

Ruokovesi

Antti  Veneine (Väänänen Kehvo), P Kackinen, Nils  Korhoinen, Olli Hen   Kackinen, Olli Ikäheimo (vero ruis, kaura, kinkku, voi), Nils  Kuroine, Hen Veneleine ( Venäjänsaari eli vanha Tenhusensaari, lautamies 1559) ja  Junti  Kuroinen.

Koivujärvi  (Siilinjärven länsipuolella)

Hartvick Andersson ( nimismies)  ja  Olli Kosmaine yhtiömiehiä. Rantasalmen ja ehkä myös  Pohjois-Karjalan Hartikaisten esi-isä oli Thomas Hartvik.

Keffvedeme (Kevätön)

Juntti ja  Pol Hamuinen,  Juntti  Tervoine (Torvinen Pöljä), Olli  Pippurine (Pöljä),  Martti ja Matti Kasurine (Joroisista lähtöisin.  Vero  ruis, ohra, kaura, kinkku,  voi). Pöljälle tuli myöhemmin Kejosten ja Miettisten suvut. Vehnää viljeltiin täällä yleisesti 1620-luvulla.

Jännelahti

Joan Niska (Pielavedellä Lauri Niska), Lau Hemeleine, P (Persson) ja Olli Hackaraine (Siilinjärvi), Hen (Larsson) Veteine (Väätäinen Ryönä, 1559 Anders Weteinen), Hen (Ollsson) Otinen (Riistavesi- Melaniemi- Akonvesi),  Pol Sianjalka (Nilsiän Murtolahti - Kaaraslahti),  Antti (Larsson) Tackine (Jännevirta),  Antti Lau Toivane (Siilinjärvi Toivala) ja  Matti Hirvoine (Siilinjärvi Toivala) yhtiömiehiä, Clas Ihalempinen, Lau Rissane (Siilinjärvi Rissala), Hen (?Per) Haloine, Matti  Suhoine, Juntti Soroine (maita Muuruveden itäpuolella).   Puuttuu  Juntti Leskinen Kaaraslahti  (v. 1559 Käärmelahti). Toivasella ja  Hirvosella  vain  vähäinen rahavero. Ehkä talot hävitettiin sodassa.

Riistajärvi

Staf Hätane (Hietaine eli Hietamies tai Hätinen), Nils  Varoine (Tuusniemi - Ohtaanniemi).

Ritoniemi

Antti (lautamies 1559) ja Juntti Pelckoinen (Tuusniemi Ohtaansalmi), Lau Kosoine ja  Antti  Lippoine , Matti Ihalempine,  Hen Koistine (Tuuniemi), Hen ja Pol Tuuroine, And Rässä (Räsänen) , Juntti Salline (Tuusniemi),  Olli Sony  (Soininen), Clemet Holopaine, Clas Mondaneuvoine,  Mons ja  Pol  Ihalempine, Pol Halsine (lautamies 1559), Juntti Vänttäleine (Tuulenvääntäjä tai Pelkosen lisänimi)

Savulahti ”Saffulax” (Kuopion yliopiston alue Savilahdessa

Olli (Michelsson) Hatssoinen (Kuopio Hatsala),  Pol  Kolione (Kuopio Koljolanniemi eli Väinölänniemi), Pol Tickaine (myöhemmin  Siilinjärven Hamula), Martti Tuppuraine (maita myös Juankosken Akonvedellä) ja   Suni (Larsson) Niuta yhtiömies  (Kuopio Niuvanniemi), Salmud  Pöuhkeine ja P  Julkoine yhtiömies (Kuopio Julkulanniemi),  Pol Piskoine ja  Hen  Jeskeleine yhtömiehiä  (ei tarkempia tietoja).  Kuopion  kirkkoherra  Lars  Eskillson (Skopa)  oli joskus  lyönyt Olli Hatsosta.  Asia oli käräjillä.

Saittajärvi (Karttulan tienoilla)

Matti  Hakulinen,  Olli ja Pol Lydikäinen (myöhemmin Lyytikkälänkylä), Matti Pckoine (ehkä Peckonen),  Pol Viliackainen

Haminalahti (Kuopion eteläpuolella)

Antti  Ollickaine,  Mich Pursiaine, Hen Launonen

Hiltulanlahti (Kuopion eteläpuolella)

Pol P  Hiltoinen,  P  P  Hiltoine,  Matti  Hiltoinen (Hen  Ol Hiltunen asui siis  Lapinlahden eteläpuolella)

Sotkavesi (Kuopion eteläpuolella)

Olli  ja  P  Torvinen,  P ja  Pol (ei sukunimeä),  P  Jatinen, Matti Pussine,  Lau  Mustoine, Antti  Jeskeleine

 

 

8B. Saamaisten  neljännes (Kuopion eteläpuolella  ja Leppävirralla)

Vehmasmäki

Hen Konoinen,  Antti Karpine,  Nils  Ylöine,  P  Levoine, Hen Kuckoine,  Caup Mönckeine, P  Airaxen (Vehmasmäeltä  itään)

Valkiameki

P  Rouhine,  Nils  Paffvinen (Parviainen),  Nico Hyttine,  Antti  Piraine, Caup  Heiskane

Samas  (osaksi  Soisalon saaressa)

Matti And  Kinoinen,  Silvester  Oinoine,  Olli Quivalaine,  Hen Asiaine (sakot 1559),  Ihans  Huoffvine, Nic Pol Viliackaine, Staf ja Mich  Koistine, Juntti  Koistine, Nils ja Ihan Candaine , Juntti ja  Thomas (Staf)  Ahoine,  Olli Pehkoine, Pol Kiloinen, Olli Viliackaine,  P  ja Olli Heiskaine

Konnuslahti

Olli  Karvoine,  Lau Immoine, Antti Pol Kinnoine,  Hen Palaine,  Hen Mondoine,  P And Einarine (Kinnunen), Nils  Einarine (Kinnunen), Antti Einarine (Kinnunen),  Pol And Staffanaine

Mustoumeki

Kinnusia  eli Einarisia :  Hen Hen,  Clas ja  P,  Olli  sekä Enevald

Kurijalameki  (nimen väitetty tulleen  v. 1556 venäläisten hyökkäyksen ja murhien seurauksena!)

Hen Pippurine (Liperin rajalla; Pippurisalmi eli Papurinsalmi), Juntti Tackuine, Pol Sorsa,  Olli Hen Turoine, La Soinine, Hen Pol Kinnoine ja  Antti  Pol Kinnoine, P  Monda(neuvone),  Lau Melline

Saijenlahti

Caup Lau Parffvine (Parvainen), P  Paiiaine,  Olli Juffvone,  P  Tuhkoine,

Lylymeki

Arved Turoine, Hakull Kinnoine,  Olli Mölckeine

Ninimeki

Olli Martinp Turpeine,  P  Pol,  P  P ja  Olli  Piiraine (Tircko puuttuu)

Rummucka

Pol Turoinen, Joan Karpine,  Antti P  Turonen

Leppäwirta

Nico ja Pol  Möttöne,  Hen Hackaraine  (sukua Sotkamoon),  Olli  Kopoine,  Olli ja  P  Nickine,  Juntti Pussine, P  Oinone, Mons Kiloinen, Juntti  Kauppine, Lau Auffvyne (Auvinen), Olli Sutine (maita Varpasjärvellä ja Pisa luona),  Pol Ol Laitine (maita Nilsiän Laitisemäellä eli Kinahmin itä- ja pohjoispuolella),  Nico Leppeine, Pol Ol ja  Olli Nico Leppeine, Antti Ol Kopoine (Koposten maita myös Varpasjärvellä), Joan Pöuhkeine, P  Sutine, P  Joa Leppene,  Pol Lappalaine

Kotalahti

Pol Kärsälaitine,  Olli Leskinen,  Lau Ickoinen, Lau Pasainen ,  Hen Staf  Sormone,  Lau Ol Höffvöne (ehkä Huovinen),  Antti Ant Laackoinen, P  Magn  Pöuhöne,  P  Laackoine

Wnnucka (Unnukka Leppävirralta kaakkoon)

Staf ja  P  Mariettaine,  P  Purtinen, Olli ja  Joan Kopoine,  Eric,  Nico ja  Hen  Lappalaine (ehkä oikeat lappalaiset)

Letomeki (Löytömäki Pielaveden itäpuolella)

Hen P Sormoine,  Olli Sormoine, Lau ja Olli Palaine

Punnameki (Karttulan luona; nimi  Punnosista)

Antti ja Nils Kolemaine,  Pol ja P Kolemaine,  Olli ja Staff  Kolemaine, Olli  Kilcka,  Matt  Tenhoine ja  Ihans  Udriaine

 

 

 

9.  Tavisalmen pitäjän verotuksesta  vuonna 1559

 

Pitäjän vouti  Per Jönsson (s.2) on  Kuopion  Voutilaisten (Smålanderien) suvun esi-isä

 

Varsinainen vero (selityksiä)

Pitäjässä  oli vuonna 1559  kokoveroja 142, puoliveroja 47, veromaita 1124, savuja 333, jousia 409, kirvesmiehiä eli huonemiehiä 69 ja lehmiä 527.

 

veromaa (skatteland) on niin suuri, että sille voidaan vuosittain kylvää 3 puntaa (16,5 hl) siementä. Kokoveron tila sisältää  5  veromaata aina 10 veromaahan asti. Sitä pienemmät aina yhteen veromaahan asti  ovat puoliveroja. Kokoverolta maksetaan kuivaa ahventa ja särkeä 1 leiviskä, halkoja 1 syli, heinää 1 parmas, päivätöitä 4. Puoliverolta heiniä maksteaan 0,5 parmasta, laki (laga) päivätöitä 16 ja veropäivätöitä 2. Jokaisesta neljänneskunnasta kerätään kavassiohraa 4 pannia, 20 viikkotalonpoikaa, 2 kuudenviikon talonpoikaa ja kalkkia  1 tynnyri.

 

Nimismiehenvero

Kokoverolta  ruista tai ohraa 1 panni 2 kolmasta, kauraa 1 panni, voita 2 naulaa (0,85kg), humaloita  1 naula, heinää 1 parmas, olkea 2 kupoa, halkoja 2 kuormaa, päivätöitä  2.  Jokaiselta kymmenykseltä saada päivätöitä ( 6 mälebönder).

 

Neljänneskuntamiehen (bolman) vero

Kokoverolta 0,5 äyriä,  ruista tai ohraa 1 panni, kauraa 1 panni, voita  2 naulaa, humaloita 1 naula, tuoretta kalaa 0,5 leiviskää, hamppua 1 naula, tuohta 25  siivua, tervaa 8 naulaa, heinää 0,5 parmasta. Lisäksi jokaiselta neljänneskunnalta  höyheniä 1 leiviskä ja  harkkorautaa  3 leiviskää. Tavisalmella oli vain 2  neljänneskuntaa ja niissä kummassakin 6 kymmenyskuntaa.

 

Kymmenysmiehen (tiondeman) vero

Jokaiselta kokoverolta ruista tai ohraa 2  kolmasta, kauraa 1 kolmas,  lampaita 1/3, haukea 9 naulaa, turetta kalaa 2 leiviskää, olkea 2 kupoa (40 lyhdettä). Lisäksi jokaiselta kymmenyskunnalta piti saada  kanoja  2, heinää 1 parmas, tukkeja 2 ja lautoja 7.

 

Pitäjän 5 lappalaiselta

veroina lapinhaukea  6 leiviskää ja kärppiä 4. Heitä asui pitäjän takamailla ”uthmarck”.

 

Kihlakunnan voutina (tuomarina)

toimi Claes  Kristersson.  Tämä sai nimismiehen veroista 4,5 puntaa ruista (no 6303 s.7)

 

Autiot (verotuksessa)

Savuja  28, kokoveroja  4, puoliveroja 12 (näistä 10 kokoveroa yhteensä), veromaita  58. Myös näiltä koottiin veroja  jonkin verran!

 

Papinvero (s.15)

Verotus tapahtui jousien, "kiltis", kirvesmiesten ja  savuluvun mukaan.  Jousi tarkoitti aikuista miestä (15 v. – 64 v.).

Jousiraha oli  6  penninkiä , piispanvero  "kiltis"  kokoverolta tai veronahkalta 12  penninkiä,  mutta kirvesmieheltä  1,5 äyriä, papinvero jokaiselta savulta ruista 2 kolmasta,  kinkku tai kinkun sijaan 18 penninkiä tai 1 kolmas ohraa sekä vielä jokaisesta lehmästä  voita  1 naula (0,425 kg). Papin kannatti siis käydä tutkimassa navetat. Kun 1600 luvulla erään seurakunnan pappi oli ollut navetassa  tutkimassa karjaa, oli isäntä tokaissut tälle: "Ota nyt hitto selkääsi"! (Sa s.479). "Hitolla" isäntä lienee tarkoittanut lehmää. 

 

Lukkarinvero

Jokaiselta  savulta  ohraa   1  kolmas. Tässä pitäjän savuluku oli 294.

 

Apuvero  Savonlinnaan 1559

2 lehmää,  24 lammasta, 2 läskisiivua, 1 kipunta 4 leiviskää (n. 200 kg)  kuivaa ahventa ja särkeä,  8 pannia (7,2 hl) herneitä ja papuja. Vero koottiin Suomen  itärajankäyntiä varten.

 

Vero Tavinsalmen  kartanon tarpeisiin 1559

Tukkeja  270 ja lautoja  270

Edellä mainittuihin velvoitteisiin eli ilmeisesti päivätöihin sisältyi olemassa olevien teiden ja siltojen kunnossapito sekä  uusien raivaaminen ja rakentaminen. Näiden laiminlyönneistä lukuisat talonpojat tuomittiin käräjillä sakkoihin. Myös "pitkät kyydit", jotka usein suuntautuivat Viipuriin, aiheuttivat virkavallan kanssa konflikteja.

 

9 A Tavisalmi  Papinverot vuosi 1559 ( no 6303  s.58 ->)

Pielavesi       

Lauri Niska         

Anti Udriainen

Olli Udriainen

P Rytkönen

Pol Tackuinen

Lau Tenhonen

Junti Kondiainen

Henrik Harmainen

Anti Koleman

Hen Koleman

Olli Laitinen 

 

Sulkava

Hen Lappalainen

Lauri Karpainen

                 

Niemisjärvi

Thomas Hyvärinen

Nils Kackonen (Kaickonen)

P  Hyvärinen

P Kärkäinen

Nils Kiskinen

Staffan Rothinen

 

Haapajärvi

Nils Lappalainen

Hen Lappalainen

Lau Partanen

P  Karacka

Hen Lappalainen

 

Vieremäjärvi           

Pol ja  Olli  Kettunen                      

Mats  Sormonen

Pol  Nissinen      

Thomas  Tihinen                 

P  And  Kurffvinen              

 

Löytömäki

Anti Oinonen

Lau Lipponen

 

Lammasvesi      

Ollli Kärkäinen

Pol Suuripää

Matti, Pol ja P  Lapveteläinen

Nils  Laitinen

 

Iisalmi           

Antti Kaarakainen  

Lauri  Koljonen  

Lauri Pulkkinen ja    Antti Mäkeläinen    

Bertil ( ei sukunimeä, on Kesoinen)        

           

Hernejärvi               

Matti  ja  Lauri  Huttunen             

Lauri  ( ei sukunimeä, ehkä Jääskeläinen)                    

Olli  Lauri  Lukkarinen (Varpasjärvi)                   

6    Olli  Herffrvynen (Häyrynen kotoisin Joroisista)                           

6    P   P   Leskinen, verokirjan mukaan P  Leskinen ja Mats Sormonen yhtiömiehiä!                                              

                 

Nerkoo               

Juntti   Ulmanen                 

Antti  Kekkoinen  (Kähkönen)                  

Matti  Lapweteläinen                   

Kähkönen ja Lauri  Jääskeläinen yhtiömiehiä! 

                 

Onkivesi                              

 Martikainen                       

Antti  Haatainen                                         

P   Sormonen                       ?!       

P  Ollikainen                        

Staffan  Ollikainen                                     

Lauri  Jääskeläinen                                    

Clemet  Nissinen                                        

Matti  Ikonen                                  

Nilis  Rodzalainen                                      

Pol Turunen                         

Olli  Hiltunen                       

Lauri  Lintunen                               

Antti Koppoinen  (Varpasjärvi)                                        

Martti Yletyinen ja Olli  Kansikainen                                                     

Antti  Vesa  (Ihalempinen)                                   

Staffan Nikkinen                                        

Simo (P) Laakkonen                                              

Lauri ja Olli Rautaparta                                        

Ihans Jäskeläinen ja Morten Yletyin yhtiömiehiä verokirjan mukaan!

 

Maaninka

P ja Olli Haatainen

Junti Tuovinen

P – ja Pol Ol  Haloinen

Staffan  Kinnunen

 

Kermelax                             

Lauri  Hyttinen                    

P  Raatikainen                     

Juntti  Leskinen (muutti Siilinjärven Kaaraslahdesta!)                                               

                             

Ruokovesi                           

Nils Kuronen            

Matti  Kuronen                   

Olli  Ikäheimonen                          

Henrik  Venäläinen                        

Henrik  Kakkinen                            

P    Kakkainen (Kockonen)                        

Nilis   Korhonen                  

Antti  Veneinen  (Väänänen)                               

Olli  Kosma  (Kuosmanen)                        

Nils ( ei sukunimeä)                       

 

 Kevätön Siilinjärvi (Keffvedenes)

Pol  ja Juntti Hamuinen 

Mats Terffvoin                   

P   Haltuen ja  Antti  Hyffvoinen                         

Olli   Pippurinen (Siilinjärvi  Pöljä)           

Matti  ja Martti  Kasurinen (Siilinjärvi)                           

Henrik  Rissanen     

           

Jennelax                  

Hartwik  Andersson  (Hartikainen, nimismies)                                    

Lauri  Hämäläinen                          

Olli  ja  P   Hackarainen (Siilinjärvi)

Henrik   Veteinen  (Väätäinen)                            

Henrik  Otinen    (Riistavesi)                    

Pol  Sianjalka (Murtolahti)           

Antti  Tackinen   (Ryönä)               

Antti  Toivanen  ja  Matti Hirvonen  (Toivala, Suni Pitkänen kadonnut!)                                      

Antti  Ihalempinen (maita myös Nilsiän alueella)                               

Lauri  Rissanen   (Siilinjärvi Rissala)                    

Matti  Suhonen  (maita Riistavedelläkin; Suholanniemi)                                          

Juntti   Soroinen                             

Staffan  Hetainen    (Riistavesi)               

P Pelkonen    (Ohtaanniemi)                    

 

Ritoniemi mm. 

Anti ja Junti Pelkonen

Lauri Kosoinen ja Anti Lippoinen

Pol Monda(neuvonen)

Anti Koistinen

Henrik Turuinen

 Pol Turunen      

Anti Iha (lempinen)

Olli   Soro (Soroinen)                     

Clemet  Holopainen                      

Claus  Monda (neuvonen)

Magnus ja Pol    Ihalempin

Junti Veneläin         

 

Savilahti  (Kuopio)             

Olli  Hatsonen         

Pol  Koljonen           

Martti Tuppurainen                       

P  Tikka         

Suni  Niuta         

Pol Pöuckoinen  ja P    Julkunen  sekä    Pol Piskoinen                                              

 

Haminalahti (Kuopio)      

Nils  Pursiainen 

Henrik  Launonen   

Lauri Kaukapäivä    

 

Hiltulanlax (Kuopio)

Pol Hiltunen

P  P  Hiltunen

Matti ja  Olli Hiltunen

 

Vehmasmäki (Kuopion eteläpuoli)

Hen Kononen

Anti Karpinen

P  Airaksine

Nilis Yletyin

P  Levoinen

Hen Kuckoinen

Anti Jeskeleinen

Caupi Möcköinen

Hen Heckinen

Olli ja  Pol Toofvi

P  Torvin

P Jatinen

Matti Pursiain

Lau Mustoin

Olli Tolvane

 

Saittajärvi (Karttulan lähellä Kuopion länsipuolella)

Matti Hakulinen ja Pol Kolema

Olli ja  Pol Lydikäinen

Matti  Peckonen

Ihan  Udriainen

P  Lintunen

 

 

9 B Verokirja  Tavisalmi vuosi  1559 (no 6303 s.8 ->)

1. kymmenys

   LLasse ja Marcus  Huttunen

  Per  And  Keckoin ja Lassi Marc  Jäskeläin

   Lasse Pulckin ja And  Mäkeläin

  Poval  ja  Lasse  Kolionen

  Staf  Pers ja  Per  Olls Ollikain

  Per  ja  And  Karacka

  Pol  Olls Kettunen

  Per, Hen P   ja Nils  Lappalain

  Per  And  Kurvinen

  Joan Olls  Ulmain

  Pol Nilss Nissinen,

  Matti Sormoine ja P Leskine

  Lasse Partanen

  Olli Häyrinen ja Olof Larss Luckarin

  Grels  Lamain

  Lasse Poval (?)   autio

 

2. kymmenys

  Lasse Hennin

  Eskel A  Oinoin ja Lars  And Lippoin

  Matti, Pol, Hen ja Per Lappalain

  Pol ja  P  Pers  Rytköin

  Nils Petikäinen ja Michel Kiiskinen

  Staff Rotinen ja Hen Heikurinen (nimi Ruotaanmäki!)

  And Olss  Kärcken ja Pol Hen Suuripää (muutti Kuopiosta Lampaanjärvelle) sekä Nils Ols Laitinen

  Olof  Hen Lappalain ja Thomas Tihinen

  Henrik Lappalain ja Laur Karpinen

 Thomas  Hyvärine

  Per  Kärckäinen ja  Nils  Kaickonen

  Pol Tackuin ja Matti Kondiain

  Per Olss Martikain ja Olli Ols Rautaparta

  Nils  Udriain

  Simo P  Laackonen

  Hen Pols Kolemain ja Lasse  Tenhune

  And  Pers Kolemain ja Henrik Harmain

 

3. kymmenys

  Jakob Nilss Rotzalain  (Pajujärvi), Staff Nilss ja And Nilss Nickinen

  Hans Pers Ratikain ja Olof Haltunen

  Olof Kosma,  Thomas  Kallin ja  Henrik Rissanen

  Henrik O  Hiltunen, Olli Kansikain ja Lasse Linduin

  Olli Laitinen ja Joan Toffvinen

  And  Ol Hatain ja Staf  Hen Kinnuin

  Clemet  Nilss Nissinen

   Per  Pöxein (Joroisista Nerkoolle)

  Hans  Jäskeläin ja Marti Yletyin

  Per Ols ja  Pol Ols  Halonen

  Lasse And  Hyttin

  Olof Sigfs  ja  Anders   Sigfrids Hatain

  Per  Jöss Seeckin ja Joan Lars  Hamuin

  Per  Kinnuin

 

4. kymmenys

  Anders Korhoin ja  Anders  Visans  Ihalempin

  Anders  Vänäin, Salmon Pöuckoin ja Per  Julkuin (Kuopio)

  Henrik Venäläin sekä Pol ja Olof  Lydikäin

  Marti ja  Per Tuppurain sekä Suni Lars Niuta (Kuopio)

  Jaon Nilss ja Michel Kuroin (Maaninka)

  Per Larss Kockain (Maaninka)

  Olof P ja  Ambrosius Kackin  sekä  Nils P Ikäheimonen

  Per Larss Tickain (Kuopio ja Siilinjärvi)

  Nils Pöychköin ja Olof Ikäheimoin

  Hans P  Udriain

  Nils Pursiain (Haminalahti)

  Olof  Mich Hatsoin (Kuopio)

  Olof Pers.  Linduin

  Mats Hakuline

  Mats  Parckone

 

5. kymmenys

  Henrik Ols  Otinen (Jännevirran itäpuoli)

  Lasse Rissain (Siilinjärvi Rissala, maita myös Nilsiässä)

  Matti ja  Marti Kasurin (Kevätön eli Siilinjärvi Kasurila)

  Lasse Tavesth (Hämäläine) ja Pol Swinffootth (Sianjalka) 7 punnan maa

  Per  And  Haloin (Pieksä Halonen)

  Nils Matss Rahuin

  Olof Matsson Pippurine (Pöljä) ja Anders  Hyvöin

  Joan Leskine (Leskisen maat vielä Siilinjärven Kaaraslahdessa)

  Anders Vetein (Väätäinen Ryönä)

  And  Larss Tackine (Jännevirran itäpuoli)

  Clas  Mondon ja Per  Parckon

  Pol Sormoin ja  Joan Soroine

  Hartvik Andersson (entinen nimismies  Jännevirta)

  Mats  Hirvonen ja Lars  Toivanen (Siilinjärvi Toivala)

  Clemet Holpaine (Kuopio Ritoniemi)

  Olof  Pers ja  Per Pers Hackarain (Siilinjärvi Hakkarala)

Puuttuu  mm.    Joan Ruuskanen (Kaaraslahti)

 

6. kymmenys

  Nils P  Ihalempinen (Ritoniemi?)

  Per  Ylönen (autio)

 Matti Pussine ja Per Hapalain

 Magnus, Pol Magn ja  And Ihalempine

 And Jeskelein ja And Tolvain

  Henrik Turuine

 Olof, Per ja Pol Torvin

 Olof Matsson ja Mats Mats Hiltoin

 Per Jonsson Tilmakar

 Michel Kyllöine ja Jöran Pols Kopoin

 Olof P Ihalempin ja Olof Asikain

 Michel ja Lasse Kaukapäivä (Haminalahti)

 Per, Pol ja And Ihalempin

 Matti ja Joan Suhoine

 Matti Ikoine ja Per sekä Pol Turoine

 Henrik Halssine (autio)

 

Saamaisten neljännes (poimintoja)

1. kymmenys

 Eric P , Nils P ja Hen P Lappalain

 And, Nils ja P Kolema

  Mons Kylöin, P Mertan ja Olof Lattuin

  Karse  Laitin

 Olof Leskine

 Pol Kolemansson Möttö

 Nils Karialansson Möttö

 Pol And Kariine

 Lasse Itkon, Joan Pussin ja Nils Pöuhöne

 Andes Karpane

 Olof Olofs Sormune

 Hen Olofs Sormon

  Olof Pilti ja Pol Pilti Palan

 Ander Lackon

 Olof Kilckane ja Mats Kartune (Karttula)

 Lasse ja  Pol Pasane

2. kymmenys

 Olof  And Kopoine

 Nils Ols Nickine

  Joan Caupin ja P Inkan

 Hen Mondon

 Olof Sutine

 Nils P ja P Jons Leppeine

 Staf Staf Sormuine, Hen Stafs ja P Nils  Oinone

 Pol Olsson Laitine

 P Nilsson Nickine

 Pol Nickine

ym.

3.  ja 4. kymmenys

 Caupi Parviaine ja Knut Poikone

 Olof Jons Juvoine

 Pol Anders Staffanaine

 Nils Hyttine

  Thomas ja Joan Ahoine

5. kymmenys

 Hen ja Mickel Huovine

 Hen Konoine

 Hen Palaine ja Staff Orawaine

6. kymmenys

  Olof Heiskane

 Joan Mats Pelkoine

 Hen Koistine

 Anders ja Pol Pelkoine

 Pol Mondaneuvone

 

 

 Papinveroja Kuopionniemi  1559  (KA 6288 s.58) ehkä Joroisiin kuuluva alue

 Karttulan tienoilta (aikaisemmin Punnosia, Pörösiä ja Kempas), Lau Sormoin, Hen Sormoin, Lau Kempas, Pol Kempas, Ant Raialain , Lau  Immoin ja Cau Cerain (Herrain?), Simo ja Per Mustoin, Per Monoine, Cau Raialain, Pol Mustoin, Anti Kerckes, Pol Pispain, Hen Honkain, Hen Lappalain,  Hen Turpiain, Nils Lappalain, Joan Sormo, Lau Kerckes, Pol Lappalain, Knut Kackin,  Niel Udriain ja  Peder  Kuckoin

 

 

 

10. Tavisalmen pitäjä 1561

 

10 A Vuosi 1561  Tavisalmi papinverot  (no 6331  s. 59 ->)

Savilahden neljännes                                                                                                     

Pielavesi: Staffan Niska, Antti ja Olli Utriainen,  Pol ja P  Rytköine, Pol Tackuinen ja Juntti Kontiainen, Hen Harmainen ja Antti Kolemainen,  Hen Kolemaine ja Lau Tenhoine,   Olli   Laitine , Lau Karppine, Nils  Petikäine.

Niemisjärvi: Thomas  Hyverine, Nils Kaickone, Hen Heikurine, P Kärkäine,  Nils Kiiskine, Staff  Rotine, Nils  ja Hen Lappalaine,  Lau Partaine (?), Olli Lappalaine, Juntti  Ollikaine,

Vieremäjärvi: Olli ja Pol Kettuine, P  Kurvine, Pol Nissine, Martti  Sormo, Thomas  Tihine,

Idsalmi: P ja Antti Karacka, Lauri ja Pol Kolione, Lauri Pulkinen ja Antti Mäkeläine, Bertil Kesoine

Hernejärvi: Lauri ja  Juntti Huttune, P Parkatin ja  Lauri Ikoine,  Olli Luckarin,   Olli Heyrine,  P Leskine,

Nerco: Juntti Ulmaine, Antti Keckoine, Martti Lapveteläine,

Onkivesi  ym.: Anti Hataine, P  Sorvarine, P ja Staffan  Ollikaine, Lauri  Jeskeläine, Olli Nissine,  Matti Ikone, Pol Turune,  Olli Hiltuine ja Lau Lintuine, Anti Kopoine, Marti  Yletyine, Olli Kansikaine, Anti Vesa, Staffan Nickine, Simo Lackoine, Lauri ja Olli Rautaparta sekä P Martikaine,

Löytömäki: Antti Oinone ja Lau  Lippone, '

Lammas: Olli Kärkäine, Pol Suuripää, Pol, Matti ja P  Lapveteläine,  Nils  Laitine ja Olli Toloine,

Maanicka: P ja  Olli Hataine,  Juntti   (Ollinp) Tofvinen ja Staffan  Kinnuine, Pol ja  P  Haloine,

Kermelax: Lau Hyttine, P Raatikaine,  Juan Leskine

Ruokovesi: Nils  ja Pol Kuroine, Olli Ikäheimone, Hen Kackine, Hen Kockaine, Nils  Korhone, Antti Vänäine, Olli Kosma,   Nils Vaskisery,

Kevetnes: Juntti ja Caupi Hamuine, Junti Tervoine,  Marti ja  Matti  Kasurine, Hen Haltuine

Jennelax: Hartvik Andersson, Thomas  Kalline  ja Hen  Rissaine , Lauri Hämäläine, Olli ja P  Hackaraine, Hen Vetteinen ja  Hen Otinen, Pol Sianjalka, Antti Tackine, Antti Toivane ja Matti Hirvoine,  P Haloine, Matti Suhoine,   Lauri  Rissane, Junti Soroine, Staffan Hetaine,  P ja  Antti  Pelkoine.  Käräjillä  Pol Rissane, Joan Hirvoine   sekä " piexe: P  Andca  Haloine" (s.53)

Ritoniemi: Magnus, Pol ja Anti Ihalempine, Juntti Pelkoine, Lau  Koistine ja Anti Lippoine (?), Olli Ihalempine, Pol Mondoine, Anti Koistine,  Pol ja Hen Turuine,  Antti Resa (ehkä Vesa Ihalempinen),  Juntti Hakuline,  Olli Sormo,  Clemet  Holopaine ja Claus  Monda,  Juntti Venäläinen

Vehmasmäki:  P  Airaksine,  Nils  Yletyine ja P Levoine,  Antti Karpine,   Hen Kuckoine,  Caupi Mönckoine ,  Hen Keckoine, Olli ja Pol  sekä  P Torvine, Matti Pussine ja P  Jatine, Lau Mustoine, Antti ja  Antti   ei sukunimiä, Pol ja  P  Hiltuine, Matti ja Olli Hiltuine,

Haminalax:  Nils Pursiaine, Hen ja Lau  Kaukapäivä

Savilax:  Olli Hatsoine,  P  Tickaine, Martti Tuppurainen ja  Suni Niuta,   Pol Pöuckoine ja  P  Julkuine,

Saittajärvi: Matti ja Pol Hakuline,  Olli ja Pol Lytikäine,  Matti Peckoine,  Ihan Udriaine,  P Lintuine,  Knut ja Antti Kackine,  Olli Mäkäräine, Nils  Niroine,

 

 

10.B Tietoja Tavisalmen pitäjän verokirjasta  1561

 

1. kymmenys

Lasse Larsson Jäskeläinen ja P  Persson Keckoine,   Lasse  Olsson,  Marcus  Persson,  Lasse ja  Antti Nilsson, Lasse Larsson ja  Pol Larsson,  Staffan ja  Per  Persson, Per - ja  Anders Olsson Karakaine,  Poval -  ja Olof Olfsson,  Hen ja  Nils  Lappalaine,  Per  Andersson Kuronen(?),  Olof  Ulmaine,  Poval Nissine,  Matti Sormoinen sekä  Per ja  Matti  Leskinen,  Lasse  Partaine,   Olli Häyrine,    Lasse Perhine (?),

2. kymmenys

 Simo Persson Lackoine,  Lasse Hennine,   Eskel Oinonen ja Lasse  Andersson,  Olof Henriksson ja Thomas  Tihinen,   Per ja  Poval  Rytkönen,  Nils Petikäinen ja  Nils  Kiskinen,  Staffan Rotine ja Hen Henriksson (Heikurinen) , Antti Ollsson Kärkäine, Pol Suripää ja  Nils Laitine,  Hen Lappalainen ja Lasse Karpaine,  Thomas ja Caupi  Hyvöine,   Per Kärkäine ja  Nils Kaickone,  Poval Tackine ja Joan Kondiaine,  Per  Olsson, Lasse ja Olof Rautaparta,  Nils ja  And  Udriaine,   Hen Polsson ja  Hen Tenhoin,  Anders Persson ja Hen Harmaine,  Lasse  Cardine

3. kymmenys

  Olof - ja Per  Sigfredsson Hataine,  Caupi ja Anders  Rotsalainen sekä Staffan ja  Anders  Nickine, Per Ratikainen, Hans Persson sekä  Per  Olsson Kosmain,  Matti-, Poval ja Niels(?) Lapveteläine,  Hen Olsson, , Olf Kansikaine ja  Lasse  Lindoine, Olof Laitine ja Hans Toffvine,  Staffan Kinnoine ja Olof Henricsson sekä Hen ja Lau Huiltuine,   Clemet Nissine,   Per  Pöxäine,  Joan Leskine ja Martti Yletyine,   Per  Ollsson ja Poval Haloine,  Per Turuinen sekä  Poval ja Matti Ikoine, Hen ja  Michel Venäläine,   Lasse Ikoine ja Per Parkattin,

4. kymmenys

Anders Korhoine,  Vessa Ihalempine ja  Sigfred Leskine,   And  Vänänen ja  Olof Ikeheimonen,  Nils  Pöuckönen ja  Per Julkuine,   Nils  Pursiaine sekä  Poval ja  Olof  Lydikäine,   Marti ja Per Tuppurainen sekä Suni Niuta, Michel - ja Povall  Jonsson Kuroine,   Per Larsson, Antti Henricsson sekä Antti Larsson ei sukunimeä,  Olli, Rossi ja Nils  Kackine,  P Larsson ei sukunimeä, Ihannus, Olli ja  Lasse  Psoone ei sukunimeä,   Olof Olofsson ei sukunimeä,  Mats, Pol ja Mats Hakuline,  Antti - ja Joan Olofsson ei sukunimeä

5. kymmenys

Pol (Sianjalka) ja  Per  Moilainen,  Michel, Lasse ja  Povall Psonne ei sukunimeä, Matti ja  Martti Kasurine,  P  ja Lasse Andersson,  Olli, Antti ja Pol Matsson,   Hen ja Anders  Weeteine, Nils Mortensson autio,   Jöns  Sooroine,  Hartvik,  Thomas ja Henrik  Andersson (Hartikaiset),   Mats  ja  Lasse  Hirvoinen,   Olof ja  Per  Hackaraine,  Per, Joan ja  Pol Hamuine, Staffan ja  Hen Lippoine,  Sta  Ylöine  autio, Lasse Turuine autio,

6. kymmenys

Martti, Pol ja Magn Ihalempine, Antti Psonn,  Matti ja  P  Haapalaine, Antti Jäskeläinen ja Antti Tolvaine, P ja  Pol Turuine,  Olli, P ja Pol Tervoine, Olli ja Matss Matsson, Olli Persson ja  Olli Asikaine, Michel ja Lasse Kaukapäivä,   P Pol ja  Antti Ihalempine, Matti ja Joan Suhoine,  Hen Halssine  autio,  Claus ja Clemet  Holopaine,   Lauri  Mustone,   Joan Tiilmakar  autio, Michel ja  Jöran Kyllöinen,